ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

 

                Հարցի անվանումը

       Կոդը և հեղինակները

 

 

  1. Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ

դատարանի նախագահնշանակելու մասին

 

 

17.03.2018-02-204

ԱՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ

Գ. Գրիգորյան

 

  1. Արցախի Հանրապետության հանրային
  2.    
  3.     թ. գործունեության մասին հաղորդում

 

17.03.2018- 02-203

  • հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ

Ն. Գասպարյան

 

3. 1) «Ընդերքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի     

  •  
  •  

կատարելու մասին»

2) «Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

  •  
  •  

3) «Բնապահպանական և բնօգտագործման

վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

  •  

կատարելու մասին»

 

Ն1-02-1,ԱԺ-011-5,26.02.2018-ԱԱԵ

ԱՀ բնապահպանության և

բնական ռեսուրսների նախարարի առաջին տեղակալ

Ա. Գաբրիելյան

4.  Պատգամավորների հայտարարություններ