«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2016թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի 15-րդ հոդվածի 3‑րդ մասում «2017» թիվը փոխարինել «2018» թվով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                               Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 29

Ստեփանակերտ

ՀՕ-45-Ն