«Արհեստակցական միությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված  է 2018 թվականի

                                                                                        հունիսի 28-ին

 

Հոդված 1. «Արհեստակցական միությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 23-ի ՀՕ-45 օրենքի 20-րդ հոդվածում`

1) վերնագրի` «գործադուլներ և զանգվածային այլ միջոցառումներ» բառերը փոխարինել «հավաքներ, գործադուլներ և հանրային միջոցառումներ» բառերով.

       2) 1-ին մասի` «խաղաղ, առանց զենքի ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր, ցույցեր, գործադուլներ, զանգվածային այլ միջոցառումներ» բառերը փոխարինել «հավաքներ, գործադուլներ և հանրային միջոցառումներ» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                              

 

2018թ. հուլիսի 2

Ստեփանակերտ

ՀՕ-13-Ն