«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

Ընդունված է 2010 թվականի

դեկտեմբերի 16-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի հոկտեմբերի 28-ի ՀՕ-51-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածում «2011 թվականի հունվարի 1-ից» բառերը փոխարինել «2012 թվականի հուլիսի 1-ից» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

28 դեկտեմբերի 2010թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-58-Ն