ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգի մասին

   Ուժը  կորցրել է 2008թ.

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը

 

ԼՂՀ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՕՐՀՆԵՐԳԻ  ՄԱՍԻՆ

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը     ո ր ո շ ու մ  է.

 

«Հիմն Արցախի» հեղինակային ստեղծագործությունը /խոսք` Վ. Հակոբյանի, երաժշտություն` Ա. Նասիբյանի/ հաստատել որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգ /տեքստը կցվում է/:

 

 

ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի

նախագահի պաշտոնակատար`                                               Կ. ԲԱԲՈՒՐՅԱՆ

 

 

ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի

քարտուղար`                                                                           Վ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

 

 

 

23 դեկտեմբերի 1994 թվականի,

քաղ. Ստեփանակերտ

Թ.Ն-0112-1

 

ՕՐՀՆԵՐԳ  ԱՐՑԱԽԻ

 

Երաժշտ.`  Ա. Նասիբյանի

Խոսք`   Վ. Հակոբյանի

 

Ազատ ու անկախ Արցախ,

Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,

Պատմությունը մեր երկրի

Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք:

 

Դու բերդ ես անառիկ,

Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,

Մասունք աստվածային,

Քեզնով ենք հավերժանում:

 

Դու մեր լույս հայրենիք,

Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո.

Ապրիր դու միշտ խաղաղ,

Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ:

 

Քաջերն ենք մենք հայկազուն,

Մռով ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,

Մեր վանքերով լեռնապահ`

Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ:

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕՐՀՆԵՐԳԻ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահությունը      ո ր ո շ ու մ  է.

 

 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգի տեքստը և երաժշտական խմբագրումը:

 

 1. Հանձնարարել Նախարարների խորհրդին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահության հաստատմանը ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգի մասին կանոնադրության կիրարկման հրահանգ:

 

 1. Պետական օրհներգի մասին հրամանագրի տեքստը և օրենքը ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նստաշրջանի հաստատմանը:

 

 

ԼՂՀ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                                            Գ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

 

 

ԼՂՀ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                                                                             Վ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

 

 

26 հունվարի, 1993 թվականի,

քաղ. Ստեփանակերտ

Հ.ՆԽ-0166-1

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ  ՕՐՀՆԵՐԳԻ  ՄԱՍԻՆ

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետականության խորհրդանիշն է:

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգը կատարվում է.
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում նշվող համաժողովրդական տոներին նվիրված հանդիսավոր ժողովների և նիստերի բացման ու փակման ժամանակ,
 • հանրապետական հեռուստատեսության և ռադիոյի, ամանորյա գիշերը համաժողովրդական տոն օրերի հաղորդումների ժամանակ,
 • ամեն օր ռադիոհաղորդումների հանրապետական ծրագիրը սկսելիս և ավարտելիս,
 • ի նշանավորումն հասարակության և պետության կյանքում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների, քաղաքական, ռազմական անվանի գործիչների, ժողովրդական հերոսների, գիտության, գրականության և արվեստի գործիչների պատվին կանգնեցված հուշարձանների, ինչպես նաև կոթողների, այլ կառույցների բացման ժամանակ,
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևները որևէ քաղաքի, շրջանի, բնակավայրի, ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության հանձնելիս,
 • պետական և հասարակական մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների կողմից անցկացվող հանդիսությունների և այլ հանդիսավոր միջոցառումների ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական դրոշը բարձրացնելիս, պաշտոնական այցով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժամանող պետությունների և արտասահմանյան երկրների ներկայացուցչությունների ղեկավարներին դիմավորելիս և ճանապարհելիս` համապատասխան արտասահմանյան պետության պետական օրհներգը կատարելուց հետո:

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգը, պետական և հասարակական մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների ղեկավարների որոշմամբ, կարող է կատարվել նաև այլ դեպքերում, պահպանելով հանդերձ պետական օրհներգի մասին կանոնադրության պահանջները:

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգը պետք է կատարվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահության 1992թ. նոյեմբերի 17-ի 0123-1 հրամանագրով հաստատված օրհներգի տեքստին և երաժշտական խմբագրույթին ճիշտ համապատասխան:

 

 1. Զորամասերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգի կատարումը կանոնակարգվում է ըստ զինվորական կանոնադրությունների:

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական օրհներգը հրապարակավ կատարվելիս ներկաները օրհներգը ունկնդրում են հոտնկայս, տղամարդիկ հանում են գլխարկը: