«Տեղական հանրաքվեի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Ընդունված  է 2018 թվականի

                                                                                        հունիսի 28-ին

 

Հոդված 1. «Տեղական հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ՀՕ-45-Ն օրենքի 22-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր» բառերը փոխարինել «հավաքներ» բառով:

                     

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                              

 

2018թ. հուլիսի 2

Ստեփանակերտ

ՀՕ-23-Ն