«Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» ԼՂՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2013 թ. մայիսի 30-ին

 

 

                                                             «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ

                                                                ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ

                                                                                                ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. Ուժը կորցրած ճանաչել «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-81 օրենքը։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից։

 

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    14 հունիսի 2013 թ.

    ք.Ստեփանակերտ

   ՀՕ-28-Ն