«Աշխատանքի վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված  է 2010թ. նոյեմբերի 10-ին

Հոդված 1. «Աշխատանքի վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի փետրվարի 26-ի ՀՕ-30 օրենքն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

8 դեկտեմբերի 2010թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-49-Ն