«Արժեթղթերի շրջանառության մասին» ԼՂՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2008 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                           մարտի 12-ին

 

                                                           «ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

                                                                             ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔՆ  ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ

                                                                                                   ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Ուժը կորցրած ճանաչել «Արժեթղթերի շրջանառության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (25 հունիսի 1996 թվականի, ՀՕ-15):

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից վեց ամսվա ընթացքում 1996 թվականի հունիսի 25-ի «Արժեթղթերի շրջանառության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն ստացած լիցենզիայի հիման վրա գործող մասնագիտացված անձինք պետք է վերագրանցվեն և վերալիցենզավորվեն որպես ներդրումային ընկերություններ` «Արժեթղթերի շուկայի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված երաշխավորության դեպքում:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից վեց ամսվա ընթացքում չվերագրանցված և չվերալիցենզավորված մասնագիտացված անձանց լիցենզիաները սույն օրենքի ուժով համարվում են ուժը կորցրած:

 

 

 

 

      ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                

       ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

         17 ապրիլի 2008թ.

         ք.Ստեփանակերտ

         ՀՕ -15