ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԺ նախագահի աշխատակազմ ԱԺ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
ԱԺ նախագահի ընդունարան
Ընդունարան
Հեռ. (047) 94-32-21
Կարեն Էդուարդի Վանյան
Խորհրդական
Անի Միքայելի Վիրաբյան
Մամուլի քարտուղար
Վալերի Սերգեյի Խաչատրյան
Օգնական
Իրինա Իգորի Սաֆարյան
Օգնական
Էլ. փոստ isafaryan@nankr.am
Հեռ. (047) 96-19-96
Արմեն Լեվոնի Կարապետյան
Օգնական
Ռուդիկ Միքայելի Ազարյան
Ռեֆերենտ
Հեռ. (047) 95-28-69