ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԺ նախագահի աշխատակազմ ԱԺ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
Յանա Մերսիկի Ավանեսյան
Մամուլի քարտուղար
Էլ. փոստ yavanesyan@nankr.am
Հեռ. (047) 96-19-96
ԱԺ նախագահի ընդունարան
Ընդունարան
Հեռ. (047) 94-32-21
Վլադիմիր Արամի Զաքիյան
Խորհրդական
Հեռ. (047) 95-28-69
Անուշ Կարենի Ղավալյան
Խորհրդական
Էլ. փոստ aghavalyan@nankr.am
Հեռ. (047) 96-19-96
Իրինա Իգորի Սաֆարյան
Օգնական
Էլ. փոստ isafaryan@nankr.am
Հեռ. (047) 96-19-96
Արմեն Լևոնի Կարապետյան
Օգնական
Հեռ. (047) 94-39-92
Գեղամ Գարիի Ստեփանյան
Օգնական
Էլ. փոստ gstepanyan@nankr.am
Հեռ. (047) 96-19-96
Ռուդիկ Միքայելի Ազարյան
Ռեֆերենտ
Հեռ. (047) 95-28-69