ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԺ նախագահի աշխատակազմ ԱԺ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
ԱՀ նախագահի ընդունարան
Ընդունարան
Հեռ. (047) 94-32-21
Բելա Լաերտի Լալայան
Գլխավոր խորհրդական
Էլ. փոստ bellalalayan@gmail.com
Հեռ. (047) 95 29 56
Կարեն Էդուարդի Վանյան
Խորհրդական
Վալերի Սերգեյի Խաչատրյան
Խորհրդական
Իրինա Իգորի Սաֆարյան
Օգնական
Էլ. փոստ isafaryan@nankr.am
Հեռ. (047) 96-19-96
Մխիթար Վահանի Գևորգյան
Խորհրդական