«Բռնադատվածների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2012թ. դեկտեմբերի 19-ին

Հոդված 1. «Բռնադատվածների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի մարտի 30-ի ՀՕ-82 օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

28 դեկտեմբերի 2012թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-29-Ն