«Գանձապետական համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2017թ. հուլիսի 21-ին

Հոդված 1. «Գանձապետական համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2002  թվականի  հոկտեմբերի  30-ի ՀՕ-7 օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատ» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատ» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 168-րդ հոդվածին համապատասխան ընտրված Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                            

                                                                               

2017թ. հուլիսի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-18-Ն