ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

                                                Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2017թ. դեկտեմբերի 21-ի նիստի օրակարգ

 

1. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի վեցերորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին                                           

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ

 

        2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի նիստի օրակարգ

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ

 

        3. Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին

 

ԱՀ ֆինանսների նախարար
Գ. Մարտիրոսյան
Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման
 հարցերի մշտական հանձնաժողով
Պաշտպանության, անվտանգության և
օրինապահպանության
հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

         4. «ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքում  փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, «Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության մասին»  ԼՂՀ օրենքում  փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին, «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ԼՂՀ օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին, «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին, «ԼՂՀ հաշմանդամների  սոցիալական պաշտպանության մասին»  ԼՂՀ օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին, «Զբաղվածության մասին» ԼՂՀ օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին, «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ԼՂՀ օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին և «Կենդանական աշխարհի մասին» ԼՂՀ օրենքում  փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

ԱՀ ֆինանսների նախարար
Գ. Մարտիրոսյան
Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման
հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

         5. «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Ակցիզային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Արտոնագրային վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «ԼՂՀ ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին և «Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

ԱՀ ֆինանսների նախարար
Գ. Մարտիրոսյան
Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման
հարցերի մշտական հանձնաժողով

        

6. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

ԱՀ արդարադատության  նախարար
Ա. Դանիելյան
Պետական-իրավական
հարցերի մշտական հանձնաժողով
Պաշտպանության, անվտանգության և
օրինապահպանության
հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

7. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» (երկրորդ ընթերցում)

ԱՀ արդարադատության  նախարար
Ա. Դանիելյան
Պետական-իրավական
հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

8. «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին», «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին և «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին (երկրորդ ընթերցում)

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման  նախարար
Ս. Ավանեսյան
Սոցիալական և առողջապահության
հարցերի մշտական  հանձնաժողով

 

9. Դատավորների  նշանակման մասին

 

10. Մշտական  հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին

 

11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

ԱՀ արդարադատության նախարար
Ա. Դանիելյան
Պետական-իրավական
հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

         12. «Վիճակախաղերի  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ  և  լրացումներ կատարելու մասին և «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում   փոփոխություն կատարելու մասին

ԱՀ ֆինանսների նախարար
Գ. Մարտիրոսյան
Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման
հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

         13. «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ  կատարելու մասին, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում   փոփոխություններ կատարելու մասին  և  «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ  կատարելու մասին 

ԱՀ ֆինանսների նախարար
Գ. Մարտիրոսյան
Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման
հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

14. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 

ԱՀ ֆինանսների նախարար
Գ. Մարտիրոսյան
Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման
 հարցերի մշտական հանձնաժողով

      

         15. Պատգամավորների հայտարարություններ