Կասյան Վլադիմիր Սուրենի
Կասյան Վլադիմիր Սուրենի
Ընտրակարգ, ընտրատարածք. Համամասնական
Ծննդյան թիվ. 29.05.1955
Խմբակցություն. «Ազատ հայրենիք-ՔՄԴ»