«Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների և ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին» ԼՂՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2006 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                  սեպտեմբերի 27-ին

 

                   «ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԶԲԱՂԵՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ»

                                                                    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆ

                                                                              ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Ուժը կորցրած ճանաչել «Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների և ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (24 դեկտեմբերի 2004 թվականի, ՀՕ-151):

           

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ        

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

28 հոկտեմբերի 2006թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 314