«Արցախտրանս» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ հարկային պարտավորությունների կատարման արտոնություն սահմանելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2004թ. դեկտեմբերի 8-ին

Հոդված 1. «Արցախտրանս» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2004 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային պարտավորությունների նկատմամբ հաշվարկված 20449800.0 դրամ տույժերի և 3311400.0 դրամ տուգանքների վճարումից:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

24 դեկտեմբերի 2004թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-152