«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

 

Ընդունված է 2007 թվականի

ապրիլի 25-ին

 

 

 

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (26 հունիսի 1998 թվականի, ՀՕ-15, այսուհետ՝ օրենք) 3-րդ հոդվածի վերնագրից հանել «, շրջանների և Ստեփանակերտ քաղաքի սահմանները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանային բաժանման քարտեզը» բառերը:

 

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ և 5-րդ հոդվածների վերնագրերից հանել «և սահմանները» բառերը:

 

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի ցանկում կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունները.

1) ցանկի «2.5. Շահումյանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 52-րդ տողով`

 

«52. Քնարավան Քնարավան գյուղ».

 

 

2) ցանկի «2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

 

Հ/Հ

 

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1.

Բերձոր

Բերձոր քաղաք

2.

Կովսական

Կովսական քաղաք

Արցախամայր գյուղ

Դիցմայրի գյուղ

Կերեն գյուղ

Վանատուն գյուղ

Քարատակ գյուղ

3.

Միջնավան

Միջնավան քաղաք

Բարդութաղ գյուղ

Դալք գյուղ

4.

Ալաշկերտ

Ալաշկերտ գյուղ

5.

Աղաձոր

Աղաձոր գյուղ

6.

Աղանուս

Աղանուս գյուղ

Ապարան գյուղ

Մելիքահող գյուղ

Մեղվաձոր գյուղ

7.

Աղավնատուն

Աղավնատուն գյուղ

Խաչգետիկ գյուղ

Հարար գյուղ

Սուարաս գյուղ

8

Աղավնո

Աղավնո գյուղ

9.

Այգեհովիտ

Այգեհովիտ գյուղ

Թովմասար գյուղ

Լճաշեն գյուղ

10.

Այգեկ

Այգեկ գյուղ

11.

Արախիշ

Արախիշ գյուղ

Աղբրաձոր գյուղ

Գահանիստ գյուղ

Զորախաչ գյուղ

Հայթաղ գյուղ

Մովսեսաշեն գյուղ

Վազգենաշեն գյուղ

Քարաբակ գյուղ

12.

Արծվաշեն

Արծվաշեն գյուղ

Մխանց գյուղ

13.

Արտաշավի

Արտաշավի գյուղ

Արտաշատ գյուղ

Հախնազար գյուղ

14.

Գանձա

Գանձա գյուղ

Բազմատուս գյուղ

15.

Գետամեջ

Գետամեջ գյուղ

16.

Գետափ

Գետափ գյուղ

17.

Գողթանիկ

Գողթանիկ գյուղ

18.

Դրախտաձոր

Դրախտաձոր գյուղ

Անի գյուղ

Նորաբերդ գյուղ

19.

Եզնագոմեր

Եզնագոմեր գյուղ

Կատոս գյուղ

Շրվական գյուղ

Սպիտակջուր գյուղ

Ուխտաձոր գյուղ

20.

Երիցվանք

Երիցվանք գյուղ

Ամիրյան գյուղ

Երվանդակերտ գյուղ

Կրմեն գյուղ

21.

Իշխանաձոր

Իշխանաձոր գյուղ

22.

Ծաղկաբերդ

Ծաղկաբերդ գյուղ

Մարաթուկ գյուղ

Վանոցա գյուղ

23.

Ծիծեռնավանք

Ծիծեռնավանք գյուղ

Մելիքաշեն գյուղ

24.

Ծոբաձոր

Ծոբաձոր գյուղ

Որդուակ գյուղ

25.

Կումայրի

Կումայրի գյուղ

Շիրակ գյուղ

Իցան գյուղ

26.

Հակ

Հակ գյուղ

27.

Հակարի

Հակարի գյուղ

28.

Հայկազյան

Հայկազյան գյուղ

Ջանֆիդա գյուղ

Սահառ գյուղ

29.

Հոչանց

Հոչանց գյուղ

30.

Ձորափ

Ձորափ գյուղ

31.

Ղազարապատ

Ղազարապատ գյուղ

Անտառամեջ գյուղ

32.

Մամարք

Մամարք գյուղ

Հալե գյուղ

33.

Մարտունաշեն

Մարտունաշեն գյուղ

34.

Միրիկ

Միրիկ գյուղ

35.

Մշենի

Մշենի գյուղ

Արվական գյուղ

36.

Մոշաթաղ

Մոշաթաղ գյուղ

Հերիկ գյուղ

Բերդիկ գյուղ

Վարազգոմ գյուղ

37.

Մուշ

Մուշ գյուղ

38.

Նորաշենիկ

Նորաշենիկ գյուղ

39.

Շալուա

Շալուա գյուղ

Բուդաղաձոր գյուղ

Զորացիք գյուղ

Հիմնաշեն գյուղ

Վերին շեն գյուղ

Քարուտ գյուղ

Հաթամաշեն գյուղ

Սիս գյուղ

40.

Սարատակ

Սարատակ գյուղ

41.

Սոնասար

Սոնասար գյուղ

Մարգիս գյուղ

42.

Ներքին Սուս

Սուս գյուղ

Բոխոչոխ գյուղ

Գիհուտ գյուղ

Ներքին Սուս գյուղ

Ուրմիա գյուղ

43.

Վակունիս

Վակունիս գյուղ

Խաչինտափ գյուղ

Չորմանք գյուղ

Շամք գյուղ

44.

Վաղազին

Վաղազին գյուղ

Արջաձոր գյուղ

Մարտիրոս գյուղ

Մեղրաշեն գյուղ

45.

Վան

Վան գյուղ

46.

Վարդաբաց

Վարդաբաց գյուղ

Քարոտան գյուղ

47.

Վուրգավան

Վուրգավան գյուղ

48.

Տանձուտ

Տանձուտ գյուղ

49.

Տիգրանավան

Տիգրանավան գյուղ

50.

Ուռեկան

Ուռեկան գյուղ

Ամուտեղ գյուղ

51.

Փակահան

Փակահան գյուղ

52.

Քաշունիք

Քաշունիք գյուղ

Մորաջուր գյուղ

Վերին Քաշունիք գյուղ

53.

Քարեգահ

Քարեգահ գյուղ»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ ենթակետն ուժի մեջ է մտնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների օրվանից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

23 մայիսի 2007թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-28