Տոն և հիշատակի օրերի մասին

   Ուժը  կորցրել  է 2001թ.

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՏՈՆ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ     

 

 

 

      Սույն օրենքով սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոն եւ հիշատակի օրերը.

 

1. Հունվարի 1-2                       - Ամանորի տոներ  /ոչ աշխատանքային/

 

2. Հունվարի 6                          - Քրիստոսի  ծննդյան տոն /ոչ աշխատանքային/

 

3. Փետրվարի 20                     - Արցախի վերածննդի օր

 

4. Մարտի 8                             - Կանանց միջազգային օր

 

5. Մարտի 23                          - Օդերեւութաբանության համաշխարհային օր

                                                - 1920 թ. Շուշիի հայերի կոտորածի հիշատակի օր

 (լրաց. 15.04.2000)

 

6. Մարտի 24                          - Բնության պահպանության օր

 

7. Մարտի 27                          - Թատրոնի միջազգային օր

 

8. Ապրիլի 7                            - Մայրության  եւ գեղեցկության օր                                   

                                                  /ոչ աշխատանքային/

 

9. Ապրիլի 12                           - Ավիացիայի եւ տիեզերագնացության

                                                    համաշխարհային  օր

 

10. Ապրիլի 18                         - Հուշարձանների եւ պատմական վայրերի

                                                    միջազգային  օր

 

11. Ապրիլի 24                         - Հայերի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր

                                                  /ոչ աշխատանքային, աշխատանքային համարելով

                                                    առաջիկա հանգստյան օրը/

12. Ապրիլի 3-րդ

      կիրակի                              - Հակաօդային պաշտպանության օր

 

13. Մայիսի 7                          - Ռադիոյի օր

 

14. Մայիսի 9                          - Հաղթանակի օր

 

                                                -  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

                                                   պաշտպանության բանակի օր

 

                                                -  Շուշիի ազատագրման օր /ոչ աշխատանքային/

15. Մայիսի 18                        - Թանգարանների միջազգային օր

 

16. Մայիսի 28                        - Հայկական պետականության վերածննդի օր

 

17. Հունիսի 1                          - Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր

 

18. Հունիսի 3-րդ

      կիրակի                                - Բուժաշխատողների օր

 

19. Օգոստոսի առաջին

       կիրակի                               - Շինարարների օր

 

20. Սեպտեմբերի 1                   - Գիտելիքների օր

 

21. Սեպտեմբերի 2                   - Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

                                                    պետական անկախության հռչակման օր

                                                    /ոչ աշխատանքային/

 

22. Սեպտեմբերի 8՝                  - Լրագրողների միջազգային օր

 

23. Սեպտեմբերի 2-րդ

      կիրակի                                 - Տանկիստների օր

 

24. Սեպտեմբերի 21                - Հայաստանի Հանրապետության պետական

                                                    անկախության հռչակման օր

 

25. Հոկտեմբերի 1                   - Երաժշտության միջազգային օր

 

26. Հոկտեմբերի 2-րդ

      կիրակի                               - Բերքի տոն

 

27. Հոկտեմբերի 5                   - ՈՒսուցչի օր

 

28. Նոյեմբերի 10                    - Ոստիկանության օր

 

29. Նոյեմբերի 17                    - ՈՒսանողների միջազգային օր

 

30. Նոյեմբերի 19                    - Հրետանավորների օր

 

31. Դեկտեմբերի 7                  - Երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր

 

32. Դեկտեմբերի 10                - Մարդու իրավունքների պաշտպանության

                                                   միջազգային օր

                                                   

                                                 - Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

                                                   պետական անկախության  մասին հանրաքվեի օր:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                          Ռ.ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

 

25 դեկտեմբերի 1995 թ.

ք.Ստեփանակերտ