ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

 

                Հարցի անվանումը

    Կոդը և հեղինակները

 

1.  Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր նշանակելու մասին

 

  21.06.2018թ.-02.541

  ԱՀ Բարձրագույն դատական

  •   նախագահ

   Գ. Գրիգորյան

 

2.  Արցախի Հանրապետության ԱԺ մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

 

 

 

3. «Դատախազության մասին» (երկրորդ ընթերցում)

 

 Ն-1-02/5,ԱԺ-011-11,12.04.2018-ՊԻ-011  

 ԱՀ արդարադատության նախարար

 Ա. Դանիելյան

 

  1. 1. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին»

2. «Չափումների միասնականության

  •        մասին»

3. «Ստանդարտացման մասին»

    4. «Հավատարմագրման մասին»

Ն-1-02/8,ԱԺ-011-13,05.05.2018թ.ԱԱԵ-011

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար

Լ.  Գրիգորյան

 

 

5.  1. «Հավաքների ազատության մասին»

    2. «Արտակարգ դրության մասին» Լեռնային  

    Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

    փոփոխություն կատարելու մասին»

    3. «Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

    Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն  

    կատարելու մասին»    

   4. «Հասարակական  կազմակերպությունների

   մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի  

   Հանրապետության  օրենքում  փոփոխություն

   կատարելու մասին»

   5. «Արհեստակցական միությունների մասին» 

   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

   օրենքում  փոփոխություններ կատարելու

   մասին»

   6. «Մշակութային օրենսդրության

   հիմունքների  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

  Հանրապետության   օրենքում 

  փոփոխություններ կատարելու  մասին»

  7. «Կուսակցությունների մասին» Լեռնային

  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

  փոփոխություն կատարելու մասին»

  8. «Ազգային անվտանգության մարմինների  

  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  

  Հանրապետության օրենքում 

  փոփոխություն կատարելու մասին»

  9. «Ազգային անվտանգության մարմիններում

  ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

  Հանրապետության օրենքում

  փոփոխություններ  կատարելու մասին»

  10. «Զինվորական ծառայություն անցնելու    

  մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի

  Հանրապետության օրենքում 

  փոփոխություն կատարելու մասին»

  11. «Դատական ակտերի հարկադիր

  կատարումն  ապահովող ծառայության 

  մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի

  Հանրապետության օրենքում 

  փոփոխություն կատարելու մասին»

  12. «Հանրաքվեի  մասին» Լեռնային

  Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքում 

  փոփոխություն   կատարելու մասին»

  13. «Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

  իրավիճակների պետական ծառայության 

  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

  Հանրապետության օրենքում 

  փոփոխություն կատարելու մասին»

  14. «Ճանապարհային երթևեկության

  անվտանգության ապահովման մասին»

  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության

  օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին»

  15. «Տեղական հանրաքվեի մասին» Լեռնային

  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

  փոփոխություն կատարելու մասին» 

   16. «Խղճի ազատության և կրոնական

  կազմակերպությունների մասին» Լեռնային

  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

  փոփոխություն կատարելու մասին»

  17. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

  վարչական դատավարության օրենսգրքում

  լրացում  կատարելու մասին»

  18. «Տեղական ինքնակառավարման մասին»

  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

  օրենքում   փոփոխություն  և լրացում

  կատարելու մասին»

 

 Ն-1-02/14,ԱԺ-011-21,12.06.2018թ.ՊԻ-011

 ԱՀ արդարադատության նախարար

 Ա. Դանիելյան

6. 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

    քրեական օրենսգրքում  լրացումներ և

    փոփոխություններ կատարելու մասին»

    2. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

    քրեական դատավարության օրենսգրքում 

    լրացումներ և փոփոխություններ

    կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/12,ԱԺ-011-17,17.05.2018թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

7. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/13,ԱԺ-011-18,17.05.2018թ.ՊԻ-011

ԱՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

8. «Հանրակրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին»

 

Ն-1-02/10,ԱԺ-011-15,11.05.2018-ԳԿՄԵՍ-011

ԱՀ կրթության,  գիտության և սպորտի

նախարար

Ն. Աղաբալյան

 

  1. . Հարցեր Արցախի Հանրապետության

նախագահին  և կառավարության անդամներին

 

 

  1.  . Պատգամավորների  հայտարարություններ