«Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» ԼՂՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2008 թվականի
                                                                                                                                                                                                                                 մարտի 12-ին

                                                               «ԳՐԱՎԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՎԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

                                                                       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔՆ

                                                                                     ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Ուժը կորցրած ճանաչել «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (19 նոյեմբերի 2003 թվականի,       ՀՕ-68):

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից վեց ամսվա ընթացքում 2003 թվականի նոյեմբերի 19-ի «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն գրավատան կազմակերպման լիցենզիա ստացած գործող ընկերությունները պետք է վերալիցենզավորվեն «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված երաշխավորության դեպքում:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից վեց ամսվա ընթացքում չվերալիցենզավորված ընկերությունների լիցենզիաները սույն օրենքի ուժով համարվում են ուժը կորցրած:

 

 

      ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                  

      ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

       17 ապրիլի 2008թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ -14