«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2011թ. փետրվարի 17-ին

Հոդված  1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  վարչատարածքային  բաժանման  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-15 օրենքը (այսուհետ՝ օրենք) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 9.1-9.42-ում:»:

 

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.1.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերանի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերանի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.1-ում:»:

 

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.2-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.2.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.2-ում:»:

 

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.3.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.3-ում:»:

 

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.4.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.4-ում:»:

 

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.5-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.5.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Ավետարանոցի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ավետարանոցի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.5-ում:»:

 

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.6.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Արմենակավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Արմենակավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.6-ում:»:

 

Հոդված 8. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.7.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Բերքաձորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Բերքաձորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.7-ում:»:

 

Հոդված 9. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.8.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դահրավի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դահրավի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.8-ում:»:

 

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.9.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.9-ում:»:

 

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.10.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Իվանյանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Իվանյանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.10-ում:»:

 

Հոդված 12. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.11.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Լուսաձորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Լուսաձորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.11-ում:»:

 

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.12-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.12.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խանցքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խանցքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.12-ում:»:

 

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.13-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.13.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խաչենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խաչենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.13-ում:»:

 

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.14-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.14.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խաչմաչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խաչմաչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.14-ում:»:

 

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.15.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնածախի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնածախի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.15-ում:»:

 

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.16-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.16.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնապատի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնապատի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.16-ում:»:

 

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.17.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Խնձրիստանի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնձրիստանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.17-ում:»:

 

Հոդված 19. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.18.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խրամորթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խրամորթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.18-ում:»:

 

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.19.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Ծաղկաշատի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.19-ում:»:

 

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.20-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.20.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.20-ում:»:

 

Հոդված 22. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.21.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հարավի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հարավի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.21-ում:»:

 

Հոդված 23. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.22-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.22.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հիլիսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հիլիսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.22-ում:»:

 

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.23-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.23.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Հովսեփավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հովսեփավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.23-ում:»:

 

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.24.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Մադաթաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Մադաթաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.24-ում:»:

 

Հոդված 26. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.25-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.25.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Մխիթարիշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Մխիթարիշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.25-ում:»:

 

Հոդված 27. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.26-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.26.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի 

Մոշխմհատի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների  նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.26-ում:»:

 

Հոդված 28. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.27-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.27.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Նախիջևանիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Նախիջևանիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.27-ում:»:

 

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.28-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.28.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ներքին Սզնեքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ներքին Սզնեքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.28-ում:»:

 

Հոդված 30. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.29-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.29.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.29-ում:»:

 

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.30-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.30.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Շոշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Շոշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.30-ում:»:

 

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.31-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.31.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.31-ում:»:

 

Հոդված 33. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.32-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.32.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Ջրաղացների գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ջրաղացների գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.32-ում:»:

 

Հոդված 34. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.33-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.33.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ռևի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ռևի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.33-ում:»:

 

Հոդված 35. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.34-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.34.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Սարդարաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Սարդարաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.34-ում:»:

 

Հոդված 36. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.35-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.35.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  Սառնաղբյուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Սառնաղբյուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.35-ում:»:

 

Հոդված 37. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.36-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.36.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Սարուշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Սարուշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.36-ում:»:

 

Հոդված 38. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.37-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.37.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Սղնախի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Սղնախի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.37-ում:»:

 

Հոդված 39. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.38-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.38.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Վարդաձորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Վարդաձորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.38-ում:»:

 

Հոդված 40. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.39-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.39.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Վերին Սզնեքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Վերին Սզնեքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.39-ում:»:

 

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.40-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.40.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ուղտասարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ուղտասարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.40-ում:»:

 

Հոդված 42. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.41-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.41.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Փառուխի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Փառուխի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.41-ում:»:

 

Հոդված 43. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.42-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 9.42.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քռասնիու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քռասնիու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.42-ում:»:

 

Հոդված 44. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

17 մարտի 2011թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-9-Ն

 

  

Հավելված 9.1.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

     

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 2152.82հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 26826.16մ:

Ասկերան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նախիջևանիկ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքին:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ-ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ասկերան-Նախիջևանիկ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, Կարկառ գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնելով 1199.2մ, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետը, այնուհետև նույն ուղղությամբ շարժվելով լանջով, հասնում է 550.9մ բարձրության նիշին, որտեղից հատելով Ասկերան-Նախիջևանիկ ավտոճանապարհը, հասնում 566.1մ բարձրության նիշը, որտեղից ուղղելով հարավային ուղղությամբ, ջրբաժանով հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակելով դեպի հարավ, ջրբաժանով անցնելով 1114.0մ, 1114.0մ և 1092.9մ բարձրության նիշերը, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6729.41մ:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը ՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ասկերան-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և ջրբաժանով հասնում մինչև 1193.5մ բարձրության նիշը, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, շրջանցելով բացատի արևելյան եզրը, թեքվում դեպի արևմուտք, լանջով բարձրանում դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1747.04մ:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ-ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ասկերան-Շոշ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և ուղղվում դեպի արևմուտք, հասնելով թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնտեղից ուղղվում դեպի հյուսիս, ջրբաժանով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի արևմուտք` անտառի եզրով հասնում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3488.87մ:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ-ԲԵՐՔԱՁՈՐ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ասկերան-Բերքաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, ուղղվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմտյան ուղղությամբ ձորակով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1561.32մ:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ–ԻՎԱՆՅԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ասկերան-Իվանյան սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, ուղղվելով լանջով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, իջնում թիվ 1 շրջադարձային կետը, այնուհետև Ասկերան-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի ձախ եզրով անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով և, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, խճուղային ճանապարհով անցնելով թիվ 3, 4, 5 շրջադարձային կետերով, Կարկառի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ՝ հասնում է «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3924.85մ:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ–ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Ասկերան-Նորագյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և արևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ՝ անցնում է արոտավայրի եզրով, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավային ուղղությամբ հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին և ժայռի արևմտյան ելուստով հասնում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2789.92մ:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ-ԽՆԱՊԱՏ

Սահմանագիծը`«Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Ասկերան-Խնապատ սահմանագիծը սկսվում է «Ա« հանգուցային կետից, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում է թիվ 23 և 22 շրջադարձային կետերին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք Աղդամ-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու աջ եզրով՝ հասնում թիվ 21 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք դաշտային ճանապարհով թիվ 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 և 7 շրջադարձային կետերով, Ասկերան–Խնապատ ավտոճանապարհի ձախ եզրով հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, լանջով շարունակվում թիվ 5, 4, 3 և 2 շրջադարձային կետերով, և թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, հասնում ձորակին ու ուղղվում դեպի հարավ-արևմուտք 1343.6 մ, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ՝ լանջով հասնում «Է» հանգուցային կետին:

«Է-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6584.81մ:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Տարածությունը կազմում է 594.32 հա, սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը` 14063.32մ:

Ասկերան 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Փառուխ համայնքին,

«Բ -Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խրամորթ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքին:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՓԱՌՈՒԽ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ասկերան 2-րդ հատված-Փառուխ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և արևմտյան ուղղությամբ, ձորակով, միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2928.32 մ:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ԽՐԱՄՈՐԹ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ասկերան 2-րդ հատված-Խրամորթ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, ուղղվելով ժայռային ելուստի վերևով հյուսիսային ուղղությամբ, անցնելով 957.5 մ բարձրության նիշը, թեքվելով հյուսիս-արևելք դեպի 862.6մ բարձրության նիշը՝ անցնում է թիվ 1 շրջադարձային կետով, ապա արևմտյան ուղղությամբ ձորակով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2814.05մ:

 

ԱՍԿԵՐԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ԽՆԱՊԱՏ

Սահմանագիծը ` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ասկերան 2-րդ հատված-Խնապատ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և ուղղվում լանջով` արևելյան ուղղությամբ անցնելով 1001.2մ բարձրության նիշով, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք` անցնելով 937.6մ բարձրության նիշը, ապա Խնապատ-Հին Ղլիշբաղ ավտոճանապարհի եզրով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, հատելով վարելահողը հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, միանում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը, ուղղվում մինչև թիվ 3 շրջադարձային կետը, ժայռի ելուստով հարավարևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5653.45մ:

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը`«Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ասկերան 2-րդ հատված -Նորագյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և ուղղվում դաշտային ճանապարհով դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցելով անտառի եզրը՝ հարավային ուղղությամբ՝ լանջով անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2667.50մ:

 

 

 

Հավելված 9.2.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 812.48հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 18537.11մ:

Ակնաղբյուր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ներքին Սզնեք համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքին:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ

Սահմանագիծը `«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր-Ներքին Սզնեք սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 893.04մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԽԱՉՄԱՉ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր-Խաչմաչ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և ուղղվում գետակի հունի ուղղությամբ դեպի հարավ ու, թեքվելով դեպի արևելք 988.4մ բարձրություն ունեցող բլրի լանջով, միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին և, ուղղվելով դեպի հյուսիս, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2540.29մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ–ՍԱՐՈՒՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր-Սարուշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ձորակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հարավ` անցնելով թիվ 4, 5, 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով, արևմտյան ուղղությամբ մտնում է ձորակը և հարավային ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5211.28մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ–ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ

Սահմանագիծը `«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր-Սարգսաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ, դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում մինչև դաշտային ճանապարհի հետ հատման կետը և հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3512.16մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ–ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր-Մադաթաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 197.2մ, հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին ու, թեքվելով հարավ, 125մ հատելով ձորակը՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և, ճանապարհով հասնելով թիվ 4 շրջադարձային կետին, ուղղվում է մինչև ձորակը, որը հատելով հարավ–արևմտյան ուղղությամբ պտղատու այգու եզրով, անցնելով թիվ 3 և 2 շրջադարձային կետերով, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք 315մ, թեքվում դեպի արևելք, անցնում 215.3մ, թեքվելով դեպի հյուսիս 188.9մ, հասնելով դաշտային ճանապարհին՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2432.10մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր–Ավետարանոց սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, դաշտային ճանապարհով, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, թեքվելով դեպի հյուսիս, անցնում է թիվ 3 շրջադարձային կետը և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ թիվ 4 շրջադարձային կետով միանում «Է» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 935.40մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ–ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ

Սահմանագիծը`«Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր-Ջրաղացներ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով, դաշտային ճանապարհով միանում թիվ 5 շրջադարձային կետին ու, արևմուտքից շրջանցելով թփուտները, հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Է» հանգուցային կետին:

«Է-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3012.85մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 287.61հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 12013.44մ:

Ակնաղբյուր 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին, ձորակով,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 5-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Դ-Ե» հատվածով՝ Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Է-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով ձորակով, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1059,48մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 2-րդ հատված-Ջրաղացներ 5-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 875,34 մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և արևմտյան ուղղությամբ՝ ճանապարհով, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ -Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1022,35մ:

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 2-րդ հատված-Մաճկալաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և արևմտյան ուղղությամբ ճանապարհով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 293,75 մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 2-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դեպի արևմուտք, ճանապարհով անցնում թիվ 1 շրջադարձային կետով և, անցնելով 157.6 մ ուղղությամբ, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք և միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2281,86մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ - ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`« Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 2-րդ հատված-Ջրաղացներ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և միանում «Է» հանգուցային կետին:

« Զ -Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1341,52մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 2-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և, շարժվելով ճանապարհով, հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի արևելք դաշտային ճանապարհով, անցնելով թիվ 2 և 1 շրջադարձային կետերով, միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Է-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5139,14մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 3.95 հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 1016.74մ: Ակնաղբյուր 3-րդ հատվածը անկլավի ձևով գտնվում է Ավետարանոց 3-րդ հատվածի տարածքում:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 25.97հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 2246.03մ:

Ակնաղբյուր 4-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, դաշտային ճանապարհով,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին, գետակով,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, գետակով,

«Է-Ը» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին,

«Ը-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 4-րդ հատված-Մադաթաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, շարժվելով գրունտային ճանապարհով, հարավարևելյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 264,49մ:

 

 

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 4-րդ հատված-Կարմիր գյուղ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, հարավարևելյան ուղղությամբ հատելով թթայգին, միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 453,43մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 4-րդ հատված-Ջրաղացներ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, թեքվում է հարավ-արևելք և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 145,19մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄՈՇԽՄՀԱՏ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 4-րդ հատված-Մոշխմհատ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 94,76մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 4-րդ հատված-Ջրաղացներ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 159,67մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 4-րդ հատված-Սարուշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Է» հանգուցային կետին:

« Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 315,63մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 4-րդ հատված-Մադաթաշեն 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 39,8մ, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք և միանում «Ը» հանգուցային կետին:

«Է-Ը» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 376,01մ:

 

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՍՈՍ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը`«Ը-Ա» հանգուցակետեր

 

Ակնաղբյուր 4-րդ հատված-Սոս (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ը-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 436,86 մ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.3.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՅԳԵՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 2282.4հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 31974.2մ:

Այգեստան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնածախ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Դահրավ համայնքին:

 

ԱՅԳԵՍՏԱՆ-ԼՈՒՍԱՁՈՐ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Այգեստան-Լուսաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 2065մ, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ անցնելով 334մ, ապա թեքվելով 203մ դեպի արևմուտք՝ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա անցնելով 766.3մ, 776.2մ և 817.0մ նիշ ունեցող կետերը՝ հասնում է 869.0մ ՊԳՑ կետին, թեքվում դեպի հյուսիս- արևմուտք, հասնում Մարտակերտ-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից նույն ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ 185.8մ անցնելով, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, որտեղից ջրբաժանով և վարելահողի եզրով միանում է «Ա« հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5448.7մ:

 

ԱՅԳԵՍՏԱՆ–ԻՎԱՆՅԱՆ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Այգեստան-Իվանյան սահմանագիծը «Գ» հանգուցային կետից անցնում է Ասկերան–Ստեփանակերտ մայրուղու աջ մասով, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, անցնելով օդանավակայանի տարածքով` հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2148.46մ:

 

ԱՅԳԵՍՏԱՆ-ԲԵՐՔԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Այգեստան-Բերքաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Ստեփանակերտ-Ասկերան ավտոճանապարհի աջ եզրով, միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3520,49մ:

 

ԱՅԳԵՍՏԱՆ–ԽՆԱԾԱԽ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Այգեստան-Խնածախ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և Մեղրագետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, աջ եզրով, ուղղվելով` հասնում է կամրջին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, հասնում 716.8մ բարձրության նիշը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ հատում է Խնածախ-Այգեստան ավտոճանապարհը, և ուղղությունը փոխելով դեպի հարավ` դաշտային ճանապարհով թեքվում դեպի արևմուտք՝ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ հասնում 887.7մ բարձրության նիշը, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` մինչև 917.8մ բարձրության նիշը, այնտեղից թեքվում դեպի արևմուտք 883.8մ բարձրության նիշը և թեքվելով՝ միանում «Ե« հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6550.08մ:

 

 

 

 

ԱՅԳԵՍՏԱՆ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Այգեստան-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, շարժվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, անցնում է 933.5մ, 1006.3մ և 952.7մ բարձրության նիշերը, թեքվում է դեպի արևմուտք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով անցնելով՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 60.2մ, թեքվում արևմուտք 237.7մ, թեքվում հյուսիս 183մ, թեքվում հյուսիս–արևելք 199.4մ, թեքվում հյուսիս-արևմուտք 206մ, լանջով հարավ –արևմտյան ուղղությամբ անցնում 465.3մ, թեքվում արևմուտք 141.5մ, ապա հարավ–արևմուտք` 479.1մ, հարավ` 183.1մ, հարավ–արևմուտք` 254.2մ, հասնում ձորակին, ձորակով անցնելով՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին: Այնուհետև անցնելով ձորակը՝ հասնում է 1034.8մ բարձրության նիշին, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հատելով ձորակները, շրջանցելով թփուտները արևմուտքից, թեքվում է դեպի հյուսիս–արևելք, հատում ձորակը և միանում թիվ 3 շրջադարձային կետին: Ապա անցնելով 1015.9մ, 1025.6մ, 991.8մ բարձրության նիշերով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում դաշտային ճանապարհի խաչմերուկ, և ճանապարհով հասնում է 1002.4մ նիշ ունեցող բարձունքը, այնուհետև անցնելով 1006.8մ նիշի բարձունքով՝ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 10923.87մ:

 

ԱՅԳԵՍՏԱՆ-ԴԱՀՐԱՎ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Այգեստան-Դահրավ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, շարժվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, հասնում մինչև 982.2մ բարձրության նիշը, որտեղից շարունակվելով, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 1011.6մ բարձրության նիշը, որտեղից էլ նույն ուղղությամբ անցնելով 941.1մ բարձրության նիշ ունեցող կետով՝ հասնում է 1011.7մ բարձրության նիշը, ապա թեքվելով արևմտյան ուղղությամբ՝ հասնում 1030.8մ բարձրության նիշ ունեցող կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ հասնում է գետակին և հոսանքի ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3382.60մ:

 

 

 

Հավելված 9.4.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման»մասին»Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՍՏՂԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1584.13հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 20157.57մ:

Աստղաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հիլիս համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հովսեփավան համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Դահրավ համայնքին,

«Ը-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խանցք համայնքին:

 

ԱՍՏՂԱՇԵՆ-ՀԻԼԻՍ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Աստղաշեն–Հիլիս սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, անցնելով արևելյան ուղղությամբ արոտավայրի եզրով, անցնելով 1006.1մ բարձրության նիշով և թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` ձորակով հասնում է անտառի արևելյան եզրին, որտեղից թեքվում է հարավ՝ հասնելով խոտհարքի հյուսիսային եզրին և նույն ուղղությամբ շարժվելով՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս ու դաշտային ճանապարհով մտնում թիվ 1 շրջադարձային կետը, թեքվելով հյուսիս-արևելք խճուղային ճանապարհով՝ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվելով հարավ-արևելք թփուտների աջ եզրով՝ հասնում է 696.6մ բարձրության նիշին, որտեղից էլ շարժվելով արևելք՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5570.29մ:

 

ԱՍՏՂԱՇԵՆ–ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Աստղաշեն-Խնձրիստան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, ուղղվելով դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք՝ անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով, թեքվելով դեպի հյուսիս՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ« սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1472.91մ:

ԱՍՏՂԱՇԵՆ–ԾԱՂԿԱՇԱՏ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Աստղաշեն–Ծաղկաշատ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, դաշտամիջյան ճանապարհի արևելյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 331.78մ:

 

ԱՍՏՂԱՇԵՆ–ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Աստղաշեն-Նորագյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ դաշտամիջյան ճանապարհը հատելով՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1521.31մ:

 

ԱՍՏՂԱՇԵՆ–ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Աստղաշեն-Հովսեփավան սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և շարունակվում դեպի հյուսիս և, անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, Աստղաշեն-Իվանյան ավտոճանապարհի աջ եզրով, հասնելով թիվ 6 շրջադարձային կետին՝ հատում է ճանապարհը և միանում «Ե« հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1732.67մ:

 

ԱՍՏՂԱՇԵՆ–ԼՈՒՍԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Աստղաշեն–Լուսաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, Դահրավ-Ստեփանակերտ ճանապարհի եզրով հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում հյուսիս, անցնում թիվ 7 շրջադարձային կետ, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 6 և 5 շրջադարձային կետերը, որտեղից թեքվելով հյուսիս` հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվում է դեպի արևելք, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հյուսիս՝ թիվ 2 շրջադարձային կետով անցնելով, արևելյան ուղղությամբ հասնում Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ավտոմայրուղու վրա գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև հասնելով Պատարա գետին՝ հոսանքի ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2504.72մ:

 

ԱՍՏՂԱՇԵՆ-ԴԱՀՐԱՎ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Աստղաշեն-Դահրավ սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, շարժվում Պատարա գետի հոսանքի ուղղությամբ, ապա շարունակվում դեպի հարավ-արևելյք և գետի հոսանքի ուղղությամբ հասնում «Է» հանգուցային կետին:

«Է-Ը» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1918.87մ:

 

ԱՍՏՂԱՇԵՆ–ԽԱՆՑՔ

Սահմանագիծը` «Ը-Ա» հանգուցակետեր

 

Աստղաշեն-Խանցք սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից` շարժվելով հյուսիս, հասնելով դաշտային ճանապարհին՝ թեքվում է արևմուտք 387,39մ, որտեղից թեքվում հյուսիս՝ հասնելով թիվ 3 շրջադարձային կետը, մտնելով հողե ջրանցքը՝ թեքվում արևմուտք 409մ, թեքվելով հյուսիս՝ ձորակով՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից շարժվելով հյուսիս՝ հասնում է 988.2մ բարձրության նիշը, և հատելով արոտավայրը արևելյան մասում, արոտավայրի հյուսիսարևելյան եզրով հասնում 1011.4մ բարձրության նիշին, որտեղից ջրբաժանով հասնում է «Ա» հանգուցային կետին:

«Ը-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5105.02մ:

 

 

 

 

 

Հավելված 9.5.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1484.38հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 23652.60մ:

Ավետարանոց համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սղնախ համայնքին:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հարավարևելյան ուղղությամբ անտառի եզրով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետը, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2088.22մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց-Ջրաղացներ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, արևմտյան ուղղությամբ ուղղվելով դաշտային ճանապարհով, անցնում թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցելով վարելահողը, անցնելով 1052.0մ բարձունքով և թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, անցնում է 210.2մ, հասնելով դաշտային ճանապարհին և դաշտային ճանապարհով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2748.23մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց-Ակնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, թեքվելով դեպի հյուսիս՝ անցնում է թիվ 3 շրջադարձային կետով և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ թիվ 4 շրջադարձային կետով միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ - Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 935.40մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ–ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց-Մադաթաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ձորակով ուղղվելով դեպի հյուսիս, հատելով ձորակները, թեքվում դեպի հյուսիս–արևմուտք, անցնում 1161.4մ բարձրության նիշով, նույն ուղղությամբ հատելով ձորակը՝ միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևլյան ուղղությամբ հասնելով դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, այն անցնելով 207.6մ՝ հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով արևելք 420.7մ՝ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հարավ 48.7մ՝ հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի արևելք 460.5մ՝ հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ - Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4063.61մ:

 

 

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, ուղղվելով դեպի հարավ, ձորակով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև անցնելով թիվ 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մտնում է ձորակը և ձորակով հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, անցնելով թիվ 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով՝ անտառի եզրով հասնում է թիվ 9 շրջադարձային կետին, շարունակվելով հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, ապա ջրբաժանի ուղղությամբ շարժվելով դեպի թիվ 11 շրջադարձային կետը և անցնելով թիվ 12 և 13 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 10772.02մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ–ՍՂՆԱԽ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց-Սղնախ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 3, 2 և 1 շրջադարձային կետերով, մտնում է գետակի հունը, շարժվելով հոսանքն ի վեր, հատելով Ստեփանակերտ-Ավետարանոց ավտոճանապարհը՝ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ - Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3045.13մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 1015.50հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 20052.32մ:

Ավետարանոց 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Քերթ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 5-րդ հատվածին,

«Զ -Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սղնախ համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին, վարելահողի եզրով,

«Է-Ը» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Ը–Թ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին,

«Թ–Ժ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Ժ–Ի» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին,

«Ի–Լ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին,

«Լ–Խ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Խ–Ծ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Ծ–Կ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Կ–Հ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Հ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքին:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՔԵՐԹ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Մարտունու շրջանի Քերթ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և հարավարևելյան ուղղությամբ լանջով անցնում թիվ 1 շրջադարձային կետով և հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից արևելյան ուղղությամբ անցնելով 620.8մ՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1763.25մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և հարավարևելյան ուղղությամբ ձորակով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1635.05մ:

 

 

 

 

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված-Ակնաղբյուր 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով՝ միանում թիվ 3 շրջադարձային կետին և, հարավային ուղղությամբ հասնելով խճուղային ճանապարհին, նույն ճանապարհով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5139.14մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4- ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Ջրաղացներ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և խճուղային ճանապարհով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1266.2մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՄՈՇԽՄՀԱՏ 5- ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Մոշխմհատ 5-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, վարելահողի եզրով անցնելով, միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 107.11մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՍՂՆԱԽ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը ` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Սղնախ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, անցնելով վարելահողի եզրով, միանում «Է» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 542.95մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Սարուշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և, շարժվելով գետակով, միանում «Ը» հանգուցային կետին:

«Է-Ը» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1684.43մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Ջրաղացներ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից և, անցնելով գետակով, միանում «Թ» հանգուցային կետին:

«Ը-Թ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 353.18մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՄՈՇԽՄՀԱՏ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Թ–Ժ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Մոշխմհատ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից և, շարժվելով գետակով, միանում «Ժ» հանգուցային կետին:

«Թ-Ժ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 190.31մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ժ–Ի» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Ջրաղացներ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ժ» հանգուցային կետից և, անցնելով գետակով, միանում «Ի» հանգուցային կետին:

«Ժ-Ի» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 62.13մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՄՈՇԽՄՀԱՏ 3- ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Ի–Լ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված –Մոշխմհատ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ի» հանգուցային կետից և, շարժվելով վարելահողի եզրով, միանում «Լ» հանգուցային կետին:

«Ի-Լ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 88.12մ:

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` « Լ–Խ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Ջրաղացներ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Լ» հանգուցային կետից և, շարժվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, հասնում է խճուղային ճանապարհին և, ներառելով պահեստի տարածքը, միանում «Խ» հանգուցային կետին:

«Լ-Խ« սահմանագծի երկարությունը կազմում է 565.09մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Խ–Ծ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Կարմիր գյուղ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Խ» հանգուցային կետից և, շարժվելով խճուղային ճանապարհով, միանում «Ծ« հանգուցային կետին:

«Խ-Ծ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 524.76մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Ծ–Կ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Մադաթաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ծ» հանգուցային կետից և, շարժվելով խճուղային ճանապարհով, միանում «Կ» հանգուցային կետին:

«Ծ-Կ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 938.39մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՄՈՇԽՄՀԱՏ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Կ–Հ» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Մոշխմհատ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Կ» հանգուցային կետից և, շարժվելով խճուղային ճանապարհով, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, անցնելով 141.8մ՝ թեքվում դեպի հյուսիս–արևմուտք և դաշտային ճանապարհով միանում «Հ» հանգուցային կետին:

«Կ-Հ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 922.42մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Հ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ավետարանոց 2-րդ հատված–Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Հ» հանգուցային կետից և, շարժվելով հյուսիսային ուղղությամբ, հասնում է բարձունքին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ լանջով՝ արևելյան և հարավարևելյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հարավ` հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Հ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5267.33մ:

 

ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 8.49հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 1296.52մ: Ավետարանոցի 3-րդ հատվածը անկլավի տեսքով գտնվում է Մարտունու շրջանի Սոս համայնքի տարածքում:

 

 

 

Հավելված 9.6.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 506.17հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 18194.66մ:

Արմենակավան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Փառուխ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հովտաշեն համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Այգեստան համայնքին:

 

ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Արմենակավան–պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, հատելով ավտոճանապարհը, հասնում է ձորակին ու, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնելով 1252.3մ, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում 2757.90 մ:

 

ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ–ՓԱՌՈՒԽ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Արմենակավան-Փառուխ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և անցնելով ավտոճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ՝ հասնում է թիվ 20 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս՝ միանում թիվ 19 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք՝ անցնելով թիվ 18 և 17 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 16 շրջադարձային կետին, այնտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 15, 14 և 13 շրջադարձային կետերը՝ հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 11, 10, 9 և 8 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 7 շրջադարձային կետին, ապա ուղղվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 6, 5, 4 և 3 շրջադարձային կետերը՝ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին և, դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետը, միանում թիվ 21 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ` անցնելով ձորակով 400մ, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7404.44մ:

 

ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Արմենակավան-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, շարժվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, վարելահողի եզրով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 804.31մ:

 

ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ–ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Արմենակավան-Սարդարաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, ձորակով անցնելով 811.3մ, հասնում է դաշտային ճանապարհին, ճանապարհով անցնելով 564.7մ՝ միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավային ուղղությամբ անցնելով 468.4մ՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1400.59մ:

 

ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ–ՀՈՎՏԱՇԵՆ (ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ )

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Արմենակավան-Հովտաշեն (Մարտակերտի շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Խաչեն գետի հոսանքի ուղղությամբ, գետի հունով հասնում է «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3141.24մ:

 

ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ–ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ (ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ )

Սահմանագիծը`«Զ -Ա» հանգուցակետեր

 

Արմենակավան-Նոր Այգեստան (Մարտակերտի շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Խաչեն գետի հունով հոսանքի ուղղությամբ, միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2024.78մ:

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.7.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԲԵՐՔԱՁՈՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1127.67հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 24042.21մ:

Բերքաձոր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ստեփանակերտ քաղաքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնածախ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերան քաղաքին:

 

ԲԵՐՔԱՁՈՐ-ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Բերքաձոր- Շոշ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, ուղղվում դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 329.9մ՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 397.8մ ու ուղղվելով դեպի հարավ 770.6մ, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 356.8մ, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև ուղղվելով հարավ-արևմուտք՝ հասնում է մինչև ձորակը` թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև ձորակով ուղղվում հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մինչև թիվ 4 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնում թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերը, այդտեղից թեքվում արևմուտք` դաշտային ճանապարհով հասնում ճանապարհի խաչմերուկին, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք` ջրամբարի եզրով և ձորակով հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով հարավային ուղղությամբ հասնում թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերին և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11096.07մ:

 

ԲԵՐՔԱՁՈՐ–ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Բերքաձոր-Ստեփանակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, երկաթգծի կամրջից հարավարևելյան ուղղությամբ 262.7մ անցնելուց հետո թեքվում է հարավ` 75.6մ, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ, լանջով՝ նախկին ոռոգման ջրատարի ուղղությամբ, արևելյան և հարավային ուղղությամբ շրջանցում բանջարանոցները, նորից միանում ոռոգման ջրատարին և հարավային ուղղությամբ հասնում մինչև Աջափնյակ թաղամասից հոսող գետակի հետ միախառնման տեղը, որից հետո գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4397.40մ:

 

ԲԵՐՔԱՁՈՐ–ԽՆԱԾԱԽ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Բերքաձոր-Խնածախ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, Կարկառ գետով հասնում Կարկառի և Մեղրագետի միախառնման տեղը, այնուհետև Մեղրագետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 320.69մ:

 

ԲԵՐՔԱՁՈՐ-ԱՅԳԵՍՏԱՆ

Սահմանագիծը`«Դ -Ե» հանգուցակետեր

 

Բերքաձոր-Այգեստան սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, Ստեփանակերտ-Ասկերան ավտոճանապարհի աջ եզրով հասնում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3520.49մ:

 

 

 

ԲԵՐՔԱՁՈՐ-ԻՎԱՆՅԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Բերքաձոր-Իվանյան սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, Կարկառ գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում մինչև զորամաս տանող ճանապարհի կամրջին, այնուհետև հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե - Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3145.96մ:

 

ԲԵՐՔԱՁՈՐ-ԱՍԿԵՐԱՆ

Սահմանագիծը`«Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Բերքաձոր-Ասկերան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից` հյուսիսարևմտյան, ապա արևմտյան ուղղությամբ ձորակով միանում «Զ» հանգուցային կետին

«Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1561.33մ:

 

 

 

Հավելված 9.8.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԴԱՀՐԱՎԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 2205.86հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 32652.38մ:

Դահրավ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով`Ասկերանի շրջանի Խանցք համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով`Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով`Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքին:

 

ԴԱՀՐԱՎ-ԽԱՆՑՔ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Դահրավ-Խանցք սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Պատարա գետի հոսանքի ուղղությամբ, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1704.90մ:

 

ԴԱՀՐԱՎ-ԱՍՏՂԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Դահրավ-Աստղաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և Պատարա գետի հոսանքի ուղղությամբ ուղղվում դեպի հարավ-արևելք, ապա գետի հոսանքի ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1918.87մ:

 

ԴԱՀՐԱՎ–ԼՈՒՍԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Դահրավ-Լուսաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով, հասնում մինչև 786.1մ բարձրության նիշը, ապա շարունակվում մինչև 902.4մ բարձրության նիշը, ապա թեքվելով դեպի հարավարևելյան ուղղությամբ՝ հասնում 947.3մ բարձրության նիշը, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում 931.7մ բարձրության նիշը, որտեղից էլ հարավարևելյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ - Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2204.25մ:

 

 

 

ԴԱՀՐԱՎ-ԱՅԳԵՍՏԱՆ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Դահրավ-Այգեստան սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, հասնում մինչև 982.2մ բարձրության նիշը, որտեղից շարունակվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ՝ հասնում է 1011.6մ նիշը, որտեղից էլ նույն ուղղությամբ հասնելով 941.1մ բարձրության նիշ ունեցող կետով՝ հասնում է 1011.7մ բարձրության նիշը, ապա թեքվելով արևմտյան ուղղությամբ՝ հասնում 1030.8մ նիշ ունեցող բարձունքին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հասնելով գետակին և շարժվելով հոսանքի ուղղությամբ՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3382.60մ:

 

ԴԱՀՐԱՎ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Դահրավ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, շարժվելով գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, հասնում է մինչև 2 գետակների միախառնման 908.4մ բարձրության նիշը, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ նույն գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ՝ հասնում մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ՝ հասնում է 1361.0մ բարձրության նիշը, որտեղից էլ հարավարևմտյան ուղղությամբ շրջանցելով բացատը՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ շարժվելով՝ հասնում 1529.0մ բարձրության նիշը: Այդտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին և դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում բացատի եզրին, որտեղից էլ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 674.3մ, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1632.5մ բարձրության նիշով, ջրբաժանով հասնում բացատի եզրին, թեքվում և հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1533.1մ բարձրության նիշը, շարժվելով դեպի արևմուտք՝ միանում ձորակին, ձորակով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևելք՝ շրջանցում խոտհարքը, հասնում 1732.4մ բարձրության նիշը, այնտեղից հյուսիսային ուղղությամբ հասնում 1705.8մ բարձրության նիշին, որտեղից թեքվելով դեպի արևելք և հյուսիս-արևելք, անցնելով 1735.1մ և 1724.6մ բարձրության նիշերը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ հասնում է 1726.3մ և 1756.0մ բարձրության նիշերը, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք՝ անցնում 1672.6մ բարձրության նիշով և հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, այնտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս- արևելք և հյուսիս, ջրբաժանով անցնելով 1593.2մ բարձրության նիշը՝ հասնում է 1526.8մ բարձրության նիշին: Վերջինից թեքվելով դեպի արևելք և հարավ-արևելք, անցնելով 1600.8մ և 1510.8մ բարձրության նիշերով, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ անցնում 1483.4մ բարձրության նիշով և հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և հասնելով դաշտային ճանապարհին ու անցնելով 168.6մ արևելյան ուղղությամբ, անցնելով 1393.0մ բարձրության նիշով, ապա թեքվելով արևելք, անցնելով 160.6մ հյուսիսարևելյան ուղղությամբ և 1392.7մ բարձրության ՊԳՑ կետով՝ ջրբաժանով միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3382.60մ:

 

ԴԱՀՐԱՎ–ՊԱՏԱՐԱ

Սահմանագիծը`«Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Դահրավ–Պատարա սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ, հասնում բացատի եզրին, ապա թեքվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, հասնելով գետակին և հոսանքի ուղղությամբ շարժվելով՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1873.62մ:

 

 

 

Հավելված 9.9

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԴԱՇՈՒՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 603.98հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 13712.05մ:

Դաշուշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Քռասնի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` Ստեփանակերտ քաղաքին:

 

ԴԱՇՈՒՇԵՆ-ՔՌԱՍՆԻ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Դաշուշեն-Քռասնի սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, շարունակվելով՝ ուղղվում Ստեփանակերտ-Մարտունի ավտոճանապարհի աջ եզրով մինչև գետակի կամուրջը, այնուհետև ձորակով իջնում մինչև «Բ» հանգուցային կետը:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2236.09մ:

 

ԴԱՇՈՒՇԵՆ-ՇՈՇ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Դաշուշեն-Շոշ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, շարժվելով ձորակով, հասնում մինչև թիվ 5 շրջադարձային կետը, շարունակվելով դաշտային ճանապարհով՝ հարավային ուղղությամբ անցնում է թիվ 4, 3 և 2 շրջադարձային կետերով, թեքվելով արևմուտք՝ ձորակով հասնում մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, որից հետո շարունակվում Դաշուշեն-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի ձախ եզրով և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ - Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6294.85մ:

 

ԴԱՇՈՒՇԵՆ–ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Դաշուշեն-Ստեփանակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Քռասնի-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի ձախ կողմով, անցնում 254.7մ, այնուհետև վարելահողի եզրով և դաշտային ճանապարհով ուղղվում դեպի հարավ-արևմուտք` մինչև գետակի հունը, որը հատելով, շարունակվում է արևմտյան ուղղությամբ՝ շրջանցելով վարելահողը արևմուտքից և հարավից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում է Կարկառ գետի հունին և հոսանքին հակառակ ուղղությամբ շարունակվում մինչև գետակի հետ միախառնման կետը, ապա գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնելով 881.3մ, հասնում է ձորակին և ձորակով բարձրանում գազալցակայանի ուղղությամբ և հասնում Ստեփանակերտ-Շուշի և Ստեփանակերտ-Կարմիր շուկա ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5183.96մ:

 

 

 

Հավելված 9.10.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին«

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԻՎԱՆՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1108.54հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 19196.08մ:

Իվանյան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ասկերան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հովսեփավան համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքին:

 

ԻՎԱՆՅԱՆ–ԱՍԿԵՐԱՆ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Իվանյան–Ասկերան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, անցնելով լանջով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, իջնում է թիվ 1 շրջադարձային կետը, այնուհետև Ասկերան-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի ձախ եզրով միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին ու, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք խճուղային ճանապարհով, անցնելով թիվ 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, Կարկառի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում է մինչև զորամաս տանող ճանապարհի կամրջին, այնուհետև հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3924.85մ:

 

ԻՎԱՆՅԱՆ–ԲԵՐՔԱՁՈՐ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Իվանյան–Բերքաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Կարկառ գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, հասնում մինչև զորամաս տանող ճանապարհի կամրջին, այնուհետև ուղղվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ - Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3145.96մ:

 

ԻՎԱՆՅԱՆ–ԱՅԳԵՍՏԱՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Իվանյան–Այգեստան սահմանագիծը, սկսվելով «Գ» հանգուցային կետից, անցնում է Ասկերան–Ստեփանակերտ մայրուղու աջ մասով, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, օդանավակայանի տարածքով՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2148.46մ:

 

ԻՎԱՆՅԱՆ–ԼՈՒՍԱՁՈՐ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Իվանյան–Լուսաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև շարունակվելով արևմտյան ուղղությամբ՝ դաշտային ճանապարհի ուղղությամբ միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին և, անցնելով հյուսիսային ուղղությամբ, ձորակով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3317.45մ:

 

ԻՎԱՆՅԱՆ-ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Իվանյան-Հովսեփավան սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով` Մեղրագետ գետի հունով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե - Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1261.25մ:

 

ԻՎԱՆՅԱՆ–ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը`«Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Իվանյան–Նորագյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Աստղաշեն–Իվանյան տանող ավտոճանապարհի աջ եզրով, զորավարժարանի տարածքով միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև հյուսիսային ուղղությամբ հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին` ժայռի եզրով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5395.22մ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.11.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԼՈՒՍԱՁՈՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 978.0 հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 14308.06 մ:

Լուսաձոր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հովսեփավան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով`Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Դահրավ համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքին:

 

ԼՈՒՍԱՁՈՐ–ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Լուսաձոր–Հովսեփավան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Պատարա գետի հոսանքի ուղղությամբ, հասնում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 833.03մ:

 

ԼՈՒՍԱՁՈՐ–ԻՎԱՆՅԱՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Լուսաձոր–Իվանյան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով ձորով հարավային ուղղությամբ, անցնելով 651.3մ բարձրության նիշով, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվում է արևելք և հարավարևելյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից էլ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ հասնում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3317.45մ:

 

ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ԱՅԳԵՍՏԱՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Լուսաձոր–Այգեստան սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 2065մ՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 334մ, ապա թեքվելով արևմուտք 203մ՝ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա 766.3մ, 776.2մ և 817.0մ բարձրության նիշ ունեցող կետերը անցնելով՝ հասնում 869.0մ ՊԳՑ կետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում Մարտակերտ-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու թիվ 3 շրջադարձային կետին, որտեղից նույն ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ 185.8մ անցնելով՝ հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, այդտեղից ջրբաժանով և վարելահողի եզրով միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5448.7մ:

 

ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ԴԱՀՐԱՎ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Լուսաձոր-Դահրավ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով, հասնում մինչև 786.1մ բարձրության նիշը, ապա շարունակվում մինչև 902.4մ բարձրության նիշը, ապա թեքվելով հարավարևելյան ուղղությամբ՝ հասնում 947.3մ բարձրության նիշը, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ հասնում 931.7մ բարձրության նիշը, որտեղից էլ հարավարևելյան ուղղությամբ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2204.25մ:

 

ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ԱՍՏՂԱՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Լուսաձոր–Աստղաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Դահրավ-Ստեփանակերտ ճանապարհի եզրով, հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հյուսիս, անցնում թիվ 7 շրջադարձային կետը, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 6 և 5 շրջադարձային կետերով, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս՝ հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվում է արևելք, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հյուսիս, թիվ 2 շրջադարձային կետով անցնելով արևելյան ուղղությամբ՝ հասնում է Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ավտոմայրուղու վրա գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև հասնելով Պատարա գետին՝ հոսանքի ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ե-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2504.72մ:

 

 

 

Հավելված 9.12.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՆՑՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 876.26հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը`16556.54 մ:

Խանցք համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հիլիս համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Դահրավ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ԽԱՆՑՔ-ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խանցք-Խնձրիստան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և գետակի հունով՝ հոսանքի ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 527.04մ:

 

ԽԱՆՑՔ-ՀԻԼԻՍ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Խանցք -Հիլիս սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, ուղղվելով հյուսիս-արևմուտք՝ ջրբաժանով անցնում է 1042.8մ նիշ ունեցող բարձունքը, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ հասնում 1051,3մ նիշ ունեցող բարձունքը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում 969.8մ նիշ ունեցող բարձունքը և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1629.76մ:

 

ԽԱՆՑՔ-ԱՍՏՂԱՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Խանցք-Աստղաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից` ուղղվելով հյուսիս ու հասնելով դաշտային ճանապարհին, թեքվում է արևմուտք 387.39մ, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հասնելով թիվ 3 շրջադարձային կետին, մտնելով հողե ջրանցքը՝ թեքվում է արևմուտք 409մ, թեքվելով հյուսիս՝ ձորով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղից շարժվելով դեպի հյուսիս՝ հասնում է 988.2մ բարձրության նիշը և, հատելով արոտավայրը արևելյան մասում, արոտավայրի հյուսիսարևելյան եզրով հասնում է 1011.4մ բարձրության նիշին, որտեղից ջրբաժանով միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5105.02մ:

 

ԽԱՆՑՔ-ԴԱՀՐԱՎ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Խանցք-Դահրավ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և Պատարա գետի հոսանքի ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1704.90մ:

ԽԱՆՑՔ–ՊԱՏԱՐԱ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Խանցք-Պատարա սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հարավ, շրջանցելով թփուտները, մտնում է ձորակը և ձորակով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից հատելով Աստղաշեն-Պատարա ճանապարհը, թեքվում է հարավ–արևելք և Պատարա գետի հոսանքի ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին;

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5272.09մ:

 

ԽԱՆՑՔ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Խանցք-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ ուղղվելով՝ ջրբաժանով հասնում է 1101.1մ նիշ ունեցող բարձունքը, թեքվում դեպի հյուսիս, հասնում 987.2մ նիշին, որտեղից էլ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2317.99մ:

 

 

 

Հավելված 9.13.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՉԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 2147.40հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 33083.31մ:

Խաչեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Նոր Սեյսուլան համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարդարաշենի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ռև համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքին,

«Ը-Թ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Թ-Ժ» հատվածով` ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնքին,

«Ժ-Ա» հատվածով` ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Կիչան համայնքին:

 

ԽԱՉԵՆ–ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ (ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խաչեն–Նոր Ղազանչի (Մարտակերտի շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, Խաչեն գետի հունով՝ հոսանքի ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2209.93մ:

 

ԽԱՉԵՆ-ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆ (ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Խաչեն–Նոր Սեյսուլան (Մարտակերտի շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և Խաչեն գետի հունով՝ հոսանքի ուղղությամբ միանում «Գ« հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2615.07մ:

 

 

 

 

 

 

ԽԱՉԵՆ–ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Խաչեն-Սարդարաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, ձորակով՝ հյուսիսային ուղղությամբ ուղղվում ձորակի` Խաչենագետին միախառնվելու տեղին և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1244.82մ:

 

ԽԱՉԵՆ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Խաչեն-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, ձորակով հարավարևմտյան ուղղությամբ 564մ ուղղվելով՝ հասնում ժայռի ելուստի տակը, այնուհետև թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 244.7մ, թեքվում հյուսիս՝ անցնում 279մ, թեքվում հյուսիս-արևմուտք՝ անցնում 470.4մ, թեքվում արևմուտք` լանջով անցնում 761.4մ, թեքվում հյուսիս` անցնում 74.3մ, թեքվում հյուսիս-արևելք` անցնում 251.2մ և, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ստորոտով հատելով գետակը, բացատի եզրով, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում է 680.1մ բարձրության նիշին և, հատելով ձորակը, անցնում 1097.3մ, թեքվում հարավ` հասնում 11561մ բարձրության նիշին, ապա ջրբաժանով, շրջանցելով խոտհարքը, հասնում է 1314.9մ բարձրության նիշին, թեքվում հարավ-արևելք` անցնում 745.8մ, հասնում խոտհարքի եզրին, թեքվում հարավ-արևմուտք և միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 8210.69մ:

 

ԽԱՉԵՆ-ՌԵՎ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Խաչեն-Ռև սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հասնում 1326.7մ բարձունքին, թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 1293.3մ բարձրության նիշը, ապա ջրբաժանով անցնելով 1265.9մ, 1265.2մ և 1074.2մ բարձրության նիշերը, 953.6մ բարձրության նիշում միանում դաշտային ճանապարհին, ճանապարհով անցնում 166մ, ապա նույն ուղղությամբ անցնում 259մ, թեքվում դեպի հարավ, հատում ձորակը և թփուտների եզրով միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3876.43մ:

 

ԽԱՉԵՆ–ԾԱՂԿԱՇԱՏ

Սահմանագիծը`«Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Խաչեն–Ծաղկաշատ սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, ուղղվում հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատում Ծաղկաշատ–Խաչեն ավտոճանապարհը և միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 606.63մ:

 

ԽԱՉԵՆ-ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Խաչեն-Խնձրիստան սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, ուղղվելով արևելք՝ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետը, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերը և դաշտային ճանապարհով միանում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից ուղղվելով հարավ 105մ՝ թեքվում է հարավ-արևելք` անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերը, և, հատելով Խնձրիստան-Խաչեն ավտոճանապարհը, հասնում է 1026.1 նիշ ունեցող բարձունքը, որտեղից շարունակվելով հարավ-արևելք 925մ, միանում է «Է» հանգուցային կետին:

«Է-Ը» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4383.19մ:

 

ԽԱՉԵՆ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Խաչեն-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, ուղղվելով հյուսիս-արևելք՝ ջրբաժանով հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, հասնում Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ճանապարհին գտնվող թիվ 4 շրջադարձային կետին, մտնում ձորակով հասնում երկու գետակների միախառնման 784.9մ բարձրության նիշը, այնուհետև ձորակով՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում է հաջորդ երկու գետակների միախառնման կետը, ապա թեքվելով արևմուտք` ձորակով հասնում 753.5մ բարձրության նիշին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք` անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով, հատում Քոլատակ տանող ճանապարհը և նույն ուղղությամբ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ հասնում 807.0մ բարձրության նիշին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին և, անցնելով 247մ, միանում «Թ» հանգուցային կետին:

«Ը-Թ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6144.66մ:

 

ԽԱՉԵՆ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ (ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը`«Թ-Ժ» հանգուցակետեր

 

Խաչեն–Առաջաձոր (Մարտակերտի շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ Խաչենի հունով, հատելով Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ավտոճանապարհը՝ միանում «Ժ» հանգուցային կետին:

«Թ-Ժ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1033.14մ:

 

ԽԱՉԵՆ–ԿԻՉԱՆ (ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը`«Ժ-Ա« հանգուցակետեր

 

Խաչեն–Կիչան (Մարտակերտի շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Ժ» հանգուցային կետից և Խաչեն գետի հունով՝ հոսանքի ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ժ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2758.75մ:

 

 

 

Հավելված 9.14.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՉՄԱՉԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1157.91հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 15945.30մ:

Խաչմաչ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ննգի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կավահան համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մսմնա համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ներքին Սզնեք համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղ համայնքին:

 

ԽԱՉՄԱՉ-ՆՆԳԻ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խաչմաչ-Ննգի սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով արևելյան ուղղությամբ, շրջանցելով արոտավայրը, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1216.80մ:

 

ԽԱՉՄԱՉ–ԿԱՎԱՀԱՆ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը՝ «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Խաչմաչ-Կավահան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, շրջանցելով արոտավայրը հարավ-արևմուտքից, անցնելով 1343.5մ, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1793.13մ:

 

ԽԱՉՄԱՉ–ՄՍՄՆԱ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Խաչմաչ–Մսմնա սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դեպի հարավ–արևմուտք, անցնելով 1329.5մ բարձունքի լանջով, հատում դաշտային ճանապարհը, այնուհետև՝ Խաչմաչ-Մսմնա խճուղին, հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1394.41մ:

 

 

 

ԽԱՉՄԱՉ–ՍԱՐՈՒՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Խաչմաչ-Սարուշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, ձորակով հասնում է Կարմիր շուկա-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու հետ հատման թիվ 6 շրջադարձային կետը և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2757.13մ:

 

ԽԱՉՄԱՉ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Խաչմաչ-Ակնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, ուղղվելով գետակի հունի ուղղությամբ դեպի հարավ և թեքվելով դեպի արևելք 988.4մ բարձրություն ունեցող բլրի լանջով՝ մտնում թիվ 1 շրջադարձային կետը, ուղղվում դեպի հյուսիս և միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2540.29մ:

 

ԽԱՉՄԱՉ–ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Խաչմաչ-Ներքին Սզնեք սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, հատելով Ստեփանակերտ-Կարմիր շուկա ավտոճանապարհը, անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով ու թեքվելով դեպի հարավ, ձորակով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2094.32մ:

 

ԽԱՉՄԱՉ–ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Խաչմաչ-Կարմիր գյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և, շարժվելով ձորակով դեպի հյուսիս, Կարմիր գյուղ-Խաչմաչ ավտոճանապարհը հատելով թիվ 1 շրջադարձային կետում, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ հասնում 1419.0մ բարձրության նիշին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 1435.9մ բարձրության նիշը՝ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին ու արևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Է-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4149.23մ:

 

 

 

Հավելված 9.15.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԽՆԱԾԱԽԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 4464.15հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 36661.50մ:

Խնածախ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ստեփանակերտ քաղաքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Շուշի քաղաքին,

«Դ-Ե» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Ե-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքին:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ԲԵՐՔԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խնածախ-Բերքաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, Կարկառ գետով հասնում Կարկառի և Մեղրագետի միախառնման տեղը, այնուհետև Մեղրագետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում է «Ա» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 320.69մ:

ԽՆԱԾԱԽ–ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ստեփանակերտ–Խնածախ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, դեպի հյուսիս-արևելք ջրբաժանով հասնում մինչև 1432մ բարձրության նիշը, որից հետո հյուսիս-արևելք ուղղությամբ իջնում է ձորակը, ձորակով հասնում մինչև Փահլուր բնակավայրից արևելք գտնվող ձորակի հետ միախառնվելու կետը, շարժվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և շրջանցելով գերեզմանի հատվածը՝ անտառի եզրով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ իջնում գետակի հունը, այնուհետև հոսանքի ուղղությամբ անցնելով 1487մ, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետը՝ իջնում է Թրակետ գետի հունը և հոսանքի ուղղությամբ շարունակվում մինչև Ստեփանակերտ-Ասկերան ճանապարհին գտնվող կամուրջը, միանում Կարկառ գետին և հունով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11816.66մ:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ՇՈՒՇԻ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Խնածախ-Շուշի սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք՝ հասնում է 1611.3մ բարձրության նիշին, այնուհետև ջրբաժանով արևելյան ուղղությամբ անցնելով անտառի եզրով՝ միանում դաշտային ճանապարհին և, թեքվելով դեպի հյուսիս, անցնում ՊԳՑ 1761.7մ բարձրության նիշը, ուղղվելով դեպի արևելք և հյուսիս-արևելք՝ ջրբաժանով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5473.20մ:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Խնածախ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ շրջանցում է բացատը, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ անցնում է 575մ, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, հասնում բացատի եզրին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1852.4մ բարձրության նիշը, հասնում է ձորերի միախառնման տեղը, ապա հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով գետակի հունը՝ հասնում է բացատի եզրին, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս, հասնում բացատի եզրին, որտեղից թեքվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ՝ անցնելով 1841.3մ՝ թեքվում է դեպի հյուսիս- արևելք՝ անցնելով 1508.4մ բարձրության նիշը, հասնում 2 գետակների միախառնման կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք` բացատի եզրով հասնում է 2 ձորակների միախառնման կետին, թեքվում հարավ-արևելք՝ անցնելով 791.9մ, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, շրջանցում բացատը, հասնում ՊԳՑ 1431.9մ բարձրության նիշին, որտեղից ջրբաժանով արևելյան ուղղությամբ հասնում է մինչև 968.0մ բարձրության նիշը ու միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 12500,88մ:

 

ԽՆԱԾԱԽ-ԱՅԳԵՍՏԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Խնածախ-Այգեստան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, Մեղրագետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ աջ եզրով ուղղվելով հասնում է կամրջին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ, հասնում 716.8մ բարձրության նիշին, թեքվելով հարավ-արևմուտք, հատում է Խնածախ-Այգեստան ավտոճանապարհը, որտեղից ուղղությունը փոխելով դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով թեքվում դեպի արևմուտք` անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ՝ հասնում է 887.7մ բարձրության նիշը, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք` մինչև 917.8մ բարձրության նիշը, այնտեղից թեքվում արևմուտք 883.8մ բարձրության նիշը և թեքվելով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6550.08մ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.16.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԽՆԱՊԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1869.35հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 25436.56մ:

Խնապատ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խրամորթ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Դ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Դ-Ե» հատվածով` Նախիջևանիկ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերան քաղաքին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Ասկերան 2-րդ հատվածին:

 

ԽՆԱՊԱՏ–ԽՐԱՄՈՐԹ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խնապատ-Խրամորթ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան լանջով հասնում մինչև ձորակ, այնուհետև շարունակվում ձորակով մինչև թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերը, այնուհետև վարելահողի միջով անցնելով թիվ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 և 12 շրջադարձային կետերը՝ թեքվում դեպի հարավ, հողե ջրանցքի ձախ եզրով հասնում մինչև թիվ 13 շրջադարձային կետը, որտեղից դուրս է գալիս Ստեփանակերտ-Աղդամ ավտոճանապարհի ձախ եզրը և, անցնելով թիվ 14 շրջադարձային կետով, միանում «Բ» հագուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5107.80մ:

 

ԽՆԱՊԱՏ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Խնապատ-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, Ստեփանակերտ-Մարտունի ավտոճանապարհի ձախ եզրով հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվելով հարավ-արևելք՝ Ուղտասար տանող ճանապարհի ձախ եզրով հասնում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 688.18մ:

 

ԽՆԱՊԱՏ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Խնապատ-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, Կարկառ գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ՝ գետի հունով հատելով թիվ 1 շրջադարձային կետը՝ հասնում է «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1534.14մ:

 

ԽՆԱՊԱՏ–ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Խնապատ-Նախիջևանիկ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, Կարկառի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ հասնում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2029.80մ:

 

ԽՆԱՊԱՏ-ԱՍԿԵՐԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ« հանգուցակետեր

 

Խնապատ-Ասկերան սահմանագիծը սկսվում է «Ե« հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հասնում թիվ 23 և 22 շրջադարձային կետերին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք՝ Աղդամ-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու աջ եզրով հասնում է թիվ 21 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք դաշտային ճանապարհով թիվ 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 և 7 շրջադարձային կետերով՝ Ասկերան–Խնապատ ավտոճանապարհի ձախ եզրով հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին, լանջով շարունակվում թիվ 5, 4, 3 և 2 շրջադարձային կետերով, և թեքվելով հարավ, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ հասնում ձորակին ու ձորակով ուղղվում դեպի հարավ-արևմուտք 1343.6մ, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ՝ լանջով հասնում է «Զ« հանգուցային կետին:

«Ե-Զ« սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6584.81մ:

 

ԽՆԱՊԱՏ–ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը`«Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Խնապատ-Նորագյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, հարավային ուղղությամբ հասնում է 1174.3մ նիշ ունեցող բարձունքը, թեքվելով դեպի արևմուտք 48.4մ՝ հասնում է անտառի եզրը և, հարավային ուղղությամբ անտառի եզրով անցնելով, հասնում է 1145.5մ բարձրության նիշը և, շարունակվելով դեպի հարավ, թփուտները շրջանցելով, արևմուտքից և հարավից միանում է «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3837.98մ:

 

ԽՆԱՊԱՏ-ԱՍԿԵՐԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Խնապատ-Ասկերան 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, լանջով արևելյան ուղղությամբ անցնում 1001.2մ բարձրության նիշով, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 937.6մ բարձրության նիշը, ապա Խնապատ-Հին Ղլիշբաղ ճանապարհի եզրով, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, հատելով վարելահողը, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ թեքվում է դեպի հյուսիս–արևմուտք, միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը մինչև թիվ 3 շրջադարձային կետը՝ ժայռի ելուստով հարավարևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Է-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5653.45մ:

 

 

 

Հավելված 9.17.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԽՆՁՐԻՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1576.77հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 29880.73մ:

Խնձրիստան համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հիլիս համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խանցք համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ-ԽԱՉԵՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խնձրիստան-Խաչեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, ուղղվելով արևելք՝ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերը և դաշտային ճանապարհով միանում թիվ 5 շրջադարձային կետին, որտեղից ուղղվելով հարավ 105մ՝ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 6 և 7 շրջադարձային կետերը և հատելով Խնձրիստան-Խաչեն ավտոճանապարհը՝ հասնում 1026.1մ նիշ ունեցող բարձունքը, որտեղից շարունակվելով դեպի հարավ-արևելք 925մ՝ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4383.19մ:

 

 

 

 

 

ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ–ԾԱՂԿԱՇԱՏ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Խնձրիստան-Ծաղկաշատ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ ուղղվելով` անցնում 996,1մ նիշ ունեցող բարձունքով և անտառի եզրով հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հարավ՝ անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերը, մտնում ձոր և ձորով անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետը և 406.2մ դեպի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ուղղվելով` թեքվում հարավ-արևելք, անցնում հին կամրջով և, շարունակվելով դեպի հարավ 32.3մ, թեքվում դեպի արևելք և, գետակի հունով անցնելով ֆերման, թեքվում է հարավ 172.9մ, հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, այնուհետև վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 8, 9, 10, 11 և 12 շրջադարձային կետերը՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7850.05մ:

 

ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ-ԱՍՏՂԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Խնձրիստան-Աստղաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, ուղղվելով դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերը, թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերը, թեքվելով դեպի հյուսիս՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1472.91մ:

 

ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ-ՀԻԼԻՍ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Խնձրիստան-Հիլիս սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից` շարժվելով դեպի արևելք մինչև դաշտային ճանապարհը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում ջրբաժանին և թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք՝ անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերը, թիվ 3 շրջադարձային կետում հատելով Հիլիս-Խնձրիստան ավտոճանապարհը՝ հասնում է ձորակին և, ձորակով հարավարևելյան ուղղությամբ շարժվելով, շրջանցելով ջրամբարի աջ եզրը և անտառը, հատելով արոտավայրը, անտառի եզրով մտնում է ձորակ, ձորակով՝ թիվ 4 շրջադարձային կետը, ապա հասնելով Ստեփանակերտ-Խնձրիստան ավտոճանապարհին, հատելով ճանապարհը, լանջով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետը, թեքվում հարավ-արևելք, մտնում ձորակ և ձորակով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 8339.79մ:

 

ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ–ԽԱՆՑՔ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Խանցք-Խնձրիստան սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, գետի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 527.04մ:

 

ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Խնձրիստան-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից` հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ձորակով հասնում է դաշտային ճանապարհին, թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ հատելով անտառը՝ հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղից ձորակով շարունակվում է հյուսիս-արևմուտք 230մ, թեքվում արևմուտք, անցնելով 1086.7մ նիշ ունեցող բարձրունքը՝ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1136.8 մ և թեքվում հյուսիս-արևելք, հասնում 1278.1մ նիշի բարձունքը և ջրբաժանով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7307.69մ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.18.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԽՐԱՄՈՐԹԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 2450.65հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 22772.46մ:

Խրամորթ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Փառուխ համայնքին:

 

ԽՐԱՄՈՐԹ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Խրամորթ¬պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով բարձրանում մինչև 913.0մ բարձրության նիշը, այնուհետև հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով լանջով 812.1մ և 662.2մ բարձրության նիշերով՝ լանջով մտնում է թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա Ասկերան-Մարտակերտ ավտոճանապարհի ձախ եզրով, հարավային ուղղությամբ ուղղվելով, միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9706.62մ:

 

ԽՐԱՄՈՐԹ–ԽՆԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Խրամորթ-Խնապատ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ լանջով հասնում մինչև ձորակ, այնուհետև ձորակով անցնում թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, ապա վարելահողի միջով անցնելով թիվ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 և 12 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում դեպի հարավ, հողե ջրանցքի ձախ եզրով հասնում մինչև թիվ 13 շրջադարձային կետը, որտեղից դուրս է գալիս Ստեփանակերտ-Աղդամ ավտոճանապարհի ձախ եզրը և, անցնելով թիվ 14 շրջադարձային կետով, միանում «Բ» հագուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5107.80մ:

 

ԽՐԱՄՈՐԹ–ԱՍԿԵՐԱՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Խրամորթ-Ասկերան 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, ժայռային ելուստի վերևով հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 957.5մ բարձրության նիշը, թեքվելով հյուսիս-արևելք դեպի 862.6մ բարձրության նիշը՝ մտնում է թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա արևմտյան ուղղությամբ ձորակով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2814.05մ:

 

ԽՐԱՄՈՐԹ–ՓԱՌՈՒԽ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Խրամորթ-Փառուխ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևմտյան ուղղությամբ անտառի լանջով միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև ժայռի ելուստը շրջանցելով հարավից և արևելքից՝ անտառի եզրով և ձորակով, անցնելով 1002.0մ բարձրության նիշով՝ հարավային ուղղությամբ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5143.99մ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.19.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԾԱՂԿԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրա-կան քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 961.66հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 19838.66մ:

Ծաղկաշատ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ռև համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքին:

 

ԾԱՂԿԱՇԱՏ–ԽԱՉԵՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ծաղկաշատ-Խաչեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, հատում Ծաղկաշատ–Խաչեն ավտոճանապարհը և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա - Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 606.63մ:

 

ԾԱՂԿԱՇԱՏ–ՌԵՎ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ծաղկաշատ-Ռև սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով գետակի հունով 679.2մ արևելք, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս և անցնելով 935.4մ նիշ ունեցող բարձունքը, անցնելով 82մ՝ թեքվում է արևելք, հասնում մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվում հյուսիս-արևելք, մտնում թիվ 2 շրջադարձային կետը, թեքվում հարավ, անցնում 935.9մ բարձրության նիշը և¬ անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով հարավ-արևելք` վարելահողի եզրով հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվում է հարավ, հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ-արևելք, հատում վարելահողը, անցնում 91.7մ, հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերը՝ հատում ձորակը, հասնում վարելահողի եզրին, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 10 և 11 շրջադարձային կետերով՝ վարելահողի եզրերով և ջրբաժանով հասնում է 845.5մ նիշ ունեցող բարձունքը, որտեղից դաշտամիջյան ճանապարհով ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք 572.5մ՝ թեքվում է արևելք, հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով անցնելով թիվ 13 շրջադարձային կետով, անցնելով ջրբաժանը՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6919.80մ:

 

ԾԱՂԿԱՇԱՏ–ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ծաղկաշատ-Սարդարաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Սարդարաշեն տանող ճանապարհի աջ եզրով, հարավային ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 829.07մ:

 

ԾԱՂԿԱՇԱՏ–ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ծաղկաշատ-Նորագյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով արևելյան ուղղությամբ, դաշտային ճանապարհով հասնելով թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում է հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին և ձորակով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3301.33մ:

 

 

 

ԾԱՂԿԱՇԱՏ-ԱՍՏՂԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ծաղկաշատ-Աստղաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դաշտամիջյան ճանապարհով, արևելյան ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 331.78մ:

 

ԾԱՂԿԱՇԱՏ–ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ծաղկաշատ-Խնձրիստան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հարավարևելյան ուղղությամբ ուղղվելով, անցնում 996,1մ նիշ ունեցող բարձունքով և անտառի եզրով հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվում հարավ՝ անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, մտնում ձոր և ձորակով անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետը և 406.2 մ դեպի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ուղղվելով` թեքվում դեպի հարավ¬արևելք, անցնում հին կամրջով և շարունակվելով դեպի հարավ 32.3մ՝ թեքվում դեպի արևելք և, գետակի հունով անցնելով շինությունը, թեքվելով դեպի հարավ՝ հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, այնուհետև վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 8, 9, 10, 11 և 12 շրջադարձային կետերով՝ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ - Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7850.05մ:

 

 

 

Հավելված 9.20.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1469.40հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 22736.48մ:

Կարմիր գյուղ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ներքին Սզնեք համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Վերին Սզնեք համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքին,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Քռասնի համայնքին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈԻԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր գյուղ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, միանում 1173.3մ բարձրություն ունեցող կետին և շարունակվում մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա դեպի հարավ, հարավարևելյան և արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով, թեքվելով դեպի հյուսիս մինչև թիվ 7 շրջադարձային կետը, ու վարելահողը շրջանցելով հյուսիսից՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7010.74մ:

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ–ԽԱՉՄԱՉ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր գյուղ-Խաչմաչ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով ձորակով դեպի հյուսիս, Կարմիր գյուղ-Խաչմաչ ավտոճանապարհը հատելով թիվ 1 շրջադարձային կետում, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ հասնում 1419.0մ բարձրության նիշին, ապա հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 1435.9մ բարձրության նիշը, հասնելով թիվ 2 շրջադարձային կետին` արևելյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4149.23մ:

 

 

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ–ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր գյուղ-Ներքին Սզնեք սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դաշտային ճանապարհով, հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա վարելահողը կիսելով՝ հասնում վարելահողի արևելյան եզրին, թեքվելով դեպի հյուսիս 38,8մ՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մտնում է Ստեփանակերտ-Կարմիր շուկա ավտոճանապարհը և ճանապարհով միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հատելով վարելահողը հարավարևելյան ուղղությամբ՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2206.23մ:

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ–ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Կարմիր գյուղ-Վերին Սզնեք սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 և 2 շրջադարձային կետերով, թեքվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ՝ միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք 230.6մ` հասնում Ստեփանակերտ-Կարմիր շուկա ավտոմայրուղուն ու թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2452.45մ:

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ–ՇՈՇ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր գյուղ-Շոշ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, հյուսիսային, ուղղությամբ ձորակով ուղղվելով, շրջանցելով վարելահողը արևմուտքից և հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա Կարմիր շուկա–Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի ձախ եզրով շարունակվում մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, թեքվելով դեպի հյուսիս, ձորակով անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով՝ լանջով միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5707.64մ:

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ–ՔՌԱՍՆԻ

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Կարմիր գյուղ-Քռասնի սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով ու ձորակը հատելով թիվ 2 շրջադարձային կետով, արևելյան ուղղությամբ անցնելով, թիվ 3 շրջադարձային կետով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1232.50մ:

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 7.30 հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 1293.03մ:

Կարմիր գյուղ 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին:

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր գյուղ 2-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, շարժվելով գրունտային ճանապարհով, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 524.76մ:

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ- ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր գյուղ 2-րդ հատված-Ջրաղացներ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ« հանգուցային կետից և, հատելով թթայգին, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ« սահմանագծի երկարությունը կազմում է 153.89մ:

 

 

 

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ- ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Կարմիր գյուղ 2-րդ հատված-Ակնաղբյուր 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, հատելով թթայգին, միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 453,43մ:

 

ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ -ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Կարմիր գյուղ 2-րդ հատված-Մադաթաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և գրունտային ճանապարհով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 160.94մ:

 

 

 

Հավելված 9.21.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՐԱՎԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1154.51 հա, սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը` 14658.72մ:

Հարավ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սառնաղբյուր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ննգի համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Քռասնի համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Է-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքի 2-րդ հատվածին:

 

ՀԱՐԱՎ-ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Հարավ-Սառնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, անցնելով ջրբաժանով, հասնում է 1323.5մ բարձրության նիշը և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 979.55մ:

 

ՀԱՐԱՎ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Հարավ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, անցնելով թիվ 1 և թիվ 2 շրջադարձային կետերով, ջրբաժանով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1173.42մ:

 

ՀԱՐԱՎ–ՆՆԳԻ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Հարավ-Ննգի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, շարժվելով հարավային ուղղությամբ, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետը, հատելով Մյուրիշեն-Հարավ ավտոճանապարհը՝ հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա շրջանցելով վարելահողը արևմուտքից և հարավից՝ հասնում է թիվ 4 շրջադարձային կետին և, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով խճուղային ճանապարհով, միանում թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ` լանջով և անտառի եզրով, հասնում է թիվ 6 շրջադարձային կետին և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3472.94մ:

ՀԱՐԱՎ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Հարավ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, այնուհետև շրջանցելով բացատի եզրը՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1007.85մ:

 

ՀԱՐԱՎ–ՔՌԱՍՆԻ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Հարավ-Քռասնի սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, դաշտային ճանապարհով ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, անցնելով 1189.7մ բարձրության ՊԳՑ նիշով, ապա Ստեփանակերտ-Մարտունի ավտոճանապարհի աջ եզրով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետը, միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1901.12մ:

 

ՀԱՐԱՎ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Հարավ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դեպի հյուսիս, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին /ձորակում/ և ձորակով շարժվում հյուսիս-արևմուտք և հասնում « Է» հանգուցային կետին:

«Զ - Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3237.63մ:

 

ՀԱՐԱՎ–ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Հարավ-Շոշ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և, հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և թիվ 2 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով լանջով` բացատի եզրով՝ 1246.1մ բարձրություն ունեցող նիշով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Է-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3237.63մ:

 

 

 

Հավելված 9.22.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀԻԼԻՍԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 529.33հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 15539.84մ:

Հիլիս համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խանցք համայնքին:

 

ՀԻԼԻՍ- ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Հիլիս-Խնձրիստան սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և ուղղվելով դեպի արևելք մինչև դաշտային ճանապարհը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում է ջրբաժանին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, թիվ 3 շրջադարձային կետում հատելով Հիլիս-Խնձրիստան ավտոճանապարհը՝ հասնում է ձորակին և ձորակով հարավարևելյան ուղղությամբ շարժվելով, շրջանցելով ջրամբարի աջ եզրը և անտառը, հատելով արոտավայրը՝ անտառի եզրով մտնում է ձորակ և, ձորակով անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով, հասնելով Ստեփանակերտ-Խնձրիստան ավտոճանապարհին, հատելով ճանապարհը թիվ 5 շրջադարձային կետում, թեքվում է հարավ-արևելք, մտնում ձորակ և, ձորակով շարժվելով, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 8339.79մ:

ՀԻԼԻՍ-ԱՍՏՂԱՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Հիլի-Աստղաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով արևելյան ուղղությամբ, արոտավայրի եզրով անցնելով 1006.1մ բարձրության նիշով և թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով ձորակով, հասնում է անտառի արևելյան եզրին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնելով խոտհարքի հյուսիսային եզրով, ուղղվելով դեպի հյուսիս–արևելք, անցնելով 851.4մ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս` դաշտային ճանապարհով միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք՝ խճուղային ճանապարհով հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին ու թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ թփուտների աջ եզրով հասնում է 696.6մ բարձրության նիշին, որտեղից էլ շարժվելով դեպի արևելք՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5570.29մ:

 

ՀԻԼԻՍ–ԽԱՆՑՔ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Հիլիս-Խանցք սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 1042.8մ նիշ ունեցող բարձունքը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք և հասնում 1051,3մ նիշ ունեցող բարձունքը, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ հասնում է 969.8մ նիշ ունեցող բարձունքը և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Գ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1629.76մ:

 

 

 

Հավելված 9.23.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 117.87հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 5003.52մ:

Հովսեփավան համայնքը սահմանակից է`

«Ա - Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքին,

«Բ - Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքին,

«Գ - Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր համայնքին,

«Դ - Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքին:

 

ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆ–ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Հովսեփավան-Նորագյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով արևելյան ուղղությամբ հողե ջրանցքի եզրով, միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին և, անցնելով հարավային ուղղությամբ՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1165.73մ:

 

ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆ–ԻՎԱՆՅԱՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Հովսեփավան¬Իվանյան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, անցնելով թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով և Մեղրագետ գետի հունով, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1272.08մ:

 

ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆ–ԼՈՒՍԱՁՈՐ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Հովսեփավան¬Լուսաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, ուղղվելով Մեղրագետ գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 833.03մ:

ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆ–ԱՍՏՂԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Հովսեփավան¬Աստղաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, շարունակվելով դեպի հյուսիս և անցնելով թիվ 1, 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, Աստղաշեն–Իվանյան ավտոճանապարհի աջ եզրով, հասնելով թիվ 6 շրջադարձային կետը, հատելով ճանապարհը՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1732.67մ:

 

 

 

Հավելված 9.24.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱԴԱԹԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 388.80հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 11306.92մ:

Մադաթաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Ե-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքին:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն-Ակնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հարավ-արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 197.2մ, միանում թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հարավ 125մ, հատելով ձորակը, հասնելով դաշտային ճանապարհին՝ միանում թիվ 4 շրջադարձային կետին, շարունակվում է մինչև ձորակը, որը հատելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, պտղատու այգու եզրով անցնելով թիվ 3 և 2 շրջադարձային կետերով, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք 315մ, թեքվում դեպի արևելք, անցնում 215.3մ, թեքվում դեպի հյուսիս 188.9մ, հասնում դաշտային ճանապարհին ու միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2432.10մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ–ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն-Սարգսաշեն (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, ուղղվելով հատում դաշտային ճանապարհը, հարավարևելյան ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնելով 992.7մ բարձրության նիշով՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 778.35մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ–ՄՈՇԽՄՀԱՏ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն-Մոշխմհատ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ձորակով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, անտառի եզրով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա լանջով հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին ու դաշտային ճանապարհով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2566.20մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 607.5մ, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 444.6մ, հասնում 1288.6մ բարձրության նիշին, թեքվելով դեպի արևելք՝ հատում դաշտային ճանապարհն ու, անցնելով 361.7մ, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1466.49մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն-Ավետարանոց սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ձորակով ուղղվելով դեպի հյուսիս, հատելով ձորակները, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1161.4մ բարձրության նիշով, նույն ուղղությամբ հատելով ձորակը՝ միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, այն անցնելով 209.4մ՝ միանում թիվ 3 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հյուսիս` վարելահողի եզրով հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի արևելք՝ անցնելով 420.7մ, միանում թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հարավ` 48.7մ, միանում թիվ 6 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի արևելք 460.0մ՝ միանում թիվ 7 շրջադարձային կետին ու, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ե-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4063.61մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 107.37հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 4381.78մ:

Մադաթաշեն 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Զ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն 2-րդ հատված–Ղուզե Ճարտար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 785.37մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ -ՄՈՇԽՄՀԱՏ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն 2-րդ հատված-Մոշխմհատ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, հարավարևելյան ուղղությամբ վարելահողը հատելով, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 303.65մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն 2-րդ հատված–Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով ճանապարհով, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 788.27մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն 2-րդ հատված¬Կարմիր գյուղ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով ճանապարհով, միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 160.94մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն 2-րդ հատված-Ակնաղբյուր 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով ճանապարհով, միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 264.49մ:

 

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՍՈՍ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն 2-րդ հատված¬Սոս (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով ճանապարհով, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 106.8մ ու թեքվելով դեպի արևելք՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2079.16մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 2.72 հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 820.11մ:

Մադաթաշենի 3-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, գետակով,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն 3-րդ հատված-Ակնաղբյուր 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, անցնելով 335մ հարավարևելյան ուղղությամբ, հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 376.01մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն 2-րդ հատված-Սարուշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Ամարաս գետակի հունով` հոսանքի ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 250.61մ:

 

ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՍՈՍ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մադաթաշեն 3-րդ հատված-Սոս (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, գետակով անցնելով 138.3մ, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք 51.8մ, միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Գ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 193.49մ:

 

 

 

Հավելված 9.25.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐԻՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 396.43հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 12743.37մ:

Մխիթարիշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սղնախ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Շուշիի շրջանի Քարին տակ համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Շուշի քաղաքին:

 

 

 

 

ՄԽԻԹԱՐԻՇԵՆ-ՇՈՇ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մխիթարիշեն-Շոշ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և Կարկառ գետի հոսանքով իջնելով ներքև` մինչև ձախափնյա ձորակի հետ միախառնվելու տեղը, թեքվում է դեպի արևելք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, դաշտային ճանապարհով շարունակվում մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, որից հետո անցնելով թիվ 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, շարունակվում է Ստեփանակերտ-Կարմիր շուկա ավտոմայրուղու ձախ կողմով մինչև թիվ 6 շրջադարձային կետը, որից հետո հարավային ուղղությամբ անցնում է թիվ 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով և, թեքվելով դեպի արևելք` դաշտային ճանապարհով մինչև թիվ 10 շրջադարձային կետը, ապա հարավային ուղղությամբ հարավարևմտյան դաշտային ճանապարհով հասնում թիվ 11 շրջադարձային կետը, այնուհետև անտառի եզրով հարավարևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետը, դաշտային ճանապարհով հարավարևմտյան ուղղությամբ շարունակվում մինչև թիվ 13 շրջադարձային կետը, որից հետո, թեքվելով դեպի հարավ, անտառի եզրից արևելյան ուղղությամբ մտնելով ձորակը, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6889.14մ:

 

ՄԽԻԹԱՐԻՇԵՆ–ՍՂՆԱԽ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մխիթարիշեն-Սղնախ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով, հասնում մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետը, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1044.42մ:

 

ՄԽԻԹԱՐԻՇԵՆ–ՔԱՐԻՆ ՏԱԿ (ՇՈՒՇԻԻ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մխիթարիշեն-Քարին տակ (Շուշիի շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով արևմտյան ուղղությամբ, հասնում է մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, այնուհետև հարավային ուղղությամբ՝ լանջով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3 շրջադարձային կետով իջնում Կարկառ գետի հովիտը և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3077.49մ:

 

ՄԽԻԹԱՐԻՇԵՆ–ՇՈՒՇԻ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մխիթարիշեն-Շուշի սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, անցնելով Կարկառ գետի հունով, հասնում մինչև «Ա» հանգուցային կետը:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1732.26մ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.26.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈՇԽՄՀԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 294.90հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 8017.92մ:

Մոշխմհատ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքին:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ–ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ-Սարգսաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, դաշտային ճանապարհով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 933.00մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ–ՋԱՐԴԱՆԱՇԵՆ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ-Զարդանաշեն (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և ձորակով անցնում երկու ձորակների միախառման տեղով, նույն ուղղությամբ շարունակվելով՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2906.71մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով ձորակում գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետով, արևմտյան ուղղությամբ հատելով ձորակը, անցնելով 1138.4մ բարձրության նիշով, թեքվում հարավ-արևմուտք, միանում դաշտային ճանապարհին գտնվող թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա նույն դաշտային ճանապարհով անցնելով 438.2մ՝ թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 258մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 3 շրջադարձային կետը և ձորակով անցնում 236մ, հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետը, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք ու անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1612.0մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ-ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ-Մադաթաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ձորակով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, անտառի եզրով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետը, ապա լանջով հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին ու դաշտային ճանապարհով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2566.20մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 25.61 հա. սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 2611.37մ:

Մոշխմհատի 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքին:

 

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 2-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դաշտային ճանապարհով, հասնում Ամարաս-Ղուզե Ճարտար ճանապարհին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ նույն ճանապարհով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1246.39մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ« հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 2-րդ հատված-Մադաթաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, վարելահողով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 303.65մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՂՈՒԶԵ ՃԱՐՏԱՐ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 2-րդ հատված-Ղուզե Ճարտար (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Գ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1061.33մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 1.38 հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 485.65մ:

Մոշխմհատի 3-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 3-րդ հատված-Ջրաղացներ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, շարժվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 143.49մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 3-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, շարժվելով վարելահողի եզրով, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 88.12մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը `«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 3-րդ հատված–Ջրաղացներ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, շարժվելով գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 159.24մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 3-րդ հատված-Ակնաղբյուր 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 94,76մ:

 

 

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 2.68 հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 688.43մ:

Մոշխմհատ 4-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, գետակով,

«Բ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 4-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, շարժվելով գետակի հոսանքի ուղղությամբ, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 190.31մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ -ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 4-րդ հատված–Ջրաղացներ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, վարելահողը հատելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնում 195մ, թեքվում հյուսիս-արևմուտք 152.8մ, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ միանում է «Ա» հանգուցային կետին:

«Բ - Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 498.12մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 1.27 հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 600.72մ:

Մոշխմհատ 5-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին, գրունտային ճանապարհով,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սղնախ համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Գ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 5-րդ հատված–Ջրաղացներ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, գրունտային ճանապարհով անցնելով 171.7մ՝ թեքվում է հարավ-արևմուտք և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 320.74մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՍՂՆԱԽ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 5-րդ հատված–Սղնախ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և վարելահողի եզրով՝ հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 172.86մ:

 

ՄՈՇԽՄՀԱՏ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Մոշխմհատ 5-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, վարելահողի եզրով անցնելով, միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Գ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 107.12մ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.27.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1788.61հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 28945.13մ:

Նախիջևանիկ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ուղտասար համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերան քաղաքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքին:

 

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Նախիջևանիկ–պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, լեռան լանջով 127.8մ անցնելով, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հասնում ջրանցքին և հոսանքի հակառակ ուղղությամբ շարունակվում մինչև 555.2մ գագաթի ստորոտը, ապա թեքվելով դեպի հարավ–արևելք, ջրբաժանով անցնելով 546.5մ բարձրության նիշը՝ հարավարևելյան ուղղությամբ մտնում է ձորակը և, շարժվելով դեպի հյուսիս-արևելք, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4760.29մ:

 

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ-ՈՒՂՏԱՍԱՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Նախիջևանիկ-Ուղտասար սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով արևելյան ուղղությամբ, միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա վարելահողի եզրով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, հատոււմ դաշտային ճանապարհը, ջրանցքի մոտ միանում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ջրանցքի հակառակ ուղղությամբ հասնում մինչև դաշտային ճանապարհի հետ հատվելը, ապա անցնելով թիվ 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ ջրանցքով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5857.20մ:

 

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Նախիջևանիկ-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, հասնում է թիվ 25 շրջադարձային կետին, ապա ջրանցքի հակառակ ուղղությամբ՝ դեպի հյուսիս–արևմուտք թիվ 24 շրջադարձային կետը, թեքվելով դեպի հարավ՝ վարելահողի սահմանով անցնում թիվ 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 և 12 շրջադարձային կետերով, դաշտային ճանապարհով հասնում մինչև թիվ 11 շրջադարձային կետը, որտեղից վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 10, 9, 8 և 7 շրջադարձային կետերը, դաշտային ճանապարհով անցնում թիվ 6 և 5 շրջադարձային կետերով, թիվ 4 շրջադարձային կետում հասնելով Նախիջևանիկ-Վարդաձոր ավտոճանապարհին, ճանապարհի ձախ եզրով հասնում է թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, դպրոցի ցանկապատի մոտով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին ու, թեքվելով դեպի արևմուտք, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9568.18մ:

 

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ-ԱՍԿԵՐԱՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Նախիջևանիկ-Ասկերան սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Կարկառ գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, անցնելով 1199.2մ, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ շարժվելով՝ լանջով հասնում է 550.9մ բարձրության նիշին, որտեղից հատելով Ասկերան-Նախիջևանիկ ավտոճանապարհը, հասնում է 566.1մ բարձրության նիշը, որտեղից էլ ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, ջրբաժանով միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին, շարունակվելով դեպի հարավ, այնուհետև ջրբաժանով անցնելով 1114.0 մ, 1114.0մ և 1092.9մ բարձրության նիշերը՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6729.41մ:

 

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ–ԽՆԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Նախիջևանիկ-Խնապատ սահմանագիծը սկսվում է «Ա« հանգուցային կետից և, ուղղվելով Կարկառի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, հասնում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2029.80մ:

 

 

 

Հավելված 9.28.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 479.54հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 10882.84մ:

Ներքին Սզնեք համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Վերին Սզնեք համայնքին:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ–ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ներքին Սզնեք-Կարմիր գյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով խճուղային ճանապարհով, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա վարելահողը կիսելով՝ հասնում է վարելահողի արևելյան եզրին, թեքվում դեպի հյուսիս` 38,8մ, ապա հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ մտնելով Ստեփանակերտ-Կարմիր շուկա ավտոճանապարհը և շարունակվելով՝ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա հատելով վարելահողը հարավարևելյան ուղղությամբ՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2206.23մ:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ–ԽԱՉՄԱՉ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ներքին Սզնեք-Խաչմաչ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ արևմտյան ուղղությամբ, հատում Ստեփանակերտ-Կարմիր շուկա ավտոճանապարհը, անցնում թիվ 2 շրջադարձային կետով, ապա թեքվելով դեպի հարավ ձորակով, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2094.32մ:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ–ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ներքին Սզնեք-Ակնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, անտառի եզրով՝ ձորակով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 893.04մ:

 

 

 

 

 

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ–ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ներքին Սզնեք-Ջրաղացներ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, հասնում մինչև 928.1մ բարձրություն ունեցող նիշը, ապա շարունակվելով ձորակով՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1692.48մ:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ներքին Սզնեք-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, շրջանցելով անտառը, հարավից և արևմուտքից անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1027.97մ:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ-ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ

Սահմանագիծը`«Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ներքին Սզնեք-Վերին Սզնեք սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով խճուղային ճանապարհով, միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ–արևմուտք՝ անցնում 211.7մ, նորից թեքվում դեպի հարավ–արևմուտք` 172.6մ, թեքվում դեպի հարավ 357.4մ, դարձյալ թեքվում դեպի արևմուտք` 165.6մ, մտնում ձորակը, անցնում 343.2մ, ապա արևմտյան ուղղությամբ դուրս գալով խճուղային ճանապարհի շրջադարձը, թեքվում դեպի հարավ, հատելով ձորակները` անցնում 753.2մ, թեքվում դեպի հարավ–արևմուտք` շրջանցելով անտառի եզրը, անցնում 857.3մ և միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2991.11մ:

 

 

 

Հավելված 9.29.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐԱԳՅՈՒՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 2289.59հա, սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը` 28796.13մ:

Նորագյուղ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Փառուխ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերան քաղաքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հովսեփավան համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքին,

«Ը-Թ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ համայնքին,

«Թ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն համայնքին:

 

ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ–ՓԱՌՈՒԽ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Նորագյուղ-Փառուխ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, անցնելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ, ձորակով հասնում մինչև անտառի եզրը, ապա թեքվելով դեպի արևելք, մտնում թիվ 1 շրջադարձային կետը, այնուհետև հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2082.48մ:

 

 

 

 

ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ–ԱՍԿԵՐԱՆԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Նորագյուղ-Ասկերանի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դաշտային ճանապարհով, հարավարևմտյան ուղղությամբ շրջանցելով անտառի եզրը, հարավային ուղղությամբ լանջով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2667.50մ:

 

ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ–ԽՆԱՊԱՏ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Նորագյուղ-Խնապատ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, հասնում 1174.3մ նիշ ունեցող բարձունքը, ապա թեքվելով դեպի արևմուտք 48.4մ՝ հասնում անտառի եզրին ու, հարավային ուղղությամբ անտառի եզրով անցնելով 1145.5մ բարձրության նիշը և շարունակվելով դեպի հարավ, թփուտները շրջանցելով արևմուտքից և հարավից, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3837.98մ:

 

ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ–ԱՍԿԵՐԱՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Նորագյուղ-Ասկերան սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով արևելյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով արոտավայրի եզրով՝ հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավային ուղղությամբ միանում թիվ 3 շրջադարձային կետին և, անցնելով ժայռի հարավարևմտյան եզրով, հասնում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2789.92մ:

 

ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ–ԻՎԱՆՅԱՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Նորագյուղ-Իվանյան սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, Աստղաշեն-Իվանյան ավտոճանապարհի աջ եզրով զորավարժարանի տարածքով մտնում թիվ 2 շրջադարձային կետը, հյուսիսային ուղղությամբ միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև ժայռի եզրով միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5395.22մ:

 

ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ–ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Նորագյուղ-Հովսեփավան սահմանագիծը սկսվելով «Է» հանգուցային կետից և ուղղվելով արևելյան ուղղությամբ՝ հողե ջրանցքի եզրով մտնում է թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա հարավային ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1165.73մ:

 

ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ–ԱՍՏՂԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Նորագյուղ-Աստղաշեն սահմանագիծը սկսվելով «Է» հանգուցային կետից և ուղղվելով հյուսիսային ուղղությամբ, դաշտային ճանապարհը անցնելով՝ միանում է «Ը» հանգուցային կետին:

«Է-Ը» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1521.31մ:

 

ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ–ԾԱՂԿԱՇԱՏ

Սահմանագիծը`«Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Նորագյուղ-Ծաղկաշատ սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից և, արևելյան ուղղությամբ հասնելով թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով միանում «Թ» հանգուցային կետին:

«Ը-Թ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3301.33մ:

 

 

 

 

 

ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ–ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Թ-Ա» հանգուցակետեր

 

Նորագյուղ-Սարդարաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսային ուղղությամբ, անցնելով ձորակով, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, հատվելով դաշտային ճանապարհի հետ` հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ անտառով հասնում է թիվ 2 շրջադարձային կետին և, թեքվելով դեպի հյուսիս–արևմուտք, հասնում 1150.6մ նիշ ունեցող բարձունքին, ապա անտառի եզրով հյուսիսային ուղղությամբ հասնում դաշտային ճանապարհին և, շարժվելով ճանապարհի ուղղությամբ, հասնում դաշտային ճանապարհի խաչմերուկին, այնուհետև թիվ 1 շրջադարձային կետով հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Թ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6028.85մ:

 

 

 

Հավելված 9.30.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՇՈՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 2641.33հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 32292.35մ:

Շոշ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Քռասնի համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Վերին Սզնեք համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սղնախ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սղնախ համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մխիթարիշեն համայնքին,

«Ը-Թ» հատվածով` Շուշի քաղաքին,

«Թ-Ժ» հատվածով` Ստեփանակերտ քաղաքին,

«Ժ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն համայնքին:

 

ՇՈՇ–ՔՌԱՍՆԻ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Շոշ – Քռասնի սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով ձորակով, թեքվելով դեպի հարավ–արևմուտք, շրջանցելով վարելահողը, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, շարունակվելով դեպի հյուսիս-արևելք՝ մտնում է ձորը, ձորակով ու ջրբաժանով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3397.81մ:

 

ՇՈՇ–ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Շոշ-Կարմիր գյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսային ուղղությամբ, ձորակով շրջանցելով վարելահողը արևմուտքից և հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, Կարմիր շուկա–Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի ձախ եզրով շարունակվում մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս՝ ձորակով ուղղվում մինչև թիվ 3 շրջադարձային կետը և լանջով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5707.64մ:

 

ՇՈՇ–ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Շոշ-Վերին Սզնեք սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ձորակով ուղղվելով դեպի հյուսիս 150մ, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք 125մ, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 278.01մ:

 

 

ՇՈՇ–ՍՂՆԱԽԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Շոշ-Սղնախի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցելով անտառի եզրը, միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 241.64մ:

 

ՇՈՇ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Շոշ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք` գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 622.27մ:

 

ՇՈՇ–ՍՂՆԱԽ

Սահմանագիծը`«Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Շոշ-Սղնախ սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, շարունակվում ձորակով մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 2, 3, 4 շրջադարձային կետերով, թիվ 4 շրջադարձային կետով հատելով Ստեփանակերտ-Ավետարանոց ավտոճանապարհը, անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, իջնելով գետակի հունը, հյուսիսային ուղղությամբ գետակով շարժվելով, միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2359.02մ:

 

ՇՈՇ–ՄԽԻԹԱՐԻՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Շոշ-Մխիթարիշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Կարկառ գետի հոսանքով ներքև, մինչև ձախափնյա ձորակի հետ միախառնվելու տեղը, թեքվելով դեպի արևելք և հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, դաշտային ճանապարհով շարունակվելով մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, այնուհետև անցնելով թիվ 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, շարունակվում է Ստեփանակերտ-Կարմիր Շուկա ավտոմայրուղու ձախ կողմով մինչև թիվ 6 շրջադարձային կետը, որից հետո հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 7, 8 և 9 շրջադարձային կետերով և թեքվելով դեպի արևելք դաշտային ճանապարհով, հասնում է մինչև թիվ 10 շրջադարձային կետը, ապա հարավային ուղղությամբ, հարավարևմտյան դաշտային ճանապարհով հասնում թիվ 11 շրջադարձային կետին, որտեղից անտառի եզրով` հարավ-արևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, դաշտային ճանապարհով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ շարունակվում մինչև թիվ 13 շրջադարձային կետը, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ, անտառի եզրից արևելյան ուղղությամբ մտնելով ձորակը՝ միանում «Է» հանգուցային կետին:

«Է-Ը» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6889.14մ:

 

ՇՈՇ-ՇՈՒՇԻ

Սահմանագիծը`«Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Շոշ-Շուշի սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, անցնելով դեպի հարավ-արևելք, Շուշի–Ստեփանակերտ մայրուղով հասնելով թիվ 2 շրջադարձային կետին, միանում երկու ձորակների միախառնման տեղին` 880.1մ բարձրության նիշում, այնուհետև ձորակով անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով, շարունակելով դեպի 1085.2մ բարձրության նիշը, այն անցնելով 69.0մ, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` անցնելով 839մ, ապա հարավ` անցնելով ևս 345.0մ, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևելք ու անցնելով 516.0մ՝ միանում «Ը» հանգուցային կետին:

«Ը-Թ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5298.12մ:

 

ՇՈՇ–ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը`«Թ-Ժ» հանգուցակետեր

 

Շոշ-Ստեփանակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Ժ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Ստեփանակերտ-Շուշի ավտոմայրուղու աջ մասով, միանում «Թ» հանգուցային կետին:

«Թ-Ժ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1204.16մ:

 

ՇՈՇ-ԴԱՇՈՒՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Ժ-Ա» հանգուցակետեր

 

Շոշ-Դաշուշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, շարժվելով ձորակով, իջնում մինչև թիվ 5 շրջադարձային կետը, որից հետո դաշտային ճանապարհով հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 4, 3, 2 շրջադարձային կետերով, թեքվելով դեպի արևմուտք` ձորակով իջնում մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, որից հետո շարունակվելով Դաշուշեն-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի ձախ եզրով՝ միանում «Ժ» հանգուցային կետին:

«Ժ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6294.85մ:

 

ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Տարածությունը կազմում է 4253.95հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 43155.42մ:

Շոշ 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերան քաղաքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սառնաղբյուր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հարավ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Զ-է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Քռասնի համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Ստեփանակերտ քաղաքին,

«Ը-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքին:

 

ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՍԿԵՐԱՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Շոշ 2-րդ հատված-Ասկերան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և ուղղվում դեպի արևմուտք, հասնելով թիվ 2 շրջադարձային կետին, անցնելով դեպի հյուսիս ջրբաժանով՝ միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին ու, թեքվելով դեպի արևմուտք` անտառի եզրով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3488.87մ:

 

ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Շոշ 2-րդ հատված-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ` հատելով անտառը, արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 605.1մ, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք և, միանալով թիվ 1 շրջադարձային կետին, անտառի եզրով միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին և, անցնելով դաշտային ճանապարհով, ճանապարհի ոլորանից շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, միանում թիվ 3 շրջադարձային կետին, որից հետո արևմտյան ուղղությամբ անտառի եզրով 887.6մ բարձրության նիշով և ջրբաժանով շարժվելով մինչև թիվ 4 շրջադարձային կետը, այնուհետև անցնելով դաշտային ճանապարհով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5698.66մ:

 

ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Շոշ 2-րդ հատված–Սառնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսային ուղղությամբ, ջրբաժանով մտնում 1413.5մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետը, այնուհետև արևելյան ուղղությամբ անցնելով 740մ, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք՝ լանջով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին և, շրջանցելով անտառը հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ, հասնում 1148.8մ նիշ ունեցող բարձունքին, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հատելով ձորակը՝ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա 343.7մ շարժվելով արևմտյան ուղղությամբ՝ կտրուկ թեքվում հարավային ուղղությամբ մինչև թփուտների եզրն ու միանում թիվ 6 շրջադարձային կետին, որտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անտառի եզրով միանում թիվ 7 շրջադարձային կետին և, ուղղվելով հյուսիս և հյուսիս-արևելք, անցնելով 1206.0մ բարձրության նիշը, թեքվում դեպի հյուսիս 1252.3 մ բարձրության նիշով, ապա լանջով արևելյան ուղղությամբ շրջանցելով 1183.2մ բարձրության նիշը հյուսիսից՝ մտնում դաշտային ճանապարհը և, ուղղվելով հյուսիս, ճամփաբաժանից թեքվում դեպի հյուսիս–արևելք, միանում թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա ջրբաժանով անցնելով թիվ 9 շրջադարձային կետով և Շուգաթ (1202.5մ) բարձունքը հարավարևելյան և արևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով 1113.6մ, 950.8մ, 947.5մ, 993.8մ բարձրության նիշերը՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11722.39մ:

 

ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՀԱՐԱՎ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Շոշ 2-րդ հատված-Հարավ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 և թիվ 2 շրջադարձային կետերով, թեքվում դեպի արևելք, անցնելով լանջով բացատի եզրով՝ 1246.1մ բարձրություն ունեցող նիշով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3237.63մ:

 

ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Շոշ 2-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե»հանգուցային կետից և, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանը, այնուհետև ջրբաժանով ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, շրջանցելով անտառի եզրը արևմուտքից, ապա հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ լանջով հատելով ձորը, անցնելով անտառի եզրով 905.3մ նիշ ունեցող բարձունքից, 35.6մ հեռավորության բացատի եզրից հյուսիսային ուղղությամբ 98.7մ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 188.3մ՝ թեքվում է դեպի հյուսիս՝ բացատի եզրով անցնելով 228.8մ ու, նորից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4990.87մ:

 

ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՔՌԱՍՆԻ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Շոշ 2-րդ հատված-Քռասնի սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով դաշտային ճանապարհով և թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 867.9մ բարձրության նիշը, հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 177.5մ, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ–արևմուտք ու անցնելով 150.5մ, լանջով միանում «Զ»հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1126.27մ:

 

ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Շոշ 2-րդ հատված-Ստեփանակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, շրջանցելով անտառի հարավային և արևմտյան եզրերը՝ 826.3մ բարձրության նիշից մինչև 872.0մ բարձրության նիշը, ջրբաժանի ուղղությամբ շարունակվելով դեպի հարավ, հատելով ձորակը և դաշտային ճանապարհը, նույն ճանապարհով միանում «Է» հանգուցային կետին:

«Է-Ը» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1795.77մ:

 

ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԲԵՐՔԱՁՈՐ

Սահմանագիծը`«Ը-Ա» հանգուցակետեր

 

Շոշ 2-րդ հատված-Բերքաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 329.9մ, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 397.8մ, ապա ուղղվելով դեպի հարավ, անցնելով 770.6մ, նորից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և անցնելով 356.8մ, մտնելով ձորակն ու հատելով ջրբաժանը հարավարևմտյան ուղղությամբ, միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հասնելով մինչև ձորակը` թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով ուղղվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մինչև թիվ 4 շրջադարձային կետը, թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում է արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հասնում ճանապարհի խաչմերուկին, նորից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ ջրամբարի եզրով և ձորակով հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով՝ հարավային ուղղությամբ հասնում թիվ 8 և 9 շրջադարձային կետերին և դաշտային ճանապարհով միանում «Ը» հանգուցային կետին:

«Ը-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11096.07մ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.31.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ  ՇՐՋԱՆԻ  ՊԱՏԱՐԱՅԻ  ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1614.32հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 24665.60մ:

Պատարա համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խանցք համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Դահրավ համայնքին,

«Գ-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ՊԱՏԱՐԱ-ԽԱՆՑՔ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Պատարա-Խանցք սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, ջրբաժանով միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ շրջանցելով թփուտները, մտնելով ձորակը, շարունակվելով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, որտեղ հատելով Աստղաշեն-Պատարա ճանապարհը, թեքվելով դեպի հարավ–արևելք, անցնելով Պատարա գետի հոսանքի ուղղությամբ՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5272.09մ:

 

ՊԱՏԱՐԱ-ԴԱՀՐԱՎ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Պատարա-Դահրավ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ, հասնում է բացատի եզրին, ապա թեքվելով հարավարևելյան ուղղությամբ ու հասնելով գետակին, հոսանքի ուղղությամբ ուղղվելով՝ հասնում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1873.62մ:

 

ՊԱՏԱՐԱ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Պատարա-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, անցնելով հարավարևմտյան ուղղությամբ 1763մ, հատում դաշտային ճանապարհը, այնուհետև 144մ ուղղվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք` հատելով ձորն ու անցնելով 1038մ՝ հասնում է 1063.2մ բարձրության նիշ ունեցող սարի լանջին, այնուհետև հատելով ձորը հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ և անցնելով 651մ սարի լանջով, թեքվելով դեպի հյուսիս՝ միանում թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա Պատարա գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ շարժվելով մինչև թիվ 5 շրջադարձային կետը՝ թեքվում դեպի հարավ 677մ, նորից թեքվելով դեպի արևմուտք մինչև գետակը, հոսանքի ուղղությամբ անցնելով 590մ՝ թեքվում է դեպի արևմուտք ու, հատելով ձորակը, հասնում է Պատարա գետին և հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնելով 130մ՝ միանում թիվ 4 շրջադարձային կետին: Վերջինից գետակով 325մ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք մինչև 1041մ բարձրության նիշը, այնուհետև թեքվում դեպի արևելք մինչև թիվ 3 շրջադարձային կետը, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք 1300մ, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք ու անցնելով 1081.8մ և 1073.6մ բարձրության նիշերով՝ հասնում մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք մինչև 1175.6մ բարձրության նիշը, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք ու անցնելով 1082.4մ և 1048.0մ բարձրության նիշերով, մտնելով ձորակը և, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Գ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 17520.15մ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.32.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՋՐԱՂԱՑՆԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ  

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 365.60հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 8079.95մ:

Ջրաղացներ համայնքը սահմանակից է`

«Ա -Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքին,

«Բ -Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքին,

«Գ -Դ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Դ -Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ներքին Սզնեք համայնքին:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ-Ակնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, անցնելով թիվ 1, 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով, ապա դաշտային ճանապարհով միանալով թիվ 5 շրջադարձային կետին, արևմուտքից շրջանցելով թփուտները, հարավարևմտյան ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3012.85մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ-Ավետարանոց սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով արևմտյան ուղղությամբ, դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք` շրջանցելով վարելահողը, անցնելով 1052.0մ նիշ ունեցող բարձունքով և թիվ 3 ու 4 շրջադարձային կետերով, անցնելով 210.2մ, դաշտային ճանապարհով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2748.23մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, ջրբաժանով հատելով գետակի հունը, միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 626.40մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ-ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ

Սահմանագիծը`«Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ-Ներքին Սզնեք սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, անցնելով գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, հասնելով մինչև 928.1մ բարձրություն ունեցող նիշը, ապա շարունակվելով ձորակով` հարավարևմտյան ուղղությամբ, միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1692.48մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 6.58 հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 1007.67մ:

Ջրաղացներ 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին:

 

 

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը՝ «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 2-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, շարժվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, հասնում է խճուղային ճանապարհին, ներառելով պահեստի տարածքը՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 565.09մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄՈՇԽՄՀԱՏ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 2-րդ հատված-Մոշխմհատ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, շարժվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 143.49մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 2-րդ հատված-Ակնաղբյուր 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, թեքվում է հյուսիս և միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 145,19մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 2-րդ հատված-Կարմիր գյուղ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, հատելով թթայգին, միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 153.89մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 12.43հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 2216.55մ:

Ջրաղացներ 3-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին, գետակով,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, գետակով,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին, գետակով,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, գետակով,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, թիվ 1, 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով,

«Զ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին, գետակով:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄՈՇԽՄՀԱՏ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 3-րդ հատված-Մոշխմհատ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, շարժվելով գետակի հոսանքի ուղղությամբ, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 159.24մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 3-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, շարժվելով գետակի հոսանքի ուղղությամբ, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 353.18մ:

 

 

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄՈՇԽՄՀԱՏ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 3-րդ հատված-Մոշխմհատ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, վարելահողը հատելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնում 195մ, թեքվում հյուսիս-արևմուտք 152.8մ, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք՝ միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 498.12մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 3-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, անցնելով գետակով, միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 62.13մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 3-րդ հատված-Սարուշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` անցնելով թիվ 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 984.21մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Զ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 3-րդ հատված-Ակնաղբյուր 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և գետակի հոսանքի ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

« Զ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 159,67մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 48.72հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 3227.97մ:

Ջրաղացներ 4-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, թիվ 1 շրջադարձային կետով,

«Բ-Գ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ջիվանի համայնքին, գետակով,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, գետակով,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սղնախ համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 5-րդ հատվածին,

«Է-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, գրունտային ճանապարհով:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ -ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 4-րդ հատված-Ակնաղբյուր 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք և միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1341.52մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 4-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, շարժվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնում թիվ 1 շրջադարձային կետով և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 606.90մ:

 

 

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋԻՎԱՆԻ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 4-րդ հատված-Ջիվանի (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և գետակի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

« Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 114.93մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 4-րդ հատված-Սարուշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և գետակի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 516.84մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՂՆԱԽ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 4-րդ հատված-Սղնախ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, հատելով վարելահողը հարավարևելյան ուղղությամբ, միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 99.41մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄՈՇԽՄՀԱՏ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 4-րդ հատված-Մոշխմհատ 5-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, գրունտային ճանապարհով անցնելով 171.7մ՝ թեքվում է հարավ-արևմուտք և միանում «Զ» հանգուցային կետին:

« Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 320.74մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 4-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և գրունտային ճանապարհով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Է-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 227.68մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 21.81հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 1929.28մ:

Ջրաղացներ 5-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 5-րդ հատված-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, շարժվելով հարավային ուղղությամբ 488.1մ՝ հասնում է գրունտային ճանապարհին և ճանապարհով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1053.93մ:

 

ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ջրաղացներ 5-րդ հատված-Ակնաղբյուր 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 369.4մ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին և, թեքվելով դեպի արևելք, միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Բ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 875.34մ:

 

 

 

 

 

 

Հավելված 9.33.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՌԵՎԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1107.25հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 21530.12մ:

Ռև համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքին:

 

ՌԵՎ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ռև-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դեպի արևելք, լանջով հասնում 1122.5մ բարձրության նիշին և, անցնելով 580.5մ, հասնում ձորակին և ձորակով հասնում 996.2մ բարձրության նիշում գտնվող ձորակների միախառնման կետին, ապա ձորակով ուղղվում դեպի հարավ-արևմուտք մինչև 1147.3մ բարձրության նիշը, որտեղից հարավ-արևելյան ուղղությամբ անցնելով 1274.1մ, 1265.3մ և 1181.9մ բարձրության նիշերով, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք և, ջրբաժանով հասնելով 1095.8մ բարձրության նիշին և 431.6մ ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք, մտնում ձորակը, որտեղից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ շարժվելով, անցնում 835.8մ՝ մտնելով դաշտային ճանապարհն ու շրջանցելով անտառի եզրը արևելքից, ջրբաժանով, անտառի եզրով արևելյան և հարավային ուղղությամբ, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6047.07մ:

 

ՌԵՎ–ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ռև-Սարդարաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Սարդարաշեն տանող ավտոճանապարհի աջ եզրով, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետը, հասնում է թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվելով հյուսիս, անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով՝ մտնում հանդիպակաց ձորակը, ապա հասնում 898.7մ բարձրության նիշը, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք դաշտային ճանապարհով և 1024.2մ բարձրության նիշ ունեցող գագաթի արևմտյան կողմով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, այնուհետև անցնելով թիվ 2 և 1 շրջադարձային կետերով՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4686.81մ:

 

ՌԵՎ–ԾԱՂԿԱՇԱՏ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ռև–Ծաղկաշատ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և գետակի հունով 679.2մ ուղղվում դեպի արևելք, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս` անցնելով 935.4մ նիշ ունեցող բարձունքը, և անցնելով 82մ, թեքվելով դեպի արևելք, հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք՝ միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հարավ՝ անցնում 935.9մ բարձրության նիշը և անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` վարելահողի եզրով հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հարավ՝ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հարավ-արևելք՝ հատելով վարելահողը, անցնում 91.7մ, հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 7 և 8 շրջադարձային կետերով, հատելով ձորակը` հասնում վարելահողի եզրին: Այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում է թիվ 9 շրջադարձային կետին, ապա հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 10 և 11 շրջադարձային կետերով՝ վարելահողի եզրով և ջրբաժանով հասնում 845.5մ նիշ ունեցող բարձունքը, ապա դաշտային ճանապարհով ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք 572.5մ, թեքվելով արևելք՝ հասնում թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով անցնելով թիվ 13 շրջադարձային կետով ու անցնելով ջրբաժանը՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6919.80մ:

 

 

 

ՌԵՎ–ԽԱՉԵՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ռև-Խաչեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, հասնում է 1326.7մ նիշ ունեցող բարձունքին, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1293.3մ բարձրության նիշը, ապա ջրբաժանով անցնելով 1265.9մ, 1265.2մ և 1074.2մ բարձրության նիշերը՝ 953.6մ բարձրության նիշում միանում դաշտային ճանապարհին, ճանապարհով անցնում 166մ, ապա նույն ուղղությամբ անցնում 259մ, թեքվում դեպի հարավ, հատում ձորակն ու թփուտների եզրով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3876.43մ:

 

 

 

Հավելված 9.34.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 767.18հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 18349.71մ:

Սարդարաշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Փառուխ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ռև համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ-ՓԱՌՈՒԽ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սարդարաշեն–Փառուխ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, հասնում 1072.2 նիշ ունեցող բարձունքը, այնուհետև նույն ուղղությամբ ձգվելով 800մ ու հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում «Բ» հագուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1431.85մ:

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ–ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սարդարաշեն-Նորագյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով ձորակով, հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, հատվելով դաշտային ճանապարհի հետ՝ հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անտառով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին ու, թեքվելով դեպի հյուսիս–արևմուտք, հասնում 1150.6մ նիշ ունեցող բարձունքին, ապա անտառի եզրով հյուսիսային ուղղությամբ հասնում դաշտային ճանապարհին, շարունակվելով ճանապարհի ուղղությամբ՝ հասնում է դաշտային ճանապարհի խաչմերուկին, այնուհետև թիվ 1 շրջադարձային կետով հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6028.85մ:

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ–ԾԱՂԿԱՇԱՏ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սարդարաշեն–Ծաղկաշատ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և Սարդարաշեն տանող ճանապարհի աջ եզրով հարավային ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 829.07մ:

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ–ՌԵՎ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սարդարաշեն-Ռև սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Սարդարաշեն տանող ավտոճանապարհի աջ եզրով, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով թիվ 6 շրջադարձային կետով, հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս, անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով՝ մտնում հանդիպակաց ձորակը՝ անցնելով 898.7մ բարձրության նիշը, և ձորակով, այնուհետև դաշտային ճանապարհով 1024.2մ նիշ ունեցող գագաթի արևմտյան կողմով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետը, այնուհետև անցնելով թիվ 2 և 1 շրջադարձային կետերով՝ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4686.81մ:

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Սարդարաշեն-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, անցնելով դեպի հյուսիս` հասնում 912.5մ բարձրության նիշին, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 952.0մ, 973.1մ նիշերի բարձունքները՝ թեքվում է հարավ–արևելք՝ հասնելով 859.8մ նիշի բարձունքին, ապա արևելյան ուղղությամբ ձգվելով 515մ՝ թեքվում դեպի հարավ, շարունակվում մինչև 905.1մ նիշի բարձունքը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք` անցնելով 556.7մ, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք՝ հանդիպակաց ձորակով արևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ե-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5373.50մ:

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Տարածությունը կազմում է 233.69հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 8905.84մ:

Սարդարաշեն 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Նոր Սեյսուլան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտակերտի շրջանի Հովտաշեն համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Արմենակավան համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Ե-Ա» հատվածով`Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքին:

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆ (ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սարդարաշեն 2-րդ հատված–Նոր Սեյսուլան (Մարտակերտի շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Խաչեն գետի հունով, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2053.93մ:

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՀՈՎՏԱՇԵՆ (ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սարդարաշեն 2-րդ հատված–Հովտաշեն (Մարտակերտի շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Խաչեն գետի հունով, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2053.93մ:

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սարդարաշեն 2-րդ հատված-Արմենակավան սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և ուղղվում հյուսիսային ուղղությամբ, ձորակով հասնում դաշտային ճանապարհին, որով անցնելով 573մ՝ միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև հյուսիսային ուղղությամբ անցնում 462.5մ ու միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2062.91մ:

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սարդարաշեն 2-րդ հատված–պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով թփուտների երկարությամբ, հարավային ուղղությամբ անցնելով 278.6մ լանջով, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 606.7մ, ապա թեքվում դեպի արևմուտք, հատելով ձորակը՝ անցնում 583.8մ, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում 722.0մ բարձրության նիշին, անցնում 172մ, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 910մ, հատում ճանապարհը և նույն ուղղությամբ անցնելով 173.4մ՝ լանջով թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 90մ և միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 338.65մ:

 

 

 

 

ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԽԱՉԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Սարդարաշեն 2-րդ հատված-Խաչեն սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և ձորակով հյուսիսային ուղղությամբ շարունակվում մինչև ձորակը Խաչենագետին միախառնվելու տեղը ու միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ե-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1244.82մ:

 

 

 

Հավելված 9.35.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1767.57հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 30629.95մ:

Սառնաղբյուր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» ատվածով` Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն համայնքին,

«Բ-Գ» տվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Դ»հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հարավ համայնքին,

«Դ-Ե»հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Ա»հատվածով` Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր համայնքին:

 

ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ–ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Ա-Բ»հանգուցակետեր

 

Սառնաղբյուր–Վազգենաշեն (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, դաշտային ճանապարհով անցնում թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ անցնում վարելահողի եզրով և թիվ 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, մտնում ձորակը, հասնում թիվ 6 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 7 շրջադարձային կետը, անցնելով 236.7մ՝ թեքվում դեպի հարավ-արևելք` հատելով վարելահողը, հասնում թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում ճանապարհին գտնվող թիվ 9 շրջադարձային կետին, անցնում 368մ, թեքվում դեպի արևմուտք, հասնում թիվ 10 շրջադարձային կետին, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում 816.0մ նիշ ունեցող բարձունքին, անցնում 525.5մ, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում 963.8մ բարձրության նիշին, հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնում 398մ, թեքվում դեպի հարավ՝ անցնելով 971.5մ, այնուհետև արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 1181.5մ բարձունքով և հարավարևմտյան ուղղությամբ հատելով ձորակը, միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9913.97մ:

 

ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սառնաղբյուր-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով ձորակով, հասնում մինչև բացատի եզրը, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևելք և անցնելով 1193.4մ բարձրության նիշը՝ թեքվում դեպի հարավ–արևմուտք՝ անցնելով 1224.2մ բարձրության նիշով, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2292.38մ:

 

ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ–ՀԱՐԱՎ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սառնաղբյուր-Հարավ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, անցնելով ջրբաժանով, հասնում 1323.5մ բարձրության նիշը և միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 979.55մ:

 

 

ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ–ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սառնաղբյուր–Շոշ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսային ուղղությամբ` ջրբաժանով միանում 1413.5մ բարձունքին գտնվող թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև արևելյան ուղղությամբ անցնելով 740մ՝ միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք լանջով՝ հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին և, շրջանցելով անտառը, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հասնում 1148.8մ նիշ ունեցող բարձունքը, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 4 շրջադարձային կետով, ապա հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ հատելով ձորակը՝ հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, 343.7մ ուղղվելով արևմտյան ուղղությամբ՝ կտրուկ թեքվում հարավային ուղղությամբ մինչև թփուտների եզրը և միանում թիվ 6 շրջադարձային կետին: Այդ կետից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անտառի եզրով մտնում է թիվ 7 շրջադարձային կետը և, ուղղվելով դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևելք, անցնելով 1206.0մ բարձրության նիշը, թեքվելով դեպի հյուսիս 1252.3մ բարձրության նիշով, ուղղվելով լանջով արևելյան ուղղությամբ ու շրջանցելով 1183.2մ բարձրության նիշը հյուսիսից, մտնում դաշտային ճանապարհը և, ուղղվելով դեպի հյուսիս, ճամփաբաժանից թեքվում դեպի հյուսիս–արևելք, միանում թիվ 8 շրջադարձային կետին, ապա ջրբաժանով անցնելով թիվ 9 շրջադարձային կետով և Շուգաթ (1202.5 մ) բարձունքը, հարավ-արևելյան և արևելյան ուղղությամբ ջրբաժանով անցնելով 1113.6մ, 950.8մ, 947.5մ և 993.8մ բարձրության նիշերը՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11722.39մ:

 

ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ–ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Սառնաղբյուր -Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 4, 3 և 2 շրջադարձային կետերով, մտնում ձորակը և ձորակով` հարավային ուղղությամբ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղ հատում է Նախիջևանիկ–Սառնաղբյուր ավտոճանապարհը և շրջանցելով վարելահողը արևելքից՝ հարավային ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5722.23մ:

 

 

 

Հավելված 9.36.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՐՈՒՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1012.86հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 19104.65մ:

Սարուշեն համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Մսմնա համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սարգսաշեն համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ համայնքին:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ–ՄՍՄՆԱ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն-Մսմնա (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, անցնելով թամբարդը, դաշտային ճանապարհով հասնում 1248.3մ բարձրության նիշին, ապա 1309.9մ բարձրության նիշով թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք 211մ, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` անցնելով 213.3մ, հասնում ջրբաժանին և, շրջանցելով 1283.3մ բարձրության նիշը, արոտավայրի եզրով միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3554.21մ:

 

 

 

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ–ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն- Կարմիր շուկա (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա ձորակով՝ անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում դաշտային ճանապարհին և նույն ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4844.98մ:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ–ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն-Սարգսաշեն (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Կարմիր շուկա–Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու ձախ եզրով, հասնում մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով ու անտառի եզրով անցնելով 825.3մ բարձրության նիշով և հատելով ձորակը, դաշտային ճանապարհով անցնելով 812.4մ բարձրության նիշով՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2736.94մ:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն-Ակնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսային ուղղությամբ` գետակի հունով, հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, այնուհետև դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով, թիվ 3 շրջադարձային կետում հատելով Սարուշեն-Ակնաղբյուր ավտոճանապարհը, աջ եզրով հարավային ուղղությամբ հասնելով թիվ 4 շրջադարձային կետին՝ թեքվում դեպի արևմուտք, վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 5, 6, 7 և 8 շրջադարձային կետերով, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, մտնելով ձորակը՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5211.28մ:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ–ԽԱՉՄԱՉ

Սահմանագիծը`«Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն-Խաչմաչ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով՝ ձորակով հասնում Կարմիր շուկա-Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու հետ հատման թիվ 6 շրջադարձային կետին ու հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ե-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2757.13մ:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Ամարաս-Մարտունու շրջան)

 

Տարածությունը կազմում է 352.89հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 9338.04մ:

Սարուշեն 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 3-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սղնախ համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Է-Ը» հատվածով` Մարտունու շրջանի Ջիվանի համայնքին,

«Ը-Թ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Թ-Ա» հատվածով` Մարտունու շրջանի Սոս համայնքին:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն 2-րդ հատված–Մադաթաշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Ամարաս գետակի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 250.61մ:

 

 

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն 2-րդ հատված-Ակնաղբյուր 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Ամարաս գետակի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 315.63մ:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն 2-րդ հատված-Ջրաղացներ 3-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` անցնելով թիվ 2, 3, 4, 5 և 6 շրջադարձային կետերով միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 984.21մ:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն 2-րդ հատված–Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Ամարաս գետակի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 230.74մ:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՂՆԱԽ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն 2-րդ հատված-Սղնախ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Ամարաս գետակի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 186.50մ:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն 2-րդ հատված–Ջրաղացներ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Ամարաս գետակի հունով, հոսանքի ուղղությամբ միանում «Է» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 516.84մ:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋԻՎԱՆԻ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը`«Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն 2-րդ հատված–Ջիվանի (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 784.9մ հասնում է դաշտային ճանապարհին և, այդ ճանապարհով անցնելով 14.5մ՝ թիվ 3 շրջադարձային կետում թեքվում է հարավ-արևմուտք և թփուտների ու վարելահողի եզրերով անցնելով՝ հասնում սեփականաշնորհված վարելահողի հարավային եզրին, ապա անցնելով 325.7մ, թեքվում դեպի հյուսիս–արևմուտք, շարունակվելով 374մ, թեքվում արևմուտք 290մ, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք` 480.1մ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 245մ՝ միանում «Ը» հանգուցային կետին:

«Է-Ը» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3584.01մ:

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Ը-Թ» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն 2-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, թեքվելով հյուսիս–արևելք` հասնում թիվ 4 շրջադարձային կետին, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք` հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 242.6մ՝ թեքվում դեպի հյուսիս, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, կրկին թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք 137.3մ, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք` անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով, հարավարևելյան ուղղությամբ միանում «Թ» հանգուցային կետին:

«Ը-Թ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1384.91մ:

 

 

 

 

 

ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍՈՍ (ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը`«Թ-Ա» հանգուցակետեր

 

Սարուշեն 2-րդ հատված-Սոս (Մարտունու շրջան) սահմանագիծը սկսվում է «Թ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, վարելահողերը շրջանցելով, հասնում թիվ 5 շրջադարձային կետին, ապա դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 4 և թիվ 3 շրջադարձային կետերով՝ թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով ու շրջանցելով թթայգին՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Թ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1884.64մ:

 

 

 

Հավելված 9.37.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՂՆԱԽԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 749.68հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 26523.07մ:

Սղնախ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Ե-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մխիթարիշեն համայնքին:

 

ՍՂՆԱԽ-ՇՈՇ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սղնախ-Շոշ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, ձորակով ուղղվում մինչև թիվ 1 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 2, 3 և 4 շրջադարձային կետերով, թիվ 4 շրջադարձային կետում հատելով Ստեփանակերտ-Ավետարանոց ավտոճանապարհը, անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով, իջնելով մինչև գետակի հունը, այնուհետև անցնելով դեպի արևմուտք 199մ հյուսիսային ուղղությամբ՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2359.02մ:

 

ՍՂՆԱԽ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սղնախ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, այնուհետև լանջով և անտառի սահմանով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ լանջով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2491.28մ:

 

ՍՂՆԱԽ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սղնախ-Ավետարանոց սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, հարավային ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով, այնուհետև ուղղվելով թփուտների արևելյան կողմով, հասնելով ջրբաժանին, միանում թիվ 2 և 1 շրջադարձային կետերին, մտնելով գետակի հունը, հոսանքն ի վեր հատելով Ստեփանակերտ-Ավետարանոց ավտոճանապարհը՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3045.13մ:

 

ՍՂՆԱԽ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Սղնախ–պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը «Դ» հանգուցային կետից ուղղվելով` անցնում է գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, այնուհետև թեքվելով դեպի արևմուտք 73.8մ, հասնելով թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև լանջով՝ մինչև անտառի եզրը, ապա շարունակվելով հյուսիսային ուղղությամբ՝ ջրբաժանով անցնելով թիվ 2, 3, 4 և 5 շրջադարձային կետերով, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակով իջնելով մինչև ձորակների միախառնման թիվ 6 շրջադարձային կետը՝ ձորակով բարձրանում մինչև վարելահողի եզրը, շրջանցելով այն հարավից և արևմուտքից՝ անտառի եզրով շարունակվում է մինչև թիվ 7 շրջադարձային կետը, անցնելով լանջով՝ իջնում ձորակի հովիտը, ձորակով շարունակվում դեպի հյուսիս մինչև թիվ 8 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ բարձրանում մինչև թիվ 9 շրջադարձային կետն ու, ջրբաժանի ուղղությամբ անցնելով թիվ 10 և 11 շրջադարձային կետերով, շարունակվում դեպի հյուսիս և, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ անտառի եզրով անցնելով թիվ 12, 13, 14 և 15 շրջադարձային կետերով, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մտնում ձորակի հովիտը, այնուհետև անցնելով թիվ 16, 17, 18, 19 և 20 շրջադարձային կետերով՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 17583.11մ:

 

ՍՂՆԱԽ-ՄԽԻԹԱՐԻՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Սղնախ-Մխիթարիշեն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, դաշտային ճանապարհով միանում թիվ 2 շրջադարձային կետին, ապա անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1044.42մ:

 

ՍՂՆԱԽ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Տարածությունը կազմում է 6.02հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 1541.99մ:

Սղնախ 2-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Վերին Սզնեք համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքին:

 

ՍՂՆԱԽ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ–ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սղնախ 2-րդ հատված-Վերին Սզնեք սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, հյուսիսային ուղղությամբ անցնելով 91.9մ, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք 430.6մ, հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 678.3մ:

 

ՍՂՆԱԽ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սղնախ 2-րդ հատված-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով արևմտյան և հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, լանջով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 622.02մ:

 

ՍՂՆԱԽ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՇՈՇ

Սահմանագիծը`«Գ-Ա» հանգուցակետեր

 

Սղնախ 2-րդ հատված–Շոշ սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, շրջանցելով անտառի եզրը, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 241.64մ:

 

ՍՂՆԱԽ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

 

Տարածությունը կազմում է 23.85հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 2962.85մ:

Գտնվում է 0100-1 շրջադարձային կետից դեպի հյուսիս 940մ հեռավորության վրա, տեղադրված է լանջին` 1694.8մ և 1867.5մ բարձրության նիշերի միջև և շրջափակված է անտառով:

 

ՍՂՆԱԽ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

(Մարտունու շրջան-Ամարաս)

 

Տարածությունը կազմում է 2.63հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 691.24մ:

Սղնախ 4-րդ հատվածը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Մոշխմհատ համայնքի Ամարաս տեղամասի 5-րդ հատվածին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ջրաղացներ համայնքի Ամարաս տեղամասի 4-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին, գետակով,

«Դ-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքի Ամարաս տեղամասի 2-րդ հատվածին:

 

ՍՂՆԱԽ 4- ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ -ՄՈՇԽՄՀԱՏ 5-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Սղնախ 4-րդ հատված-Մոշխմհատ 5-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և վարելահողի եզրով հարավային ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 172.86 մ:

 

ՍՂՆԱԽ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Սղնախ 4-րդ հատված-Ջրաղացներ 4-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, հատելով վարելահողը հարավարևմտյան ուղղությամբ, միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 99.38մ:

 

ՍՂՆԱԽ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ՍԱՐՈՒՇԵՆ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Սղնախ 4-րդ հատված-Սարուշեն 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով Ամարաս գետակի հունով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 186.47մ:

 

ՍՂՆԱԽ 4-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ-ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը ` «Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Սղնախ 4-րդ հատված-Ավետարանոց 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 232.53մ:

 

 

 

Հավելված 9.38.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐԴԱՁՈՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 2340.67հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 36433.02մ:

Վարդաձոր համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սառնաղբյուր համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշի համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Ե–Զ» հատվածով` Ասկերան քաղաքին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նախիջևանիկ համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ուղտասար համայնքին:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր–պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, հարավարևելյան ուղղությամբ՝ Աղդամ-Մարտունի ճանապարհի ձախ եզրով հասնում ճանապարհի խաչմերուկին, որտեղից թեքվում է արևելք` անցնելով 630մ, թեքվելով հարավային ուղղությամբ՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3497.93մ:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր–պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ հողե ջրանցքով ուղղելով՝ հասնում Սառնաղբյուր-Աղդամ ճանապարհին, և հարավային ուղղությամբ, խճուղային ճանապարհի եզրով, հասնում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5714.43մ:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ–ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր-Սառնաղբյուր սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, ուղղելով հյուսիս-արևմուտք՝ անցնում թիվ 4, 3 և 2 շրջադարձային կետերով, մտնում ձորակ և ձորակով հարավային ուղղությամբ հասնում է թիվ 1 շրջադարձային կետին, որտեղ հատում է Նախիջևանիկ–Սառնաղբյուր ավտոճանապարհը, շրջանցելով վարելահողը արևելքից՝ հարավային ուղղությամբ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5722.23մ:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ–ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր-Շոշ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ հատելով անտառը, ապա արևմտյան ուղղությամբ անցնելով 605.1մ՝ թեքվում հյուսիս արևմուտք և, միանալով թիվ 1 շրջադարձային կետին, անտառի եզրով մտնում թիվ 2 շրջադարձային կետը և, անցնելով դաշտային ճանապարհով, ճանապարհի ոլորանից շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ և հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, որից հետո արևմտյան ուղղությամբ՝ անտառի եզրով, 887.6մ բարձրության նիշով և ջրբաժանով շարունակվում մինչև թիվ 4 շրջադարձային կետը, որտեղից դաշտային ճանապարհով՝ հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5698.66մ:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ–ԱՍԿԵՐԱՆ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր–Ասկերան սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, ջրբաժանով հասնում մինչև 1193.5մ բարձրության նիշը, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, շրջանցելով բացատի արևելյան եզրը՝ թեքվում դեպի արևմուտք, լանջով բարձրանում է դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1747.04մ:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ–ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր–Նախիջևանիկ սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, ուղղվելով հարավային ուղղությամբ՝ հասնում թիվ 25 շրջադարձային կետը, ապա ջրանցքի հակառակ ուղղությամբ հյուսիս–արևմտյան կողմով՝ մինչև թիվ 24 շրջադարձային կետը, թեքվելով դեպի հարավ՝ վարելահողի սահմանով անցնում թիվ 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 և 12 շրջադարձային կետերով, ապա դաշտային ճանապարհով հասնում է մինչև թիվ 11 շրջադարձային կետը, որտեղից վարելահողի եզրով անցնելով թիվ 10, 9, 8 և 7 շրջադարձային կետերը՝ խճուղային ճանապարհով շարունակվում է թիվ 6 և 5 շրջադարձային կետերով, թիվ 4 շրջադարձային կետում հասնելով Նախիջևանիկ–Վարդաձոր ավտոճանապարհին՝ ճանապարհի ձախ եզրով հասնում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, դպրոցի ցանկապատի մոտով անցնում է թիվ 2 շրջադարձային կետով, մտնում թիվ 1 շրջադարձային կետը և թեքվելով արևմուտք` միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9568.18մ:

 

ՎԱՐԴԱՁՈՐ–ՈՒՂՏԱՍԱՐ

Սահմանագիծը`«Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Վարդաձոր-Ուղտասար սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով հարավային ուղղությամբ ձգվելով՝ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ ջրանցքով միանում «Է» հանգուցային կետին:

«Է-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4485.72մ:

 

 

 

 

Հավելված 9.39.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 350.77հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 8986.34մ:

Վերին Սզնեք համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Ներքին Սզնեք համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սղնախ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքին,

«Ե-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղ համայնքին:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ–ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Վերին Սզնեք-Ներքին Սզնեք սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, ուղղվելով գրունտային ճանապարհով՝ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ–արևմուտք՝ անցնում 211.7մ, թեքվում դեպի հարավ–արևմուտք` 172.6մ, նորից թեքվելով դեպի հարավ 357.4մ՝ թեքվում դեպի արևմուտք` 165.6մ, մտնելով ձորակը՝ անցնում 343.2մ, ապա արևմտյան ուղղությամբ դուրս գալով դաշտային ճանապարհի շրջադարձը՝ թեքվում դեպի հարավ ու, հատելով ձորակները, անցնում 753.2մ, ապա թեքվում հարավ–արևմուտք` շրջանցելով անտառի եզրը, անցնելով 857.3մ՝ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2991.11մ:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ-ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Վերին Սզնեք-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ, անցնելով թիվ 1 և 2 շրջադարձային կետերով, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնելով 205.9մ՝ թեքվում դեպի արևմուտք, անցնում թիվ 3 շրջադարձային կետով, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք` շրջանցելով թփուտները, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք` անցնում թիվ 4 շրջադարձային կետով, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք` հատելով ձորակը, անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետով՝ թեքվում դեպի հյուսիս, անցնում թիվ 6 շրջադարձային կետով և հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2591.46մ:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ–ՍՂՆԱԽ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Վերին Սզնեք–Սղնախ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիսային ուղղությամբ ու անցնելով 90.5մ, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք 430.6մ, հյուսիսային ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 678.30մ:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ–ՇՈՇ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Վերին Սզնեք-Շոշ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, ձորակով ուղղվելով դեպի հյուսիս 150մ, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 125մ, միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 278.01մ:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ–ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը`«Ե-Ա» հանգուցակետեր

 

Վերին Սզնեք-Կարմիր գյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և, արևելյան ուղղությամբ անցնելով թիվ 3 և 2 շրջադարձային կետերով, թեքվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք 230.6մ` հասնելով Ստեփանակերտ-Կարմիր շուկա ավտոմայրուղուն, ու թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ե-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2452.45մ:

 

 

 

Հավելված 9.40.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՈՒՂՏԱՍԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1159.79հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 19960.06մ:

Ուղտասար համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նախիջևանիկ համայնքին,

«Դ-Ա» հատվածով` պետական պահուստային հողերին:

 

ՈՒՂՏԱՍԱՐ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Ուղտասար-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, խճուղային ճանապարհով հասնում Ասկերան-Մարտունի ավտոճանապարհին ու միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2193.04մ:

 

ՈՒՂՏԱՍԱՐ–ՎԱՐԴԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Ուղտասար-Վարդաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, դաշտային ճանապարհով հարավային ուղղությամբ անցնելով՝ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ–արևմուտք՝ ջրանցքով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4485.72մ:

 

ՈՒՂՏԱՍԱՐ–ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Ուղտասար-Նախիջևանիկ սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, արևելյան ուղղությամբ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա վարելահողի եզրով հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրանցքի մոտ միանում թիվ 3 շրջադարձային կետին, ջրանցքին հակառակ ուղղությամբ հասնում մինչև խճուղային ճանապարհի հետ հատվելը, ապա անցնելով թիվ 4, 5, 6 և 7 շրջադարձային կետերով, թեքվում է դեպի հարավ–արևելք և ջրանցքով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5857.20մ:

 

ՈՒՂՏԱՍԱՐ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը`«Դ-Ա» հանգուցակետեր

 

Ուղտասար–պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, հյուսիսային ուղղությամբ անցնում 587.3մ և 561.2մ նիշ ունեցող բարձունքներով, ջրբաժանով ուղղվելով` անցնում է թիվ 1, 2 և 3 շրջադարձային կետերով, հասնում դաշտային ճանապարհին ու ճանապարհով միանում թիվ 4 շրջադարձային կետին, այնուհետ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք և անցնելով թիվ 5 և 6 շրջադարձային կետերով՝ ճանապարհով հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին ու միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Դ-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7424.08մ:

 

 

 

 

Հավելված 9.41.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՓԱՌՈՒԽԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1293.43հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 22054.03մ:

Փառուխ համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Արմենակավան համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` պետական պահուստային հողերին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խրամորթ համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի 2-րդ հատվածին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն համայնքին,

«Է-Ա» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը:

 

ՓԱՌՈՒԽ–ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Փառուխ-Արմենակավան սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ավտոճանապարհով ուղղվելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, հասնում թիվ 20 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, մտնելով թիվ 19 շրջադարձային կետը՝ թեքվում դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 18 և 17 շրջադարձային կետերը, հասնում թիվ 16 շրջադարձային կետին, որտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 15, 14 և 13 շրջադարձային կետերով՝ հասնում է թիվ 12 շրջադարձային կետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 11, 10, 9 և 8 շրջադարձային կետերով՝ հասնում թիվ 7 շրջադարձային կետին ու, շարժվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ՝ վարելահողի եզրով, անցնելով թիվ 6, 5, 4 և 3 շրջադարձային կետերով, հասնում թիվ 2 շրջադարձային կետին և, դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետը, մտնում թիվ 21 շրջադարձային կետը, ապա թեքվելով դեպի հարավ ու անցնելով 378.6մ, նորից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7404.44մ:

 

ՓԱՌՈՒԽ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը`«Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Փառուխ-պետական պահուստային հողեր սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, Փառուխ-Խրամորթ ճանապարհի ձախ եզրով միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 888.43մ:

 

ՓԱՌՈՒԽ–ԽՐԱՄՈՐԹ

Սահմանագիծը`«Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Փառուխ–Խրամորթ սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, անտառի լանջով միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև ժայռի ելուստը շրջանցելով հարավից և արևելքից, ուղղվելով անտառի եզրով և ձորակով, անցնելով 1002.0մ բարձրության նիշը՝ հարավային ուղղությամբ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5143.99մ:

 

ՓԱՌՈՒԽ–ԱՍԿԵՐԱՆԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Փառուխ-Ասկերանի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից և, արևմտյան ուղղությամբ ուղղվելով ձորակով, միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2928.32մ:

 

 

 

 

ՓԱՌՈՒԽ–ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Փառուխ-Նորագյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և, ուղղվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ, ձորակով հասնում է մինչև անտառի եզրը, ապա թեքվելով դեպի արևելք՝ միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, այնուհետև հարավային ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով անցնելով թիվ 2 շրջադարձային կետով՝ միանում «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2082.48մ:

 

ՓԱՌՈՒԽ–ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ

Սահմանագիծը`«Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Փառուխ-Սարդարաշեն սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և ուղղվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, հասնելով 1072.2մ նիշ ունեցող բարձունքին, ձգվելով 788մ, ապա հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում է «Զ» հագուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1431.85մ:

 

ՓԱՌՈՒԽ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

 

Փառուխ-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվելով «Է» հանգուցային կետից, շարունակվում է հյուսիսային ուղղությամբ ու, անցնելով 1095.8մ բարձրության նիշը, հատելով ժայռի ելուստը, միանում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա հյուսիսարևելյան ուղղությամբ շրջանցելով անտառը` արևելքից միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Է-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2174.04մ:

 

 

 

Հավելված 9.42.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՔՌԱՍՆԻՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 1089.96հա, սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը` 20449.19մ:

Քռասնի համայնքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Հարավ համայնքին,

«Գ-Դ» հատվածով` ԼՂՀ պետանտառտնտեսությանը,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Կարմիր գյուղ համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն համայնքին,

«Է-Ը» հատվածով` Ստեփանակերտ քաղաքին,

«Ը-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ 2-րդ հատվածին:

 

ՔՌԱՍՆԻ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը`«Ա-Բ» հանգուցակետեր

 

Քռասնի-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից և, հարավային ուղղությամբ անցնելով ՊԳՑ-ի 890.0մ նիշով, ապա շրջանցելով անտառի եզրը արևմուտքից և հարավից, ուղղվելով բացատի եզրով, շրջանցելով 932.0մ նիշ ունեցող բարձունքը հյուսիսից՝ թեքվում դեպի հարավ և, անցնելով 60.0մ, կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք և անցնելով 430.7մ, ապա հարավարևելյան ուղղությամբ անցնելով 431.9մ, թեքվում դեպի արևելք, անցնելով 1011.0մ բարձրության նիշով գագաթը, թամբարդով անցնելով 1173.5մ և 1223.5մ բարձրության նիշերը, հասնելով ժայռային ելուստին, այն շրջանցելով հյուսիսից, 1241.9մ բարձրության նիշով մտնելով 1257.3մ բարձրության նիշը՝ հարավ-արևելյան ուղղությամբ անտառի եզրով միանում է «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5501.73մ:

 

 

ՔՌԱՍՆԻ–ՀԱՐԱՎ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

 

Քռասնի-Հարավ սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից և, դաշտային ճանապարհով ուղղվելով հարավային ուղղությամբ, անցնելով 1189.7մ բարձրության ՊԳՑ նիշով ու Ստեփանակերտ-Մարտունի ավտոճանապարհի աջ եզրով, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով՝ միանում «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1901.12մ:

 

ՔՌԱՍՆԻ–ՊԵՏԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

 

Քռասնի-պետանտառտնտեսություն սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից և շարժվելով ձորակով, հատելով Ստեփանակերտ-Մարտունի ավտոճանապարհը թիվ 1 շրջադարձային կետում` անտառի եզրով հարավային ուղղությամբ շարունակվում է մինչև թիվ 2 շրջադարձային կետը, ապա արևմտյան ուղղությամբ անտառի եզրով անցնելով թիվ 3 և 4 շրջադարձային կետերով, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք ու անցնելով թիվ 5 շրջադարձային կետը՝ լանջով միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3887.17մ:

 

ՔՌԱՍՆԻ–ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂ

Սահմանագիծը`«Դ-Ե» հանգուցակետեր

 

Քռասնի-Կարմիր գյուղ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից և անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետով ու ձորակը հատելով, թիվ 2 շրջադարձային կետով` արևելյան ուղղությամբ, անցնելով թիվ 3 շրջադարձային կետով՝ միանում «Դ» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1232.50մ:

 

ՔՌԱՍՆԻ-ՇՈՇ

Սահմանագիծը`«Ե-Զ» հանգուցակետեր

 

Քռասնի–Շոշ սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից և շարժվելով ձորակով, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցելով վարելահողը՝ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետին, ապա անցնելով դեպի հյուսիս-արևելք, մտնելով ձորը` ջրբաժանով միանում է «Ե» հանգուցային կետին:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3397.81մ:

 

ՔՌԱՍՆԻ-ԴԱՇՈՒՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Զ-Է» հանգուցակետեր

 

Քռասնի-Դաշուշեն սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից և ուղղվելով Ստեփանակերտ-Մարտունի ավտոճանապարհի աջ եզրով մինչև գետակի կամուրջը, այնուհետև ձորակով իջնելով՝ միանում «Զ» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2236.09մ:

 

ՔՌԱՍՆԻ–ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

Սահմանագիծը` «Է-Ը» հանգուցակետեր

 

Քռասնի-Ստեփանակերտ սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից և ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հասնելով գետակի հունին և հոսանքի ուղղությամբ անցնելով ու շրջանցելով Ստեփանակերտի Աջափնյակ թաղամասի մարզահրապարակը արևելքից, հարավարևմտյան ուղղությամբ շրջանցելով տնամերձերը՝ միանում «Է» հանգուցային կետին:

«Է-Ը» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1166.72մ:

 

ՔՌԱՍՆԻ–ՇՈՇ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Ը-Ա» հանգուցակետեր

 

Քռասնի- Շոշ 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Ը» հանգուցային կետից, հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնում դաշտային ճանապարհով և, թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 867.9մ բարձրություն ունեցող նիշով՝ հարավարևելյան ուղղությամբ լանջով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Ը-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1126.27մ: