ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԺ նախագահի աշխատակազմ ԱԺ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
ԱԺ նախագահի ընդունարան
Ընդունարան
Հեռ. (047) 94-32-21
Կարեն Ժիլբերտի Թոփչյան
Խորհրդական, ԼՂՀ ԱԺ ներկայացուցիչ ՀՀ Ազգային ժողովում
Էլ. փոստ nkrna@parliament.am
Հեռ. (011) 51-34-31
Վլադիմիր Արամի Զաքիյան
Խորհրդական
Հեռ. (047) 95-28-69
Անուշ Կարենի Ղավալյան
Մամուլի քարտուղար
Էլ. փոստ aghavalyan@nankr.am
Հեռ. (047) 96-19-96
Աշխեն Անդրեասի Մարգարյան
Օգնական
Հեռ. (047) 95-35-92
Արմեն Լևոնի Կարապետյան
Օգնական
Հեռ. (047) 94-39-92
Գեղամ Գարիի Ստեփանյան
Օգնական
Էլ. փոստ gstepanyan@nankr.am
Հեռ. (047) 96-19-96
Ռուդիկ Միքայելի Ազարյան
Ռեֆերենտ
Հեռ. (047) 95-28-69