«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2017թ. սեպտեմբերի 28-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տության 2002 թվականի  մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի  «8. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ» բաժնում՝

1) 1-ին կետի առաջին սյունակից հանել «, փոխադրման և բաշխման ցանցի կառուցում» բառերը.

2) 2-րդ կետի առաջին սյունակից հանել «Էլեկտրական կայանների կառուցում և վերականգնում,» և «, հաղորդման և բաշխման ցանցի կառուցում» բառերը.

3) 3-րդ կետի առաջին սյունակից հանել «ջերմային կայանների կառուցում և վերականգնում,», «, փոխադրման և բաշխման ցանցի կառուցում» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2017թ. հոկտեմբերի 11

Ստեփանակերտ

      ՀՕ-29-Ն