Մոսիյան Արթուր Արմենի
Մոսիյան Արթուր Արմենի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 15.01.1971
Խմբակցություն. «Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն»