«Աշխատանքի վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2010 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                          նոյեմբերի 10-ին

 

                                                                    «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

                                                                   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Աշխատանքի վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի փետրվարի 26-ի ՀՕ-30 օրենքն  ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

          ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ        

          ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

       8 դեկտեմբերի 2010 թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-49-Ն