«Զենքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Ընդունված  է 2018 թվականի

                                                                                        հունիսի 28-ին

 

Հոդված 1. «Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-41 օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում «Ժողովների, հանրահավաքների, երթերի, ցույցերի, պիկետների և զանգվածային կամ հրապարակային այլ» բառերը փոխարինել «Հավաքների կամ հանրային» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                              

 

2018թ. հուլիսի 2

Ստեփանակերտ

ՀՕ-11-Ն