ԼՂՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2017թ. հուլիսի 21-ին

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ի ընտրական օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատ» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատ» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 168-րդ հոդվածին համապատասխան ընտրված Հանրապե­տության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ      

 

2017թ. հուլիսի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-25-Ն