«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2015թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը» բառերը փոխարինել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարը» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի N 1 հավելվածից հանել «ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար 9.60», «ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետ 9.60», «ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի տեղակալ 6.80» և «ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 6.45» տողերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի N 2 հավելվածի`

1) «ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի օգնական 2.48», «ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի ռեֆերենտ 2.20» տողերը հանել.

2) «Շրջանի դատախազության դատախազ, կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ 4.00» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տող.

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական

3.00»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2015թ. դեկտեմբերի 29

Ստեփանակերտ

ՀՕ-60-Ն