ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻ
ՍԻ 28-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

        1. Արցախի Հանրապետության 6-րդ գումարման Ազգային ժողովի հինգերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին       
                                                                                                                                                                 ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ

 

        2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2017 թվականի հունիսի 28-ի նիստի օրակարգ
                                                                                                                                                                 ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ

 

        3. «Արցախի Հանրապետության  դատական օրենսգիրք», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Դատական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ
Արդարադատության նախարար Ա. Դանիելյան
Պետական-իրավական
հարցերի  մշտական  հանձնաժողով

        4. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  բյուջետային  համակարգի  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հանրային  ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  «Աուդիտորական գործունեության մասին»  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Դատախազության մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման  մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում   փոփոխություն կատարելու մասին»,  «Տեղական ինքնակառավարման  մասին»  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում   փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Կուսակցությունների մասին»  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին»  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին

Կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ
Արդարադատության նախարար Ա. Դանիելյան
Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման
հարցերի մշտական հանձնաժողով      

        5. «Պետական կենսաթոշակների մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Ս. Ավանեսյան
Սոցիալական և առողջապահության 
հարցերի մշտական  հանձնաժողով

        6. «Զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին

Կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ
Պաշտպանության նախարար Լ. Մնացականյան
Պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության 
հարցերի մշտական հանձնաժողով

   7. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին (երկրորդ ընթերցում)
                                                                                                                                                         Ազգային ժողովի պատգամավորներ 
                                                                                                                                                           Ա . Ղուլյան, Հ.  Ջիվանյան,
                                                                                                                                                           Գ. Պետրոսյան, Դ.  Մելքումյան, 
                                                                                                                           Պետական-իրավական  հարցերի մշտական հանձնաժողով

  8. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի Աշխատակարգ  
                                                                                                                                                          Ազգային ժողովի պատգամավորներ 
                                                                                                                                                           Ա . Ղուլյան, Հ.  Ջիվանյան, 
                                                                                                                                                           Գ. Պետրոսյան, Դ.  Մելքումյան, 
                                                                                                                           Պետական-իրավական  հարցերի մշտական հանձնաժողով

  9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման  մասին հաշվետվություն

Կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ
Ֆինանսների նախարար Ս. Թևոսյան
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Է. Ավանեսյան
Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման
հարցերի մշտական հանձնաժողով
Պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության
հարցերի մշտական հանձնաժողով

10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2017 թվականի առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի կատարման մասին տեղեկատվություն

Կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ
Ֆինանսների նախարար Ս. Թևոսյան

 

11. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի տարեկան հաղորդումը խորհրդարանի գործունեության մասին

 

12. Հարցեր կառավարությանը

 

13. Պատգամավորների հայտարարություններ