«Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Ընդունված  է 2018 թվականի

                                                                                        հունիսի 28-ին

 

Հոդված 1. «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-58-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «ժողովների, ցույցերի ու երթերի» բառերը փոխարինել «հավաքների» բառով:

                     

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                              

 

 

2018թ. հուլիսի 2

Ստեփանակերտ

ՀՕ-24-Ն