ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

                              ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ

                                            ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

Հարցի անվանումը                                                                       Հեղինակները

1. Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ                                 ԱՀ ԱԺ ֆինանսա­բյու­ջետային և 
պալատի անդամի ընտրություն                                             տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական
                                                                                                     հանձնաժողովի նախագահ Ա. Գրիգորյան

2. Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության     ԱՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի 
առաջին ատյանի դատարանի դատավորի նշանակում              նախագահ  Գ. Գրիգորյան

3. ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և                              ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական 
​ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող                մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի
 պետական հանձնաժողովի  2019թ.                                         նախագահ Հ. Ղահրամանյան
 տարեկան գործունեության ծրագիր                            

4.1) «Էներգախնայողության և վերականգնվող                            ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական 
էներգետիկայի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ          ենթակառուցվածքների նախարար Լ.Գրիգորյան
և լրացումներ կատարելու մասին»
2) «Էներգետիկայի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին»
3) «Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»
4)«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»

5. «Դիվանագիտական ծառայության մասին»                                  ԱՀ արտաքին գործերի նախարար
                                                                                                              Մ.Մայիլյան
6.«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին»                    ԱՀ պաշտպանության նախարար
                                                                                                              Լ. Մնացականյան
7.1) «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով                        ԱՀ ֆինանսների նախարար
արտոնություններ սահմանելու մասին»                                            Ա. Հարությունյան
  2)«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին»
 3) «Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ
և փոփոխություն կատարելու մասին
4) «Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ
և փոփոխություններ կատարելու մասին»
5)«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»    
6) «Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»
7)«Արտոնագրային վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում     
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
8)«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

8. Հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահին և
կառավարության անդամներին

9.Պատգամավորների հայտարարություններ