Ոսկանյան Սամսոն Շիմշատի
Ոսկանյան Սամսոն Շիմշատի
Ծննդյան թիվ. 30.11.2017