«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2012թ. նոյեմբերի 29-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-15 օրենքը (այսուհետ` օրենք) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 11.1-11.36-ում:»:

 

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.1.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունու քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունու քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.1-ում:»:

 

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.2-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.2.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Աշանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Աշանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.2-ում:»:

 

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.3.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ավդուռի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ավդուռի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.3-ում:»:

 

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.4.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Բերդաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Բերդաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.4-ում:»:

 Հոդված 6. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.5-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.5.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.5-ում:»:

 

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.6.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Եմիշճանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Եմիշճանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.6-ում:»:

 

Հոդված 8. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.7.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Զարդանաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Զարդանաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.7-ում:»:

 

Հոդված 9. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.8.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Թաղավարդի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Թաղավարդի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.8-ում:»:

 

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.9.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Խերխանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Խերխանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.9-ում:»:

 

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.10.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Խնուշինակի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Խնուշինակի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.10-ում:»:

 

Հոդված 12. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.11-րդ հոդվածով`

 

 

«Հոդված 11.11.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ծովատեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ծովատեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.11-ում:»:

 

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.12-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.12.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կաղարծու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կաղարծու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.12-ում:»:

 

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.13-րդ հոդվածով`

 

 

«Հոդված 11.13.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.13-ում:»:

 

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.14-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.14.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.14-ում:»:

 

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.15.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հաղորտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հաղորտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.15-ում:»:

 

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.16-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.16.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացիի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացիի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.16-ում:»:

 

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.17.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հերհերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հերհերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.17-ում:»:

 

Հոդված 19. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.18.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կավահանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կավահանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.18-ում:»:

 

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.19.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.19-ում:»:

 

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.20-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.20.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ճարտարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ճարտարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.20-ում:»:

 

Հոդված 22. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.21.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մաճկալաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մաճկալաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.21-ում:»:

 

Հոդված 23. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.22-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.22.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մյուրիշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մյուրիշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.22-ում:»:

 

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.23-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.23.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մսմնայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մսմնայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.23-ում:»:

 

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.24.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մուշկապատի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մուշկապատի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.24-ում:»:

 

Հոդված 26. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.25-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.25.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ննգու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ննգու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.25-ում:»:

 

Հոդված 27. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.26-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.26.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Նորշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Նորշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.26-ում:»:

 

Հոդված 28. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.27-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.27.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Շեխերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Շեխերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.27-ում:»:

 

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.28-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 11.28.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Պառավաթումբի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Պառավաթումբի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.28-ում:»:

 

Հոդված 30. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.29-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.29.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ջիվանու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ջիվանու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.29-ում:»:

 

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.30-րդ հոդվածով`

 

 

«Հոդված 11.30.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Սարգսաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Սարգսաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.30-ում:»:

 

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.31-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.31.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Սոսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Սոսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.31-ում:»:

 

Հոդված 33. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.32-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.32.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Սպիտակաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Սպիտակաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.32-ում:»:

 

Հոդված 34. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.33-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.33.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Վազգենաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Վազգենաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.33-ում:»:

 

Հոդված 35. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.34-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.34.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Վարանդայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Վարանդայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.34-ում:»:

 

Հոդված 36. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.35-րդ հոդվածով`

 

 

«Հոդված 11.35.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Քարահունջի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Քարահունջի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.35-ում:»:

 

Հոդված 37. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.36-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 11.36.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Քերթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Քերթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.36-ում:»:

 

Հոդված 38. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 12.1-12.43-ում:»:

 

Հոդված 39. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.1.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մարտակերտի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մարտակերտի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.1-ում:»:

 

Հոդված 40. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.2-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.2.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Աղաբեկալանջի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Աղաբեկալանջի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.2-ում:»:

 

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.3.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Առաջաձորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Առաջաձորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.3-ում:»:

 

Հոդված 42. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.4.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.4-ում:»:

 

Հոդված 43. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.5-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.5.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Գետավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Գետավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.5-ում:»:

 

Հոդված 44. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.6.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Դրմբոնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Դրմբոնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.6-ում:»:

 

Հոդված 45. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.7.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Զագլիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Զագլիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.7-ում:»:

 

Հոդված 46. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.8.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Զարդախաչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Զարդախաչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.8-ում:»:

 

Հոդված 47. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.9.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.9-ում:»:

 

Հոդված 48. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.10.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թբլղուի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թբլղուի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.10-ում:»:

 

Հոդված 49. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.11.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Խնկավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Խնկավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.11-ում:»:

 

Հոդված 50. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.12-րդ հոդվածով`

 

 

«Հոդված 12.12.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ծաղկաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ծաղկաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.12-ում:»:

 

Հոդված 51. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.13-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.13.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ծմակահողի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ծմակահողի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.13 -ում:»:

 

Հոդված 52. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.14-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.14.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կիչանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կիչանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.14-ում:»:

 

Հոդված 53. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.15.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.15-ում:»:

 

Հոդված 54. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.16-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.16.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կուսապատի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կուսապատի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.16-ում:»:

 

Հոդված 55. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.17.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Հաթերքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Հաթերքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.17-ում:»:

 

Հոդված 56. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.18.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.18-ում:»:

 

Հոդված 57. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.19.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Հովտաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Հովտաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.19-ում:»:

 

Հոդված 58. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.20-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.20.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.20-ում:»:

 

Հոդված 59. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.21.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մատաղիսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մատաղիսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.21-ում:»:

 

Հոդված 60. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.22-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.22.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.22-ում:»:

 

Հոդված 61. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.23-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.23.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մեծ շենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մեծ շենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.23-ում:»:

 

Հոդված 62. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.24.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մեհմանայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մեհմանայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.24-ում:»:

 

Հոդված 63. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.25-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.25.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.25-ում:»:

 

Հոդված 64. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.26-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.26.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ներքին Հոռաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ներքին Հոռաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.26-ում:»:

 

Հոդված 65. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.27-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.27.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Այգեստանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Այգեստանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.27-ում:»:

 

Հոդված 66. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.28-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.28.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.28-ում:»:

 

Հոդված 67. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.29-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.29.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Հայկաջրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Հայկաջրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.29-ում:»:

 

Հոդված 68. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.30-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.30.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.30-ում:»:

 

Հոդված 69. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.31-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.31.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղայի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղայի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.31-ում:»:

 

Հոդված 70. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.32-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.32.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Սեյսուլանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Սեյսուլանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.32-ում:»:

 

Հոդված 71. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.33-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.33.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Շահմասուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Շահմասուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.33-ում:»:

 

Հոդված 72. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.34-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.34.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Չափարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Չափարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.34-ում:»:

 

Հոդված 73. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.35-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.35.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Չլդրանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Չլդրանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.35-ում:»:

 

Հոդված 74. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.36-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.36.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Պողոսագոմերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Պողոսագոմերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.36-ում:»:

 

Հոդված 75. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.37-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.37.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վաղուհասի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վաղուհասի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.37-ում:»:

 

Հոդված 76. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.38-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.38.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.38-ում:»:

 

Հոդված 77. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.39-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.39.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վարդաձորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վարդաձորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.39-ում:»:

 

Հոդված 78. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.40-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.40.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վարնկաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վարնկաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.40-ում:»:

 

Հոդված 79. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.41-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.41.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վերին Հոռաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վերին Հոռաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.41-ում:»:

 

Հոդված 80. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.42-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.42.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Տոնաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Տոնաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.42-ում:»:

 

Հոդված 81. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.43-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 12.43.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Քոլատակի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Քոլատակի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.43-ում:»:

 

Հոդված 82. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

22 դեկտեմբերի 2012թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-24-Ն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.1

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մարտունի համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քարահունջ համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Է-Ը» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Ը-Թ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քարահունջ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Թ-Ժ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Ժ-Ի» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքին,

«Ի-Լ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խնուշինակ համայնքին,

«Լ-խ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքին,

«Խ-Ծ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնքին,

«Ծ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Աշան համայնքի 2-րդ հատվածին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 7 շրջադարձային կետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 8 շրջադարձային կետում հատելով դաշտային ճանապարհը՝ նույն ուղղությամբ շարունակվում է և, անցնելով թիվ 9 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 11 շրջադարձային կետում հատելով Խոնաշեն գետակը՝ հասնում է ձորակին և ձորակով հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, այնուհետև հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետին: Այնուհետև ճանապարհով անցնելով 69մ՝ թիվ 14 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 15 և 16 շրջադարձային կետերով՝ թիվ 17 շրջադարձային կետում հասնում է ջրանցքին, որտեղից ջրանցքով արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 18 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 19 և 20 շրջադարձային կետերով՝ հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է Կաքավաձոր գյուղի հարավարևմտյան մասում գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 21 շրջադարձային կետին, և շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ թիվ 22 շրջադարձային կետով հասնում է 311,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 23 շրջադարձային կետին, շարունակվում մինչև 326.1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 24 շրջադարձային կետը, որտեղից արևելյան ուղղությամբ հասնում է 332,8մ բարձրության նիշի թիվ 25 շրջադարձային կետին, այնուհետև շարունակվում մինչև դաշտային ճանապարհների միացման թիվ 26 շրջադարձային կետը: Այդ կետից արևելյան ուղղությամբ հասնում է 338,7մ բարձրության նիշի թիվ 27 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվում մինչև դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 28 շրջադարձային կետը, որտեղից ճանապարհով՝ հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 29 շրջադարձային կետով՝ հասնում է 329,5մ բարձրության նիշի թիվ 30 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվում մինչև դաշտային ճանապարհի թիվ 31 շրջադարձային կետը, և նշված ճանապարհով հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 32 և 33 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհների միացման թիվ 34 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հարավային ուղղությամբ անցնելով 519,8 մ բարձրության նիշի թիվ 35 և 543,3մ բարձրության նիշի թիվ 36 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՍՈՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Սոս 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հատելով ձորակները՝ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով և, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հասնում է ձորակի թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ անցնում է 269մ, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին և հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Մաճկալաշեն 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Կոլխոզաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 397,0մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով՝ անցնում է 388,3 մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետով, ապա 367,6մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետով, 353,4մ բարձրության նիշով, 342,9մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետով, 342,7մ բարձրության նիշով, 327,9մ բարձրության նիշի թիվ 5 շրջադարձային կետով և, հարավային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը, միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ գրունտային ճանապարհով միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Քարահունջ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք՝ մտնելով թիվ 5 շրջադարձային կետը, ապա շարունակվելով հարավային ուղղությամբ, անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Է» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Ղուզե Ճարտար 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում թիվ «Ը» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Քարահունջ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով արևմուտք, անցնելով 327,8մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետով, ապա վարելահողի եզրով՝ մտնում է թիվ 4 շրջադարձային կետը, թեքվում է հարավ-արևմուտք, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ միանում «Թ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Թ-Ժ» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Ղուզե Ճարտար 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ թիվ 1 շրջադարձային կետից 109մ հեռավորությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին և նույն դաշտային ճանապարհով միանում «Ժ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Ժ-Ի» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Ժ» հանգուցային կետից և, դաշտային ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, շարունակվում է մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, նշված դաշտային ճանապարհով շարունակվում՝ անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով, հասնում է Մարտունի-Հադրութ ճանապարհի թիվ 5 շրջադարձային կետին, այնուհետև նշված ճանապարհով հասնում է Մարտունու նախկին ասֆալտգործարանի հարավային մասում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա շրջանցելով ասֆալտգործարանի տարածքը՝ հասնում է Խոնաշեն գետակին, հունով արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ` դաշտային ճանապարհով և տնամերձերի եզրով հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 72մ, թեքվում արևմուտք և նախկին այգիների եզրագծով միանում «Ի» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ԽՆՈՒՇԻՆԱԿ

Սահմանագիծ` «Ի-Լ» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Խնուշինակ սահմանագիծը սկսվում է «Ի» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով` հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է Խոնաշեն գետակի ափին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին և գետակի հունով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Լ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ԳԻՇԻ

Սահմանագիծը` «Լ-Խ» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Գիշի սահմանագիծը սկսվում է «Լ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում Ննգի-Մարտունի ավտոճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ ջրբաժանով շարունակվում է մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, թեքվում դեպի արևելք 243մ, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 783մ, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ մինչև 502,6մ բարձրության նիշը, ապա ջրբաժանով հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Խ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Խ-Ծ» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Բերդաշեն սահմանագիծը սկսվում է թիվ «Խ» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, հատում դաշտային ճանապարհը՝ անցնելով 366մ, հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ, ձորակով անցնելով թիվ 7 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Ծ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ԱՇԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ծ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մարտունի-Աշան 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ հասնում է 354,2մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվում մինչև 366,5մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա նույն ուղղությամբ հասնում 396,5մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերը, նույն ուղղությամբ անցնելով 469մ՝ հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 8 շրջադարձային կետին, այնուհետև ջրբաժանով անցնելով թիվ 9 շրջադարձային կետով՝ միանում «Ծ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.2

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԱՇԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Աշան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Եմիշճան համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Վարանդա համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կաղարծի համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Նորշեն համայնքին:

 

ԱՇԱՆ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Աշան-Բերդաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ ժայռերի սանդղավանդով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ անցնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետով, թեքվում հարավ-արևելք, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով՝ հասնում է 72,7մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, լանջով շարունակվում մինչև 840,8մ բարձրության նիշի թիվ 6 շրջադարձային կետը, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է 815,4մ (Նուբարանց բաղը բարձունքը) բարձրության նիշի թիվ 7 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ լանջով հարավային ուղղությամբ հատելով Աշան տանող ճանապարհը՝ հասնում է ձորակի թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում է ճանապարհի եզրի թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թթայգու եզրին գտնվող թիվ 10 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թիվ 11 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, հասնում ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 12 շրջադարձային կետին, անցնելով նույն ուղղությամբ 7,6մ՝ հասնում է ձորակին և, ձորակով հատելով դաշտային ճանապարհը, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԱՇԱՆ-ԵՄԻՇՃԱՆ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Աշան-Եմիշճան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի վրա: Հարավային ուղղությամբ անցնելով 159մ՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ շարունակվելով՝ անցնում է թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, դաշտային ճանապարհը հատում թիվ 5 շրջադարձային կետում, հասնում 892,7մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ հասնում 916,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին և նույն դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 10 շրջադարձային կետով՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԱՇԱՆ-ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Աշան-Սպիտակաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնում է 871,7մ բարձրության նիշով, հատում դաշտային ճանապարհը, ապա դաշտային ճանապարհով արևելյան ուղղությամբ միանում « Դ» հանգուցային կետին:

 

ԱՇԱՆ-ՎԱՐԱՆԴԱ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Աշան-Վարանդա սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հատելով 795,8մ նիշ ունեցող ձորակը՝ անցնելով 876,2մ նիշ ունեցող ջրբաժանը, հատելով 817,5մ նիշ ունեցող ձորակը, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով և, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

ԱՇԱՆ-ԿԱՂԱՐԾԻ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Աշան-Կաղարծի սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով հյուսիսային ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում թիվ «Զ» հանգուցային կետին:

 

ԱՇԱՆ-ՆՈՐՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Աշան-Նորշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով և հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ նույն ուղղությամբ շարունակվելով և անցնելով նախկին խաղողայգու եզրին գտնվող թիվ 6, 7, և 8 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 767,1մ բարձրության նիշի թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 10, 11 և 12 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 822,9մ բարձրության նիշի թիվ 13 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 14 և 15 շրջադարձային կետերով՝ հատում է դաշտային ճանապարհը և, նույն ուղղությամբ անցնելով թթայգու եզրի թիվ 16 շրջադարձային կետով, շարունակվում է ևս 98մ, թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 966,1մ, 1044,6մ և 1030,9մ բարձրության նիշերով, շարունակվում ևս 65մ, թեքվում արևմուտք՝ անցնելով 289մ, հատում դաշտային ճանապարհները, այնուհետև հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 57մ՝ հասնում է ջրբաժանին և, ջրբաժանով անցնելով 1152,2մ (Մարալդաղ) բարձրության նիշով՝ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ԱՇԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Աշան համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու քաղաքային համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնքին:

 

ԱՇԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Աշան 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ Ստեփանակերտ-Մարտունի ավտոմայրուղով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԱՇԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Աշան 2-րդ հատված-Մարտունու քաղաքային համայնք սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 354,2մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվում մինչև 366,5մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա նույն ուղղությամբ հասնում 396,5մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա ջրբաժանով անցնելով թիվ 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերը, նույն ուղղությամբ անցնելով 469մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 8 շրջադարձային կետին, այնուհետև ջրբաժանով անցնելով թիվ 9 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԱՇԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Աշան 2-րդ հատված-Բերդաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1735մ՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում Եմիշճան տանող ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ճանապարհով անցնելով 112մ՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում է հարավ-արևելք՝ անցնելով 370մ, հասնում է 377,7մ բարձրության նիշ ունեցող ձորակին, այնուհետև անցնելով 367մ, հասնում է վարելահողի սահմանին և, անցնելով վարելահողի սահմանով 375մ և հատելով ձորը, հասնում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.3

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԱՎԴՈՒՌԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Ավդուռ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հացի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կաղարծի համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մյուրիշեն հատվածին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն համայնքին:

 

ԱՎԴՈՒՌ-ՀԱՑԻ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ավդուռ-Հացի սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում 1156,2մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում 1036,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1091,2մ բարձրության նիշով, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է 1049,2մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԱՎԴՈՒՌ-ԿԱՂԱՐԾԻ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ավդուռ-Կաղարծի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ անցնում է 1182,3մ բարձրության նիշով, հասնում դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ճանապարհով՝ անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով և միանում 1094,3մ բարձրության վրա գտնվող «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԱՎԴՈՒՌ-ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ավդուռ-Մյուրիշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում Չոլախլու լեռան գագաթին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք 145մ, արևմտյան ուղղությամբ մտնում թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա թեքվում դեպի հարավ, հասնում 1136,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 1042,5մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ անցնում 912,8մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետով, հասնում 812,4մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ, վարելահողի եզրով հասնում Մյուրիշեն տանող գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին, նույն ճանապարհով անցնում թիվ 8 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, հարավային ուղղությամբ մտնում ձորակը և ձորակով հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով անցնելով 492մ՝ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 11 և 12 շրջադարձային կետերով, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով արևմուտք, նույն ճանապարհով անցնելով թիվ 14 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թիվ 15 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ, անցնելով 1028,2մ բարձրության նիշով, շարունակվելով նույն ուղղությամբ ևս 400մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով միանում 1094,3մ բարձրության նիշում գտնվող «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԱՎԴՈՒՌ-ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ավդուռ-Վազգենաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, հատում այն, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 298մ, թիվ 3 շրջադարձային կետում թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ հատում է ձորակը, անցնում թիվ 5 շրջադարձային կետով, հատում Ավդուռ-Վազգենաշեն ճանապարհը, անցնում թիվ 6 շրջադարձային կետով և, ջրբաժանով անցնելով թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԱՎԴՈՒՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Ավդուռ համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հարավ համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մյուրիշեն համայնքին:

 

ԱՎԴՈՒՌ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ավդուռ 2-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, ապա թեքվելով արևմուտք, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով, հատում դաշտային ճանապարհը, շարունակվում մինչև թիվ 4 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորակը՝ հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 253մ՝ թիվ 6 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 7 շրջադարձային կետով արևմտյան ուղղությամբ՝ անցնում է թիվ 8 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ արևմտյան ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԱՎԴՈՒՌ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՀԱՐԱՎ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ավդուռ 2-րդ հատված-Հարավ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 351մ՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք՝ հասնում է գրունտային ճանապարհի թիվ 2 շրջադարձային կետին, հատում ճանապարհը, անցնում ևս 214մ, ապա թիվ 3 շրջադարձային կետով անցնելով 235մ՝ թեքվում է հարավ, ապա թեքվում արևմուտք, հասնում 1227,5մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հարավային ուղղությամբ միանում է հեռուստաաշտարակ տանող ճանապարհի «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԱՎԴՈՒՌ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ավդուռ 2-րդ հատված-Մյուրիշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, հասնում 1165,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, այնուհետև անցնելով 93,5մ՝ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորակը, անցնում 69մ, հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ անցնում 404մ, հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 447մ, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ անցնելով 75մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 11 և 12 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 13 շրջադարձային կետին, որտեղից արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 14 և 15 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լեռնալանջով հասնում թիվ 16 շրջադարձային կետին և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.4

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԲԵՐԴԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Բերդաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Աշան համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու քաղաքային համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Եմիշճան համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտունու շրջանի Աշան համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Նորշեն համայնքին:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Բերդաշեն-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, ձորակով հասնում է Աղդամ-Մարտունի ավտոճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք 191մ՝ հասնում է ջրանցքին և, ջրանցքով անցնելով 1426մ՝ թեքվում է արևելք՝ անցնելով 307մ, հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 584 մ՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք 360մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա նույն ճանապարհով անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է ջրանցքին, թիվ 7 շրջադարձային կետում հատում այն և, նույն ուղղությամբ անցնելով թիվ 8 շրջադարձային կետով, ապա թիվ 9 և 10 շրջադարձային կետերով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ 60մ հեռավորության վրա, շարունակվում է նույն ուղղությամբ՝ անցնելով թիվ 11, 12, 13 և 14 շրջադարձային կետերով, հասնում Աղդամ-Մարտունի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 շրջադարձային կետին, ապա նույն ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16, 17, 18, 19, 20, 21 և 22 շրջադարձային կետերով անցնելով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԱՇԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Բերդաշեն-Աշան 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1735մ՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում Եմիշճան տանող ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ճանապարհով անցնելով 112մ՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 370մ՝ հասնում է 377,7մ բարձրության նիշ ունեցող ձորակին, այնուհետև անցնելով 367մ՝ հասնում է վարելահողի սահմանին, անցնելով վարելահողի սահմանով 375 մ և հատելով ձորը՝ հասնում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Բերդաշեն-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնելով 366մ՝ հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ, ձորակով անցնելով թիվ 7 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԳԻՇԻ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Բերդաշեն-Գիշի սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով Աղաբլուր բարձունքին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետով, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 688,8մ բարձրության նիշով՝ հատում է ձորակը, հասնում 706,3մ բարձրության նիշին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք և միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԵՄԻՇՃԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Բերդաշեն-Եմիշճան սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, հատում այն, անցնելով ևս 428մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետով թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 474մ, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ շրջանցելով արոտը, անցնելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ՝ հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում ձորակին և, ձորակով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում 696,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 759,1մ բարձրության նիշով՝ բարձունքով հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ հասնում 880,4մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ անցնելով 871,2մ բարձրության նիշով՝ հասնում է 894,3մ բարձրության նիշով բարձունքին գտնվող թիվ 8 շրջադարձային կետին, որտեղից նույն ուղղությամբ անցնելով 887,8մ, 853,3մ նիշերով, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ անցնում 849,1մ բարձրության նիշով, հասնում է Սարենհարթ գագաթին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում 898,2մ բարձրության նիշին, թեքվում է արևմուտք, հատում Բերդաշեն տանող ճանապարհը և միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԱՇԱՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Բերդաշեն-Աշան սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ ժայռերի սանդղավանդով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ անցնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետով, թեքվում հարավ-արևելք, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով՝ հասնում է 722,7մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, լանջով շարունակվում մինչև 840,8մ բարձրության նիշի թիվ 6 շրջադարձային կետը, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է 815,4մ (Նուբարանց բաղը) բարձունքի թիվ 7 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ լանջով հարավային ուղղությամբ հատելով Աշան տանող ճանապարհը՝ հասնում է ձորակի թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում է ճանապարհի եզրի թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թթայգու եզրին գտնվող թիվ 10 շրջադարձային կետով, հասնում է թիվ 11 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, հասնում ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 12 շրջադարձային կետին, անցնելով նույն ուղղությամբ 7,6մ՝ հասնում է ձորակին և ձորակով հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ՆՈՐՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Բերդաշեն-Նորշեն սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հատելով ջրանցքը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին և հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.5

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԳԻՇՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Գիշի համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մուշկապատ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Եմիշճան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մարտունի համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խնուշինակ համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքին:

 

 

 

ԳԻՇԻ-ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Գիշի-Մուշկապատ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ ձորակով անցնելով 666,9մ բարձրության նիշը, շրջանցելով ջրամբարը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին և ձորակով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԳԻՇԻ-ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Գիշի-Սպիտակաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հոսանքի ուղղությամբ անցնելով կամրջի տակով՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս և, թիվ 2 շրջադարձային կետում հատելով Ստեփանակերտ–Մարտունի ավտոճանապարհը, նույն ուղղությամբ լանջով անցնում է թիվ 3 շրջադարձային կետով և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԳԻՇԻ-ԵՄԻՇՃԱՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Գիշի-Եմիշճան սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ սահմանազատ առվով հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս՝ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին և արևելյան ու հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԳԻՇԻ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Գիշի-Բերդաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով Աղաբլուր բարձունքին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ անցնելով 688,8մ բարձրության նիշով՝ հատում է ձորակը, հասնում 706,3մ բարձրության նիշին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք և միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԳԻՇԻ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Գիշի-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է Ննգի-Մարտունի ավտոճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ ջրբաժանով շարունակվում է մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, թեքվում դեպի արևելք 243մ, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 783մ, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ մինչև 502,6մ բարձրության նիշը, ապա ջրբաժանով հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԳԻՇԻ-ԽՆՈՒՇԻՆԱԿ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Գիշի-Խնուշինակ սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք 528մ, հասնում է Ճարտար-Մարտունի ավտոմայրուղու թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հատելով այդ ավտոմայրուղին ձորակով, անցնելով 374մ՝ շարունակվում է մինչև 598,4մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք` անցնում 631,0մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով և անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ ձորակով հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին ու թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ հասնում է 595մ բարձրության նիշի թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով նույն ուղղությամբ անցնելով թիվ 9, 10, 11, 12 և 13, շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 480,5մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին, շարունակվում մինչև թիվ 15 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք` հասնում Խոնաշեն գետակի ափին գտնվող թիվ 16 շրջադարձային կետին և, գետակի հունով անցնելով թիվ 17 և 18 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

ԳԻՇԻ-ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Գիշի-Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 1031,5մ բարձրության նիշին, ապա թեքվելով արևմուտք` հասնում 1015,9մ բարձրության նիշին, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ ևս 179մ՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԳԻՇՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Գիշու համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքին,

«Բ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի պետական պահուստային հողերին,

 

ԳԻՇԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Գիշի 2-րդ հատված-Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԳԻՇԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Ա» հանգուցակետեր

 

Գիշի 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ 278մ անցնելուց հետո հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով արևելք` հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք` դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 5 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ ջրբաժանով հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով արևմուտք` դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս` անցնելով թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերով, հասնում դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 10 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 11 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.6

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԵՄԻՇՃԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Եմիշճան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Աշան համայնքին:

 

ԵՄԻՇՃԱՆ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Եմիշճան-Բերդաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, հատում այն, անցնելով ևս 428մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետով թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 474մ՝ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևլյան ուղղությամբ շրջանցելով արոտը, անցնելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ՝ հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում ձորակին և ձորակով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով՝ հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 696,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 759,1մ բարձրության նիշով՝ բարձուն-քով հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ հասնում 880,4մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ անցնելով 871,2մ բարձրության նիշով՝ հասնում է 894,3մ բարձրության նիշով բարձունքին գտնվող թիվ 8 շրջադարձային կետին, որտեղից նույն ուղղությամբ անցնելով 887,8մ և 853,3մ բարձրության նիշերով, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 849,1մ բարձրության նիշով, հասնում է Սարենհարթ գագաթին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում 898,2մ բարձրության նիշին, թեքվում է արևմուտք, հատում Բերդաշեն տանող ճանապարհը և միանում «Ա» հանգուցային կետին:

ԵՄԻՇՃԱՆ-ԳԻՇԻ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Եմիշճան-Գիշի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ սահմանազատ առվով հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս՝ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին և արևելյան ու հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԵՄԻՇՃԱՆ-ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ

Սահմանագիծը «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Եմիշճան-Սպիտակաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ լեռնաշղթայով հասնում է 963,8մ բարձրության նիշը, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 932,5մ և 887,2մ բարձրության նիշերով՝ շարունակվում է ևս 182մ, թեքվում է հյուսիս-արևելք և լեռնալանջով հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հյուսիս և հասնում գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ նշված ճանապարհով հարավային ուղղությամբ հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին և արևելյան ուղղությամբ սահմանազատ առվով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԵՄԻՇՃԱՆ-ԱՇԱՆ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Եմիշճան-Աշան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի վրա, հարավային ուղղությամբ անցնելով 159մ՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ շարունակվելով՝ անցնում է թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, դաշտային ճանապարհը հատում թիվ 5 շրջադարձային կետում, հասնում 892,7մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ հասնում 916,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա նույն դաշտային ճանապարհով անցնելով՝ թիվ 10 շրջադարձային կետում միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.7

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Զարդանաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքին:

 

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Զարդանաշեն-Կարմիր Շուկա սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հարավ-արևելյան ուղղությամբ Վարանդա գետով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ԹԱՂԱՎԱՐԴ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Զարդանաշեն-Թաղավարդ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, ձորակով հասնում է մինչև Վարանդա գետի հետ միախառնման թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա գետի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Զարդանաշեն–պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ ձորակով 1100մ անցնելով՝ թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում 1342,5մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից արևմտյան ուղղությամբ հասնում է 1428,2մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ 1016մ անցնելուց հետո հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին և ձորակով հյուսիսային ուղղությամբ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ՄՈՇԽՄՀԱՏ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Զարդանաշեն-Մոշխմհատ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, ձորակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնում է երկու ձորակների միախառման կետով և նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Զարդանաշեն-Սարգսաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, նույն ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնում է թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով և, անտառի միջով անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառաշերտի եզրով, դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 7, 8, 9 և 10 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Զարդանաշեն համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Շեխեր համայնքին:

 

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԹԱՂԱՎԱՐԴ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Զարդանաշեն 2-րդ հատված-Թաղավարդ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և Վարանդա գետի հունով հոսանքի ուղղությամբ միանում թիվ «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՈՍ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Զարդանաշեն 2-րդ հատված-Սոս սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և Վարանդա գետի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ -Դ» հանգուցակետեր

 

Զարդանաշեն 2-րդ հատված-Սարգսաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 210մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևմուտք 155մ, թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 3 շրջադարձային կետում հասնում Վարանդա գետին և գետի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՇԵԽԵՐ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Զարդանաշեն 2-րդ հատված-Շեխեր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, ձորակով հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 1203մ, թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով և հասնում 668,4մ բարձրության նիշին, թեքվում հյուսիս-արևելք 193մ, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով և հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք` վարելահողի եզրով հասնում է 696,2մ բարձրության նիշի թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք` հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին և արևելյան ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱԶՈԽ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Զարդանաշեն 2-րդ հատված-Ազոխ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 339 մ՝ թեքվում է արևելք, անցնում 474մ, թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 443մ, հատում դաշտային ճանապարհը և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.8

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԹԱՂԱՎԱՐԴԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Թաղավարդ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Շեխեր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով՝ Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ-ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Թաղավարդ-Զարդանաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, ձորակով հասնում է մինչև Վարանդա գետի հետ միախառնման թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա գետի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Թաղավարդ-Կարմիր Շուկա սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, Վարանդա գետի հունով, հոսանքին հակառակ անցնելով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 26մ, հատելով Կարմիր Շուկա-Թաղավարդ գրունտային ճանապարհը, շարունակվում է նույն ուղղությամբ, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս` հատում է Թաղավարդ-Կարմիր Շուկա ավտոճանապարհը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ թեքվում է հյուսիս, հատում Թաղավարդ-Կարմիր Շուկա ճանապարհը, անցնում թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է Կարմիր Շուկա-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու շրջադարձին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում 861մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք՝ անցնելով 126մ, անցնում է թիվ 7 շրջադարձային կետով, շարունակվում 280մ, հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք` հասնում 787,4մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 727,4մ բարձրության նիշով՝ միանում Վարանդա գետի ափին գտնվող «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ-ՇԵԽԵՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Թաղավարդ-Շեխեր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, որը գտնվում է Վարանդա գետից 26մ հեռավորության վրա, հարավային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, թեքվում հարավ-արևմուտք` դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով ևս 95մ՝ թիվ 6 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևմուտք, հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է վարելահողի եզրին, շարունակվելով ևս 407մ՝ հասնում է ձորակին և ձորակով հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ-ՄԵԾ ԹԱՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Թաղավարդ-Մեծ Թաղեր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորակը, անցնելով բարձունքը՝ հասնում է մյուս դաշտային ճանապարհի մոտ թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով անտառով՝ միանում է ձորակում գտնվող «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Թաղավարդ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է այդ ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ, հասնում ձորակին և ձորակով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 324մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին, ապա նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկին, թեքվում արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հասնում 1132,5մ բարձրության նիշին, շարունակվում մինչև 1148,1մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետը, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը` միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Թաղավարդ համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հերհեր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Շեխեր շրջանի համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքին:

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՀԵՐՀԵՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Թաղավարդ 2-րդ հատված-Հերհեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 344մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 685,3մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում արևմուտք, հասնում 767,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետ, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՈՍ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Թաղավարդ 2-րդ հատված-Սոս սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ հասնում է Կարմիր Շուկա-Ջիվանի ավտոճանապարհի թիվ 2 շրջադարձային կետին, հատում նշված ճանապարհը, հյուսիսային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 3, 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 467մ, թիվ 8 շրջադարձային կետով թեքվում հյուսիս 343մ, թիվ 9 շրջադարձային կետում թեքվում հյուսիս-արևելք և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Թաղավարդ 2-րդ հատված-Զարդանաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և Վարանդա գետի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՇԵԽԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Թաղավարդ 2-րդ հատված-Շեխեր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ Վարանդա գետի հունով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

ԹԱՂԱՎԱՐԴ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Թաղավարդ 2-րդ հատված-Կարմիր Շուկա սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, հասնում Կարմիր Շուկա-Ջիվանի և Կարմիր Շուկա-Շեխեր ավտոճանապարհի խաչմերուկում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ միանում Վարանդա գետի ափին գտնվող «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.9

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԽԵՐԽԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Խերխան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ծովատեղ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մսմնա համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքին:

 

ԽԵՐԽԱՆ-ՔԵՐԹ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խերխան-Քերթ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ Կեչաս գետակի հունով միանում Կարմիր Շուկա-Մարտունի ճանապարհին գտնվող կամրջի «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԽԵՐԽԱՆ-ԾՈՎԱՏԵՂ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Խերխան-Ծովատեղ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ ձորակով անցնում է 178մ, թեքվում հարավ-արևմուտք` անցնելով 67մ, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով ևս 168մ՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 179մ, թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում է արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ թիվ 5 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 7 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք 84մ, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 329մ՝ թիվ 10 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևմուտք 85մ, հասնում թիվ 11 շրջադարձային կետին, ֆերմայի պատի ուղղությամբ անցնելով 7մ և 2մ՝ հատում է ֆերման, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 14 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք 35մ, հասնում թիվ 15 շրջադարձային կետին, շարունակվում 28մ, հասնում թիվ 16 շրջադարձային կետին, անցնում է 95մ, հասնում թիվ 17 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք 40մ, հասնում է թիվ 18 շրջադարձային կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ հատում է Ծովատեղ-Խերխան գրունտային ճանապարհը, հատում այն՝ անցնելով 47մ, հասնում է թիվ 19 շրջադարձային կետին, որտեղից արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 86մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին ու այդ ճանապարհով անցնելով 783մ՝ հասնում նախկին թթայգու եզրին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԽԵՐԽԱՆ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Խերխան-Կարմիր Շուկա սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք` հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 1118,5մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս` դաշտային ճանապարհը հատելով, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԽԵՐՀԱՆ-ՄՍՄՆԱ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Խերխան-Մսմնա սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 903մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ճանապարհները՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԽԵՐԽԱՆ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Խերխան-Կոլխոզաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ Կեչաս գետակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվում մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա դուրս գալով գետակից՝ արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով, հասնում է գետակի ափին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով՝ գետափով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԽԵՐԽԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Խերխան համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքի 2-րդ հատվածին:

 

ԽԵՐԽԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խերխան 2-րդ հատված-Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 104մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԽԵՐԽԱՆ 2- ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Խերխան 2-րդ հատված-պետական պահուստային ֆոնդի հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ Մարտունի-Հադրութ ավտոճանապարհով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԽԵՐԽԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Խերխան 2-րդ հատված-Կարմիր Շուկա 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, շարունակվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ 256մ, թեքվում է արևելք 67մ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով, թեքվում հյուսիս-արևելք 33մ, թիվ 4 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ-արևելք, անցնում թիվ 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 8, 9, 10 և 11 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հարավ-արևելք 138մ, թիվ 12 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 13 և 14 շրջադարձային կետերով և միանում Մարտունի-Հադրութ ավտոճանապարհի «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԽԵՐԽԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՔԵՐԹ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Խերխան 2-րդ հատված-Քերթ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով, հասնում 375,2մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում թիվ 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.10

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԽՆՈՒՇԻՆԱԿԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Խնուշինակ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մարտունի համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքին:

 

ԽՆՈՒՇԻՆԱԿ-ԳԻՇԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խնուշինակ-Գիշի սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք 528մ, հասնում է Ճարտար-Մարտունի ավտոմայրուղու թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հատելով այդ ավտոմայրուղին՝ ձորակով անցնելով 374մ, շարունակվում է մինչև 598,4մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք` անցնում է 631,0մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով և անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ ձորակով հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին ու, թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ հասնում է 595մ բարձրության նիշի թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով նույն ուղղությամբ անցնելով թիվ 9, 10, 11, 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 480,5մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին, շարունակվում մինչև թիվ 15 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք` հասնում Խոնաշեն գետակի ափին գտնվող թիվ 16 շրջադարձային կետին և, գետակի հունով անցնելով թիվ 17 և 18 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԽՆՈՒՇԻՆԱԿ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Խնուշինակ-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիսային ուղղությամբ՝ հասնում է Խոնաշեն գետակի ափին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին և գետակի հունով՝ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԽՆՈՒՇԻՆԱԿ-ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Խնուշինակ-Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ լանջով անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հարավ-արևմուտք 248մ, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով և 486,2մ բարձրության նիշով՝ հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկի թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք՝ նույն դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 9 և 10 շրջադարձային կետերով, թեքվում է արևմուտք և, ձորակով անցնելով թիվ 11 շրջադարձային կետով, հասնում է թիվ 12 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիսային ուղղությամբ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետին և այդ ճանապարհով հասնում թիվ 14 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ թեքվելով հարավ՝ հասնում է ձորակի թիվ 15 շրջադարձային կետին ու շրջանցելով թթայգին, հասնում թիվ 16 շրջադարձային կետին և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ դուրս գալիս դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 17 շրջադարձային կետը, որտեղից այդ դաշտային ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 18 շրջադարձային կետին՝ թեքվում է հարավ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 19 շրջադարձային կետին և, ձորակով արևմտյան ուղղությամբ հատելով Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղին, թիվ 20 շրջադարձային կետով, ձորակով, այնուհետև լանջով անցնելով 938,5մ բարձրության նիշով՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

Հավելված 11.11

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԾՈՎԱՏԵՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Ծովատեղ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քարահունջ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հերհեր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խերխան համայնքին:

 

ԾՈՎԱՏԵՂ-ՔԵՐԹ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ծովատեղ-Քերթ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով, վարելահողի եզրով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 124մ՝ մտնում է Ամարաս գետակը և, գետակով անցնելով 173մ՝ հասնում է թթայգուն, հատում այն, նորից հասնում գետակին և հունով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԾՈՎԱՏԵՂ-ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ծովատեղ-Քարահունջ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով և նույն ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԾՈՎԱՏԵՂ-ՀԵՐՀԵՐ

Սահմանագիծը `«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ծովատեղ-Հերհեր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 222մ՝ հատում է ձորակը, հասնում է Ամարաս գետակին և գետակի հունով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հատելով Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղին՝ շարունակվում է մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք 122մ՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում 819մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ հատելով Հերհեր-Ծովատեղ դաշտային ճանապարհը՝ անցնում է թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով, հատում Հերհեր-Ծովատեղ գրունտային ճանապարհը, հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվում 561մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք և միանում 1192,6մ բարձրության նիշում գտնվող «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԾՈՎԱՏԵՂ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ծովատեղ-Կարմիր Շուկա սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ անցնելով անտառի եզրով 556մ՝ միանում է 1192,6մ բարձրության նիշում գտնվող «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԾՈՎԱՏԵՂ- ԽԵՐԽԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Ծովատեղ-Խերխան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ ձորակով անցնում է 178մ, թեքվում հարավ-արևմուտք՝ անցնելով 67մ, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով ևս 168մ՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 179մ, թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում է արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ թիվ 5 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 7 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք 84մ, հասնում է թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 329մ՝ թիվ 10 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևմուտք 85մ, հասնում թիվ 11 շրջադարձային կետին, ֆերմայի պատի ուղղությամբ անցնելով 7,2մ, հատում է ֆերման, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 14 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք 35մ, հասնում թիվ 15 շրջադարձային կետին, շարունակվում 28մ, հասնում թիվ 16 շրջադարձային կետին, անցնում 95մ, հասնում թիվ 17 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք 40մ, հասնում է թիվ 18 շրջադարձային կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ հատում է Ծովատեղ-Խերխան գրունտային ճանապարհը, հատում այն՝ անցնելով 47մ, հասնում է թիվ 19 շրջադարձային կետին, որտեղից արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 86մ, հասնում է դաշտային ճանապարհին ու այդ ճանապարհով անցնելով 783մ՝ հասնում է նախկին թթայգու եզրին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.12

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՂԱՐԾՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Կաղարծի համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Աշան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Վարանդա համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Պառավաթումբ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ննգի համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մյուրիշեն համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ավդուռ համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հացի համայնքին,

«Ը-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Նոր շեն համայնքին:

 

ԿԱՂԱՐԾԻ-ԱՇԱՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կաղարծի-Աշան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով հյուսիսային ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՂԱՐԾԻ-ՎԱՐԱՆԴԱ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կաղարծի-Վարանդա սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է 952,3մ բարձրության նիշին, այնուհետև ձորակով անցնելով 508մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, այնուհետև ջրբաժանով հասնում է Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղու թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում դեպի արևմուտք 186մ, թեքվում հարավ 28մ, հասնում ավտոմայրուղու թիվ 2 շրջադարձային կետին և նշված մայրուղով անցնելով 166մ՝ թեքվում հարավ-արևմուտք 27մ և հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՂԱՐԾԻ-ՊԱՌԱՎԱԹՈՒՄԲ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կաղարծի-Պառավաթումբ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ հասնում է 1281,3մ բարձրության նիշին, թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 655մ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ թիվ 2 շրջադարձային կետում մտնում ձորակը և ձորակով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հարավային և հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին և, նույն ճանապարհով անցնելով թիվ 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ անցնելով 160մ՝ թիվ 10 կետում թեքվում է հյուսիս-արևելք 181մ, հասնում թիվ 11 շրջադարձային կետին, որտեղից անտառի եզրով արևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա վարելահողը հատելով՝ հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է թիվ 13 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ մինչև գերեզմանոցի հարավային մասում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետը, ապա դաշտային ճանապարհով հասնում մինչև թիվ 15 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք` հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 16 շրջադարձային կետին, այնուհետև շարունակվելով հյուսիս-արևելք 209մ, հասնում է թիվ 17 շրջադարձային կետին, որտեղից բանջարանոցների եզրով արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 18 շրջադարձային կետով՝ հասնում է գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 19 շրջադարձային կետին և այդ ճանապարհով հարավային ուղղությամբ անցնելով 161մ` թիվ 20 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 21 և 22 շրջադարձային կետերով: Ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ հասնում է Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղու թիվ 23 շրջադարձային կետին, այդ ավտոմայրուղով հասնում թիվ 24 շրջադարձային կետին, ապա ավտոմայրուղին և վարելահողը հատելով, արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 25 շրջադարձային կետով՝ հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 26 շրջադարձային կետին, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք` վարելահողի եզրով հասնում թիվ 27 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավ-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 130մ՝ թեքվում է արևմուտք 30մ, թեքվում հյուսիս-արևմուտք 101մ, հասնում թիվ 28 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ՝ հատելով Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղին, միանում Կաղարծի տանող գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 29 շրջադարձային կետին, ապա նույն ճանապարհով հասնում խաչմերուկի թիվ 30 շրջադարձային կետին, այնտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք 141մ, անցնում թիվ 31 շրջադարձային կետով, թեքվում հարավ-արևելք 68մ, հասնում թիվ 32 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ թթայգու եզրով անցնելով 96մ, թիվ 33 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 62մ, թիվ 34 կետով թեքվում դեպի հյուսիս 155,5մ, արևելյան ուղղությամբ մտնում ձորակը և ձորակով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՂԱՐԾԻ-ՆՆԳԻ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Կաղարծի-Ննգի սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով անցնում է Պետական գեոդեզիական ցանցի 1273,2մ բարձրության նիշով և նույն ուղղությամբ անցնելով 272մ՝ թեքվում է հարավ-արևելք և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՂԱՐԾԻ-ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Կաղարծի-Մյուրիշեն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՂԱՐԾԻ-ԱՎԴՈՒՌ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Կաղարծի-Ավդուռ ահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ անցնում է 1182,3մ բարձրության նիշով և հասնում դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ճանապարհով՝ անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով և միանում 1094,3մ բարձրության վրա գտնվող «Զ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՂԱՐԾԻ-ՀԱՑԻ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Կաղարծի-Հացի սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հասնում է 1158,4մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 203մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և, դաշտային ճանապարհով անցնելով 1108,6մ և 1057,5մ բարձրության նիշերը՝ արևելյան ուղղությամբ միանում է «Է» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՂԱՐԾԻ-ՆՈՐ ՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ը-Ա» հանգուցակետեր

 

Կաղարծի-Նոր շեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան և արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Ը» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.13

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Կարմիր Շուկա համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ծովատեղ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հերհեր համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Շեխեր համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքին,

«Ը-Թ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքին,

«Թ-Ժ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մսմնա համայնքին,

«Ժ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խերխան համայնքին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ-ԾՈՎԱՏԵՂ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա-Ծովատեղ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ անցնելով անտառի եզրով 556մ՝ միանում է 1192,6մ բարձրության նիշում գտնվող «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ-ՀԵՐՀԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա-Հերհեր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղու թիվ 11 շրջադարձային կետին, հատում այն և դեպի Հերհեր տանող գրունտային ճանապարհով անցնելով թիվ 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 868,1մ բարձրության նիշ ունեցող կետին, շարունակվում դաշտային ճանապարհով, անցնում թիվ 14 և 15 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 16 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1062,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 17 շրջադարձային կետով, շարունակվում նույն ուղղությամբ՝ անցնելով 1111,1մ բարձրության նիշով, թեքվում հյուսիս-արևմուտք` թիվ 18 շրջադարձային կետից հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 379մ՝ հասնում է թիվ 19 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ-ԹԱՂԱՎԱՐԴ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա-Թաղավարդ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, հասնում Կարմիր Շուկա-Ջիվանի և Կարմիր Շուկա-Շեխեր ավտոճանապարհի խաչմերուկում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ միանում Վարանդա գետի ափին գտնվող «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ-ՇԵԽԵՐ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա-Շեխեր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և Վարանդա գետի հունով միանում Կարմիր Շուկա-Շեխեր ավտոմայրուղու կամրջին գտնվող «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ-ԹԱՂԱՎԱՐԴ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա-Թաղավարդ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, անցնելով 26մ արևմտյան ուղղությամբ՝ հասնում է Վարանդա գետին, հունով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հատելով Կարմիր Շուկա-Թաղավարդ գրունտային ճանապարհը, շարունակվում է նույն ուղղությամբ, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս` հատում է Թաղավարդ-Կարմիր Շուկա ավտոճանապարհը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ թեքվում է հյուսիս, հատում Թաղավարդ-Կարմիր Շուկա ճանապարհը, անցնում թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է Կարմիր Շուկա-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու շրջադարձին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հասնում 861մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք՝ անցնելով 126մ, անցնում է թիվ 7 շրջադարձային կետով, շարունակվում 280մ, հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, հասնում 787,4մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 727,4մ բարձրության նիշով՝ միանում Վարանդա գետի ափին գտնվող «Զ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ-ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա-Զարդանաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և հարավ-արևելյան ուղղությամբ Վարանդա գետով միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ-ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա-Սարգսաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ Սարգսաշեն տանող ավտոճանապարհով անցնելով 391մ՝ թեքվում է հարավ և, անցնելով 735մ, միանում է Վարանդա գետի ափին գտնվող «Է» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ-ՍԱՐՈՒՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա-Սարուշեն սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա ձորակի հունով հոսանքի ուղղությամբ անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին և նույն ուղղությամբ միանում «Ը» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ-ՄՍՄՆԱ

Սահմանագիծը` «Թ-Ժ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա-Մսմնա սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ 343 մ անցնելով՝ միանում «Ժ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ-ԽԵՐԽԱՆ

Սահմանագիծը` «Ժ-Ա» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա-Խերխան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք` հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 1118,5մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս` դաշտային ճանապարհը հատելով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ միանում է «Ժ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Կարմիր Շուկա համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խերխան համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի 2-րդ հատվածին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՔԵՐԹ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա 2-րդ հատված-Քերթ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս, շրջանցելով վարելահողը, հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին և, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԽԵՐԽԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա 2-րդ հատված-Խերխան 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից` հյուսիսարևելյան ուղղությամբ 256մ՝ թեքվում է արևելք 67մ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով, թեքվում հյուսիս-արևելք 33մ, թիվ 4 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ-արևելք, անցնում թիվ 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 8, 9, 10 և 11 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հարավ-արևելք 138մ, թիվ 12 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 13 և 14 շրջադարձային կետերով և միանում Մարտունի-Հադրութ ավտոճանապարհի «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, անցնելով հարավային ուղղությամբ Մարտունի-Հադրութ ավտոճանապարհով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, շարունակվում ևս 527մ, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք` անցնում 364մ, 816մ, հասնում 455,5մ բարձրության նիշին, այնուհետև հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1736մ՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետերին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Կարմիր Շուկա 2-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հարավարևելյան ուղղությամբ ձորակով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.14

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Կոլխոզաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հաղորտի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մուշկապատ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խերխան համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մսմնա համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կավահան համայնքին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ-ՀԱՂՈՐՏԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն-Հաղորտի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ձորակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, թփուտների և արոտի եզրով հասնում է դարավանդների մոտ գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք 198մ, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ 315մ, թիվ 4 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ 137մ, հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք 163մ, հասնում դաշտային ճանապարհի թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ հասնում է ճանապարհի խաչմերուկին, այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 552մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք՝ անցնելով 404մ, հասնում է 1112,5մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ-ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն-Մուշկապատ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ Ամարաս գետակով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ-ՔԵՐԹ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն-Քերթ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, Ամարաս գետակով հարավային ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատում Կոլխոզաշեն տանող գրունտային ճանապարհը և հարավարևելյան ուղղությամբ նույն գետակով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ-ԽԵՐԽԱՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն-Խերխան սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ Կեչաս գետակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվում մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա դուրս գալով գետակից՝ արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով՝ հասնում է գետակի ափին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով՝ գետափով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ-ՄՍՄՆԱ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն-Մսմնա սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ Կեչաս գետակով միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ-ԿԱՎԱՀԱՆ

Սահմանագիծը «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն-Կավահան սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, ձորակով հյուսիսային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է երկու ձորակների միախառնման կետին, որտեղից հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, հատում այն և նույն ուղղությամբ անցնելով 448մ՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Կոլխոզաշեն համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն 2-րդ հատված-Մաճկալաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է 775,5մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ` հատելով ձորակն ու դաշտային ճանապարհը, շարունակվում ևս 465մ՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն 2-րդ հատված-Սարգսաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով, շարունակվում վարելահողի եզրով, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհի թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա նշված ճանապարհով անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 27մ, հասնում Կարմիր Շուկա-Ջիվանի ավտոճանապարհին և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ նշված ավտոճանապարհով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՈՍ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն 2-րդ հատված-Սոս սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ միանում է Կարմիր Շուկա-Ջիվանի ճանապարհի «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Կոլխոզաշեն համայնքի 3-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մարտունի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Դ-Ա» հատվածով` պետական պահուստային հողերին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն 3-րդ հատված-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 397,0մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավային ուղղությամբ՝ ջրբաժանով անցնում է 388,3մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետով, ապա 367,6մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետով, 353,4մ բարձրության նիշով, 342,9մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետով, 342,7մ բարձրության նիշով, 327,9մ բարձրության նիշի թիվ 5 շրջադարձային կետով և, հարավային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը, միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն 3-րդ հատված-Մաճկալաշեն 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և արևմտյան ուղղությամբ 137մ անցնելուց հետո հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նշված դաշտային ճանապարհով՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս, ջրբաժանով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին և հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՈՍ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն 3-րդ հատված-Սոս 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնում է 301,2մ բարձրության նիշով, հասնում դաշտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև նշված դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հարավ-արևելք 390մ, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք և հյուսիս 221մ, հասնում է 290,8մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով և հատելով դաշտային ճանապարհները՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Կոլխոզաշեն 3-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.15

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՂՈՐՏՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Հաղորտի համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մուշկապատ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կավահան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ննգի համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Պառավաթումբ համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Վարանդա համայնքին:

ՀԱՂՈՐՏԻ-ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Հաղորտի-Մուշկապատ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, ջրբաժանով հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով՝ հասնում Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղուց 44մ հյուսիս-արևմուտք գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև հատելով ավտոմայրուղին՝ հասնում է բանջարանոցի եզրին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա բանջարանոցները շրջանցելով՝ հարավային ուղղությամբ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից մտնում է Խոնաշեն գետակը և գետակով արևմտյան ուղղությամբ հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով անցնելով թիվ 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով, հասնում է թիվ 10 շրջադարձային կետին, դուրս գալիս ձորակից՝ հատելով Մուշկապատ-Հաղորտի գրունտային ճանապարհը և դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 11 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք 213 մ, հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ մտնում է ձորակը և միանում Ամարաս գետակի ափին գտնվող «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱՂՈՐՏԻ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Հաղորտի-Կոլխոզաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ձորակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, թփուտների և արոտի եզրով հասնում է դարավանդների մոտ գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք 198մ, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ 315մ, թիվ 4 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ 137մ՝ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք 163մ՝ հասնում դաշտային ճանապարհի թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ հասնում է ճանապարհի խաչմերուկին, այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 552մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք՝ անցնելով 404մ, հասնում է 1112,5մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱՂՈՐՏԻ-ԿԱՎԱՀԱՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Հաղորտի-Կավահան սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է մյուս դաշտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ նույն ճանապարհով շարժվելով՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին և հարավային ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին, որը գտնվում է բարձրության վրա:

 

ՀԱՂՈՐՏԻ-ՆՆԳԻ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Հաղորտի-Ննգի սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, ձորակով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է Խոնաշեն գետակին, գետակի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում «Ե» համգուցային կետին:

 

 

 

ՀԱՂՈՐՏԻ-ՊԱՌԱՎԱԹՈՒՄԲ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Հաղորտի -Պառավաթումբ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և Խոնաշեն գետի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱՂՈՐՏԻ-ՎԱՐԱՆԴԱ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Հաղորտի-Վարանդա սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 652,7մ բարձրության նիշով՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ անցնում է 673,2մ բարձրության նիշով, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը, անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, նույն ճանապարհով հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 6, 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղուց 13մ հյուսիս գտնվող թիվ 10 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, հատում նշված ավտոմայրուղին, շարունակվում մինչև Խոնաշեն գետակի թիվ 11 շրջադարձային կետը, ապա գետակով արևմտյան ուղղությամբ հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հարավ, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավարևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է 752մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին ու հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում Խոնաշեն գետակի ափին գտնվող «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.16

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՑԻԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Հացի համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կաղարծի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ավդուռ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Նոր շեն համայնքին:

 

ՀԱՑԻ-ԿԱՂԱՐԾԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Հացի-Կաղարծի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հասնում է 1158,4մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 203մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և, դաշտային ճանապարհով անցնելով 1108,6մ և 1057,5մ բարձրության նիշերը՝ արևելյան ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՀԱՑԻ-ԱՎԴՈՒՌ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Հացի-Ավդուռ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում 1156,2մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է 1036,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1091,2մ բարձրության նիշով, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է 1049,2մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

ՀԱՑԻ-ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Հացի-Վազգենաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հասնում է գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատելով նշված ճանապարհը՝ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 417մ, թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում արևմուտք, անցնում 237մ, թիվ 3 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ, ջրբաժանով հասնում ձորակին, հատում այն թիվ 4 շրջադարձային կետում, ապա նորից ջրբաժանով հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 6 կետին և այդ ճանապարհով հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնելով 614մ՝ հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետից 147մ հեռավորության վրա գտնվող դաշտային ճանապարհին, ապա հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 9 շրջադարձային կետով, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 10 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, հասնում 1134,9մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին և հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱՑԻ-ՆՈՐ ՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Հացի-Նոր շեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը՝ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնելով 898,1մ և 881,1մ բարձրության նիշերով՝ հասնում է դարավանդներում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ հասնում է դպրոցի հյուսիսարևելյան մասում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք` դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, հասնում է գերեզմանոցի հյուսիսային մասում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ թեքվելով դեպի հյուսիս` ակումբի արևմտյան մասով հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ անցնելով 75մ՝ թիվ 8 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք 228մ, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 232մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 10 շրջադարձային կետին: Ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 244մ՝ հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս 120մ, թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում թիվ 13 շրջադարձային կետով, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 14 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թթայգու եզրին գտնվող թիվ 15 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով արևմուտք 63մ, թիվ 16 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հյուսիս և թթայգու եզրով անցնում թիվ 17 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 18 շրջադարձային կետին ու նույն թթայգու եզրով հասնում գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 19 շրջադարձային կետին, ապա թթայգին շրջանցելով հյուսիսային ուղղությամբ՝ մտնում է ձորակը և, ձորակով շարժվելով՝ հասնում կամրջին գտնվող թիվ 20 շրջադարձային կետը, ապա գրունտային ճանապարհով անցնելով 229մ՝ թիվ 21 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 260մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 22 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս, հատում գրունտային ճանապարհը, անցնում 99մ, թիվ 23 շրջադարձային կետում թեքվում արևելք, անցնում 824մ, թիվ 24 կետում թեքվում հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 25 շրջադարձային կետին, ապա ժայռերի ելուստով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.17

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՀԵՐՀԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Հերհեր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ծովատեղ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնքի 2-րդ հատվածին:

 

ՀԵՐՀԵՐ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Հերհեր-Կարմիր Շուկա սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղու թիվ 11 շրջադարձային կետին, հատում այն և դեպի Հերհեր տանող գրունտային ճանապարհով անցնելով թիվ 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 868,1մ բարձրության նիշ ունեցող կետին, շարունակվում դաշտային ճանապարհով, անցնում թիվ 14 և 15 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 16 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1062,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 17 շրջադարձային կետով, շարունակվում նույն ուղղությամբ, անցնելով 1111,1մ բարձրության նիշով՝ թեքվում հյուսիս-արևմուտք, թիվ 18 շրջադարձային կետից հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 379մ՝ հասնում է թիվ 19 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՀԵՐՀԵՐ-ԾՈՎԱՏԵՂ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Հերհեր-Ծովատեղ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 222մ՝ հատում է ձորակը, հասնում է Ամարաս գետակին և, գետակի հունով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հատելով Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղին՝ շարունակվում է մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք 122մ, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում 819մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ հատելով Հերհեր-Ծովատեղ դաշտային ճանապարհը՝ անցնում է թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով, հատում Հերհեր-Ծովատեղ գրունտային ճանապարհը, հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվում 561մ, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք և միանում 1192,6մ բարձրության նիշում գտնվող «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՀԵՐՀԵՐ-ՍՈՍ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Հերհեր-Սոս սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է 714,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակվում 244մ, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 4 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ-արևելք, թթայգին շրջանցելով հասնում Ամարաս գետակից 55մ արևմուտք գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, շարունակվում մինչև Ամարաս գետակը, ապա գետակի հունով անցնելով 568մ՝ հասնում է թթայգու թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա մտնում դաշտային ճանապարհը և հասնում Սոս-Մաճկալաշեն ավտոմայրուղու թիվ 7 շրջադարձային կետին, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ նշված մայրուղով հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ 93մ, ապա հարավ-արևմուտք 21մ, հյուսիս-արևմուտք 55,5մ, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 21մ, թեքվում արևմուտք, հասնում Ամարաս գետակին և, հունով անցնելով 233մ՝ թթայգու եզրով հասնում է գետակին և գետակով 49մ անցնելուց հետո շարունակվում է մինչև թիվ 10 շրջադարձային կետը, ապա հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք` դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 12 շրջադարձային կետով ու նույն ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

ՀԵՐՀԵՐ-ԹԱՂԱՎԱՐԴ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Հերհեր-Թաղավարդ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 344մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 685,3մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում արևմուտք, հասնում 767,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետ, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.18

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՎԱՀԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Կավահան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ննգի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հաղորտի համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մսմնա համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ համայնքին:

 

ԿԱՎԱՀԱՆ-ՆՆԳԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կավահան-Ննգի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է առվակի և Խոնաշեն գետակի միախառնման թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում 1075,7մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հարավ՝ հասնում է 1172,9մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք` հասնում 1180,7մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք` անցնում թիվ 6 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհի խաչմերուկում գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում թիվ 8 (1155,2մ), 9 (1164,3մ) և 10 (1186,4մ) շրջադարձային կետերով, հարավարևմտյան ուղղությամբ մտնում ձորակը և միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՎԱՀԱՆ-ՀԱՂՈՐՏԻ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կավահան-Հաղորտի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է մյուս դաշտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ նույն ճանապարհով շարժվելով՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին և հարավային ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին, որը գտնվում է բարձունքի վրա:

 

ԿԱՎԱՀԱՆ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ

Սահմանագիծը `«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կավահան-Կոլխոզաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, ձորակով հյուսիսային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է երկու ձորակների միախառնման կետին, որտեղից հյուսիսային ուղղությամբ հասնում դաշտային ճանապարհին, հատում այն և նույն ուղղությամբ անցնելով 448մ՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՎԱՀԱՆ-ՄՍՄՆԱ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Կավահան-Մսմնա սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 544մ՝ հասնում է վարելահողի եզրին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում վարելահողը և անցնելով 34մ՝ հասնում է 1120,9մ բարձրության նիշին, ապա արևելյան ուղղությամբ մտնելով ձորակը, հունով հատելով Մսմնա-Կավահան գրունտային ճանապարհը, նույն ձորակով շարունակվելով՝ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԿԱՎԱՀԱՆ-ԽԱՉՄԱՉ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Կավահան-Խաչմաչ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, շարժվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ շրջանցում է արոտավայրը, հարավ-արևմուտքից անցնում 1343,5մ և միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.19

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Ղուզե Ճարտար համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ-ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար-Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ անցնելով 978մ՝ թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում գրունտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա այդ ճանապարհով հարավային ուղղությամբ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ նշված դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ թեքվելով արևելք՝ մտնում է ձորակը և ձորակով 83մ անցնելուց հետո հարավային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին: Այդ կետից դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին ու, այգու եզրով անցնելով ևս 96մ, թեքվում է դեպի հարավ, հասնում ձորակի թիվ 7 շրջադարձային կետին, հատում ձորակը, արևելյան ուղղությամբ անցնելով 128,5մ՝ հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավային ուղղությամբ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին: Այդ կետից նշված դաշտային ճանապարհով հասնում է այգու եզրագծի թիվ 10 շրջադարձային կետին, շրջանցում այգին, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 11 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 12 շրջադարձային կետով՝ հասնում է գերեզմանոցի արևմտյան մասում գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետին, ապա գերեզմանոցը շրջանցելով՝ հասնում գերեզմանոցի արևելյան մասում գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին: Այդտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ հասնում է թիվ 15 շրջադարձային կետին, ապա ձորակը հատելով՝ հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է բնակավայրի թիվ 16 շրջադարձային կետին, որտեղից երկու բնակավայրերի բանջարանոցների արանքով անցնելով թիվ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30 և 31 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է հուշարձանի ցանկապատի անկյունում Մարտունի-Կարմիր Շուկա ավտոմայրուղու թիվ 32 շրջադարձային կետին, որտեղից նշված ավտոմայրուղով հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 25մ թիվ 33 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է արևելք, տնամերձերի արանքով հասնում թիվ 34 շրջադարձային կետին, որտեղից շրջանցելով տնամերձերի ցանկապատները՝ հարավարևելյան ուղղությամբ լանջով՝ չհասած թիվ 35 շրջադարձային կետին 17,5մ, շրջանցում է բանջարանոցը, մտնում ձորակը, հասնում ճանապարհին ու ճանապարհով հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 36 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 37 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավարևելյան ուղղությամբ շրջանցելով ցանկապատը՝ հասնում թիվ 38 շրջադարձային կետին և այդ կետից թեքվում է հարավ-արևմուտք թիվ 39 շրջադարձային կետից 25մ հեռավորությամբ, բանջարանոցի ցանկապատով, թիվ 40 շրջադարձային կետից 22,5մ հեռավորության վրա, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 41 շրջադարձային կետին: Շրջանցելով սեփականաշնորհված թթայգին, թեքվում է հյուսիս-արևելք, մտնում ձորակը և հարավարևելյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 42 շրջադարձային կետին՝ նույն ուղղությամբ շարունակվում է դաշտային ճանապարհով և, անցնելով թիվ 42, 43, 44, 45 և 46 շրջադարձային կետերով, հասնում է գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 47 շրջադարձային կետին, այնուհետև նշված ճանապարհով անցնելով թիվ 48, 49, 50, 51 և 52 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է խաչմերուկում գտնվող թիվ 53 շրջադարձային կետին, թեքվելով Մարտունի-Հադրութ ճանապարհով՝ հասնում է թիվ 54 շրջադարձային կետին և, թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ-ՔԵՐԹ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար-Քերթ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, նույն դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, նույն ուղղությամբ շարունակվում է ևս 166մ և, թեքվելով հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է բարձունքին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ լանջով արևելյան և հարավարևելյան ուղղությամբ բլուրներով հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հարավ՝ բլուրով և լանջերով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 259մ, արևելյան ուղղությամբ 209մ և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ 685մ՝ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա հարավ-արևելյան, արևելյան և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ջրբաժաններով հասնում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ-ՄՈՇԽՄՀԱՏ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար-Մոշխմհատ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ-ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար-Մադաթաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ-ՍՈՍ

Սահմանագիծը` «Զ-Է » հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար-Սոս սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ հասնում է մինչև դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, նշված դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 801,6մ բարձրության նիշի թիվ 14 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով արևմտյան ուղղությամբ՝ հասնում է 783,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 15 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք` անցնում թիվ 16, 17, 18 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 19 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 20, 21 և 22 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 23 շրջադարձային կետին, այդ ճանապարհով շարունակվում՝ անցնելով թիվ 24 շրջադարձային կետով, հատում է Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղին, թիվ 25 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս, հասնում թիվ 26 շրջադարձային կետին, ապա խաղողայգու եզրագծով անցնելով թիվ 27 և 28 շրջադարձային կետերով, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 905,9մ բարձրության նիշով՝ հասնում է թիվ 29 շրջադարձային կետին և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Է» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ-ՔԵՐԹ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար-Քերթ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 460մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հարավ, մտնում ձորակը և ձորակով անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետը ու հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 317մ, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ միանում է «Է» հանգուցային կետին:

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Ղուզե Ճարտար համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքի 2-րդ հատվածին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ -ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ Մարտունի-Հադրութ ավտոմայրուղով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է խաչմերուկում գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ գրունտային ճանապարհով անցնելով թիվ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 և 15 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՈՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար 2-րդ հատված-Սոս 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, թեքվում հարավ-արևելք` հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հարավ-արևելք` անցնելով թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերով, շրջանցելով վարելահողը՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով անցնում է թիվ 10 շրջադարձային կետով, ապա շարունակվելով այդ ճանապարհով արևելյան ուղղությամբ, անցնելով թիվ 11 և 12 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հարավ, անցնում 396,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետով, շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնում թիվ 14 և 15 շրջադարձային կետերով, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում 588,0մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 16 շրջադարձային կետին, այնուհետև հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 17 շրջադարձային կետին և անցնելով թիվ 18 շրջադարձային կետը՝ շրջանցում նախկին քարհանքի տարածքը, հասնում թիվ 19 շրջադարձային կետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 20, 21, 22 և 23 շրջադարձային կետերով՝ միանում է ավտոճանապարհին գտնվող «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Ղուզե Ճարտար համայնքի 3-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունի քաղաքային համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քարահունջ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունի քաղաքային համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քարահունջ համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար 3-րդ հատված-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ թիվ 1 շրջադարձային կետից 109մ հեռավորությամբ՝ դաշտային ճանապարհով՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին և նույն դաշտային ճանապարհով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար 3-րդ հատված-Քարահունջ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար 3-րդ հատված-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ղուզե Ճարտար 3-րդ հատված-Քարահունջ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ զառիթափի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Ղուզե ճարտար 3-րդ հատված-Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ 1327մ անցնելով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում է արևմուտք, նշված ճանապարհով 525մ անցնելով՝ թիվ 2 շրջադարձային կետում 47մ թեքվում է հարավ, թեքվում արևելք՝ դաշտային ճանապարհով անցնելով 84մ, թեքվում է հարավ` անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհին և, այդ ճանապարհով անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով՝ արևելյան ուղղությամբ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.20

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Ճարտար համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խնուշինակ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մարտունի համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Է-Ը» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Ը-Թ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խերխան համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Թ-Ժ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ժ-Ի» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքին,

«Ի-Լ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքին,

«Լ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մուշկապատ համայնքին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ԳԻՇԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-Գիշի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 1031,5մ բարձրության նիշին, ապա թեքվելով արևմուտք` հասնում 1015,9մ բարձրության նիշին, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ ևս 179մ՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ԽՆՈՒՇԻՆԱԿ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-Խնուշինակ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ լանջով անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հարավ-արևմուտք 248մ, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով և 486,2մ բարձրության նիշով՝ հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկի թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք՝ նույն դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 9 և 10 շրջադարձային կետերով, թեքվում է արևմուտք և, ձորակով անցնելով թիվ 11 շրջադարձային կետով, հասնում է թիվ 12 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիսային ուղղությամբ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետին և այդ ճանապարհով հասնում է թիվ 14 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ թեքվելով հարավ՝ հասնում է ձորակի թիվ 15 շրջադարձային կետին ու, շրջանցելով թթայգին, հասնում է թիվ 16 շրջադարձային կետին և հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ դուրս գալիս դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 17 շրջադարձային կետը, որտեղից այդ դաշտային ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 18 շրջադարձային կետին՝ թեքվում է հարավ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 19 շրջադարձային կետին և, ձորակով արևմտյան ուղղությամբ հատելով Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղին, թիվ 20 շրջադարձային կետով ձորակով, այնուհետև լանջով անցնելով 938,5մ բարձրության նիշով՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է թիվ «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը `«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, դաշտային ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ շարունակվում է մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, նշված դաշտային ճանապարհով շարունակվում և անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով՝ հասնում է Մարտունի-Հադրութ ճանապարհի թիվ 5 շրջադարձային կետին, այնուհետև նշված ճանապարհով հասնում է Մարտունու նախկին ասֆալտգործարանի հարավային մասում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա շրջանցելով ասֆալտգործարանի տարածքը, հասնում է Խոնաշեն գետակին, հունով արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ` դաշտային ճանապարհով և տնամերձերի եզրով հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 72մ, թեքվում արևմուտք և նախկին այգիների եզրագծով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-Ղուզե Ճարտար 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ 1327մ անցնելով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում է արևմուտք, նշված ճանապարհով 525մ անցնելով՝ թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ, 47մ թեքվում արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնելով 84մ՝ թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով՝ հասնում դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով՝ արևելյան ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ անցնելով 96մ՝ թեքվում է արևելք, անցնում 193մ, հասնում ճանապարհների խաչմերուկին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևելք և նույն ճանապարհով միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ԳԻՇԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-Գիշի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը `«Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Ը» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ԽԵՐԽԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-Խերխան 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 104մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով միանում «Թ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ՔԵՐԹ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Թ-Ժ» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-Քերթ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից, հարավ-արևելյան ուղղությամբ ձորակով միանում «Ժ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Ժ-Ի» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-Ղուզե Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Ի» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ անցնելով 978մ՝ թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում գրունտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա այդ ճանապարհով հարավային ուղղությամբ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ նշված դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ թեքվելով արևելք՝ մտնում է ձորակը և ձորակով 83մ անցնելուց հետո հարավային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին: Այդ կետից դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին ու այգու եզրով անցնելով ևս 96մ, թեքվում է դեպի հարավ, հասնում ձորակի թիվ 7 շրջադարձային կետին, հատում ձորակը, արևելյան ուղղությամբ անցնելով 128,5մ՝ հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով` հարավային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին: Այդ կետից նշված դաշտային ճանապարհով հասնում է այգու եզրագծի թիվ 10 շրջադարձային կետին, շրջանցում այգին, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 11 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 12 շրջադարձային կետով՝ հասնում է գերեզմանոցի արևմտյան մասում գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետին, ապա գերեզմանոցը շրջանցելով՝ հասնում է գերեզմանոցի արևելյան մասում գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին: Այդտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ հասնում է թիվ 15 շրջադարձային կետին, ապա ձորակը հատելով հարավարևելյան ուղղությամբ՝ հասնում է բնակավայրի թիվ 16 շրջադարձային կետին, որտեղից երկու բնակավայրերի բանջարանոցների արանքով անցնելով թիվ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30 և 31 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է հուշարձանի ցանկապատի անկյունում Մարտունի-Կարմիր Շուկա ավտոմայրուղու թիվ 32 շրջադարձային կետին, որտեղից նշված ավտոմայրուղով հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 25մ՝ թիվ 33 շրջադարձային կետով թեքվում է արևելք՝ տնամերձերի արանքով հասնում թիվ 34 շրջադարձային կետին, որտեղից շրջանցելով տնամերձերի ցանկապատները՝ հարավարևելյան ուղղությամբ լանջով, չհասած թիվ 35 շրջադարձային կետը, 17,5մ շրջանցում է բանջարանոցը, մտնում ձորակը, հասնում ճանապարհին ու ճանապարհով հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 36 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 37 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավարևելյան ուղղությամբ շրջանցելով ցանկապատը՝ հասնում թիվ 38 շրջադարձային կետին և այդ կետից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 39 շրջադարձային կետից անցնելով 25մ բանջարանոցի ցանկապատով՝ հասնում է թիվ 40 շրջադարձային կետին, անցնելով 22,5մ՝ թեքվում է հյուսիս-արևելք, հասնում է թիվ 41 շրջադարձային կետին: Շրջանցելով սեփականաշնորհված թթայգին, թեքվում է հյուսիս-արևելք, մտնում ձորակը և, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 42 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ շարունակվում է դաշտային ճանապարհով և, անցնելով թիվ 42, 43, 44, 45 և 46 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 47 շրջադարձային կետին, այնուհետև նշված ճանապարհով անցնելով թիվ 48, 49, 50, 51 և 52 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է խաչմերուկում գտնվող թիվ 53 շրջադարձային կետին, թեքվելով Մարտունի-Հադրութ ճանապարհով՝ հասնում է թիվ 54 շրջադարձային կետին և թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ՝ միանում «Ժ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ՔԵՐԹ

Սահմանագիծը` «Ի-Լ» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-Քերթ սահմանագիծը սկսվում է «Լ» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով հարավարևելյան ողղությամբ անցնելով 316մ՝ թեքվում է դեպի արևելք ու միանում «Ի» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ-ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Լ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ճարտար-Մուշկապատ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից` գետակով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Լ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Ճարտար համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ջիվանի համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի 4-րդ հատվածին:

 

 

 

 

 

 

ՃԱՐՏԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ճարտար 2-րդ հատված-Ակնաղբյուր 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, թեքվում արևելք 164մ, թիվ 1 շրջադարձային կետով անցնելով՝ նույն ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ճարտար 2-րդ հատված-Մաճկալաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում արևելք, նշված ճանապարհով 895մ անցնելուց հետո թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով ու դաշտային ճանապարհով 1167մ անցնելուց հետո թիվ 3 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևելք 62մ, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք 241մ, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 124մ, հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋԻՎԱՆԻ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ճարտար 2-րդ հատված-Ջիվանի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ Ամարաս գետակի հունով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՐՏԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ճարտար 2-րդ հատված-Ջրաղացներ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.21

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մաճկալաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան և արևելյան ուղղությամբ անտառի եզրով միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ-ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն-Սարգսաշեն համայնքի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան և արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` « Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն-Կոլխոզաշեն համայնքի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է 775,5մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով ձորակն ու դաշտային ճանապարհը՝ շարունակվում ևս 465մ, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ-ՍՈՍ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն-Սոս սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 253մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով վարելահողի եզրով 339մ, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով թփուտները և անցնելով 525մ՝ հասնում է վարելահողի եզրին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 2 շրջադարձային կետով շարունակվում մինչև Ամարաս գետակի ափին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետը, ապա հունով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 4 և 3 շրջադարձային կետերին, որտեղից էլ թթայգին կիսելով հյուսիսային ուղղությամբ՝ հասնում է Մաճկալաշեն-Ամարասի վանք մայրուղու թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա նշված մայրուղով հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս, անցնում թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով, ապա վարելահողի եզրով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից անցնելով 238մ՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ձորակը հատելով՝ հասնում է 717,9մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 10 շրջադարձային կետին, հատելով ձորակը՝ շարունակվում մինչև 766,1մ բարձրության նիշը, ապա արևելյան ուղղությամբ ձորակները հատելով՝ անցնում թիվ 11 շրջադարձային կետով, թիվ 12 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով հասնում մինչև Սոս-Մաճկալաշեն մայրուղու թիվ 13 շրջադարձային կետին, հատում մայրուղին, շարունակվում մինչև Ամարաս գետակի հետ միախառնման գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին, ապա գետակի հունով հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 15 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 16 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 17 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 18 շրջադարձային կետին և հարավարևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով ու վարելահողի եզրով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Մաճկալաշեն համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ջիվանի համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքի 2-րդ հատվածին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն 2-րդ հատված-Ակնաղբյուր 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՈՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն 2-րդ հատված-Սոս 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, հարավային ուղղությամբ անցնելով 226մ, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 215մ, թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևմուտք` անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 573մ, թիվ 5 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով, հատում գրունտային ճանապարհը և միանում Ամարաս գետակի ափին գտնվող թիվ «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, Ամարաս գետակի հունով արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին և, թեքվելով հարավ-արևմուտք, հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով և նույն ուղղությամբ միանում 584,4մ բարձրության նիշում գտնվող «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋԻՎԱՆԻ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն 2-րդ հատված-Ջիվանի սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, Ամարաս գետակի հունով հոսանքի ուղղությամբ անցնելով 382մ՝ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 268մ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք` հատելով դաշտային ճանապարհը և անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով, շարունակվում է մինչև 514,5մ բարձրության նիշը, թեքվում հարավ-արևելք և, անցնելով 624մ՝ հասնում վարելահողի եզրին, այնուհետև վարելահողի եզրով անցնելով 190մ՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՃԱՐՏԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն 2-րդ հատված-Ճարտար 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում արևելք, նշված ճանապարհով 895մ անցնելուց հետո թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով ու դաշտային ճանապարհով 1167մ անցնելուց հետո թիվ 3 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևելք 62մ, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք 241մ, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 124մ՝ հյուսիսային ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Մաճկալաշեն համայնքի 3-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունի քաղաքային համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքի 3-րդ հատվածին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն 3-րդ հատված-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՈՍ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն 3-րդ հատված-Սոս 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է 401,1մ բարձրության նիշը, թեքվում հարավ և ջրբաժանով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մաճկալաշեն 3-րդ հատված-Կոլխոզաշեն 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և արևմտյան ուղղությամբ 137մ անցնելուց հետո հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նշված դաշտային ճանապարհով՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս, ջրբաժանով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին և հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.22

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՄՅՈՒՐԻՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մյուրիշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ավդուռ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կաղարծի համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ավդուռ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հարավ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սառնաղբյուր համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն համայնքին:

 

ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ-ԱՎԴՈՒՌ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մյուրիշեն-Ավդուռ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է Չոլախլու լեռան գագաթին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք 145մ, արևմտյան ուղղությամբ մտնում թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա թեքվում դեպի հարավ, հասնում 1136,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 1042,5մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ անցնում 912,8մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետով, հասնում 812,4մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում հարավ, վարելահողի եզրով հասնում Մյուրիշեն տանող գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին, նույն ճանապարհով անցնում թիվ 8 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ մտնում ձորակը և ձորակով հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով անցնելով 492մ՝ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 11 և 12 շրջադարձային կետերով, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով արևմուտք` նույն ճանապարհով անցնելով թիվ 14 շրջադարձային կետով, հասնում է թիվ 15 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ, անցնելով 1028,2մ բարձրության նիշով, շարունակվելով նույն ուղղությամբ ևս 400մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով միանում 1094,3մ բարձրության նիշում գտնվող «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ-ԿԱՂԱՐԾԻ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մյուրիշեն-Կաղարծի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ-ԱՎԴՈՒՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մյուրիշեն-Ավդուռ համայնքի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, հասնում 1165,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, այնուհետև անցնելով 93,5մ՝ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորակը, անցնում 69մ, հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ անցնում 404մ, հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 447մ, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ անցնելով 75մ` հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք` անցնելով թիվ 11 և 12 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 13 շրջադարձային կետին, որտեղից արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 14 և 15 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լեռնալանջով հասնում թիվ 16 շրջադարձային կետին և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ-ՀԱՐԱՎ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Մյուրիշեն-Հարավ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հատելով ձորակը՝ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով, 1368,2մ բարձրության նիշով, 1382,5մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետով և միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ-ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Մյուրիշեն-Սառնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է 1193,4մ բարձրության նիշին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք` հասնում է ձորակին և ձորակով միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ-ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մյուրիշեն-Վազգենաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 883,3մ բարձրության նիշով, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատելով վարելահողը՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ նշված դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով՝ հասնում է 913,3մ բարձրության նիշին, որտեղից ձորակով արևմտյան ուղղությամբ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.23

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՄՍՄՆԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մսմնա համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կավահան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խերխան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ համայնքին:

 

ՄՍՄՆԱ-ԿԱՎԱՀԱՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մսմնա-Կավահան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 544մ՝ հասնում է վարելահողի եզրին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում վարելահողը և անցնելով 34մ՝ հասնում է 1120,9 մ բարձրության նիշին, ապա արևելյան ուղղությամբ մտնելով ձորակը, հունով հատելով Մսմնա-Կավահան գրունտային ճանապարհը, նույն ձորակով շարունակվելով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին: 

ՄՍՄՆԱ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մսմնա-Կոլխոզաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ Կեչաս գետակով միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՄՍՄՆԱ-ԽԵՐԽԱՆ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մսմնա-Խերխան սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 903մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ճանապարհները՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

ՄՍՄՆԱ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Մսմնա-Կարմիր Շուկա սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ 343մ անցնելով՝ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՄՍՄՆԱ-ՍԱՐՈՒՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Մսմնա-Սարուշեն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թամբարդը, դաշտային ճանապարհով հասնում է 1248,3մ բարձրության նիշը, ապա 1309,9մ բարձրության նիշով թեքվում է հյուսիս-արևելք 211մ, ապա թեքվում հարավ-արևելք, անցնելով 213,3մ՝ հասնում է ջրբաժանին և շրջանցելով 1283,3մ նիշը, արոտավայրի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՄՍՄՆԱ-ԽԱՉՄԱՉ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մսմնա-Խաչմաչ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, շարժվելով հարավ-արևմուտք՝ անցնում է 1329,5մ բարձունքի լանջով, անցնելով ջրբաժանով, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է Խաչմաչ-Մսմնա ավտոճանապարհին, հատում այն և հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին և հարավային ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.24

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՒՇԿԱՊԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մուշկապատ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հաղորտի համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Վարանդա համայնքին:

 

ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ-ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մուշկապատ-Սպիտակաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և Խոնաշեն գետակի հունով արևմտյան ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ-ԳԻՇԻ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մուշկապատ-Գիշի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ ձորակով անցնելով 666,9մ բարձրության նիշը, շրջանցելով ջրամբարը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին և ձորակով միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ-ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մուշկապատ-Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, գետակով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ-ՔԵՐԹ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Մուշկապատ-Քերթ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, միանում է ձորակների հատման կետում գտնվող «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Մուշկապատ-Կոլխոզաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ Ամարաս գետակով միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ-ՀԱՂՈՐՏԻ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Մուշկապատ-Հաղորտի սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից` ջրբաժանով հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղուց 44մ հյուսիս-արևմուտք գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև հատելով ավտոմայրուղին, հասնում է բանջարանոցի եզրին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա բանջարանոցները շրջանցելով՝ հարավային ուղղությամբ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից մտնում է Խոնաշեն գետակը և գետակով արևմտյան ուղղությամբ հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով անցնելով թիվ 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով, հասնում է թիվ 10 շրջադարձային կետին, դուրս գալիս ձորակից, հատելով Մուշկապատ-Հաղորտի գրունտային ճանապարհը՝ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 11 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք` 213մ, հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ մտնում է ձորակը և միանում Ամարաս գետակի ափին գտնվող «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ-ՎԱՐԱՆԴԱ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Մուշկապատ-Վարանդա սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, Խոնաշեն գետակով արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, անցնելով դեպի արևելք 87մ՝ թեքվում է հյուսիս, հասնում Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղուն: Նշված մայրուղով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 89մ, հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 341մ, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Է» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.25

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՆՆԳՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Ննգի համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Պառավաթումբ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հաղորտի համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կավահան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խաչմաչ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Քռասնի համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հարավ համայնքին,

«Ը-Թ» հատվածով՝ ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Թ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կաղարծի համայնքին:

 

ՆՆԳԻ-ՊԱՌԱՎԱԹՈՒՄԲ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ննգի-Պառավաթումբ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, ձորակով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհի հետ հատման թիվ 1 շրջադարձային կետին, ձորակով հասնում է թթայգու եզրին, շրջանցում այն, անցնում Մարտունի-Ննգի ավտոճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետով, շարունակվելով 134,6մ՝ հատում է Մարտունի-Ննգի ավտոճանապարհը, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 5 շրջադարձային կետով, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում 1106,3մ բարձության նիշում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում դաշտային ճանապարհի հետ հատման թիվ 7 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ շարունակվում է մինչև թիվ 8 շրջադարձային կետը, թեքվում դեպի արևմուտք, վարելահողը շրջանցելով հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ անցնում է թիվ 10 շրջադարձային կետով, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցելով թիվ 12 և 13 շրջադարձային կետերով, հասնում է ձորակի ափին գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին, ձորակի հունով շարունակվելով՝ հասնում է թիվ 15 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հյուսիսային ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՆՆԳԻ-ՀԱՂՈՐՏԻ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ննգի-Հաղորտի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, ձորակով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է Խոնաշեն գետակին, գետակի հունով հոսանքի ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆՆԳԻ-ԿԱՎԱՀԱՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ննգի-Կավահան սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է առվակի և Խոնաշեն գետակի միախառնման թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում 1075,7մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հարավ՝ հասնում է 1172,9մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, հասնում 1180,7մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք, անցնում թիվ 6 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհի խաչմերուկում գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում թիվ 8 (1155,2մ), 9 (1164,3մ), 10 (1186,4մ) շրջադարձային կետերով, հարավարևմտյան ուղղությամբ մտնում ձորակը և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՆՆԳԻ-ԽԱՉՄԱՉ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ննգի-Խաչմաչ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 262մ՝ հասնում է 1274,4մ բարձրության նիշին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հասնում բացատի եզրին և բացատի եզրով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

ՆՆԳԻ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ննգի-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է թիվ «Ե» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, թեքվում հյուսիս-արևելք՝ անցնելով 275մ, հասնում է մյուս դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով արևելյան ուղղությամբ անցնելով 810մ՝ թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորակը, դաշտային ճանապարհները և հասնում ձորակին, հատում այն, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 879մ՝ թեքվում է հարավ, հասնում ձորակին, հատում այն, անցնում 79մ և հարավարևելյան ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՆՆԳԻ-ՔՌԱՍՆԻ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Ննգի-Քռասնի սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ ձորակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատում Ստեփանակերտ-Մարտունի ավտոճանապարհը և հարավարևմտյան ուղղությամբ արոտի եզրով միանում «Է» հանգուցային կետին:

 

ՆՆԳԻ-ՀԱՐԱՎ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Ննգի-Հարավ սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անտառի եզրով հասնում է 1268,5մ բարձրության նիշին և, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ նույն ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, նույն ճանապարհով շարունակվում ևս 119մ, թեքվում հարավ-արևմուտք և միանում «Ը» հանգուցային կետին:

 

ՆՆԳԻ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Ննգի-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հատում է քարհանքը և, անցնելով հարավարևելյան ուղղությամբ 856մ՝ հասնում է վարելահողի սահմանին, թեքվում է հյուսիս-արևելք և միանում «Թ» հանգուցային կետին:

 

ՆՆԳԻ-ԿԱՂԱՐԾԻ

Սահմանագիծը` «Թ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ննգի-Կաղարծի սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով անցնում է Պետական գեոդեզիական ցանցի 1273,2մ բարձրության նիշով և նույն ուղղությամբ անցնելով 272մ՝ թեքվում է հարավ-արևելք և միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.26

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Նոր շեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Աշան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կաղարծի համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հացի համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն համայնքին:

 

ՆՈՐ ՇԵՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Նոր շեն-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է ջրանցքի մոտ գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա արևելյան ուղղությամբ ջրանցքով միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՇԵՆ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Նոր շեն-Բերդաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ ջրանցքով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին և հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՇԵՆ-ԱՇԱՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Նոր շեն-Աշան սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ` անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով և հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ նույն ուղղությամբ շարունակվելով և անցնելով նախկին խաղողայգու եզրին գտնվող թիվ 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 767,1մ բարձրության նիշի թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 10,11 և 12 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 822,9մ բարձրության նիշի թիվ 13 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 14 և 15 շրջադարձային կետերով՝ հատում է դաշտային ճանապարհը և, նույն ուղղությամբ անցնելով թթայգու եզրի թիվ 16 շրջադարձային կետով, շարունակվում է ևս 98մ, թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 966,1մ, 1044,6մ, 1030,9մ բարձրության նիշերով, շարունակվում ևս 65մ, թեքվում արևմուտք՝ անցնելով 289մ, հատում դաշտային ճանապարհները, այնուհետև հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 57մ՝ հասնում է ջրբաժանին և, ջրբաժանով անցնելով 115,2մ (Մարալդաղ) բարձրության նիշով՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՇԵՆ-ԿԱՂԱՐԾԻ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Նոր շեն-Կաղարծի սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան և արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՇԵՆ-ՀԱՑԻ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Նոր շեն-Հացի սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը, դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնելով 898,1մ և 881,1մ բարձրության նիշերով՝ հասնում է դարավանդներում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հասնում է դպրոցի հյուսիսարևելյան մասում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք` դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, հասնում է գերեզմանոցի հյուսիսային մասում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ թեքվելով դեպի հյուսիս` ակումբի արևմտյան մասով հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ անցնելով 75մ՝ թիվ 8 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք 228մ, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 232մ, հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 10 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 244մ` հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս 120մ, թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում թիվ 13 շրջադարձային կետով, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 14 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թթայգու եզրին գտնվող թիվ 15 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով արևմուտք 63մ, թիվ 16 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հյուսիս և թթայգու եզրով անցնում թիվ 17 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 18 շրջադարձային կետին ու նույն թթայգու եզրով հասնում գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 19 շրջադարձային կետին, ապա թթայգին շրջանցելով՝ հյուսիսային ուղղությամբ մտնում է ձորակը և ձորակով շարժվելով՝ հասնում կամրջին գտնվող թիվ 20 շրջադարձային կետը, ապա գրունտային ճանապարհով անցնելով 229մ՝ թիվ 21 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 260մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 22 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս` հատում գրունտային ճանապարհը, անցնում 99մ, թիվ 23 շրջադարձային կետում թեքվում արևելք, անցնում 824մ, թիվ 24 կետում թեքվում հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 25 շրջադարձային կետին, ապա ժայռերի ելուստով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՇԵՆ-ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Նոր շեն-Վազգենաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկի թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում թիվ 5 շրջադարձային կետով և նույն ուղղությամբ միանում Գալինկայա լեռան գագաթին գտնվող «Զ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.27

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՇԵԽԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Շեխեր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքին

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Հադրութի շրջանի Ազոխ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` Հադրութի շրջանի Դրախտիկ համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Հադրութի շրջանի Ազոխ համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր համայնքին,

«Ը-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնքին:

 

ՇԵԽԵՐ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Շեխեր-Կարմիր Շուկա սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և Վարանդա գետի հունով միանում Կարմիր Շուկա-Շեխեր ավտոմայրուղու կամրջին գտնվող «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՇԵԽԵՐ-ԹԱՂԱՎԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Շեխեր-Թաղավարդ համայնքի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ Վարանդա գետի հունով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

ՇԵԽԵՐ-ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Շեխեր-Զարդանաշեն համայնքի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, ձորակով հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 1203մ, թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով և հասնում 668,4մ բարձրության նիշին, թեքվում հյուսիս-արևելք 193մ, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով և հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք` վարելահողի եզրով հասնում է 696,2մ բարձրության նիշի թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք` հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին և, արևելյան ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՇԵԽԵՐ-ԱԶՈԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Շեխեր-Ազոխ համայնքի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով 460մ՝ շարունակվում է նույն ուղղությամբ մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա նույն ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Ստեփանակերտ-Հադրութ ավտոմայրուղու թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից նշված ավտոմայրուղով հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով՝ միանում է վարելահողի եզրին գտնվող «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՇԵԽԵՐ-ԴՐԱԽՏԻԿ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Շեխեր-Դրախտիկ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից` հարավարևմտյան ուղղությամբ ջրբաժանով միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՇԵԽԵՐ-ԱԶՈԽ

Սահմանագիծը՝ «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Շեխեր-Ազոխ սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնում 988,4մ բարձրության նիշով, նորից հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 1049,2մ բարձրության նիշով և միանում «Է» հանգուցային կետին:

 

ՇԵԽԵՐ-ՄԵԾ ԹԱՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Շեխեր-Մեծ Թաղեր սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 360մ՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, հատելով դաշտային ճանապարհը, միա-նում է «Ը» հանգուցային կետին:

 

ՇԵԽԵՐ-ԹԱՂԱՎԱՐԴ

Սահմանագիծը` «Ը-Ա» հանգուցակետեր

 

Շեխեր-Թաղավարդ սահմանագիծը սկսվում է Վարանդա գետից, որը գտնվում է 26մ հեռավորության վրա «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, թեքվում հարավ-արևմուտք` դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով ևս 95մ՝ թիվ 6 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևմուտք, հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է վարելահողի եզրին, շարունակվելով ևս 407մ՝ հասնում է ձորակին և ձորակով հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Ը» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.28

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՌԱՎԱԹՈՒՄԲԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Պառավաթումբ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կաղարծի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Վարանդա համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ննգի համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հաղորտի համայնքին:

 

ՊԱՌԱՎՈՒԹՈՒՄԲ-ԿԱՂԱՐԾԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Պառավաթումբ-Կաղարծի սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ հասնում է 1281,3մ բարձրության նիշին, թեքվում է հյուսիս-արևելք` անցնում 655մ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ թիվ 2 շրջադարձային կետով մտնում ձորակը և ձորակով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հարավային և հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին և, նույն ճանապարհով անցնելով թիվ 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով, հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին: Այնուհետև հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ անցնելով 160մ՝ թիվ 10 կետում թեքվում է հյուսիս-արևելք 181մ, հասնում թիվ 11 շրջադարձային կետին, որտեղից անտառի եզրով արևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա վարելահողը հատելով՝ հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է թիվ 13 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ մինչև գերեզմանոցի հարավային մասում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետը, ապա դաշտային ճանապարհով հասնում մինչև թիվ 15 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 16 շրջադարձային կետին, այնուհետև շարունակվելով հյուսիս-արևելք 209մ՝ հասնում է թիվ 17 շրջադարձային կետին, որտեղից բանջարանոցների եզրով արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 18 շրջադարձային կետով՝ հասնում է գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 19 շրջադարձային կետին և, այդ ճանապարհով հարավային ուղղությամբ անցնելով 161մ, թիվ 20 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 21 և 22 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ հասնում է Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղու թիվ 23 շրջադարձային կետին, այդ ավտոմայրուղով հասնում է թիվ 24 շրջադարձային կետին: Ապա ավտոմայրուղին և վարելահողը հատելով արևելյան ուղղությամբ, անցնելով թիվ 25 շրջադարձային կետով՝ հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 26 շրջադարձային կետին, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով հասնում թիվ 27 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 130մ՝ թեքվում է արևմուտք 30մ, թեքվում հյուսիս-արևմուտք 101մ, հասնում թիվ 28 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ՝ հատելով Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղին, միանում Կաղարծի տանող գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 29 շրջադարձային կետին, ապա նույն ճանապարհով հասնում խաչմերուկի թիվ 30 շրջադարձային կետին, այնտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք 141մ, անցնում թիվ 31 շրջադարձային կետով, թեքվում հարավ-արևելք 68մ, հասնում թիվ 32 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ թթայգու եզրով անցնելով 96մ՝ թիվ 33 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 62մ թիվ 34 կետով՝ թեքվում դեպի հյուսիս 155,5մ, արևելյան ուղղությամբ մտնում ձորակը և ձորակով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՊԱՌԱՎԱԹՈՒՄԲ-ՎԱՐԱՆԴԱ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Պառավաթումբ-Վարանդա սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, Խոնաշեն գետակի հունով անցնելով 306մ՝ շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում թթայգու տարածքում գտնվող թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում դեպի արևելք, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՊԱՌԱՎԱԹՈՒՄԲ-ՆՆԳԻ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Պառավաթումբ-Ննգի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, ձորակով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհի հետ հատման թիվ 1 շրջադարձային կետին, ձորակով հասնում է թթայգու եզրին, շրջանցում այն, անցնում Մարտունի-Ննգի ավտոճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետով, շարունակվելով 134,6մ՝ հատում է Մարտունի-Ննգի ավտոճանապարհը, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 5 շրջադարձային կետով, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում 1106,3մ բարձության նիշում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում դաշտային ճանապարհի հետ հատման թիվ 7 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ շարունակվում է մինչև թիվ 8 շրջադարձային կետը, թեքվում դեպի արևմուտք, վարելահողը շրջանցելով՝ հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ անցնում է թիվ 10 շրջադարձային կետով, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է ձորակի ափին գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին, ձորակի հունով շարունակվելով՝ հասնում է թիվ 15 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հյուսիսային ուղղությամբ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՊԱՌԱՎԱԹՈՒՄԲ-ՀԱՂՈՐՏԻ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Պառավաթումբ-Հաղորտի սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և Խոնաշեն գետակի հունով հոսանքի ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.29

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՋԻՎԱՆՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Ջիվանի համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի 4-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքի 2-րդ հատվածին

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Զ-Է» հատվածով` Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Է-Ը» հատվածով` Հադրութի շրջանի Ազոխ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ը-Թ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Թ-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ՋԻՎԱՆԻ-ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ջիվանի-Սարուշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 784,9մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և, անցնելով 14,5մ՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թփուտներին և թփուտների ու վարելահողի եզրերով անցնելով, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողի հարավային եզրին, ապա անցնելով 326մ՝ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք 372մ, թեքվում արևմուտք 290մ, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս–արևմուտք 480, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 245մ՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՋԻՎԱՆԻ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ջիվանի-Ջրաղացներ համայնքի 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից և Ամարաս գետակով միանում «Ժ» հանգուցային կետին:

 

ՋԻՎԱՆԻ-ՃԱՐՏԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ջիվանի-Ճարտար 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ Ամարաս գետակի հունով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

ՋԻՎԱՆԻ-ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ջիվանի-Մաճկալաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, Ամարաս գետակի հունով հոսանքի ուղղությամբ անցնելով 382մ՝ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 268մ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք` հատելով դաշտային ճանապարհը և անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով` շարունակվում է մինչև 514,5մ բարձրության նիշը, թեքվում հարավ-արևելք և, անցնելով 624մ, հասնում վարելահողի եզրին, այնուհետև վարելահողի եզրով անցնելով 190մ՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՋԻՎԱՆԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ջիվանի-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 494մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատում դաշտային ճանապարհը, հարավային ուղղությամբ հատելով մյուս դաշտային ճանապարհը՝ միանում գետակի ափին գտնվող «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՋԻՎԱՆԻ-ՄԵԾ ԹԱՂԵՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Ջիվանի-Մեծ Թաղեր 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, Վարանդա գետի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, հասնում գրունտային ճանապարհի թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա նշված ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 430մ՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՋԻՎԱՆԻ-ԱԶՈԽ 2-ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Ջիվանի-Ազոխ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ գրունտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է նշված ճանապարհին գտնվող կամրջի թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով արևմուտք, Վարանդա գետակի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում է «Է» հանգուցային կետին:

 

ՋԻՎԱՆԻ-ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ը-Թ » հանգուցակետեր

 

Ջիվանի-Սարգսաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից, գետակի հունով արևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա խրամուղով արևելյան ուղղությամբ հասնում Կարմիր Շուկա-Ջիվանի ավտոճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հատելով նշված ճանապարհը (նախկին խաղողայգու եզրագծով), հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 890մ՝ թեքվում է հյուսիս-արևելք և միանում «Ը» հանգուցային կետին:

 

ՋԻՎԱՆԻ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Թ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ջիվանի-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ անցնելով 794մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք ջրբաժանով՝ հասնում է Խազազ լեռնագագաթին, թեքվում արևելք, անցնում 471մ, հասնում դաշտային ճանապարհը և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Թ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.30

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Սարգսաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ-ՍԱՐՈՒՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն-Սարուշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, Կարմիր Շուկա-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու ձախ եզրով հասնում է մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով և անտառի եզրով անցնելով 825,3մ բարձրության նիշով և հատելով ձորակը, դաշտային ճանապարհով անցնում է 812,4մ բարձրության նիշով և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն-Կարմիր Շուկա սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ Սարգսաշեն տանող ավտոճանապարհով անցնելով 391մ՝ թեքվում է հարավ և, անցնելով 735մ՝ միանում է Վարանդա գետի ափին գտնվող «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ-ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն-Զարդանաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետով, որտեղից նույն ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնում է թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետով և անտառի միջով անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառաշերտի եզրով դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 7, 8, 9 և 10 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ-ՄՈՇԽՄՀԱՏ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն-Մոշխմհատ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավ արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ-ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն-Մադաթաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, շարժվելով հարավարևելյան ուղղությամբ՝ հատում է դաշտային ճանապարհը, հարավարևելյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնում է 992,7մ բարձրության նիշը և, հատելով դաշտային ճանապահը՝ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն-Ակնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից գետակով արևմտյան ուղղությամբ հասնում է մինչև դաշտային ճանապարհի հետ հատման կետը և հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Սարգսաշեն համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ջիվանի համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն 2-րդ հատված-Մաճկալաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան և արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն 2-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 574մ՝ հասնում է վարելահողի եզրին և վարելահողի եզրագծով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋԻՎԱՆԻ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն 2-րդ հատված-Ջիվանի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, գետակի հունով արևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա խրամուղով արևելյան ուղղությամբ հասնում Կարմիր Շուկա-Ջիվանի ավտոճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հատելով նշված ճանապարհը (նախկին խաղողայգու եզրագծով), հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 890մ՝ թեքվում է հյուսիսարևելք և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն համայնքի 2-րդ հատված-Զարդանաշեն համայնքի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 210մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևմուտք 155մ, թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 3 շրջադարձային կետում հասնում Վարանդա գետին և գետի հունով՝ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՈՍ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն 2-րդ հատված-Սոս սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և հարավային ուղղությամբ միանում է Վարանդա գետի «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Սարգսաշեն 2-րդ հատված-Կոլխոզաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով, շարունակվում վարելահողի եզրով, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհի թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա նշված ճանապարհով անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 27մ, հասնում Կարմիր Շուկա-Ջիվանի ավտոնաճանապարհին և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ նշված ավտոճանապարհով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.31

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Սոս համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քարահունջ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի 4-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Է-Ը» հատվածով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետանտառտնտեսությանը,

«Ը-Թ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքին,

«Թ-Ժ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ժ-Ի» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ի-Լ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Լ-Խ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Խ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հերհեր համայնքին:

 

ՍՈՍ-ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Քարահունջ-Սոս սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հատելով ձորակները՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվում 376մ, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, հատում է Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղին, նույն ուղղությամբ անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով՝ շարունակվում է և անցնելով վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով, հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին և նույն ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սոս-Ղուզե Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ հասնում է մինչև դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, նշված դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 801,6մ բարձրության նիշի թիվ 14 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով արևմտյան ուղղությամբ՝ հասնում է 783,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 15 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 16, 17 և 18 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 19 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 20, 21 և 22 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 23 շրջադարձային կետին, այդ ճանապարհով շարունակվում, անցնելով թիվ 24 շրջադարձային կետով՝ հատում է Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղին, թիվ 25 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս, հասնում թիվ 26 շրջադարձային կետին, ապա խաղողայգու եզրագծով անցնելով թիվ 27 և 28 շրջադարձային կետերով, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 905,9մ բարձրության նիշով՝ հասնում է թիվ 29 շրջադարձային կետին և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ-ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սոս-Մադաթաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով, ապա արևելյան ուղղությամբ անցնելով 204մ՝ հասնում է վարելահողի եզրին և վարելահողի եզրագծով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

ՍՈՍ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սոս-Ակնաղբյուր 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և հարավ-արևմտյան ուղղությամբ թթայգու ցանկապատով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ-ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը `«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Սոս-Մադաթաշեն 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, գետակով անցնում է 139մ, թեքվում հյուսիս-արևելք 52մ և միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ-ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Սոս-Սարուշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 172մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևմուտք 75մ, թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, շարունակվում ևս 85մ, թիվ 3 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ-արևելք 167մ, թիվ 4 շրջադարձային կետում թեքվում արևելք 169մ, հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում է «Է» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Սոս-պետանտառատնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 561մ՝ թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 237մ, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք` հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ միանում «Ը» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ-ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Սոս-Մաճկալաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 253մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով վարելահողի եզրով 339մ, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով թփուտները և անցնելով 525մ՝ հասնում է վարելահողի եզրին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ թիվ 2 շրջադարձային կետով շարունակվում մինչև Ամարաս գետակի ափին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետը, ապա հունով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ թթայգին կիսելով հյուսիսային ուղղությամբ՝ հասնում է Մաճկալաշեն-Ամարասի վանք մայրուղու թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա նշված մայրուղով հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս, անցնում թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով, ապա վարելահողի եզրով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին, որտեղից անցնելով 238մ՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ձորակը հատելով հասնում է 717,9մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 10 շրջադարձային կետին, հատելով ձորակը՝ շարունակվում մինչև 766,1մ բարձրության նիշը, ապա արևելյան ուղղությամբ ձորակները հատելով՝ անցնում թիվ 11 շրջադարձային կետով, թիվ 12 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով հասնում մինչև Սոս-Մաճկալաշեն մայրուղու թիվ 13 շրջադարձային կետին, հատում մայրուղին, շարունակվում մինչև Ամարաս գետակի հետ միախառնման գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին, ապա գետակի հունով հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 15 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 16 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 17 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 18 շրջադարձային կետին և հարավարևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով և վարելահողի եզրով միանում «Թ» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Թ-Ժ» հանգուցակետեր

 

Սոս-Կոլխոզաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ միանում Կարմիր Շուկա-Ջիվանի ճանապարհի «Ժ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

ՍՈՍ-ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ժ-Ի» հանգուցակետեր

 

Սոս-Սարգսաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ժ» հանգուցային կետից և հարավային ուղղությամբ միանում Վարանդա գետի «Ի» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ-ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծ` «Ի-Լ» հանգուցակետեր

 

Սոս-Զարդանաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ի» հանգուցային կետից և Վարանդա գետի հունով՝ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Լ» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ-ԹԱՂԱՎԱՐԴ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Լ-Խ» հանգուցակետեր

 

Սոս-Թաղավարդ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Լ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ հասնում է Կարմիր Շուկա-Ջիվանի ավտոճանապարհի թիվ 2 շրջադարձային կետին, հատում նշված ճանապարհը, հյուսիսային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 3, 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 467մ, թիվ 8 շրջադարձային կետում թեքվում հյուսիս 343մ, թիվ 9 շրջադարձային կետում թեքվում հյուսիս-արևելք և միանում «Խ» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ-ՀԵՐՀԵՐ

Սահմանագիծը` «Խ-Ա» հանգուցակետեր

 

Սոս-Հերհեր սահմանագիծը սկսվում է «Խ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է 714,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակվում 244մ, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 4 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ-արևելք, թթայգին շրջանցելով հասնում Ամարաս գետակից 55մ արևմուտք գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, շարունակվում մինչև Ամարաս գետակը, ապա գետակի հունով անցնելով 568մ՝ հասնում է թթայգու թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա մտնում դաշտային ճանապարհը և հասնում Սոս-Մաճկալաշեն ավտոմայրուղու թիվ 7 շրջադարձային կետին՝ թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, նշված մայրուղով հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ 93մ, ապա հարավ-արևմուտք 21մ, հյուսիս-արևմուտք 55,5մ, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 21մ, թեքվում արևմուտք, հասնում է Ամարաս գետակին և, հունով անցնելով 233մ, թթայգու եզրով հասնում է գետակին և գետակով 49մ անցնելուց հետո շարունակվում է մինչև թիվ 10 շրջադարձային կետը, ապա հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք` դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 12 շրջադարձային կետով ու նույն ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Սոս համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի 5-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Ա» հատվածով` պետական պահուստային հողերին:

 

ՍՈՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սոս 2-րդ հատված-Մաճկալաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հարավային ուղղությամբ անցնելով 226մ՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 215մ, թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևմուտք` անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 573մ, թիվ 5 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով, հատում գրունտային ճանապարհը և միանում Ամարաս գետակի ափին գտնվող «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սոս 2-րդ հատված-Ակնաղբյուր 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և հարավարևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

ՍՈՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը `«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սոս 2-րդ հատված-Ջրաղացներ 5-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և հարավարևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սոս 2-րդ հատված-Ղուզե Ճարտար 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, թեքվում հարավ-արևելք` հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հարավ-արևելք՝ անցնելով թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերով, շրջանցելով վարելահողը՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով անցնում է թիվ 10 շրջադարձային կետով, ապա շարունակվելով այդ ճանապարհով՝ արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 11 և 12 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հարավ, անցնում 396,1մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետով, շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնում թիվ 14 և 15 շրջադարձային կետերով, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում 588,0մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 16 շրջադարձային կետին, այնուհետև հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 17 շրջադարձային կետին և, անցնելով թիվ 18 շրջադարձային կետը, շրջանցում նախկին քարհանքի տարածքը, հասնում է թիվ 19 շրջադարձային կետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 20, 21, 22, 23 շրջադարձային կետերով՝ միանում է ավտոճանապարհին գտնվող «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Սոս 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, հարավային ուղղությամբ Մարտունի-Հադրութ ավտոճանապարհով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով՝ թիվ 3 շրջադարձային կետում թեքվում է արևմուտք, գրունտային ճանապարհով անցնում թիվ 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով, հատում ջրանցքը, շարունակվելով նույն ճանապարհով, անցնում է թիվ 7, 8, 9, 10 և 11 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, հասնում Վարանդա գետին, որի հունով՝ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում է մինչև Ամարաս գետակի հետ միախառնման կետը, որից հետո նախկին ջրամբարի տարածքով և Ամարաս գետի հունով միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Սոս համայնքի 3-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու քաղաքային համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքի 3-րդ հատվածին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի 3-րդ հատվածին:

 

ՍՈՍ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սոս 3-րդ հատված-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հատելով ձորակները՝ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով և, նույն ուղղությամբ շարունակվելով, հասնում է ձորակի թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնում է 269մ, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին և հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ -ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սոս 3-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է ձորակին, ձորակով անցնում 586մ, թեքվում հարավ-արևելք, հասնում 389,2մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ հասնում է ձորակին և հունով 1190մ անցնելուց հետո շարունակվում է մինչև 303,4մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետը, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 3 շրջադարձային կետին, շարունակվում դաշտային ճանապարհով մինչև խաչմերուկը, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 297,9մ բարձրության նիշով, հատելով ձորակը՝ հասնում 280,6մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին: Այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք` հասնում է դաշտային ճանապարհը և ջրբաժանով անցնելով 289,7մ և 298,4մ բարձրության նիշերով՝ հասնում է գրունտային ճանապարհի թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ նշված ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

ՍՈՍ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սոս 3-րդ հատված-Կոլխոզաշեն 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնում է 301,2մ բարձրության նիշով, հասնում դաշտային ճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև նշված դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հարավ-արևելք 390մ, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք և հյուսիս 221մ՝ հասնում է 290,8մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով և հատելով դաշ-տային ճանապարհները՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՍՈՍ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Սոս 3-րդ հատված-Մաճկալաշեն 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է 401,1մ բարձրության նիշը, թեքվում հարավ և ջրբաժանով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.32

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Սպիտակաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Եմիշճան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մուշկապատ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Վարանդա համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Աշան համայնքին:

 

ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ-ԵՄԻՇՃԱՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սպիտակաշեն-Եմիշճան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ լեռնաշղթայով հասնում է 963,8մ բարձրության նիշը, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 932,5մ և 887,2մ բարձրության նիշերով՝ շարունակվում է ևս 182մ, թեքվում է հյուսիս-արևելք և լեռնալանջով հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հյուսիս և հասնում գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ նշված ճանապարհով հարավային ուղղությամբ հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին և արևելյան ուղղությամբ սահմանազատ առվով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ-ԳԻՇԻ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սպիտակաշեն-Գիշի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հոսանքի ուղղությամբ անցնելով կամրջի տակով՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս և թիվ 2 շրջադարձային կետում հատելով Ստեփանակերտ-Մարտունի ավտոճանապարհը, նույն ուղղությամբ լանջով անցնում է թիվ 3 շրջադարձային կետով և մտնում «Բ» հանգուցային կետը:

 

ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ-ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սպիտակաշեն-Մուշկապատ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, Խոնաշեն գետակի հունով արևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ-ՎԱՐԱՆԴԱ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սպիտակաշեն-Վարանդա սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հատում է Ննգի-Մարտունի ավտոճանապարհը, անցնում թիվ 1 շրջադարձային կետով, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով` անցնում է թիվ 2, 3, 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով, թիվ 8 շրջադարձային կետում հատում է դաշտային ճանապարհը և միանում 887,9 մ բարձրության նիշում գտնվող «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ-ԱՇԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Սպիտակաշեն-Աշան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին և դաշտային ճանապարհով հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.33

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Վազգենաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի պետական պահուստային ֆոնդի հողերին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Նորշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հացի համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ավդուռ համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մյուրիշեն համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սառնաղբյուր համայնքին:

 

ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վազգենաշեն-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հողե ջրանցքով շարժվելով՝ հասնում է Սառնաղբյուր-Աղդամ ճանապարհին և հարավային ուղղությամբ գրունտային ճանապարհի եզրով հասնում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վազգենաշեն-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, ջրանցքով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 2, 3 ,4 և 5 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 7 շրջադարձային կետով, մտնում ձորակը, ձորակով հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ-ՆՈՐ ՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վազգենաշեն-Նոր շեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկի թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում թիվ 5 շրջադարձային կետով և նույն ուղղությամբ միանում Գալինկայա լեռան գագաթին գտնվող «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ-ՀԱՑԻ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Վազգենաշեն-Հացի սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հասնում է գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատելով նշված ճանապարհը՝ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 417մ, թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում արևմուտք, անցնում 237մ, թիվ 3 շրջադարձային կետում թեքվում հարավ, ջրբաժանով հասնում ձորակին, հատում այն թիվ 4 շրջադարձային կետում, ապա նորից ջրբաժանով հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 6 կետին և այդ ճանապարհով հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնելով 614մ՝ հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետից 147մ հեռավորության վրա գտնվող դաշտային ճանապարհին, ապա հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 9 շրջադարձային կետով, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 10 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք` հասնում 1134,9մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին և հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ-ԱՎԴՈՒՌ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Վազգենաշեն-Ավդուռ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, հատում այն, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 298մ, թիվ 3 շրջադարձային կետում թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ հատում է ձորակը, անցնում թիվ 5 շրջադարձային կետով, հատում Ավդուռ-Վազգենաշեն ճանապարհը, անցնում թիվ 6 շրջադարձային կետով և ջրբաժանով անցնելով թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ-ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Վազգենաշեն-Մյուրիշեն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 883,3մ բարձրության նիշով՝ հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատելով վարելահողը՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ նշված դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով՝ հասնում է 913,3մ բարձրության նիշին, որտեղից ձորակով արևմտյան ուղղությամբ միանում է «Է» հանգուցային կետին:

 

ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ-ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Վազգենաշեն-Սառնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավ-արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, մտնում ձորակի հունը, հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնում 236,7մ, թեքվում հարավ-արևելք, հատում վարելահողը, հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում ճանապարհին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին, անցնում 366մ, թեքվում արևմուտք, հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում 816մ բարձրության նիշին՝ անցնելով 525մ, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հասնում 963,8մ բարձրության նիշին, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնում 400մ, թեքվում հարավ, անցնում 971մ, ապա արևմտյան ուղղությամբ անցնում 1181,5մ բարձունքով և հարավարևմտյան ուղղությամբ հատելով ձորակը՝ միանում է «Է» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.34

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐԱՆԴԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Վարանդա համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Պառավաթումբ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կաղարծի համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Աշան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մուշկապատ համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Հաղորտի համայնքին:

 

ՎԱՐԱՆԴԱ-ՊԱՌԱՎԱԹՈՒՄԲ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վարանդա-Պառավաթումբ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, Խոնաշեն գետակի հունով անցնելով 306մ՝ շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում թթայգու տարածքում գտնվող թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում դեպի արևելք, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԱՆԴԱ-ԿԱՂԱՐԾԻ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վարանդա-Կաղարծի սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է 952,3մ բարձրության նիշին, այնուհետև ձորակով անցնելով 508մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, այնուհետև ջրբաժանով հասնում է Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղու թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում դեպի արևմուտք 186մ, թեքվում հարավ 28մ, հասնում ավտոմայրուղու թիվ 2 շրջադարձային կետին և, նշված մայրուղով անցնելով 166մ, թեքվում հարավ-արևմուտք 27մ և հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԱՆԴԱ-ԱՇԱՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վարանդա-Աշան սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հատելով 795,8մ բարձրության նիշ ունեցող ձորակը, անցնելով 876,2մ բարձրության նիշ ունեցող ջրբաժանը, հատելով 817,5մ բարձրության նիշ ունեցող ձորակը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով և, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԱՆԴԱ-ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Վարանդա-Սպիտակաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հատում է Ննգի-Մարտունի ավտոճանապարհը, անցնում թիվ 1 շրջադարձային կետով, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով` անցնում է թիվ 2, 3, 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով, թիվ 8 շրջադարձային կետում հատում է դաշտային ճանապարհը և միանում 887,9 մ բարձրության նիշում գտնվող «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԱՆԴԱ-ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Վարանդա-Մուշկապատ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, Խոնաշեն գետակով արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետից 87մ արևելք, թեքվում հյուսիս, հասնում Ննգի-Մարտունի ավտոմայրուղուն: Նշված մայրուղով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 89մ՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակվում ևս 341մ, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԱՆԴԱ-ՀԱՂՈՐՏԻ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Վարանդա-Հաղորտի սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 652,7մ բարձրության նիշով՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ անցնում է 673,2մ բարձրության նիշով, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը, անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, նույն ճանապարհով հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 6, 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է Ննգի–Մարտունի ավտոմայրուղուց 13մ հյուսիս գտնվող թիվ 10 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, հատում նշված ավտոմայրուղին, շարունակվում մինչև Խոնաշեն գետակի թիվ 11 շրջադարձային կետը, ապա գետակով արևմտյան ուղղությամբ հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հարավ, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 13 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավարևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է 752մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին ու հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում Խոնաշեն գետակի ափին գտնվող «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 11.35

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՔԱՐԱՀՈՒՆՋԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Քարահունջ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ծովատեղ համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքին:

 

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ-ՍՈՍ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Քարահունջ-Սոս սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հատելով ձորակները՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվում 376մ, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ հատում է Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղին, նույն ուղղությամբ անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով՝ շարունակվում է և, անցնելով վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով, հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին և նույն ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ-ԾՈՎԱՏԵՂ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Քարահունջ-Ծովատեղ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով և նույն ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ-ՔԵՐԹ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Քարահունջ-Քերթ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 940,7մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք 372մ, հասնում դաշտային ճանապարհի թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ այդ ճանապարհով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, շրջանցելով այգին՝ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով ու անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով, հասնում է գետակի ափին գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին ու գետակի հունով՝ հոսանքի ուղղությամբ հատելով Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղին և շարունակվելով հոսանքի ուղղությամբ՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Քարահունջ համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունի քաղաքային համայնքին,

«Բ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքի 3-րդ հատվածին:

 

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Քարահունջ 2-րդ հատված-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով` հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով արևմուտք, անցնելով 327,8մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետով՝ վարելահողի եզրով մտնում է թիվ 4 շրջադարձային կետը, թեքվում է հարավ-արևմուտք, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Ա» հանգուցակետեր

 

Քարահունջ 2-րդ հատված-Ղուզե Ճարտար 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Քարահունջ համայնքի 3-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար 3-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունի քաղաքային համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` պետական պահուստային հողերին:

 

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Քարահունջ 3-րդ հատված-Ղուզե Ճարտար 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ զառիթափի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Քարահունջ 3-րդ հատված-Մարտունի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք՝ մտնելով թիվ 5 շրջադարձային կետը, ապա շարունակվելով հարավային ուղղությամբ, անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Քարահունջ 3-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ գրունտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին և, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 11.36

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՔԵՐԹԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Քերթ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մուշկապատ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքին

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քարահունջ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ծովատեղ համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խերխան համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն համայնքին:

 

ՔԵՐԹ-ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Քերթ-Մուշկապատ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ ձորակով անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին, որը գտնվում է ձորակների հատման կետում:

 

ՔԵՐԹ-ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Քերթ-Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով հարավարևելյան ողղությամբ անցնելով 316մ՝ թեքվում է դեպի արևելք ու միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՔԵՐԹ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Քերթ-Ղուզե Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 460մ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հարավ, մտնում ձորակը և ձորակի հունով անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով ու հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 317մ, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով՝ նույն ուղղությամբ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՔԵՐԹ-ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Քերթ-Քարահունջ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 940.7մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք 372մ, հասնում դաշտային ճանապարհի շրջադարձի թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ այդ ճանապարհով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, շրջանցելով այգին՝ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով ու անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է գետակի ափին գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին ու գետակի հունով հոսանքի ուղղությամբ հատելով Կարմիր Շուկա-Մարտունի ավտոմայրուղին և շարունակվելով՝ հոսանքի ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՔԵՐԹ-ԾՈՎԱՏԵՂ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Քերթ-Ծովատեղ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով վարելահողի եզրով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 124մ՝ մտնում է Ամարաս գետակը և, գետակով անցնելով 173մ, հասնում է թթայգուն, հատում այն, նորից հասնում գետակին և հունով միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՔԵՐԹ-ԽԵՐԽԱՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Քերթ-Խերխան սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ Կեչաս գետակի հունով միանում է «Զ» հանգուցային կետին, որը գտնվում է Կարմիր Շուկա-Մարտունի ճանապարհին գտնվող կամրջի մոտ:

 

ՔԵՐԹ-ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Քերթ-Կոլխոզաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, Ամարաս գետակով հարավային ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատում Կոլխոզաշեն տանող գրունտային ճանապարհը և հարավարևելյան ուղղությամբ նույն գետակով միանում «Է» հանգուցային կետին:

 

ՔԵՐԹԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Քերթի համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Խերխան համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքին:

 

ՔԵՐԹ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Քերթ 2-րդ հատված-Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից՝ հարավ-արևելյան ուղղությամբ ձորակով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՔԵՐԹ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԽԵՐԽԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Քերթ 2-րդ հատված-Խերխան 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով, հասնում 375,2մ բարձրության նիշում գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում թիվ 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՔԵՐԹ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Քերթ 2-րդ հատված-Կարմիր Շուկա 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս, շրջանցելով վարելահողը՝ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին և, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՔԵՐԹ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Քերթ 2-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և հարավարևելյան ուղղությամբ լանջով անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով և հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ անցնելով 621մ՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՔԵՐԹ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Քերթ 2-րդ հատված-Ղուզե Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, նույն դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ նույն ուղղությամբ շարունակվում է ևս 166մ և թեքվելով հարավարևելք, դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

Հավելված 12.1

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մարտակերտ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Աղաբեկալանջ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով՝ Մարտակերտի շրջանի Մեծ շեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարնկաթաղ համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով՝ պետական պահուստային հողերին,

«Ը-Թ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Թ-Ժ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ժ-Ի» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Ի-Լ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավան համայնքին,

«Լ-Խ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ներքին Հոռաթաղ համայնքին,

«Խ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ համայնքին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ԱՂԱԲԵԿԱԼԱՆՋ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-Աղաբեկալանջ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և հարավ-արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղությամբ շրջանցելով տնամերձը և հասնելով թիվ 2 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, արևմտյան ուղղությամբ շարունակվելով ու հատելով ձորակը՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով հարավային ուղղությամբ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա ջրախառնուրդից մյուս ձորակով՝ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ` հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, շրջանցում թթայգին հարավ-արևելքից և, անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ ձորակով միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՄՈԽՐԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-Մոխրաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և գետակով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՄԵԾ ՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-Մեծ Շեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, դաշտային ճանապարհով, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով, թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է Մաղավուզ-Մարտակերտ ավտոճանապարհը, որտեղից հարավային ուղղությամբ անցնելով 412,1մ բարձրության նիշի թիվ 2 և 446,4մ բարձրության նիշի թիվ 3 և 425մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը և, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է հարավ և լանջով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՄԱՂԱՎՈՒԶ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-Մաղավուզ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով և, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, մտնում է Օձին Չայլախ գետակի հովիտը և, անցնելով թիվ 4, 5, 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին և հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-Վարնկաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում այն և շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ թիվ 2 շրջադարձային կետում հատում է ձորակը և շարունակվելով ու շրջանցելով վարելահողը՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի արևելք և միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՄԱՏԱՂԻՍ

Սահմանագիծը՝ «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-Մատաղիս սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով ձորակով, թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա լանջով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 2 և 3 և 479.4մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետերով, միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ գրունտային ճանապարհով շարժվում է մինչև Դաշարխ ջրանցքի հետ հատվելը, որտեղից ջրանցքով արևմտյան ուղղությամբ շարունակվում է մինչև Գազարխ ջրանցքը, ապա շփման գծի երկարությամբ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Է» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը՝ «Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-Վարդաձոր համայնքի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է«Թ» հանգուցային կետից և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Ը» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՃԱՆԿԱԹԱՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը՝ «Թ-Ժ» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-Ճանկաթաղ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից և, արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով 202,3մ, թեքվում դեպի հարավ և վարելահողի եզրով մտնելով թիվ 2 շրջադարձային կետը՝ շրջանցում է վարելահողի եզրը արևելքից և հարավից և, մտնելով գետակի հունը, շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 4 շրջադարձային կետում հատում գրունտային ճանապարհը և, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ժ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ժ-Ի» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ի» հանգուցային կետից և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ գետակով և դաշտային ճանապարհով միանում «Ժ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ

Սահմանագիծը՝ «Ի-Լ» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-Նոր Կարմիրավան սահմանագիծը սկսվում է «Լ» հանգուցային կետից և, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ շարժվելով լանջն ի վեր և անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին և, հատելով Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ավտոճանապարհը, շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, թիվ 5 շրջադարձային կետում հասնում է ձորակին, ձորակով անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ի» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Լ-Խ» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ-Ներքին Հոռաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Խ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով հասնում է մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավ-արևելյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հարավ` ժայռի ելուստի գագաթից մտնում է թիվ 4 շրջադարձային կետը, ապա հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով շարունակվում է մինչև թիվ 5 շրջադարձային կետը, նույն ուղղությամբ անցնելով թամբարդով և թիվ 6 շրջադարձային կետով, հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, որտեղից ջրբաժանով հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Լ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ-ՄՈԽՐԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Խ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մարտակերտ Մոխրաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ ճանապարհով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ և թիվ 3 շրջադարձային կետից դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 325մ՝ հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, շարունակվելով ու հատելով դաշտային ճանապարհն ու ձորակը, հասնում է ֆերմայի ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, հատում ճանապարհը և հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա հասնելով գրունտային ճանապարհին, թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերով շրջանցելով էլեկտրացանցի և ԿԱՖ-ի տարածքները հարավից՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Խ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.2

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՂԱԲԵԿԱԼԱՆՋԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Աղաբեկալանջ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ համայնքին,

«Բ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին:

 

ԱՂԱԲԵԿԱԼԱՆՋ-ՄՈԽՐԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Աղաբեկալանջ-Մոխրաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ հասնելով Մարտակերտ-Դրմբոն ավտոճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ ավտոճանապարհով շարունակվում է մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, այստեղից դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս՝ անցնում է թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով արևմուտք՝ թիվ 8 կետում դուրս է գալիս Աղաբեկալանջ Մոխրաթաղ ավտոճանապարհը, շարունակվում մինչև թիվ 9 շրջադարձային կետը, որտեղից ձորակով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ շարունակվում է մինչև թիվ 10 շրջադարձային կետը, ապա լանջով հասնում մինչև ժայռի ելուստի վրա գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով արևելք` թիվ 12 շրջադարձային կետով հասնում է դաշտային ճանապարհին, որով հարավային ուղղությամբ շարունակվում է մինչև թիվ 13 շրջադարձային կետը, որտեղից էլ նույն ուղղությամբ շարժվելով՝ միանում է գերեզմանոցի անկյունում գտնվող «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԱՂԱԲԵԿԱԼԱՆՋ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Ա» հանգուցակետեր

 

Աղաբեկալանջ Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և հարավ-արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ շրջանցելով տնամերձը և հասնելով թիվ 2 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, արևմտյան ուղղությամբ շարունակվելով ու հատելով ձորակը՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով հարավային ուղղությամբ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա ջրախառնուրդից մյուս ձորակով՝ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, շրջանցում թթայգին հարավ-արևելքից և անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ ձորակով միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.3

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋԱՁՈՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Առաջաձոր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Պողոսագոմեր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Չլդրան համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Կիչան համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Թբլղու համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Ը-Թ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Գառնաքար համայնքին,

«Թ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող համայնքին:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Առաջաձոր-Պողոսագոմեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավ-արևելյան ուղղությամբ հասնում է 1583,7մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնտեղից թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 1564,5մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետով, միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՉԼԴՐԱՆ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Առաջաձոր-Չլդրան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Առաջաձոր-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով շարունակվում է մինչև 1528,2մ նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետը, որտեղից դաշտային ճանապարհով հասնում է մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, մտնում թիվ 3 շրջադարձային կետը և, հարավարևելյան ուղղությամբ անտառի լանջով անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, միանում է ժայռի վրա գտնվող «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ԿԻՉԱՆ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Առաջաձոր-Կիչան սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ մտնելով ձորակի հունը, անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ թիվ 7 շրջադարձային կետում հատում է Դրմբոն-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհը և, հասնելով թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 10 շրջադարձային կետին և, թիվ 11 և 12 շրջադարձային կետերով շրջանցելով ժայռերի ելուստը, հասնում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ԽԱՉԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔ (ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Առաջաձոր-Խաչեն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ Խաչենագետի հունով հատելով Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ավտոճանապարհը՝ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ԹԲԼՂՈՒ

Սահմանագիծը՝ «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Առաջաձոր-Թբլղու սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, շարժվելով արևելյան ուղղությամբ և ջրբաժանով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով ու հատելով դաշտային ճանապարհները՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև հյուսիսային ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնում է թիվ 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով և, թիվ 7 շրջադարձային կետում հատելով գրունտային ճանապարհը, մտնում է թիվ 8 շրջադարձային կետը և, անցնելով Խաչենագետի ափին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետով, գետի հոսանքի ուղղությամբ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Առաջաձոր-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անտառի լանջով հատելով ճանապարհը և ձորակները՝ միանում է «Է» հանգուցային կետին:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ԳԱՌՆԱՔԱՐ

Սահմանագիծը՝ «Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Առաջաձոր -Գառնաքար սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հատում է դաշտային ճանապարհը և, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, միանում է «Ը» հանգուցային կետին:

 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ԾՄԱԿԱՀՈՂ

Սահմանագիծը՝ «Թ-Ա» հանգուցակետեր

 

Առաջաձոր-Ծմակահող սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է դաշտային ճանապարհը, շարունակվում է մինչև առվակը, որի հունով անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով, թիվ 4 շրջադարձային կետում հատում է դաշտային ճանապարհը, նույն ուղղությամբ շարունակվելով ու հատելով մյուս դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք՝ անցնում է թիվ 6 շրջադարձային կետով, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 7 շրջադարձային կետում թեքվում դեպի հարավ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 շրջադարձային կետին, հատում նշված ճանապարհը, թիվ 9 կետում մտնում ձորակը և հունով հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ նույն ուղղությամբ շարունակվելով ու անցնելով վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 11, 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է Վանք-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղուն, հատում այն, անցնում թիվ 14 շրջադարձային կետով և հարավարևելյան ուղղությամբ դարափուլի վրա, մտնելով թիվ 15 շրջադարձային կետը, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հասնում է Խաչեն գետի թիվ 16 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հունով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Թ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.4

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԳԱՌՆԱՔԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Գառնաքար համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ԳԱՌՆԱՔԱՐ-ՎԱՆՔ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Գառնաքար-Վանք սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհն ու ձորակը` հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի արևելք և, անտառի եզրին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետով անցնելով, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ անցնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով, հատում է դաշտային ճանապարհը, շրջանցելով բացատը՝ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, հատում դաշտային ճանապարհը և, արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, ջրբաժանով հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից մտնում է գետակի հունը և միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԳԱՌՆԱՔԱՐ-ԾՄԱԿԱՀՈՂ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Գառնաքար-Ծմակահող սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, շարժվելով դեպի արևելք՝ Խաչենագետի հոսանքի ուղղությամբ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԳԱՌՆԱՔԱՐ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Գառնաքար-Առաջաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հատում է դաշտային ճանապարհը և, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԳԱՌՆԱՔԱՐ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Գառնաքար-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, հատում է ձորակը, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակվում նույն ուղղությամբ, անցնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետով, թիվ 4 շրջադարձային կետում հատում ձորակը, շարունակվելով և հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ հատելով մյուս ձորակը՝ անցնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետով և հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղ մտնում է ձորակը և, շարժվելով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին ու հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.5

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԳԵՏԱՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Գետավան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Զարդախաչ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Խնկավան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետանտառտնտեսությանը,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Չափար համայնքին:

 

ԳԵՏԱՎԱՆ-ԶԱՐԴԱԽԱՉ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Գետավան-Զարդախաչ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, անցնելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է Գետավան-Զարդախաչ ավտոճանապարհը, այնուհետև նույն ուղղությամբ շարունակվելով գետակի հունով, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԳԵՏԱՎԱՆ-ՎԱՂՈՒՀԱՍ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Գետավան-Վաղուհաս սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ թիվ 1 շրջադարձային կետում դուրս գալով Դրմբոն-Գետավան ավտոճանապարհը՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ ճանապարհով անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Գ» հանգուցային կետին: 

ԳԵՏԱՎԱՆ-ԽՆԿԱՎԱՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Գետավան-Խնկավան սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, Թարթառ գետի հոսանքի ուղղությամբ դուրս է գալիս Գետավան բնակավայրի Թարթառ գետի կամրջի թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա ճանապարհով շարունակվում է դեպի արևելք` գետակի վրայի կամրջի թիվ 2 շրջադարձային կետը, այդտեղից գետակի հոսանքին հակառակ՝ հարավարևելյան ուղղությամբ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԳԵՏԱՎԱՆ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Գետավան-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է հյուսիս, հասնում Մարտակերտ-Քարվաճառ ավտոմայրուղուն, նշված ավտոմայրուղով հասնում է շրջադարձին, թեքվում հյուսիս-արևելք, հասնում 1228,3մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է դեպի հյուսիս և միանում «Ե» հանգուցային կետին: 

ԳԵՏԱՎԱՆ-ՉԱՓԱՐ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Գետավան Չափար սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ ժայռի ելուստով անցնելով՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից գետակի հունով արևելյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 4 շրջադարձային կետին՝ թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, շարունակվում է նույն ուղղությամբ՝ անցնելով վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետով և հասնելով Գետավան-Չափար ավտոճանապարհին՝ թիվ 7 շրջադարձային կետում հատում է այն, ապա հարավից շրջանցելով վարելահողը՝ թիվ 8 շրջադարձային կետում մտնում է գետակի հունը և հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում դեպի արևելք, հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ վարելահողի եզրով հասնում է թիվ 11 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք և միանում «Ա» հանգուցային կետին: 

 

Հավելված 12.6

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԴՐՄԲՈՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

 ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Դրմբոն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Պողոսագոմեր համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտ համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Սարսանգի ջրամբարին:

 

ԴՐՄԲՈՆ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Դրմբոն-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 865,5մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետով, շարունակվում է նույն ուղղությամբ և թիվ 2 շրջադարձային կետում հատում է Դրմբոն-Մարտակերտ ավտոճանապարհը, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով, մտնում է ձորակի հունը, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ անցնում է թիվ 8 շրջադարձային կետով և 1202,3մ բարձրության նիշի թիվ 9 շրջադարձային կետով ջրբաժա-նով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԴՐՄԲՈՆ-ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Դրմբոն-Պողոսագոմեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հատելով Դրմբոն-Չլդրան ավտոճանապարհը՝ անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ հարավարևելյան ուղղությամբ ձորակով անցնում է թիվ 7 շրջադարձային կետով, թեքվում հարավ-արևմուտք և, թիվ 8 շրջադարձային կետում հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը, դաշտային ճանապարհով միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԴՐՄԲՈՆ-ԿՈՃՈՂՈՏ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Դրմբոն-Կոճողոտ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով ձորակով, թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է Դրմբոն-Գետավան ավտոճանապարհը և, նույն ուղղությամբ շարունակվելով, միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԴՐՄԲՈՆ-ՍԱՐՍԱՆԳԻ ՋՐԱՄԲԱՐ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Դրմբոն-Սարսանգի ջրամբար սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և Սարսանգի ջրամբարի ափի 820մ բարձրության նիշի հորիզոնականով միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.7

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶԱԳԼԻԿԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Զագլիկ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հաթերք համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Դ» հատվածով` Շահումյանի շրջանի Ականաբերդ համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Սարսանգի ջրամբարին:

 

ԶԱԳԼԻԿ-ՀԱԹԵՐՔ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Զագլիկ-Հաթերք սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ձորակով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, մտնում թիվ 4 շրջադարձային կետը և վարելահողի եզրով դաշտային ճանապարհով նույն ուղղությամբ անցնում թիվ 5, 6, 7, 8, 9 և 10 շրջադարձային կետերով, թիվ 11 շրջադարձային կետում հասնում է Բագինձորինջուր ջրանցքին, ապա արևմտյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 12 շրջադարձային կետին՝ թեքվում է դեպի հյուսիս և, անցնելով թիվ 13 շրջադարձային կետով, հյուսիսային ուղղությամբ շարունակվում է մինչև Զագլիկ-Հաթերք ավտոճանապարհը և, անցնելով ճանապարհով դեպի հյուսիս-արևմուտք 108մ, հասնում է թիվ 14 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 15 և 16 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱԳԼԻԿ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Զագլիկ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ ձորակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից անտառի լանջով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱԳԼԻԿ-ԱԿՆԱԲԵՐԴ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Զագլիկ-Ակնաբերդ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ շարունակվելով` հասնում է դաշտային ճանապարհին և, այդ ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով, թիվ 2 շրջադարձային կետից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և անցնում է թիվ 3 շրջադարձային կետով, ապա հատում Ականաբերդ-Զագլիկ ավտոճանապարհը, այնուհետև, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով թիվ 4 շրջադարձային կետում թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա թիվ 5 շրջադարձային կետից ձորակով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 6 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱԳԼԻԿ-ՍԱՐՍԱՆԳԻ ՋՐԱՄԲԱՐ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Զագլիկ-Սարսանգի ջրամբար սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, Սարսանգի ջրամբարի ափի 820մ բարձրության նիշի հորիզոնականով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.8

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶԱՐԴԱԽԱՉԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

 ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Զարդախաչ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Գետավան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Չափար համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հաթերք համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս համայնքին:

 

ԶԱՐԴԱԽԱՉ-ԳԵՏԱՎԱՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Զարդախաչ-Գետավան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, անցնելով հարավարևելյան ուղղությամբ, թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է Գետավան-Զարդախաչ ավտոճանապարհը, այնուհետև նույն ուղղությամբ շարունակվելով գետակի հունով, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱԽԱՉ-ՉԱՓԱՐ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Զարդախաչ-Չափար սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ՝ գետակի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, թեքվում է դեպի հյուսիս, որտեղից թիվ 2 շրջադարձային կետում հատելով դաշտային ճանապարհը՝ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, թիվ 3 շրջադարձային կետում հասնելով գրունտային ճանապարհին, ճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ շարունակվում է մինչև թիվ 4 շրջադարձային կետը, ապա հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է անտառեզրին, մտնում թիվ 5 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով՝ հասնում է 1207,2մ նիշ ունեցող բարձունքում գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին և հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱԽԱՉ-ՊԵՏԱՆՏԱՌԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Զարդախաչ-պետանտառատնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հատելով անտառը՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԶԱՐԴԱԽԱՉ-ՀԱԹԵՐՔ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե»» հանգուցակետեր

 

Զարդախաչ-Հաթերք սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ նախկին ջրանցքով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4 շրջադարձային կետում դուրս է գալիս Հաթերք-Գետավան ավտոճանապարհը, ապա արևելյան ուղղությամբ շարունակվում ճանապարհով մինչև թիվ 5 շրջադարձային կետը, այստեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ նախկին ջրանցքով անցնում է թիվ 6 շրջադարձային կետով, ապա շարունակվում նույն ուղղությամբ վարելահողի եզրով մինչև ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետը, այստեղից թեքվում դեպի հյուսիս և մտնելով թիվ 8 շրջադարձային կետը՝ թեքվում է դեպի արևելք, անցնում թիվ 9 շրջադարձային կետով, այնուհետև ճանապարհով և վարելահողի եզրով հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ գետակով հասնում է մինչև թիվ 11 շրջադարձային կետը, այստեղից նույն ուղղությամբ անցնում է 1080,8մ բարձրության նիշի թիվ 12 շրջադարձային կետով, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 13 և 14 շրջադարձային կետերով՝ հյուսիսային ուղղությամբ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

ԶԱՐԴԱԽԱՉ-ՎԱՂՈՒՀԱՍ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Զարդախաչ-Վաղուհաս սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ՝ Թարթառ գետով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.9

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԹԱԼԻՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Թալիշ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս համայնքին:

 

ԹԱԼԻՇ-ՏՈՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Թալիշ-Տոնաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով ձորակով՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է Մատաղիս-Թալիշ ավտոճանապարհը և արևմտյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԹԱԼԻՇ-ՄԱՏԱՂԻՍ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Թալիշ-Մատաղիս սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և շարժվելով դեպի արևմուտք՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին և, ճանապարհով անցնելով 282մ, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և անցնելով 531մ` հասնում է ձորին, այնուհետև ջրբաժանով հասնում է 786,5մ բարձրության նիշին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԹԱԼԻՇ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Թալիշ-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ անցնում է 948,9մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետով, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ թեքվում և անտառային ճանապարհով հյուսիսային ուղղությամբ անցնում է թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, ապա թիվ 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով շրջանցում է Հոռեկա վանական համալիրը հարավից և արևմուտքից, այնուհետև անտառով հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 8 շրջադարձային կետով՝ ժայռի ելուստի տակով անցնելով թիվ 9 շրջադարձային կետով, շրջանցում է անտառի բացատը, թիվ 10 շրջադարձային կետը և շարժվելով դեպի հյուսիս և անցնելով թիվ 11, 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում թիվ 14 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով հյուսիսային ուղղությամբ անցնում է թիվ15 շրջադարձային կետով, հասնում Ինջա գետին և գետով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 16 շրջադարձային կետին: Ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` հասնում թիվ 17 շրջադարձային կետին, որտեղից ջրբաժանով արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 18, 19, 20, 21 և 22 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ` լանջով անցնելով թիվ 23, 24 և 25 շրջադարձային կետերով, թեքվում հյուսիս-արևելք և, անցնելով թիվ 26 և 27 շրջադարձային կետերով, հարավային ուղղությամբ միանում է թիվ 28 շրջադարձային կետին, որտեղից հատելով ձորակը՝ թիվ 29 շրջադարձային կետից թեքվում է դեպի հարավ և, անցնելով թիվ 30 և 31 շրջադարձային կետերով, արևմտյան ուղղությամբ մտնում է թիվ 32 շրջադարձային կետը, որտեղից հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 33, 34, 35, 36, 37 և 38 շրջադարձային կետերով, ապա ձորակը շրջանցում արևելքից, անցնում թիվ 39 և 40 շրջադարձային կետերով և թիվ 41 շրջադարձային կետում մտնում է Թարթառի ձախափնյա ջրանցքը, որտեղից շարժվելով դեպի հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 42 և 43 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի արևմուտք և թիվ 44 կետից դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԹԱԼԻՇ-ՄԱՏԱՂԻՍ

Սահմանագիծը «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Թալիշ Մատաղիս սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ Այգեստան-Թալիշ ավտոճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք` հատում է ջրանցքը, ապա նաև թիվ 2 շրջադարձային կետում՝ դաշտային ճանապարհը, այնուհետև հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.10

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԹԲԼՂՈՒԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Թբլղու համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ համայնքին:

 

ԹԲԼՂՈՒ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Թբլղու-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է ձորակը և նույն ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԹԲԼՂՈՒ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Թբլղու-Առաջաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, շարժվելով արևելյան ուղղությամբ և ջրբաժանով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով ու հատելով դաշտային ճանապարհները՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև հյուսիսային ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնում է թիվ 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով և, թիվ 7 շրջադարձային կետում հատելով գրունտային ճանապարհը, մտնում է թիվ 8 շրջադարձային կետը և, անցնելով Խաչենագետի ափին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետով, գետի հոսանքի ուղղությամբ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԹԲԼՂՈՒ-ԽԱՉԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Թբլղու-Խաչեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնում է 248,6մ, այնուհետև հատելով անտառը և բացատի եզրով անցնելով 538,8մ՝ թեքվում է հարավ և անցնելով 246,8մ՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է «Դ» հանգուցային կետից 111մ հեռավորության վրա:

 

ԹԲԼՂՈՒ-ՔՈԼԱՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Թբլղու-Քոլատակ համայնքի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ անցնելով անտառի եզրով` հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա վարելահողի եզրով արևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 3 շրջադարձային կետով և, թիվ 4 շրջադարձային կետում հատելով ճանապարհը, հարավարևմտյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով, դաշտային ճանապարհով միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

ԹԲԼՂՈՒ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Թբլղու-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ լանջով անցնելով 548,3մ՝ հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 313,9մ՝ հասնում է ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին: Այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք, լանջով անցնելով 696,8մ՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ շարժվելով և անցնելով 308,2մ՝ հասնում է ջրբաժանի մոտ գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից արևմտյան ուղղությամբ միանում է ձորակում գտնվող «Զ» հանգուցային կետին:

 

ԹԲԼՂՈՒ-ՔՈԼԱՏԱԿ

Սահմանագիծը՝ «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Թբլղու -Քոլատակ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ հատելով ձորակը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում է հարավ 372մ, ապա թեքվելով հարավ-արևելք` լանջով հասնում դաշտային ճանապարհին, հատում այն, հասնում հանքային ջրի աղբյուրի մոտ գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին և մտնելով Թբլղու գետակի հունը, հասնում է ձորակի հետ հատման կետը, թեքվում է հարավ-արևելք, հատում գրունտային ճանապարհը, հասնում կամրջից 27մ հեռավորության վրա գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից մտնելով Քոլատակ գետակի հունը՝ հարավարևելյան ուղղությամբ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.11

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԽՆԿԱՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Խնկավան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Գետավան համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս համայնքին:

 

ԽՆԿԱՎԱՆ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խնկավան-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը` հասնում է 1320,4մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս և թիվ 2 շրջադարձային կետով մտնում ձորակը և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում 1347,2մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա ջրբաժանով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնում 1363,9մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետով, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ջրբաժանով հատելով ձորակը և անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով` հասնում է գետակին և հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԽՆԿԱՎԱՆ-ԳԵՏԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Խնկավան-Գետավան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, Թարթառ գետի հոսանքի ուղղությամբ դուրս է գալիս Գետավան բնակավայրի Թարթառ գետի կամրջի թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա ճանապարհով շարունակվում է դեպի արևելք` գետակի վրայի կամրջի թիվ 2 շրջադարձային կետը, այդտեղից գետակի հոսանքին հակառակ հարավարևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԽՆԿԱՎԱՆ-ՎԱՂՈՒՀԱՍ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Խնկավան-Վաղուհաս սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, հարավային ուղղությամբ գետակով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով` թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով և միանում «Ա» հանգուցային կետին:

  

Հավելված 12.12

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԾԱՂԿԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Ծաղկաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ներքին Հոռաթաղ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Կուսապատ համայնքին:

 

ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ծաղկաշեն-Ներքին Հոռաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ ճանապարհով դուրս է գալիս թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով հարավ` անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով և թեքվում դեպի արևելք, անցնում թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, ապա հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 5, 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով` միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ծաղկաշեն-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ԿՈՒՍԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ծաղկաշեն-Կուսապատ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հարավային ուղղությամբ շրջանցելով ձորակը, տնամերձը` մտնում է թիվ 1 շրջադարձային կետը, շարունակվում է ձորակի եզրով և մտնելով թիվ 2 շրջադարձային կետը` շրջանցում է բնակավայրը հյուսիսից և թիվ 3 շրջադարձային կետում դուրս գալով գրունտային ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով` թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով անցնում թիվ 6 շրջադարձային կետով, թիվ 7 շրջադարձային կետով շրջանցում է գերեզմանոցը արևմուտքից, ապա շարունակվելով ջրբաժանով` անցնում է թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերով և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.13

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԾՄԱԿԱՀՈՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Ծմակահող համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Շահմասուր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Գառնաքար համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքին:

 

ԾՄԱԿԱՀՈՂ-ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ծմակահող-Շահմասուր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, առվակով հյուսիսային ուղղությամբ շարժվում է մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, որտեղից նույն ուղղությամբ ջրբաժանով անցնում է թիվ 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով և, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով անտառի եզրով, մտնում է թիվ 9 շրջադարձային կետը, այնուհետև հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 10 շրջադարձային կետով՝ նույն ուղղությամբ միա-նում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԾՄԱԿԱՀՈՂ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ծմակահող-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնելով ձորակների միախառնման թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում է և հյուսիսային ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում է 1685,6մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, հատում ճանապարհը, հասնում 1637,4մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվում արևելք, անցնում թիվ 5 շրջադարձային կետով, թեքվում հարավ-արևելք, հասնում 1664,2մ բարձրության նիշի թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ անցնում է 1651,2մ բարձրության նիշի թիվ 7 շրջադարձային կետով և նույն ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԾՄԱԿԱՀՈՂ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ծմակահող-Առաջաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է դաշտային ճանապարհը, շարունակվում է մինչև առվակը, որի հունով անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ թիվ 4 շրջադարձային կետում հատում է դաշտային ճանապարհը, նույն ուղղությամբ շարունակվելով ու հատելով մյուս դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք՝ անցնում է թիվ 6 շրջադարձային կետով, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 7 շրջադարձային կետում թեքվում դեպի հարավ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 շրջադարձային կետին, հատում նշված ճանապարհը, թիվ 9 կետում մտնում ձորակը և հունով հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ նույն ուղղությամբ շարունակվելով ու անցնելով վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 11, 12 և թիվ 13 շրջադարձային կետերով, հասնում է Վանք-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղուն, հատում այն, անցնում թիվ 14 շրջադարձային կետով և, հարավ-արևելյան ուղղությամբ դարափուլի վրա մտնելով թիվ 15 շրջադարձային կետը՝ նույն ուղղությամբ շարունակվելով, հասնում Խաչեն գետի թիվ 16 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ հունով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԾՄԱԿԱՀՈՂ-ԳԱՌՆԱՔԱՐ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ծմակահող-Գառնաքար սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, շարժվելով դեպի արևելք՝ Խաչենագետի հոսանքի ուղղությամբ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

ԾՄԱԿԱՀՈՂ-ՎԱՆՔ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Ծմակահող-Վանք սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է Ստեփանակերտ-Վանք ավտոճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա այդ ճանապարհի եզրով՝ արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսային ուղղությամբ ձորակով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում 976,2մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավ-արևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.14

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԿԻՉԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Կիչան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքին:

 

ԿԻՉԱՆ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կիչան-Առաջաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ մտնելով ձորակի հունը, անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ թիվ 7 շրջադարձային կետում հատում է Դրմբոն-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհը և հասնելով թիվ 8 շրջադարձային կետին` թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 10 շրջադարձային կետին և թիվ 11 և 12 շրջադարձային կետերով շրջանցելով ժայռերի ելուստը՝ հասնում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԿԻՉԱՆ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կիչան- պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին և թեքվելով դեպի հյուսիս, շրջանցելով անտառի բացատը և անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ մտնում է դաշտային ճանապարհը և հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք և հատելով Դրմբոն- Ստեփանակերտ ավտոճանապարհը՝ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ ճանապարհի եզրով, հյուսիսային ուղղությամբ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԿԻՉԱՆ-ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կիչան-Նոր Ղազանչի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, նորակառույց թաղամասի երկայնքով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ շրջանցում է աշտարակը արևելքից և մտնում թիվ 4 շրջադարձային կետը և, անցնելով Կիչան և Նոր Ղազանչի բնակավայրերը սահմանազատող ճանապարհը, ապա անցնելով թիվ 5, 6, 7 ,8 և 9 շրջադարձային կետերով, մտնում է ձորակը ու շարժվելով դեպի հարավ, հատում է գրունտային ճանապարհը թիվ 10 շրջադարձային կետում և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԿԻՉԱՆ-ԽԱՉԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Կիչան-Ասկերանի շրջանի Խաչեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, Խաչենագետի հոսանքի ուղղությամբ շարժվելով հյուսիս-արևելք՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

  

Հավելված 12.15

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԿՈՃՈՂՈՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Կոճողոտ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վերին Հոռաթաղ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Սարսանգի ջրամբարին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Պողոսագոմեր համայնքին:

 

ԿՈՃՈՂՈՏ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կոճողոտ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անտառով անցնում է թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անտառային ճանապարհով հասնում 1287,2մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ բացատի եզրով թիվ 4 շրջադարձային կետից 116 մ հեռավորության վրա միանում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ թիվ 6 շրջադարձային կետում հատում է անտառային ճանապարհը և շրջանցելով բացատը հարավից՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԿՈՃՈՂՈՏ-ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կոճողոտ-Վերին Հոռաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, շարժվելով հյուսիսային ուղղությամբ, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է հյուսիս, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով, նորից թեքվում հյուսիս-արևելք և հասնելով թիվ 4 շրջադարձային կետին՝ հյուսիսային ուղղությամբ միանում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա ճանապարհով հասնելով թիվ 6 շրջադարձային կետին՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ թիվ 7 շրջադարձային կետում հատում է Դրմբոն-Գետավան ավտոճանապարհը և նույն ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ԿՈՃՈՂՈՏ-ՍԱՐՍԱՆԳԻ ՋՐԱՄԲԱՐ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կոճողոտ-Սարսանգի ջրամբար սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և Սարսանգի ջրամբարի ափի 820մ բարձրության նիշի հորիզոնականով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԿՈՃՈՂՈՏ-ԴՐՄԲՈՆ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Կոճողոտ-Դրմբոն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով ձորակով՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է Դրմբոն-Գետավան ավտոճանապարհը և նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԿՈՃՈՂՈՏ-ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Կոճողոտ-Պողոսագոմեր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և հարավային ուղղությամբ ձորակով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է դեպի հարավ և միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

Հավելված 12.16

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԿՈՒՍԱՊԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Կուսապատ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ներքին Հոռաթաղ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ծաղկաշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` պետական պահուստային հողերին:

 

ԿՈՒՍԱՊԱՏ-ՄՈԽՐԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կուսապատ-Մոխրաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և հարավարևմտյան ուղղությամբ շարժվելով Իննմասինջուր գետակով, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս` անտառի եզրով, դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով և, թեքվելով դեպի արևմուտք, թիվ 3 շրջադարձային կետում հասնում է ձորակին և, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ԿՈՒՍԱՊԱՏ-ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կուսապատ-Ներքին Հոռաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, Չար-խենձորինջուր գետակի հոսանքով արևմտյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով հյուսիսային ուղղությամբ` թիվ 2 շրջադարձային կետում դուրս է գալիս Մարտակերտ-Կուսապատ ավտոճանապարհը և այդ ճանապարհով շարունակվում դեպի արևմուտք՝ մինչև թիվ 3 շրջադարձային կետը, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի արևմուտք և, հասնելով թիվ 7 շրջադարձային կետին՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է ձորակում գտնվող «Բ» հանգուցային կետին:

 

ԿՈՒՍԱՊԱՏ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կուսապատ-Ծաղկաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, հարավային ուղղությամբ շրջանցելով ձորակը, ապա` տնամերձը, մտնում է թիվ 1 շրջադարձային կետը, շարունակվում ձորակի եզրով և մտնելով թիվ 2 շրջադարձային կետը` շրջանցում է բնակավայրը հյուսիսից և թիվ 3 շրջադարձային կետում դուրս գալով գրունտային ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով անցնում թիվ 6 շրջադարձային կետով, թիվ 7 շրջադարձային կետով շրջանցում է գերեզմանոցը արևմուտքից, ապա շարունակվելով ջրբաժանով՝ անցնում է թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերով և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ԿՈՒՍԱՊԱՏ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Կուսապատ-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով շարժվելով՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է 1145,9 մ բարձրության նիշում, շարունակվում է նույն ուղղությամբ և հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է 1129,1մ բարձրության նիշում, այնուհետև նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով, լանջով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է 1145,4մ բարձրության նիշում, որտեղից շարունակվելով դեպի արևելք՝ հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, այնուհետև՝ թիվ 6 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է 862,4մ բարձրության նիշում, ապա հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ: Այնուհետև շարժվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 8 շրջադարձային կետով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհների հատման կետում գտնվող «Դ» հանգուցային կետին:

ԿՈՒՍԱՊԱՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Կուսապատ-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ ջրբաժանի վրա դուրս գալով թիվ 1 շրջադարձային կետը՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով` համապատասխանաբար 1315,7մ, 1325,0մ, 1311,2մ, 1289,1մ և 1261,7մ բարձության նիշերում, թիվ 7 շրջադարձային կետում հատում է Կուսապատ-Դրմբոն ավտոճանապարհը և դուրս գալով 1241,2մ բարձության նիշ ունեցող թիվ 8 շրջադարձային կետը՝ թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 9 շրջադարձային կետով, որը գտնվում է ճանապարհի վրա և թիվ 10 շրջադարձային կետում հասնում է ձորակին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ շարունակվում մինչև թիվ 11 շրջադարձային կետը, որտեղից շարժվելով դեպի արևելք՝ թիվ 12 շրջադարձային կետից թեքվում է հարավ և, անտառի միջով անցնելով թիվ 13 և 14 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի արևելք և անցնելով թիվ 15 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ԿՈՒՍԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Կուսապատ համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ԿՈՒՍԱՊԱՏ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կուսապատ 2-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ թիվ 2 շրջադարձային կետում հատում է Ալաշանի ավտոճանապարհը և նույն ուղղությամբ 867,7մ բարձրության նիշում անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է դեպի արևելք՝ անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով, հարավային ուղղությամբ անցնում է թիվ 5 շրջադարձային կետով և դաշտային ճանապարհով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.17

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱԹԵՐՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Հաթերք համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Զարդախաչ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Զագլիկ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Սարսանգի ջրամբարին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վերին Հոռաթաղ համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմեր համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս համայնքին:

 

ՀԱԹԵՐՔ-ԶԱՐԴԱԽԱՉ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Հաթերք-Զարդախաչ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ նախկին ջրանցքով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4 շրջադարձային կետում դուրս է գալիս Հաթերք-Գետավան ավտոճանապարհը, ապա արևելյան ուղղությամբ շարունակվում ճանապարհով մինչև թիվ 5 շրջադարձային կետը, այստեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ նախկին ջրանցքով անցնում է թիվ 6 շրջադարձային կետով, ապա շարունակվում նույն ուղղությամբ վարելահողի եզրով մինչև ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետը, այստեղից թեքվում դեպի հյուսիս և մտնելով թիվ 8 շրջադարձային կետը՝ թեքվում է դեպի արևելք, անցնում թիվ 9 շրջադարձային կետով, այնուհետև ճանապարհով և վարելահողի եզրով հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ գետակով հասնում է մինչև թիվ 11 շրջադարձային կետը, այստեղից նույն ուղղությամբ անցնում է 1080,8մ բարձրության նիշի թիվ 12 շրջադարձային կետով, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 13 և 14 շրջադարձային կետերով՝ հյուսիսային ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱԹԵՐՔ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Հաթերք-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնում թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, այնուհետև անտառի եզրով թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք` անցնում է թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով, շարունակվում դեպի հյուսիս, անցնում թիվ 6 շրջադարձային կետով, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով անցնում է թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք` անցնում է թիվ 9 շրջադարձային կետով, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 10 և 11 շրջադարձային կետերով, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է թիվ 12, 13 և 14 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 15 շրջադարձային կետով, որտեղից թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 16, 17 և 18 շրջադարձային կետերով, որտեղից թեքվում դեպի արևելք, անցնում թիվ 19 և 20 շրջադարձային կետերով, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում է թիվ 21 և 22 շրջադարձային կետերով, որտեղից անտառի լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 23, 24 և 25 շրջադարձային կետերով, այստեղից կտրուկ թեքվում դեպի արևելք, անցնում թիվ 26, 27, 28 և 29 շրջադարձային կետերով, այստեղից թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, 1282,4մ բարձրության նիշով մտնում թիվ 30 շրջադարձային կետը, որտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 31 շրջադարձային կետով՝ մտնում է ձորակը և միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱԹԵՐՔ-ԶԱԳԼԻԿ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Հաթերք-Զագլիկ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ձորակով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, մտնում թիվ 4 շրջադարձային կետը և վարելահողի եզրով՝ դաշտային ճանապարհով նույն ուղղությամբ անցնում թիվ 5, 6, 7, 8, 9 և 10 շրջադարձային կետերով, թիվ 11 շրջադարձային կետում հասնում է Բագինձորինջուր ջրանցքին, ապա արևմտյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 12 շրջադարձային կետին՝ թեքվում է դեպի հյուսիս և, անցնելով թիվ 13 շրջադարձային կետով, հյուսիսային ուղղությամբ շարունակվում է մինչև Զագլիկ-Հաթերք ավտոճանապարհը և անցնելով ճանապարհով դեպի հյուսիս-արևմուտք 108մ՝ հասնում է թիվ 14 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 15 և 16 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱԹԵՐՔ-ՍԱՐՍԱՆԳԻ ՋՐԱՄԲԱՐ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Հաթերք-Սարսանգի ջրամբար սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և ջրամբարի ափի 820մ բարձրության նիշի հորիզոնականով միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՀԱԹԵՐՔ-ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Հաթերք-Վերին Հոռաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից` Թարթառ գետով արևմտյան ուղղությամբ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱԹԵՐՔ-ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Հաթերք-Հարությունագոմեր սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից` Թարթառ գետի հոսանքի հակառակ՝ արևմտյան ուղղությամբ միանում «Է» հանգուցային կետին:

 

ՀԱԹԵՐՔ-ՎԱՂՈՒՀԱՍ

Սահմանագիծը՝ «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Հաթերք-Վաղուհաս սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և Թարթառ գետի հունով՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՀԱԹԵՐՔ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Հաթերք համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է «Ա-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

 

 

ՀԱԹԵՐՔ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Ա» հանգուցակետեր

 

Հաթերք 2-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հարավարևելյան ուղղությամբ անցնում թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա շրջանցելով անտառի եզրը՝ մտնում է թիվ 4 շրջադարձային կետ, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` անտառի եզրով մտնում թիվ 6 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ մտնում է թիվ 7 շրջադարձային կետը և հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.18

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Հարությունագոմեր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքի 4-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հաթերք համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վերին Հոռաթաղ համայնքին:

 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Հարությունագոմեր-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին` թեքվում է դեպի հարավ, հասնելով անտառեզրի թիվ 2 շրջադարձային կետին` հարավարևմտյան ուղղությամբ թիվ 3 շրջադարձային կետում մտնում է գետակի հունը, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնելով ձախափնյա վտակի հետ միախառնվելու տեղի թիվ 4 շրջադարձային կետին` վտակով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով արևմուտք` մտնում է 1103,2մ բարձրության նիշի թիվ 6 շրջադարձային կետը, հարավարևմտյան ուղղությամբ անտառի լանջով անցնելով թիվ 7 շրջադարձային կետով` մտնում է թիվ 8 շրջադարձային կետը, որտեղից հարավային ուղղությամբ ձորակով միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ-ՎԱՆՔ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Հարությունագոմեր-Վանք 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով` հասնում է 1260,6մ բարձրության նիշին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով և դաշտային ճանապարհի ոլորանում դուրս գալով թիվ 2 շրջադարձային կետը` թեքվում է դեպի արևմուտք և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ-ՎԱՂՈՒՀԱՍ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Հարությունագոմեր-Վաղուհաս սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և հյուսիսային ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը, թփուտները ու հատելով ձորակը, անցնելով վարելահողի և բացատի եզրով, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատում դաշտային ճանապարհը, շարունակվելով հյուսիսային ուղղությամբ՝ անտառի եզրով մտնում է դաշտային ճանապարհի վրայի թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա հյուսիսային ուղղությամբ շարունակվելով` ջրբաժանով թիվ 3 շրջադարձային կետից մտնում է ձորակը, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի արևելք և ձորակով անցնելով 367,6մ` թեքվում է արևելք և հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա արևելյան ուղղությամբ անտառի եզրով անցնելով թիվ 6, 7, 8, 9, 10 և 11 շրջադարձային կետերով` թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և թիվ 12 շրջադարձային կետով դուրս է գալիս Դրմբոն-Գետավան ավտոճանապարհը, որով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 13, 14, 15 և 16 շրջադարձային կետերով, թեքվում դեպի հյուսիս և անցնելով թիվ 17 և 18 շրջադարձային կետերով` միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ-ՀԱԹԵՐՔ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Հարությունագոմեր-Հաթերք սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ՝ արևմտյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ-ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Հարությունագոմեր-Վերին Հոռաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ձորակով հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, մտնում է թիվ 2 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվելով դեպի արևմուտք` անցնում է թիվ 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով` թիվ 7 շրջադարձային կետում վարելահողի եզրից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 8 շրջադարձային կետով, թիվ 9 շրջադարձային կետից 14,8մ հեռավորության վրա շրջանցելով դպրոցը` թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, թիվ 10 շրջադարձային կետով մտնելով գետակը, հունով հասնում է թիվ 11 շրջադարձային կետին, ապա դուրս գալով հունից` թիվ 12 շրջադարձային կետում անցելով ջրբաժանով` թեքվում է դեպի արևելք, հասնելով թիվ 13 շրջադարձային կետին` ուղղվում դեպի հյուսիս և հասնելով թիվ 14 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 88մ` թեքվում հյուսիս, հասնում թիվ 15 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը, հասնում է թիվ 16 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 17 շրջադարձային կետով և շարունակվելով նույն ուղղությամբ ու անցնելով թիվ 18 շրջադարձային կետով` հատում է Դրմբոն-Գետավան ավտոճանապարհը և միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.19

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀՈՎՏԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Հովտաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Այգեստան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Արմենակավան համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Սեյսուլան համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի համայնքին:

 

ՀՈՎՏԱՇԵՆ-ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Հովտաշեն-Նոր Այգեստան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ ձորակով, այնուհետև դաշտային ճանապարհով շարժվելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով, շրջանցելով վարելահողը` հասնում է ջրանցքի թիվ 5 շրջադարձային կետին և, շարժվելով ջրանցքով մինչև թիվ 6 շրջադարձային կետը, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով շարժվում է դեպի հարավ-արևելք և հատելով Նոր Այգեստան-Հովտաշեն ավտոճանապարհը թիվ 7 շրջադարձային կետում, ապա հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 8 շրջադարձային կետով` դաշտային ճանապարհով միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՀՈՎՏԱՇԵՆ-ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Հովտաշեն- Ասկերանի շրջանի Արմենակավան համայնք սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և Խաչենագետի հունով հոսանքի ուղղությամբ մտնում է «Բ» հանգուցային կետը:

 

 

 

 

 

ՀՈՎՏԱՇԵՆ-ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Հովտաշեն-Սարդարաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և Խաչենագետի հունով, հոսանքի ուղղությամբ մտնում է «Գ» հանգուցային կետը:

 

ՀՈՎՏԱՇԵՆ-ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Հովտաշեն-Նոր Սեյսուլան սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով շրջանցելով վարելահողը` թիվ 5 շրջադարձային կետով դուրս է գալիս Նոր Սեյսուլան-Հովտաշեն ճանապարհը, ապա ճանապարհով շարժվում դեպի արևմուտք մինչև թիվ 6 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս և ջրբաժանով անցնելով թիվ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 և 14 շրջադարձային կետերով` միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՀՈՎՏԱՇԵՆ-ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Հովտաշեն-Նոր Ղազանչի սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերը` համապատասխանաբար 959,3մ և 814,1մ բարձրության նիշերով ու հատելով ձորակները և անցնելով 855,2մ բարձրության նիշով` հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է ձորակում: Այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 878,3մ` հասնում է խաչմերուկում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.20

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՃԱՆԿԱԹԱՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Ճանկաթաղ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մեհմանա համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր համայնքին:

 

ՃԱՆԿԱԹԱՂ-ՄԵՀՄԱՆԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ճանկաթաղ-Մեհմանա 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, նույն ճանապարհով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով` միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՆԿԱԹԱՂ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ճանկաթաղ-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, թիվ 2 շրջադարձային կետում դուրս է գալիս գրունտային ճանապարհը, թեքվելով դեպի արևմուտք, ճանապարհով անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով` մտնում է գետակի հունը, արևմտյան ուղղությամբ հոսանքին հակառակ անցնելով թիվ 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով` թեքվում է հյուսիս, անցնում թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերով և թիվ 10 շրջադարձային կետում հասնում ջրբաժանին: Հարավարևմտյան ուղղությամբ ջրբաժանով անցնում է թիվ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 և 19 շրջադարձային կետերով, ապա լանջով և դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 20 և 21 շրջադարձային կետերով` թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է թիվ 22 և 23 կետերով և, դուրս գալով գրունտային ճանապարհը, արևելյան ուղղությամբ ճանապարհով անցնում է թիվ 24 և 25 շրջադարձային կետերով, թեքվում հարավ-արևելք, լանջով և դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 26 և 27 շրջադարձային կետերով և դաշտային ճանապարհով՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՆԿԱԹԱՂ-ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ճանկաթաղ-Նոր Ղազանչի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, շարժվելով դեպի հարավ, թիվ 1 շրջադարձային կետով մտնում է ձորակի հունը և արևելյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՆԿԱԹԱՂ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ճանկաթաղ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով` նույն ուղղությամբ շարունակվում է և թիվ 2 շրջադարձային կետով` դուրս գալով դաշտային ճանապարհը, անտառի լանջով շարունակվում է մինչև թիվ 3 շրջադարձային կետը, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ թիվ 4 շրջադարձային կետում մտնում է Կավարտ գետի հունը, արևմտյան ուղղությամբ հոսանքին հակառակ անցնում է թիվ 5 և թիվ 6 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում դեպի հյուսիս, հատելով ճանապարհը և անցնելով թիվ 7, 8, 9 և 10 շրջադարձային կետերով` հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով մտնում է թիվ 11 շրջադարձային կետը, նույն ուղղությամբ անցնում է թիվ 12 շրջադարձային կետով և թիվ 13 շրջադարձային կետով մտնում է գետակի հունը, արևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 14 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է ճանապարհի մոտ, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 15 և 16 շրջադարձային կետերով, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 17 և 18 շրջադարձային կետերով` թեքվում է դեպի արևելք և միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՆԿԱԹԱՂ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Ճանկաթաղ-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ Գյուլաթաղ գետակով հատելով դաշտային ճանապարհը` հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվելով արևմտյան ուղղությամբ` հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով` հասնում է դաշտային ճանապարհին, նշված ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ հասնում 864,0մ բարձրության նիշին, շարունակվելով` հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում 966,4մ բարձրության նիշին, ապա շարունակվում մինչև դաշտային ճանապարհը և այդ ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՆԿԱԹԱՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Ճանկաթաղ համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին:

 

ՃԱՆԿԱԹԱՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ճանկաթաղ 2-րդ հատված-Վարդաձոր 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով` շարունակվում է նույն ուղղությամբ և, թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվելով հարավ-արևմուտք, հասնում ջրանցքին և ջրանցքով հասնելով թիվ 3 շրջադարձային կետին, հարավարևմտյան ուղղությամբ շրջանցելով նախկին գինեգործարանի տարածքը` հասնում է ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին և այդ ճանապարհով անցնելով 305մ` թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 5 շրջադարձային կետով, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով` միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՆԿԱԹԱՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ճանկաթաղ 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 2 շրջադարձային կետով, դաշտային ճանապարհով և վարելահողի եզրով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում է դեպի հյուսիս և գետակի հունով անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով` միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՃԱՆԿԱԹԱՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ճանկաթաղ 2-րդ հատված-Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և արևմտյան ուղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին` նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և անցնելով 202,3մ` թեքվում է դեպի հարավ և, վարելահողի եզրով մտնելով թիվ 2 շրջադարձային կետը, շրջանցում է վարելահողի եզրը արևելքից և հարավից, և մտնելով գետակի հունը՝ շարունակվում հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 4 շրջադարձային կետում հատում է գրունտային ճանապարհը և, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.21

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՏԱՂԻՍԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մատաղիս համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարնկաթաղ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Է-Ը» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Թալիշ համայնքին,

«Ը-Թ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Թ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Թալիշ համայնքին:

 

ՄԱՏԱՂԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մատաղիս-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում է հարավ, ջրանցքով հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին և, ավազահանքը շրջանցելով արևելքից և հարավից, հասնում է ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա ճանապարհով անցնելով 174,5մ` հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով` հատում է Թարթառ գետը և թիվ 6 շրջադարձային կետից նախկին թթայգու եզրով հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին և, թեքվելով դեպի հարավ ու անցնելով թիվ 8 շրջադարձային կետով, մտնում է ձորակը և հարավ-արևելյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՏԱՂԻՍ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մատաղիս-Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով ձորակով` թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա լանջով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 2, 3 և 479,4մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետերով` միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՏԱՂԻՍ-ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մատաղիս-Վարնկաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և շարժվելով արևմտյան ուղղությամբ` հատում է Մարտակերտ-Մատաղիս ավտոճանապարհը թիվ 1 շրջադարձային կետում, այնուհետև շարժվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, լանջով անցնելով 616,4մ` հասնում է 560,1մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և հատելով ձորակը` հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 794մ, հատելով ձորակը՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին: Այնուհետև դաշտային ճանապարհով անցնելով 575մ` թեքվում է արևմուտք և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

ՄԱՏԱՂԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Մատաղիս-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ լանջով հասնում է Թարթառի հովիտը, թիվ 1 շրջադարձային կետում հատելով Մատաղիս-Տոնաշեն ավտոճանապարհը` հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է Թարթառ գետի ափին գտնվող «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՏԱՂԻՍ-ՏՈՆԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Մատաղիս-Տոնաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և առվակով հարավային ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՏԱՂԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Մատաղիս-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, Եղիշ Առաքելի ջուր գետակով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով` թեքվում է դեպի հյուսիս, լանջով անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով` հասնում է 877,3մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետին, այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 1333մ` հասնում է 1073,1մ նիշ ունեցող թիվ 5 շրջադարձային կետին: Այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնելով 1085,7մ` հասնում է 874,1մ բարձրության նիշի թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Է» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՏԱՂԻՍ-ԹԱԼԻՇ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Մատաղիս-Թալիշ սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից և, շարժվելով դեպի արևմուտք` հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին և ճանապարհով անցնելով 282մ` թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և անցնելով 531մ` հասնում է ձորին, այնուհետև ջրբաժանով հասնում է 786,5մ բարձրության նիշին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք և միանում «Է» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՏԱՂԻՍ-ՏՈՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Մատաղիս-Տոնաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով` թեքվում է և, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով, թիվ 2 շրջադարձային կետում հատում է Մատաղիս-Թալիշ ավտոճանապարհը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ` անցնում է թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, որտեղից հյուսիսային ուղղությամբ նախկին ջրանցքով հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին և միանում «Թ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՏԱՂԻՍ-ԹԱԼԻՇ

Սահմանագիծը` «Թ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մատաղիս-Թալիշ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ Այգեստան-Թալիշ ավտոճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք` հատում է ջրանցքը, ապա նաև թիվ 2 շրջադարձային կետում՝ դաշտային ճանապարհը, այնուհետև հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետով` հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ միանում «Թ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.22

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՂԱՎՈՒԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մաղավուզ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարնկաթաղ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մեծ շեն համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` պետական պահուստային հողերին:

 

ՄԱՂԱՎՈՒԶ-ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մաղավուզ-Վարնկաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, հատում Մատաղիս-Վարնկաթաղ ավտոճանապարհը և, շարժվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով, հատում Մարտակերտ-Մատաղիս ավտոճանապարհը, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ շարժվելով դաշտային ճանապարհով և անցնելով թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ հատում է Եզինգոմեր լեռնաճյուղը և, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 9 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՂԱՎՈՒԶ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մաղավուզ-Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով և, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ մտնում է Օձին Չայլախ գետակի հովիտը և անցնելով թիվ 4, 5, 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ- արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին և հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՂԱՎՈՒԶ-ՄԵԾ ՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մաղավուզ-Մեծ շեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հարավ, թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով շրջանցում է լեռնաճյուղը, ապա ձորակով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ թիվ 8 շրջադարձային կետում հատում է դաշտային ճանապարհը և, շարունակվելով ձորակով, թիվ 9 շրջադարձային կետում հասնում է Մարտակերտ-Մաղավուզ ավտոճանապարհին և այդ ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 10, 11 և 12 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հարավ` վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 13 շրջադարձային կետով, հասնում է թիվ 14 շրջադարձային կետին, որտեղից լանջով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 15 և 16 շրջադարձային կետերով, թիվ 17 շրջադարձային կետում հասնում է Մարտակերտ-Մաղավուզ ավտոճանապարհին և շարժվելով ավտոճանապարհով ու անցնելով թիվ 18 շրջադարձային կետով` միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄԱՂԱՎՈՒԶ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մաղավուզ-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով և ջրբաժանով հասնում է 876,4մ բարձրության նիշ ունեցող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով և հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է 842,2մ բարձրության նիշ ունեցող թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև անցնելով 534մ և հատելով դաշտային ճանապարհն ու ձորակը՝ հասնում է 727,2մ բարձրության նիշ ունեցող թիվ 3 շրջադարձային կետին: Այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք և շրջանցելով անտառի եզրը՝ ջրբաժանով անցնում է 999,4մ և 1080,7մ բարձրության նիշերով, ապա թեքվելով արևելք և անցնելով 237մ՝ հասնում է ճանապարհին և, շրջանցելով գերեզմանոցի տարածքը, նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.23

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԵԾ ՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մեծ շեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ համայնքին:

 

ՄԵԾ ՇԵՆ-ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մեծ շեն-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, շարժվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ և շրջանցելով բացատը՝ հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնելով 501մ և հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է 1087,3մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ հատելով բացատը՝ հասնում է 1179,2մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1150,6մ բարձրության նիշի թիվ 4 և 1099,2մ բարձրության նիշի թիվ 5 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, այնուհետև անցնելով ձորակով, հատելով Սարսանգ-Մեծ շեն ավտոճանապարհը և անցնելով 144մ՝ հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին: Այնուհետև հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 871,6մ բարձրության նիշի թիվ 8, 888,0մ բարձրության նիշի թիվ 9, 906,8մ բարձրության նիշի թիվ 10, 885.6մ բարձրության նիշի թիվ 11 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 12 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է ձորակում: Այնուհետև արևելյան ուղղությամբ անցնելով 913,0մ բարձրության նիշի թիվ 13 և 912,4մ բարձրության նիշի թիվ 14 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է ճանապարհին գտնվող թիվ 15 շրջադարձային կետին, հատում նշված ճանապարհը և, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 16, 17 և 18 շրջադարձային կետերով, հարավային ուղղությամբ հասնում է 1030,8մ բարձրության նիշի թիվ 19 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 655մ՝ հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 20 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով ձորակով և ջրբաժանով՝ հասնում է թիվ 21 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է Սարսանգ-Մեծ շեն ավտոճանապարհին գտնվող թիվ 22 շրջադարձային կետին և այդ ճանապարհով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄԵԾ ՇԵՆ-ՄԱՂԱՎՈՒԶ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մեծ շեն-Մաղավուզ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հարավ` թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով, շրջանցում է լեռնաճյուղը, ապա ձորակով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ թիվ 8 շրջադարձային կետում հատում է դաշտային ճանապարհը և, շարունակվելով ձորակով, թիվ 9 շրջադարձային կետում հասնում է Մարտակերտ-Մաղավուզ ավտոճանապարհին և, այդ ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 10, 11 և 12 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 13 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թիվ 14 շրջադարձային կետին, որտեղից լանջով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 15 և 16 շրջադարձային կետերով՝ թիվ 17 շրջադարձային կետում հասնում է Մարտակերտ-Մաղավուզ ավտոճանապարհին և շարժվելով ավտոճանապարհով, անցնելով թիվ 18 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄԵԾ ՇԵՆ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մեծ շեն-Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և դաշտային ճանապարհով հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է Մաղավուզ-Մարտակերտ ավտոճանապարհը, որտեղից հարավային ուղղությամբ անցնելով 412,1մ բարձրության նիշը, 2-րդ, 446,4մ բարձրության նիշի 3-րդ և 425մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը և, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է հարավ և լանջով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄԵԾ ՇԵՆ-ՄՈԽՐԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մեծ շեն-Մոխրաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, անցնելով արևմտյան ուղղությամբ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում մտնում է ձորակը և անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով` թիվ 4 շրջադարձային կետում հասնում է ջրբաժանին, ապա թիվ 5 շրջադարձային կետում մտնելով ձորակը՝ շարունակվում է մինչև թիվ 6 շրջադարձային կետը և հասնելով ջրբաժանին՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 7 շրջադարձային կետով, ապա արևմտյան ուղղությամբ թիվ 8 շրջադարձային կետում հատում է Մատաղիս-Մարտակերտ ավտոճանապարհը և, մտնելով Մուխուրջուր գետակի հունը, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 9 և 10 շրջադարձային կետերով, թեքվում դեպի արևմուտք, լանջով և դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 11 և 12 շրջադարձային կետերով՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.24

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԵՀՄԱՆԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

 ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մեհմանա համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ՄԵՀՄԱՆԱ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Ա» հանգուցակետեր

 

Մեհմանա-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնում է 1446,9մ բարձրության նիշ ունեցող բարձունքը, ապա դաշտային ճանապարհով անցնում է 1416,0մ բարձրության նիշ ունեցող բարձունքով և արևելյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին՝ թեքվում է դեպի հարավ, հասնում 1366,0մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ՝ ջրբաժանով հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին և մտնելով ձորակը` թիվ 5 շրջադարձային կետում հասնում է Սուսուլջուր գետակին` հարավարևելյան ուղղությամբ գետակով հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք և հասնելով թիվ 7 շրջադարձային կետին, ջրբաժանով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 8, 9 և 10 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, նույն ջրբաժանով անցնելով թիվ 11, 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՄԵՀՄԱՆԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Մեհմանա համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավան համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ համայնքին:

 

ՄԵՀՄԱՆԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մեհմանա 2-րդ հատված-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

 

 

ՄԵՀՄԱՆԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մեհմանա 2-րդ հատված-Նոր Կարմիրավան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ լանջով հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ձորակի ձախ ափին միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՄԵՀՄԱՆԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մեհմանա 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ լանջով անցնելով 162,4մ՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և լանջով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄԵՀՄԱՆԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՃԱՆԿԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մեհմանա 2-րդ հատված Ճանկաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, նույն ճանապարհով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.25

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈԽՐԱԹԱՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Մոխրաթաղ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Աղաբեկալանջ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ներքին Հոռաթաղ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Կուսապատ համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Է-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մեծ շեն համայնքին:

 

ՄՈԽՐԱԹԱՂ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մոխրաթաղ-Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ ճանապարհով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ և թիվ 3 շրջադարձային կետից դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 325մ՝ հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, շարունակվելով ու հատելով դաշտային ճանապարհն ու ձորակը՝ հասնում է ֆերմայի ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետին, հատում ճանապարհը և հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա հասնելով գրունտային ճանապարհին և թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերով շրջանցելով էլեկտրացանցի և ԿԱՖ-ի տարածքները հարավից՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈԽՐԱԹԱՂ-ԱՂԱԲԵԿԱԼԱՆՋ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մոխրաթաղ-Աղաբեկալանջ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ հասնելով Մարտակերտ-Դրմբոն ավտոճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ ավտոճանապարհով շարունակվում է մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, այստեղից դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս՝ անցնում է թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով արևմուտք՝ թիվ 8 կետում դուրս է գալիս Աղաբեկալանջ-Մոխրաթաղ ավտոճանապարհը, շարունակվում մինչև թիվ 9 շրջադարձային կետը, որտեղից ձորակով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ շարունակվում է մինչև թիվ 10 շրջադարձային կետը, ապա լանջով հասնում մինչև ժայռի ելուստի վրա գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով արևելք` թիվ 12 շրջադարձային կետով, հասնում է դաշտային ճանապարհին, որով հարավային ուղղությամբ շարունակվում է մինչև թիվ 13 շրջադարձային կետը, որտեղից էլ նույն ուղղությամբ շարժվելով՝ միանում է գերեզմանոցի անկյունում գտնվող «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈԽՐԱԹԱՂ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մոխրաթաղ-Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և գետակով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈԽՐԱԹԱՂ-ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Մոխրաթաղ-Ներքին Հոռաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ Իննմասինջուր գետակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարժվելով գետակի հունով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին, թեքվում արևելք, անցնելով 35մ՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով արևելյան ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ճանապարհով անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով, հասնում է Մարտակերտ-Ներքին Հոռաթաղ ավտոճանապարհի թիվ 6 շրջադարձային կետին, այնուհետև հասնելով կամրջին՝ մտնում է ձորակը և ձորակով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈԽՐԱԹԱՂ-ԿՈՒՍԱՊԱՏ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Մոխրաթաղ-Կուսապատ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ շարժվելով Իննմասինջուր գետակով, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս` անտառի եզրով՝ դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով և, թեքվելով դեպի արևմուտք, թիվ 3 շրջադարձային կետում հասնում է ձորակին և հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈԽՐԱԹԱՂ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Մոխրաթաղ-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, ջրբաժանով հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՄՈԽՐԱԹԱՂ-ՄԵԾ ՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Մոխրաթաղ-Մեծ շեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, անցնելով արևմտյան ուղղությամբ՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում մտնում է ձորակը և, անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ թիվ 4 շրջադարձային կետում հասնում է ջրբաժանին, ապա թիվ 5 շրջադարձային կետում մտնելով ձորակը, շարունակվում է մինչև թիվ 6 շրջադարձային կետը և հասնելով ջրբաժանին` հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 7 շրջադարձային կետով, ապա արևմտյան ուղղությամբ թիվ 8 շրջադարձային կետում հատում է Մադաղիս-Մարտակերտ ավտոճանապարհը և, մտնելով Մուխուրջուր գետակի հունը, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 9 և 10 շրջադարձային կետերով, թեքվում դեպի արևմուտք, լանջով և դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 11 և 12 շրջադարձային կետերով՝ միանում «Է» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.26

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

 ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Ներքին Հոռաթաղ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ծաղկաշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Կուսապատ համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ համայնքին:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ներքին Հոռաթաղ-Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով հասնում է մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավ-արևելյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ, ժայռի ելուստի գագաթից մտնում է թիվ 4 շրջադարձային կետը, ապա հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով շարունակվում է մինչև թիվ 5 շրջադարձային կետը, նույն ուղղությամբ անցնելով թամբարդով և թիվ 6 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, որտեղից ջրբաժանով հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ներքին Հոռաթաղ-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ լանջով շրջանցելով վարելահողը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով արևմուտք և անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3 շրջադարձային կետում հատում է Ներքին Հոռաթաղ-Վարդաձոր ավտոճանապարհը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ անցնում է թիվ 4 շրջադարձային կետով և հասնելով 743,2մ բարձրության նիշի թիվ 5 շրջադարձային կետին՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 6 շրջադարձային կետով, ապա նույն ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 7 շրջադարձային կետով՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ներքին Հոռաթաղ-Ծաղկաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ ճանապարհով դուրս է գալիս թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով հարավ՝ անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով, թեքվում դեպի արևելք, անցնում թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, ապա հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 5, 6, 7, և 8 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ-ԿՈՒՍԱՊԱՏ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ներքին Հոռաթաղ-Կուսապատ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, Չարխենձուրինջուր գետակի հոսանքով արևմտյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով հյուսիսային ուղղությամբ` թիվ 2 շրջադարձային կետում դուրս է գալիս Մարտակերտ-Կուսապատ ավտոճանապարհը և այդ ճանապարհով շարունակվում դեպի արևմուտք մինչև թիվ 3 շրջադարձային կետը, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի արևմուտք և, հասնելով թիվ 7 շրջադարձային կետին՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է ձորակում գտնվող «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ-ՄՈԽՐԱԹԱՂ

Սահմանագիծը «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Ներքին Հոռաթաղ-Մոխրաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ Իննմասինջուր գետակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարժվելով գետակի հունով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին, թեքվում արևելք, անցնելով 35մ՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով արևելյան ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ճանապարհով անցնելով թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է Մարտակերտ-Ներքին Հոռաթաղ ավտոճանապարհի թիվ 6 շրջադարձային կետին, այնուհետև հասնելով կամրջին՝ մտնում է ձորակը և ձորակով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.27

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Նոր Այգեստան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` պետական պահուստային ֆոնդի հողերին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Արմենակավան համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հովտաշեն համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի համայնքին:

 

ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ-ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Նոր Այգեստան-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, ջրբաժանով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 693,5մ բարձրության նիշի թիվ 1, 818,9մ բարձրության նիշի և թիվ 2, 816,3մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ-ՎԱՆՔ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Նոր Այգեստան-Վանք 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ գետակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի արևմուտք՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ ձորակով հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ լանջով անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին և, շարժվելով գրունտային ճանապարհով դեպի հարավ-արևելք, անցնում է թիվ 9, 10 և 11 շրջադարձային կետերով և հասնում Նոր Մարաղա-Նոր Սեյսուլան ավտոճանապարհի թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա այդ ավտոճանապարհով անցնելով թիվ 13, 14 և 15 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 16 շրջադարձային կետով, միանում է ամբարտակի «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Նոր Այգեստան-Ասկերանի շրջանի պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ Խաչենագետի հունով միանում է ջրամբարի ամբարտակի «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ-ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Նոր Այգեստան-Արմենակավան սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ Խաչենագետի հունով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ-ՀՈՎՏԱՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Նոր Այգեստան-Հովտաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ մտնում է ձորակը, այնուհետև դաշտային ճանապարհով շարժվելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով, շրջանցելով վարելահողը՝ հասնում է ջրանցքի թիվ 5 շրջադարձային կետին և շարժվելով ջրանցքով մինչև թիվ 6 շրջադարձային կետը, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով դեպի հարավ-արևելք` հատելով Նոր Այգեստան-Հովտաշեն ավտոճանապարհը թիվ 7 շրջադարձային կետում, ապա հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 8 շրջադարձային կետով՝ դաշտային ճանապարհով միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ-ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ

Սահմանագիծը՝ «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Նոր Այգեստան-Նոր Ղազանչի սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.28

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Նոր Կարմիրավան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մեհմանա համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հայկաջուր համայնքին:

 

ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Նոր Կարմիրավան-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ-ՄԵՀՄԱՆԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Նոր Կարմիրավան-Մեհմանա 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ լանջով հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ձորակի ձախ ափին միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Նոր Կարմիրավան-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, ժայռի վրայով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Նոր Կարմիրավան-Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ շարժվելով լանջն ի վեր, անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին և, հատելով Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ավտոճանապարհը, շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, թիվ 5 շրջադարձային կետում հասնում է ձորակին և ձորակով անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Նոր Կարմիրավան-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, որը գտնվում է ջրանցքի աջափնյա մասում և հարավարևելյան ուղղությամբ, ջրանցքի եզրով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, ապա հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ-ՆՈՐ ՀԱՅԿԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Նոր Կարմիրավան-Նոր Հայկաջուր սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և հարավարևմտյան ուղղությամբ ձորակով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ավտոճանապարհի թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև հյուսիսային ուղղությամբ ճանապարհի եզրով հասնելով թիվ 4 շրջադարձային կետին՝ հատում է ճանապարհը, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից արևմտյան ուղղությամբ ճանապարհով և լանջով միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.29

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ՀԱՅԿԱՋՈՒՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Նոր Հայկաջուր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղա համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` պետական պահուստային հողերին:

 

ՆՈՐ ՀԱՅԿԱՋՈՒՐ-ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Նոր Հայկաջուր-Նոր Կարմիրավան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, հարավարևմտյան ուղղությամբ ձորակով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, հասնում է Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ավտոճանապարհի թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև հյուսիսային ուղղությամբ ճանապարհի եզրով հասնելով թիվ 4 շրջադարձային կետին` հատում է ճանապարհը, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից արևմտյան ուղղությամբ ճանապարհով և լանջով միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՆԱՐ ՀԱՅԿԱՋՈՒՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Նոր Հայկաջուր-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, Թարթառի աջափնյա ջրանցքով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով` միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՀԱՅԿԱՋՈՒՐ-ՆՈՐ ՄԱՐԱՂԱ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Նոր Հայկաջուր-Նոր Մարաղա սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ճանապարհը և թիվ 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով անասնապահական համալիրի ցանկապատը շրջանցելով` հասնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 7 շրջադարձային կետին և թեքվելով հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 և 15 շրջադարձային կետերով` միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

ՆՈՐ ՀԱՅԿԱՋՈՒՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Նոր Հայկաջուր -պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, շարժվելով հարավարևելյան ուղղությամբ՝ անցնում է ժայռերի ելուստի վրայով, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, թիվ 1 շրջադարձային կետում հատելով դաշտային ճանապարհը, ապա նաև ձորակը, հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավային ուղղությամբ լանջով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ` թիվ 4 շրջադարձային կետում հասնում է ջրբաժանին և հարավարևելյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.30

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Նոր Ղազանչի համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Այգեստան համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հովտաշեն համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Սեյսուլան համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքին,

«Ը-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Կիչան համայնքին:

 

ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Նոր Ղազանչի-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ Ստեփանակերտ-Դրմբոն ավտոճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք 192մ, ապա հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնելով 1028,6մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետին` նույն ուղղությամբ շարունակվում է մինչև 1012,2մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետը, որտեղից շարժվելով ջրբաժանով և անցնելով թիվ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 և 23 շրջադարձային կետերով` միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ-ՃԱՆԿԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Նոր Ղազանչի-Ճանկաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և շարժվելով դեպի հարավ` թիվ 1 շրջադարձային կետով մտնում է ձորակի հունը և արևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Նոր Ղազանչի-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով` հասնում է Նոր Ղազանչի-Նոր Հայկաջուր ավտոճանապարհին, թիվ 2 շրջադարձային կետում հատում այն և հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ-ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Նոր Ղազանչի-Նոր Այգեստան սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով` միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ-ՀՈՎՏԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Նոր Ղազանչի-Հովտաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերը` համապատասխանաբար 959,3մ բարձրության և 814,1մ բարձրության նիշերով, հատելով ձորակները և անցնելով 855,2մ բարձրության նիշով, հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է ձորակում: Այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 878,3մ` հասնում է խաչմերուկում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին և նույն ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ-ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Նոր Ղազանչի-Նոր Սեյսուլան սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ ձորակով թիվ 1 շրջադարձային կետում հասնում է Նոր Սեյսուլան-Նոր Ղազանչի ավտոճանապարհին և, այդ ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով` հասնում է ձորակին և հյուսիսային ուղղությամբ ձորակով հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից անտառի եզրով թեքվելով դեպի արևմուտք՝ թիվ 5 շրջադարձային կետում դուրս է գալիս Նոր Սեյսուլան-Նոր Ղազանչի ավտոճանապարհը, որտեղից հյուսիսային ուղղությամբ ճանապարհով անցնելով թիվ 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի արևելք և թիվ 9 շրջադարձային կետում հասնում ձորակին, ապա ձորակով անցնելով թիվ 10 շրջադարձային կետով` թիվ 11 շրջադարձային կետում դուրս է գալիս ջրբաժան և, ջրբաժանով անցնելով 1149,0մ բարձրության նիշի թիվ 12, 982,0մ բարձրության նիշի թիվ 13, 891,0մ բարձրության նիշի թիվ 14, 963,0մ բարձրության նիշի թիվ 15 շրջադարձային կետերով, հասնում է ձորակի թիվ 16 շրջադարձային կետին, ապա անցնելով 1104,0մ բարձրության նիշի թիվ 17, 1048,0մ բարձրության նիշի թիվ 18 շրջադարձային կետերով՝ հարավարևելյան ուղղությամբ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ-ԽԱՉԵՆ

Սահմանագիծ` «Է-Ը » հանգուցակետեր

 

Նոր Ղազանչի-Խաչեն սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից և Խաչենագետի հունով՝ հոսանքի ուղղությամբ միանում «Է» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ-ԿԻՉԱՆ

Սահմանագիծը` «Ը-Ա» հանգուցակետեր

 

Նոր Ղազանչի-Կիչան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, նորակառույց թաղամասի երկայնքով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով` շրջանցում է աշտարակը արևելքից և մտնում թիվ 4 շրջադարձային կետը և անցնելով Կիչան և Նոր Ղազանչի բնակավայրերը սահմանազատող ճանապարհը, ապա անցնելով թիվ 5, 6, 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով` մտնում է ձորակը ու շարժվելով դեպի հարավ, հատում է գրունտային ճանապարհը թիվ 10 շրջադարձային կետում և միանում «Ը» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.31

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ՄԱՐԱՂԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Նոր Մարաղա համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Հայկաջուր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Ե-Ա» հատվածով` պետական պահուստային հողերին:

 

ՆՈՐ ՄԱՐԱՂԱ-ՎԱՆՔ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Նոր Մարաղա-Վանք 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով` հասնում է հողե ջրանցքին և հյուսիսային ուղղությամբ այդ ջրանցքով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով` թիվ 5 շրջադարձային կետում հատում է Նոր Մարաղա-Հովտաշեն ճանապարհը և հասնելով թիվ 6 շրջադարձային կետին, նռան այգու եզրով անցնելով թիվ 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով` թիվ 10 շրջադարձային կետով մտնում է ձորակը և ձորակով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 11, 12 և 13 շրջադարձային կետերը՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՄԱՐԱՂԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Նոր Մարաղա-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է բլրի գագաթի թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով հովիտը` ժայռային ելուստի վրայով հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա ելուստի վրայով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՄԱՐԱՂԱ-ՆՈՐ ՀԱՅԿԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Նոր Մարաղա-Նոր Հայկաջուր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ճանապարհը և թիվ 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով անասնապահական համալիրի ցանկապատը շրջանցելով` հասնում դաշտային ճանապարհի թիվ 7 շրջադարձային կետին և, թեքվելով հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 և 15 շրջադարձային կետերով` միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՄԱՐԱՂԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Նոր Մարաղա-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ Թարթառի աջափնյա ջրանցքի աջ ափով անցնելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով և հատելով դաշտային ճանապարհը` միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՄԱՐԱՂԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Նոր Մարաղա-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, Խաչենագետով հարավարևելյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին և հատելով Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ավտոճանապարհը` նույն ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

Հավելված 12.32

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Նոր Սեյսուլան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ղազանչի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հովտաշեն համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքին:

 

ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆ-ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Նոր Սեյսուլան-Նոր Ղազանչի սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ ձորակով թիվ 1 շրջադարձային կետում հասնում է Նոր Սեյսուլան-Նոր Ղազանչի ավտոճանապարհին և այդ ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով` հասնում է ձորակին և հյուսիսային ուղղությամբ ձորակով հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից անտառի եզրով թեքվելով դեպի արևմուտք` թիվ 5 շրջադարձային կետում դուրս է գալիս Նոր Սեյսուլան-Նոր Ղազանչի ավտոճանապարհը, որտեղից հյուսիսային ուղղությամբ ճանապարհով անցնելով թիվ 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով` թեքվում է դեպի արևելք և թիվ 9 շրջադարձային կետում հասնում ձորակին, ապա ձորակով անցնելով թիվ 10 շրջադարձային կետով՝ թիվ 11 շրջադարձային կետում դուրս է գալիս ջրբաժան և, ջրբաժանով անցնելով 1149,0մ բարձրության նիշի թիվ 12, 982,0մ բարձրության նիշի թիվ 13, 891,0մ բարձրության նիշի թիվ 14, 963,0մ բարձրության նիշի թիվ 15 շրջադարձային կետերով, հասնում է ձորակի թիվ 16 շրջադարձային կետին, ապա անցնելով 1104,0մ բարձրության նիշի թիվ 17, 1048,0մ բարձրության նիշի թիվ 18 շրջադարձային կետերով` հարավարևելյան ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆ-ՀՈՎՏԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Նոր Սեյսուլան-Հովտաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով շրջանցելով վարելահողը` թիվ 5 շրջադարձային կետով դուրս է գալիս Նոր Սեյսուլան-Հովտաշեն ճանապարհը, ապա ճանապարհով շարժվում դեպի արևմուտք` մինչև թիվ 6 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս և ջրբաժանով անցնելով թիվ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 և 14 շրջադարձային կետերով` միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆ-ԽԱՉԵՆ

Սահմանագիծը` «Գ -Դ» հանգուցակետեր

 

Նոր Սեյսուլան- Խաչեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և Խաչենագետի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆ-ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ -Ա» հանգուցակետեր

 

Նոր Սեյսուլան-Սարդարաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և Խաչենագետի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.33

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՇԱՀՄԱՍՈՒՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Շահմասուր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող համայնքին:

 

ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ-ՎԱՆՔ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Շահմասուր-Վանք սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, լանջով հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, հատում այդ ճանապարհը, շարունակվում նույն ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհը` անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, ապա անցնելով 1168,5մ բարձրության նիշի թիվ 5, 1198,8մ բարձրության նիշի թիվ 6 շրջադարձային կետերով` թեքվում հյուսիս, հասնում դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում խաչմերուկի թիվ 7 շրջադարձային կետին, այնուհետև անցնում 1349,8մ բարձրության նիշի թիվ 8 շրջադարձային կետով, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հասնում դաշտային ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 10 շրջադարձային կետին և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Շահմասուր-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և հարավարևելյան ուղղությամբ անտառի լանջով հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք` հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա լանջով հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 3 շրջադարձային կետին և հարավարևելյան ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը` միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ-ԾՄԱԿԱՀՈՂ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Շահմասուր-Ծմակահող սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, առվակով հյուսիսային ուղղությամբ շարժվում է մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, որտեղից նույն ուղղությամբ ջրբաժանով անցնում է թիվ 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով և, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով անտառի եզրով, մտնում է թիվ 9 շրջադարձային կետը, այնուհետև հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 10 շրջադարձային կետով՝ նույն ուղղությամբ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Շահմասուր համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքին:

 

ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Շահմասուր 2-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ և լանջով անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով և հատելով դաշտային ճանապարհը` միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

 

 

ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՎԱՆՔ

Սահմանագիծը «Բ-Ա» հանգուցակետեր

 

Շահմասուր 2-րդ հատված-Վանք սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնում է 1628,4մ նիշի բարձունքով և, նույն ուղղությամբ շարունակվելով` հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ բացատով միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.34

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՉԱՓԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Չափար համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Գետավան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Զարդախաչ համայնքին:

 

ՉԱՓԱՐ-ԳԵՏԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Չափար-Գետավան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ ժայռի ելուստով անցնելով` հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից գետակի հունով արևելյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, շարունակվում է նույն ուղղությամբ` անցնելով վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 6 շրջադարձային կետով և, հասնելով Գետավան-Չափար ավտոճանապարհին, թիվ 7 շրջադարձային կետում հատում է այն, ապա հարավից շրջանցելով վարելահողը, թիվ 8 շրջադարձային կետում մտնում է գետակի հունը և հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում դեպի արևելք, հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ վարելահողի եզրով հասնում է թիվ 11 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք և միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՉԱՓԱՐ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Չափար-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 1484,6մ նիշ ունեցող բարձունքում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետով և, հասնելով գետակի ափին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ շարունակվում է մինչև թիվ 3 շրջադարձային կետը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք` 1881,9մ նիշ ունեցող բարձունքում անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով, հարավային ուղղությամբ շարունակվում է և հասնում անտառի եզրի թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք և 1660,2մ նիշ ունեցող բարձունքում մտնելով թիվ 6 շրջադարձային կետը` հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ 1913,7մ նիշի բարձունքում միանում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք և մտնելով թիվ 8 շրջադարձային կետը, շարունակվում է հյուսիսային ուղղությամբ և շրջանցելով բացատը, մտնում է ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետը, այնտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհով անցնելով թիվ 10, 11 և 12 շրջադարձային կետերով, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով և ձորակով հասնում է թիվ 13 շրջադարձային կետին և, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով անտառի եզրով և հատելով դաշտային ճանապարհն ու ձորակները, լանջով անցնում է թիվ 14, 15, 16, 17 և 18 շրջադարձային կետերով, ապա բացատի եզրով` հարավարևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՉԱՓԱՐ-ԶԱՐԴԱԽԱՉ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Չափար-Զարդախաչ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ գետակի հունով՝ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով` թեքվում է դեպի հյուսիս, որտեղից թիվ 2 շրջադարձային կետում հատելով դաշտային ճանապարհը՝ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, թիվ 3 շրջադարձային կետում հասնելով գրունտային ճանապարհին, ճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ շարունակվում է մինչև թիվ 4 շրջադարձային կետը, ապա հյուսիսային ուղղությամբ՝ անտառեզրին, մտնում է թիվ 5 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով` հասնում է 1207,2մ նիշ ունեցող բարձունքում գտնվող թիվ 7 շրջադարձային կետին և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.35

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՉԼԴՐԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Չլդրան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնքի,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Պողոսագոմեր համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ՉԼԴՐԱՆ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Չլդրան-Առաջաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով` միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՉԼԴՐԱՆ-ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Չլդրան-Պողոսագոմեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք` հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով ու հատելով ձորակը, հասնում է 1249,6 մ բարձրութան նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով` թեքվում է արևելք, վարելահողի արանքով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում թիվ 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 10 շրջադարձային կետով, հասնում է խաչմերուկի թիվ 11 շրջադարձային կետին, հատում Չլդրան-Դրմբոն ճանապարհը, հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, շրջանցում է վարելահողը, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում ջրբաժանին, շարունակվում մինչև 1216,3մ բարձրության նիշի թիվ 13 շրջադարձային կետը, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք` բացատի եզրով հասնում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին և, շարժվելով ճանապարհով` հասնում է խաչմերուկում գտնվող թիվ 15 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս` շրջանցում է վարելահողը և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՉԼԴՐԱՆ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Չլդրան-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է 1232,4մ բարձրութան նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հատելով ձորակը 1205,4մ բարձրութան նիշում՝ միանում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հարավ, մտնելով թիվ 5 շրջադարձային կետը՝ շարունակվում է ջրբաժանով հարավարևեյան ուղղությամբ և, անցնելով թիվ 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 9 շրջադարձային կետում հատում է Կիչան-Չլդրան ավտո-ճանապարհը, ապա ձորակով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանալով 1043,2մ բարձրութան նիշի թիվ 10 շրջադարձային կետին՝ թեքվում է դեպի հարավ և վարելահողի եզրով և բացատով մտնում թիվ 11 շրջադարձային կետը, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1322,9մ բարձրության նիշի թիվ 12 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

ՉԼԴՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Չլդրան համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ՉԼԴՐԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Ա» հանգուցակետեր

 

Չլդրան համայնքի 2-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ անտառի եզրով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողը արևելքից շրջանցում է թիվ 6, 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 10 և 11 շրջադարձային կետերով՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.36

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Պողոսագոմեր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Չլդրան համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնքին:

 

ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Պողոսագոմեր-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ անցնում է 1584,8մ բարձրության նիշով և նույն ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ-ԿՈՃՈՂՈՏ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Պողոսագոմեր-Կոճողոտ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և հարավային ուղղությամբ ձորակով անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք` հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է դեպի հարավ և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ-ԴՐՄԲՈՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ » հանգուցակետեր

 

Պողոսագոմեր-Դրմբոն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հատելով Դրմբոն-Չլդրան ավտոճանապարհը, անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով, հարավարևելյան ուղղությամբ ձորակով անցնում է թիվ 7 շրջադարձային կետով, թեքվում հարավ-արևմուտք և թիվ 8 շրջադարձային կետում հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը՝ դաշտային ճանապարհով միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Պողոսագոմեր-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անտառով անցնելով 1146,4մ բարձրության նիշի թիվ 1 և 1242,2մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ-ՉԼԴՐԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Պողոսագոմեր-Չլդրան սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով ու հատելով ձորակը, հասնում է 1249,6մ բարձրութան նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով, թեքվում է արևելք` վարելահողի արանքով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում թիվ 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 10 շրջադարձային կետով, հասնում է խաչմերուկի թիվ 11 շրջադարձային կետին, հատում Չլդրան-Դրմբոն ճանապարհը, հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, շրջանցում է վարելահողը, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում ջրբաժանին, շարունակվում մինչև 1216,3մ բարձրութան նիշի թիվ 13 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ բացատի եզրով հասնում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 14 շրջադարձային կետին և շարժվելով ճանապարհով` հասնում է խաչմերուկում գտնվող թիվ 15 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս՝ շրջանցում է վարե-լահողը և միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Պողոսագոմեր-Առաջաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է 1583,7մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնտեղից թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 1564,5մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետով, միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.37

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՂՈՒՀԱՍԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Վաղուհաս համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Խնկավան համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Գետավան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Զարդախաչ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հաթերք համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմեր համայնքին:

 

ՎԱՂՈՒՀԱՍ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վաղուհաս-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 1348,6մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ ջրբաժանով 1376,1մ բարձրության նիշում մտնելով թիվ 2 շրջադարձային կետը` թեքվում է հարավ-արևմուտք և, թիվ 3 շրջադարձային կետում հատելով գետակը, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում 1336,1մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվում է արևմուտք և, թիվ 5 շրջադարձային կետում հատելով Շենինգետ գետակը, արևմտյան ուղղությամբ անտառի լանջով անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով` միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՂՈՒՀԱՍ-ԽՆԿԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վաղուհաս-Խնկավան սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և հարավային ուղղությամբ գետակով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով` թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

 

ՎԱՂՈՒՀԱՍ-ԳԵՏԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վաղուհաս-Գետավան սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ թիվ 1 շրջադարձային կետում դուրս գալով Դրմբոն-Գետավան ավտոճանապարհը՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում գրունտային ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ ճանապարհով անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով` հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՂՈՒՀԱՍ-ԶԱՐԴԱԽԱՉ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Վաղուհաս -Զարդախաչ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ Թարթառ գետով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՂՈՒՀԱՍ-ՀԱԹԵՐՔ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Վաղուհաս-Հաթերք սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և Թարթառ գետի հունով հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՂՈՒՀԱՍ-ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Վաղուհաս-Հարությունագոմեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հյուսիսային ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը, թփուտները ու հատելով ձորակը, ապա անցնելով վարելահողի և բացատի եզրով` հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատում դաշտային ճանապարհը, շարունակվելով հյուսիսային ուղղությամբ` անտառի եզրով մտնում է դաշտային ճանապարհի վրայի թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա հյուսիսային ուղղությամբ շարունակվելով ջրբաժանով, թիվ 3 շրջադարձային կետից մտնում է ձորակը, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի արևելք և ձորակով անցնելով 367,6մ` թեքվում է արևելք և հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա արևելյան ուղղությամբ անտառի եզրով անցնելով թիվ 6, 7, 8, 9, 10 և 11 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և թիվ 12 շրջադարձային կետով դուրս է գալիս Դրմբոն-Գետավան ավտոճանապարհը, որով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 13, 14, 15, և 16 շրջադարձային կետերով, թեքվում դեպի հյուսիս, անցնելով թիվ 17 և 18 շրջադարձային կետերով` միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՂՈՒՀԱՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Վաղուհաս համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Շահումյանի շրջանի Չարեքտար համայնքին,

«Բ-Ա» հատվածով` պետական պահուստային ֆոնդի հողերին:

 

ՎԱՂՈՒՀԱՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՉԱՐԵՔՏԱՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վաղուհաս 2-րդ հատված-Չարեքտար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 818,4մ` թիվ 1 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1260,1մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետով, թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 1399,9մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվում մինչև թիվ 4 շրջադարձային կետը, որտեղից ձորակով` հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ձորակով անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով` միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՂՈՒՀԱՍ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Ա» հանգուցակետեր

 

Վաղուհաս 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և Արագ գետի հունով հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.38

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Վանք համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Շահմասուր համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Շահմասուր համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Գառնաքար համայնքին:

 

ՎԱՆՔ -ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վանք-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հասնում է 1684,3մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով թիվ 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հյուսիս և հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 6, 1351,1մ բարձրության նիշի թիվ 7 շրջադարձային կետերով, ապա արևմտյան ուղղությամբ հատելով Վանք-Նարեշտար ավտոճանապարհը՝ հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 1720,4մ բարձրության նիշի թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 1772,5մ բարձրության նիշի թիվ 10 շրջադարձային կետով՝ հասնում է 1790,1մ բարձրության նիշի թիվ 11 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով 1578,1մ բարձրության նիշի թիվ 12, 1524,5մ բարձրության նիշի թիվ 13 շրջադարձային կետերով՝ շարունակվում է նույն ուղղությամբ և անցնում թիվ 14 և 15 շրջադարձային կետերով, հասնում է 1320,5մ բարձրության «Եկեղեցու յալ» գագաթի թիվ 16 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 18 շրջադարձային կետին: Այդտեղից հատելով ձորակը՝ հասնում է թիվ 19 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, հասնում դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհից թիվ 20 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևելք` անցնելով թիվ 21 և 22 շրջադարձային կետերով, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 23 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 1258,5մ բարձրության նիշի թիվ 24 շրջադարձային կետով, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1306,8մ բարձրության նիշի թիվ 25 շրջադարձային կետով՝ հատում է ձորակը, հասնում 1325,1մ բարձրության նիշի թիվ 26 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ հասնելով 1350,2մ բարձրության նիշի թիվ 27 շրջադարձային կետին` թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 28 և 29 շրջադարձային կետերով, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հասնում 1430,5մ բարձրության նիշի թիվ 30 շրջադարձային կետին: Այստեղից դաշտային ճանապարհով հասնում է 1413,6մ բարձրության նիշի թիվ 31 շրջադարձային կետին, ապա թեք-վելով հյուսիս-արևելք` անցնում է 1425,7մ բարձրության նիշի թիվ 32, 1483,4մ բարձրության նիշի թիվ 33 շրջադարձային կետերով և հասնում դաշտային ճանապարհի թիվ 34 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 1587,2մ բարձրության նիշի թիվ 35 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 36 շրջադարձային կետով, հասնում 1743,4մ բարձրության նիշի թիվ 37 շրջադարձային կետին, որտեղից ջրբաժանով անցնելով թիվ 38 և 39 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 40 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք` թիվ 41 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևմուտք և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ-ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վանք-Շահմասուր 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ անցնում է 1628,4մ նիշի բարձունքով և նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ բացատով միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

ՎԱՆՔ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վանք-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և հարավային ուղղությամբ` անտառի լանջով միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ-ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Վանք-Շահմասուր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, լանջով հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, հատում այդ ճանապարհը, շարունակվում նույն ուղղությամբ՝ հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, ապա անցնելով 1168,5մ բարձրության նիշի թիվ 5 և 1198,8մ բարձրության նիշի թիվ 6 շրջադարձային կետերով թեքվում է հյուսիս, հասնում դաշտային ճանապարհին և այդ ճանապարհով հասնում խաչմերուկի թիվ 7 շրջադարձային կետին, այնուհետև անցնում 1349,8մ բարձրության նիշի թիվ 8 շրջադարձային կետով, հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, հասնում դաշտային ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 10 շրջադարձային կետին և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ-ԾՄԱԿԱՀՈՂ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Վանք-Ծմակահող սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է Ստեփանակերտ-Վանք ավտոճանապարհի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա այդ ճանապարհի եզրով արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսային ուղղությամբ ձորակով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում 976,2մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավ-արևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ-ԳԱՌՆԱՔԱՐ

Սահմանագիծը՝ «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Վանք-Գառնաքար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհն ու ձորակը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի արևելք և, անտառի եզրին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետով անցնելով՝ հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ անցնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հատում է դաշտային ճանապարհը, շրջանցելով բացատը՝ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, հատում դաշտային ճանապարհը և, արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, ջրբաժանով հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից մտնում է գետակի հունը և միանում «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Վանք համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղա համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Այգեստան համայնքին:

 

ՎԱՆՔ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վանք 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, նույն ուղղությամբ անցնելով 613,2մ՝ հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավային ուղղությամբ անցնելով 1125,5մ և հատելով ձորակը՝ հասնում է 788,1մ բարձրության նիշի թիվ 3 շրջադարձային կետին և, թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՆՈՐ ՄԱՐԱՂԱ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վանք 2-րդ հատված-Նոր Մարաղա սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է հողե ջրանցքին և հյուսիսային ուղղությամբ այդ ջրանցքով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով` թիվ 5 շրջադարձային կետում հատում է Նոր Մարաղա-Հովտաշեն ճանապարհը և, հասնելով թիվ 6 շրջադարձային կետին, նռան այգու եզրով անցնելով թիվ 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով՝ թիվ 10 շրջադարձային կետով մտնում է ձորակը և ձորակով արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 11, 12 և 13 շրջադարձային կետերը՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վանք 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից` Խաչեն գետով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Վանք 2-րդ հատված-Նոր Այգեստան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ գետակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի արևմուտք՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ ձորակով հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ լանջով անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերով՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 8 շրջադարձային կետին և, շարժվելով գրունտային ճանապարհով դեպի հարավ-արևելք՝ անցնում է թիվ 9, 10 և 11 շրջադարձային կետերով և հասնում Նոր Մարաղա-Նոր Սեյսուլան ավտոճանապարհի թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա այդ ավտոճանապարհով անցնելով թիվ 13, 14 և 15 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 16 շրջադարձային կետով՝ միանում է ամբարտակի «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Վանք համայնքի 3-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Շահումյանի շրջանի Չարեքտար համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Դ» հատվածով` Քաշաթաղի շրջանի Վակունիս համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Քաշաթաղի շրջանի Արախիշ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Շահումյանի շրջանի Հովվաշեն համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Շահումյանի շրջանի Եղջերունիկ համայնքին:

 

ՎԱՆՔ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՉԱՐԵՔՏԱՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վանք 3-րդ հատված-Չարեքտար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վանք 3-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ լեռնաշղթայով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերը՝ հասնում է 2300,5մ նիշի «Կոյուկայա» եռանկյունավորման կետի թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից ջրբաժանով անցնելով 459մ՝ թիվ 4 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից նույն ուղղությամբ հատելով ձորակը՝ անցնում է թիվ 6 շրջադարձային կետով և շարունակվում նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում թիվ 9 և 10 շրջադարձային կետերով, որտեղից էլ թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը՝ հասնում է 2141,4մ բարձրության նիշի թիվ 11 շրջադարձային կետին: Այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հատելով ձորակը՝ հասնում է 2141,4մ բարձրության նիշից 30մ արևելք գտնվող թիվ 12 շրջադարձային կետին: Այդ կետից նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ հասնում է 2184,7մ բարձրության նիշի թիվ 13 շրջադարձային կետին, թեքվում արևելք, անցնում 2327,1մ բարձրության նիշի թիվ 14 շրջադարձային կետով, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է 2390,5մ բարձրության նիշի Խոջայուրտ լեռան գագաթի թիվ 15 շրջադարձային կետին: Այդտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 16 շրջադարձային կետին, թեքվում արևելք, անցնելով 228մ՝ հասնում է թիվ 17 շրջադարձային կետին, շարունակվելով և անցնելով 2197,3մ բարձրության նիշի թիվ 18 շրջադարձային կետով, թեքվում է հարավ-արևելք` անցնելով 2181,7մ բարձրության նիշի թիվ 19, 2193,2մ բարձրության նիշի թիվ 20, 2152,6մ բարձրության նիշի թիվ 21, 2204,6մ բարձրության նիշի թիվ 22 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 2205,3մ բարձրության նիշի թիվ 23, 2308,4մ բարձրության նիշի թիվ 24 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 2292,1մ բարձրության նիշի թիվ 25 շրջադարձային կետին: Այնուհետև թեքվում է հարավ 210մ, անցնում թիվ 26 շրջադարձային կետով, այնուհետև անցնելով 2190,4մ բարձրության նիշի թիվ 27 և 2173,4մ բարձրության նիշի թիվ 28 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 2150,7մ բարձրության նիշի թիվ 29 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք` անցնում 2127,4մ բարձրության նիշի թիվ 30, 1983,9մ բարձրության նիշի թիվ 31 շրջադարձային կետերով և, ջրբաժանով 360մ անցնելով, հասնում է թիվ 32 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք 291մ՝ հասնում է թիվ 33 շրջադարձային կետին, այնուհետև ջրբաժանով 523մ անցնելով՝ հասնում է թիվ 34 շրջադարձային կետին, շարունակվելով ևս 809մ՝ անցնում է թիվ 35 շրջադարձային կետով և նույն ուղղությամբ շարունակվելով` հատում է Վանք-Նարեշտար ճանապարհը, անցնում թիվ 36 շրջադարձային կետով և հասնում Նարեշտար գետի ափի թիվ 37 շրջադարձային կետին: Այնուհետև գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում է Խաչեն գետի հետ միախառնման կետի թիվ 38 շրջադարձային կետին, որտեղից Խաչեն գետով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 39 շրջադարձային կետով և հատելով Վանք-Նարեշտար ճանապարհը՝ շարունակվում է մինչև թիվ 40 շրջադարձային կետը: Այդտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք 607մ՝ անցնում է թիվ 41 շրջադարձային կետով և շարունակվում մինչև դաշտային ճանապարհի թիվ 42 շրջադարձային կետը, ապա ջրբաժանով անցնելով 854մ՝ հասնում է թիվ 43 շրջադարձային կետին, շարունակվելով ևս 557մ՝ անցնում է 2260,5մ բարձրության նիշի թիվ 44 շրջադարձային կետով, ապա ջրբաժանով հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 399մ՝ հասնում է թիվ 45 շրջադարձային կետին: Ապա շարունակվելով ևս 212մ՝ հասնում է թիվ 46 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 47, 48, 49 և 50 շրջադարձային կետերով՝ հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնում է 2523,8մ բարձրության նիշի թիվ 51 շրջադարձային կետով, թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 52, 53 և 54 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 55 և 2525,4մ բարձրության նիշի թիվ 56 շրջադարձային կետերով և միանում 2562,1մ բարձրության նիշի «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՎԱԿՈՒՆԻՍ

Սահմանագիծը՝ «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վանք 3-րդ հատված-Վակունիս սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով և հատելով ձորակը՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկի թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք` դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում է 2281,9մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ անցնում է դաշտային ճանապարհի թիվ 5 շրջադարձային կետով ու հասնում 2173,6մ բարձրության նիշի թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք` անցնում է 2122,6մ բարձրության նիշի թիվ 7 և 2127,8մ բարձրության նիշի թիվ 8 շրջադարձային կետերով և, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 2223մ ու հատելով ձորակները՝ հասնում է թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք 446մ՝ հասնում է թիվ 10 շրջադարձային կետին և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՐԱԽԻՇ

Սահմանագիծը՝ «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Վանք 3-րդ հատված-Արախիշ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 2193,2մ բարձրության նիշի բարձունքով՝ հասնում է լեռնագագաթի թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք 1361մ, անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով և միանում 2360,4մ բարձրության նիշի «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՀՈՎՎԱՇԵՆ

Սահմանագիծը՝ «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Վանք 3-րդ հատված-Հովվաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 2297,4մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ շարունակվում է ևս 639մ, թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով, հատում ձորակը, ապա շարունակվելով ևս 531մ՝ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 282մ՝ անցնում է թիվ 5 շրջադարձային կետով, շարունակվում ևս 373մ, հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս 214մ, անցնում թիվ 7 շրջադարձային կետով, թեքվում հյուսիս-արևմուտք 660մ, հասնում 2258,2մ բարձրության նիշի թիվ 8 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք և հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է 2313,2մ բարձրության նիշի թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 2260,1մ բարձրության նիշի թիվ 10 շրջադարձային կետով, այնուհետև շարունակվում մինչև 2277,2մ բարձրության նիշի թիվ 11 շրջադարձային կետը, ապա հյուսիսային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ հասնում է 2251,4մ բարձրության նիշի թիվ 12 շրջադարձային կետին, որտեղից նույն ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը և անցնելով 2228,1մ բարձրության նիշի թիվ 13, 2249,8մ բարձրության նիշի թիվ 14, 2281,4մ բարձրության նիշի թիվ 15, 2250,4մ բարձրության նիշի թիվ 16 շրջադարձային կետերով և հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում է 2287,6մ բարձրության նիշի «Զ» հանգուցային կետին:

 

 

 

ՎԱՆՔ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿ

Սահմանագիծը՝ «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Վանք 3-րդ հատված-Եղջերունիկ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը՝ անցնում է 2225,4մ բարձրության նիշի թիվ 1 և 2241,4մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետերով, ապա հարավային ուղղությամբ անցնելով 2179,6մ բարձրության նիշի թիվ 3, 2190,6մ բարձրության նիշի թիվ 4, 2177,6մ բարձրության նիշի թիվ 5, 2195,7մ բարձրության նիշի թիվ 6 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է 2209,7մ բարձրության նիշի թիվ 7 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 2175,1մ բարձրության նիշի թիվ 8 և 2164,7 մ բարձրության նիշի թիվ 9 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 2083,5մ բարձրության նիշի թիվ 10 և 2225,1մ բարձրության նիշի թիվ 11 շրջադարձային կետերով, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 12 շրջադարձային կետով՝ հատում է դաշտային ճանապարհը և հասնում 2303,0մ բարձրության նիշի թիվ 13 շրջադարձային կետին և հյուսիսային ուղղությամբ միանում 2301,2մ բարձրության նիշի «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Վանք համայնքի 4-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմեր համայնքին,

«Բ-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ՎԱՆՔ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վանք 4-րդ հատված-Հարությունագոմեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ հասնում է 1260,6մ բարձրության նիշին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվելով և դաշտային ճանապարհի ոլորանում դուրս գալով թիվ 2 շրջադարձային կետը՝ թեքվում է դեպի արևմուտք և միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Ա» հանգուցակետեր

 

Վանք 4-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, շարժվելով հարավային ուղղությամբ ձորակով՝ անցնում է թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով դեպի արևմուտք՝ անտառի լանջով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս և անտառի լանջով անցնում թիվ 4 և 5 շրջադարձային կետերով և հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Վանք համայնքի 5-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ՎԱՆՔ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Ա» հանգուցակետեր

 

Վանք 5-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով արևմուտք` անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով և միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.39

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐԴԱՁՈՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Վարդաձոր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Կուսապատ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ծաղկաշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ներքին Հոռաթաղ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավան համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մեհմանա համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Է-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ համայնքին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և արևմտյան ուղղությամբ հատելով ձորակները` հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս` անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով, ապա ձորակով արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով, թեքվում է դեպի հյուսիս, հասնում 1074,4մ բարձրության նիշի թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա անցնելով 140,4մ` հատում է դաշտային ճանապարհը և հյուսիսային ուղղությամբ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին: Այստեղից կտրուկ թեքվում է դեպի արևմուտք՝ Ամբարին ջուր գետակը հատելով, հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ԿՈՒՍԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր-Կուսապատ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով շարժվելով` հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է 1145,9մ բարձրության նիշում, շարունակվում է նույն ուղղությամբ և հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է 1129,1մ բարձրության նիշում, այնուհետև նույն ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով, լանջով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է 1145,4մ բարձրության նիշում, որտեղից շարունակվելով դեպի արևելք` հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ, այնուհետև թիվ 6 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է 862,4մ բարձրության նիշում, ապա հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի մոտ: Այնուհետև շարժվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 8 շրջադարձային կետով` հասնում է դաշտային ճանապարհների հատման կետում գտնվող «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր-Ծաղկաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով` միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՐԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր-Ներքին Հոռաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ լանջով շրջանցելով վարելահողը` հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով արևմուտք և անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով` թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3 շրջադարձային կետում հատում է Ներքին Հոռաթաղ-Վարդաձոր ավտոճանապարհը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ` անցնում է թիվ 4 շրջադարձային կետով և, հասնելով 743.2մ բարձրության նիշի թիվ 5 շրջադարձային կետին` թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 6 շրջադարձային կետով, ապա նույն ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով թիվ 7 շրջադարձային կետով` միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ՆՈՐ ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր-Նոր Կարմիրավան սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով` ժայռի վրայով միանում «Է» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ՄԵՀՄԱՆԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր-Մեհմանա 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցելով թիվ 2 շրջադարձային կետով` միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ՃԱՆԿԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր-Ճանկաթաղ սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ Գյուլաթաղ գետակով հատելով դաշտային ճանապարհը` հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվելով արևմտյան ուղղությամբ` հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով` հասնում է դաշտային ճանապարհին, նշված ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ հասնում 864,0մ բարձրության նիշին, շարունակվելով` հատում դաշտային ճանապարհը, հասնում 966,4մ բարձրության նիշին, ապա շարունակվում մինչև դաշտային ճանապարհը և այդ ճանապարհով արևմտյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Վարդաձոր համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ 2-րդ հատվածին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր 2-րդ հատված-Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը և շրջանցելով վարելահողերը, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից արևմտյան ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը և անցնելով թիվ 2 և 3 շրջադարձային կետերով, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 220,2մ՝ հասնում է ջրատարին, ջրատարով անցնելով 486,7մ՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, այնուհետև ձորակով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՃԱՆԿԱԹԱՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր 2-րդ հատված-Ճանկաթաղ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, շարունակվում է նույն ուղղությամբ և թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ հասնում ջրանցքին և, ջրանցքով հասնելով թիվ 3 շրջադարձային կետին, հարավարևմտյան ուղղությամբ շրջանցելով նախկին գինեգործարանի տարածքը, հասնում է ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին և, այդ ճանապարհով անցնելով 305մ, թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 5 շրջադարձային կետով, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.40

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐՆԿԱԹԱՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Վարնկաթաղ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի քաղաքային համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ համայնքին:

 

ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վարնկաթաղ պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ ջրբաժանի դաշտային ճանապարհով անցնում է թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք` լանջով միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ-ՄԱՏԱՂԻՍ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վարնկաթաղ-Մատաղիս սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և շարժվելով արևմտյան ուղղությամբ` հատում է Մարտակերտ-Մատաղիս ավտոճանապարհը թիվ 1 շրջադարձային կետում, այնուհետև շարժվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ լանջով, անցնելով 616,4մ` հասնում է 560,1մ բարձրության նիշի թիվ 2 շրջադարձային կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և հատելով ձորակը` հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 794մ, հատելով ձորակը` հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին: Այնուհետև դաշտային ճանապարհով անցնելով 575մ` թեքվում է արևմուտք և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վարնկաթաղ-Մարտակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին, թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում այն և շարունակվելով նույն ուղղությամբ` թիվ 2 շրջադարձային կետում հատում է ձորակը և, շարունակվելով ու շրջանցելով վարելահողը, հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի արևելք և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ-ՄԱՂԱՎՈՒԶ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Վարնկաթաղ-Մաղավուզ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով` հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, հատում Մատաղիս-Վարնկաթաղ ավտոճանապարհը և շարժվելով հարավարևելյան ուղղությամբ` հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 5 շրջադարձային կետով և թիվ 6 շրջադարձային կետում հատում Մարտակերտ-Մատաղիս ավտոճանապարհը, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ շարժվելով դաշտային ճանապարհով և անցնելով թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով` հատում է Եզինգոմեր լեռնաճյուղը և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 9 շրջադարձային կետով` միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 12.41

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Վերին Հոռաթաղ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմեր համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հաթերք համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Սարսանգի ջրամբարին,

«Ե-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտ համայնքին:

 

ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վերին Հոռաթաղ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ՝ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով` թեքվում է դեպի արևմուտք և անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մտնելով ձորակը, անցնում է թիվ 4 շրջադարձային կետով և նույն ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ-ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վերին Հոռաթաղ-Հարությունագոմեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ձորակով հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, մտնում է թիվ 2 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվելով դեպի արևմուտք` անցնում է թիվ 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով` թիվ 7 շրջադարձային կետում վարելահողի եզրից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 8 շրջադարձային կետով, թիվ 9 շրջադարձային կետից 14,8մ հեռավորության վրա շրջանցելով դպրոցը` թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, թիվ 10 շրջադարձային կետով մտնելով գետակը, հունով հասնում է թիվ 11 շրջադարձային կետին, ապա դուրս գալով հունից` թիվ 12 շրջադարձային կետում անցելով ջրբաժանով, թեքվում է դեպի արևելք, հասնելով թիվ 13 շրջադարձային կետին՝ ուղղվում դեպի հյուսիս` հասնելով թիվ 14 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով 88մ` թեքվում հյուսիս, հասնում թիվ 15 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ շրջանցելով վարելահողը` հասնում է թիվ 16 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 17 շրջադարձային կետով և շարունակվելով նույն ուղղությամբ ու անցնելով թիվ 18 շրջադարձային կետով` հատում է Դրմբոն-Գետավան ավտոճանապարհը և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ-ՀԱԹԵՐՔ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վերին Հոռաթաղ-Հաթերք սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և Թարթառ գետով արևմտյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

 

ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ-ՍԱՐՍԱՆԳԻ ՋՐԱՄԲԱՐ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Վերին Հոռաթաղ-Սարսանգի ջրամբար սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և ջրամբարի ափի 820մ բարձրության նիշի հորիզոնականով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ-ԿՈՃՈՂՈՏ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Վերին Հոռաթաղ-Կոճողոտ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և շարժվելով հյուսիսային ուղղությամբ` հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք` հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով` թեքվում է հյուսիս, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով, նորից թեքվում հյուսիս-արևելք և, հասնելով թիվ 4 շրջադարձային կետին, հյուսիսային ուղղությամբ միանում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա ճանապարհով հասնելով թիվ 6 շրջադարձային կետին` հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ թիվ 7 շրջադարձային կետում հատում է Դրմբոն-Գետավան ավտոճանապարհը և նույն ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

 

 

 

Հավելված 12.42

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՏՈՆԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տոնաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս համայնքին:

 

ՏՈՆԱՇԵՆ-ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Տոնաշեն-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ՝ Թարթառի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք և շարունակվելով ձորակով՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անտառի լանջով անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, շրջանցելով բացատը և հատելով ձորակը՝ հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ ջրբաժանով հյուսիսային ուղղությամբ հասնում է թիվ 9 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք` ջրբաժանով միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՏՈՆԱՇԵՆ-ՄԱՏԱՂԻՍ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Տոնաշեն-Մատաղիս սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և առվակով հարավային ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՏՈՆԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Տոնաշեն համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս համայնքին,

«Բ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Թալիշ համայնքին:

 

ՏՈՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՏԱՂԻՍ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Տոնաշեն 2-րդ հատված-Մատաղիս սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ թեքվում է և հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով՝ թիվ 2 շրջադարձային կետում հատում է Մատաղիս-Թալիշ ավտոճանապարհը և շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ անցնում է թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, որտեղից հյուսիսային ուղղությամբ նախկին ջրանցքով հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՏՈՆԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԹԱԼԻՇ

Սահմանագիծը՝ «Բ-Ա» հանգուցակետեր

 

Տոնաշեն համայնքի 2-րդ հատված-Թալիշ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով ձորակով՝ թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում է Մատաղիս-Թալիշ ավտոճանապարհը և արևմտյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

 

 

 

 

Հավելված 12.43

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՔՈԼԱՏԱԿԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

 ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Քոլատակ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Թբլղու համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ՔՈԼԱՏԱԿ-ԹԲԼՂՈՒ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Քոլատակ-Թբլղու սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ հատելով ձորակը՝ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում է հարավ 372մ, ապա թեքվելով հարավ-արևելք` լանջով հասնում դաշտային ճանապարհին, հատում այն, հասնում հանքային ջրի աղբյուրի մոտ գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին և մտնելով Թբլղու գետակի հունը` հասնում է ձորակի հետ հատման կետը, թեքվում է հարավ-արևելք, հատում գրունտային ճանապարհը, հասնում կամրջից 27մ հեռավորության վրա գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից մտնելով Քոլատակ գետակի հունը` հարավարևելյան ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՔՈԼԱՏԱԿ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Քոլատակ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, Քոլատակ գետակով հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 861,5մ բարձրության նիշի թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա շարունակվելով ևս 357մ` թիվ 2 շրջադարձային կետում թեքվում է արևմուտք, թիվ 3 շրջադարձային կետում մտնում է Քոլատակ գետակի հունը և, անցնելով թիվ 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով, թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակները` հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, այնուհետև շարունակվում մինչև թիվ 9 շրջադարձային կետը, ապա հատելով ձորակը` թիվ 10 շրջադարձային կետում թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հասնում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 11 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ նշված ճանապարհով հասնում է թիվ 12 շրջադարձային կետին և արևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

 

ՔՈԼԱՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Քոլատակ համայնքի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Թբլղու համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքին:

 

ՔՈԼԱՏԱԿ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Քոլատակ 2-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և ջրբաժանով հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից անտառի լանջով՝ հարավային ուղղությամբ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով, թիվ 4 շրջադարձային կետում մտնում է ձորակը և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

 

ՔՈԼԱՏԱԿ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԹԲԼՂՈՒ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Քոլատակ 2-րդ հատված-Թբլղու սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից հարավային ուղղությամբ անցնելով անտառի եզրով` հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա վարելահողի եզրով արևմտյան ուղղությամբ անցնում է թիվ 3 շրջադարձային կետով և թիվ 4 շրջադարձային կետում հատելով ճանապարհը` հարավարևմտյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով դաշտային ճանապարհով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

 

ՔՈԼԱՏԱԿ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԽԱՉԵՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Քոլատակ 2-րդ հատված-Խաչեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ հասնում է գրունտային ճանապարհին, թիվ 1 շրջադարձային կետում հատում այն և միանում «Գ» հանգուցային կետին: