«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2016թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի 34-րդ հոդվածի 7-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը «պարտավորությունները կատարելու» բառերից հետո լրացնել «(այդ թվում` արտոնության տրամադրման)» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի փետրվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                   Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-42-Ն