ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

                                                        ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ

                                                                           ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

Հարցի անվանումը                                                                                           Հեղինակները

 

1.  «Արցախի Հանրապետության 2019թ. պետական                             ԱՀ ֆինանսների նախարար
բյուջեի մասին»                                                                                          Ա. Հարությունյան 

                                                                                             

2.  1) «Ոստիկանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի                          ԱՀ ոստիկանության պետ,
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և                                 ոստիկանության գնդապետ 
լրացում կատարելու մասին»                                                                      Ի. Գրիգորյան
2) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»
3) «Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»
4) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց
պահելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին»


3. ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և                              ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական 
​ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող                մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի
մարմնի մասին» ԼՂՀ օրենքում                                          նախագահ Հ. Ղահրամանյան
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Պատգամավորների  հայտարարություններ