«ԼՂՀ ԱԺ աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի դեկտեմբերի 19-ի ՀՕ-25-Ն օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ  խմբագրությամբ.

«2. Պետական ծառայողների վարձատրության, այդ թվում՝ հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հաշվարկների և չափերի, աշխատավարձի բնականոն աճի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

28 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-79-Ն