ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

                                                                                                           ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
                                                                                6-ՐԴ
 ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ  ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳ
 

Հ/ Հ       

 

Հարցի անվանումը

 

Նախաձեռնողը

 

Գլխադասային հանձնաժողովը

1.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք

Կ9Ա-86, ԱԺ-01-912, 05.11.2015թ.

Կառավարություն.
ԼՂՀ արդարադատության նախարար

Ա. Դանիելյան

Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով

 Հ. Ջիվանյան

2.

  ԼՂՀ քրեական օրենսգրքում  և      փոփոխություններ    մասին 
 9ՀԱ-8,    ԱԺ-01-35, 05.02.2016թ

Կառավարություն.

ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ա. Դանիելյան

Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով

 Հ. Ջիվանյան

3.

  «Հասարակական    կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ  օրենքում փոփոխություններ  կարատելու մասին
  9ՀԱ-8, ԱԺ-01-35, 05.02.2016թ

Կառավարություն
ԼՂՀ արդարադատության նախարար Ա. Դանիելյան

Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով

 Հ. Ջիվանյան

4.

«Զբաղվածության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ9ՀԱ-108, ԱԺ-01-1113, 30.12.2015թ.

Կառավարություն.

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Ս. Ավանեսյան

Սոցիալական և առողջապահության  հարցերի մշտական  հանձնաժողով

Ա. Գրիգորյան

5.

1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

2.  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման և անվտանգության ապահովման  մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Կ9ՀԱ-108, ԱԺ-01-1113, 30.12.2015թ.

 

 

 

 

 

Կառավարություն.

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարար Ս. Ավանեսյան

 

 

 

 

 

Սոցիալական և առողջապահության  հարցերի մշտական  հանձնաժողով

Ա. Գրիգորյան

6.

  «Առևտրի և ծառայությունների   մասին»  ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ9ՀԱ-108, ԱԺ-01-1113, 30.12.2015թ.

Կառավարություն.

ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարար Ա. Խաչատրյան

Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողով

Ռ. Իսրայելյան

7.

  «Հաստատագրված  վճարների  մասին»  ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն  և  լրացում կատարելու մասին
 9ՀԱ-8, ԱԺ-01-35, 05.02.2016թ

Կառավարություն.

ԼՂՀ  էկոնոմիկայի նախարար

Ա. Խաչատրյան

Ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական  կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողով

Ռ. Իսրայելյան

8.

   Սննդամթերքի անվտանգության   պետական վերահսկողության մասին      9ՀԱ-8, ԱԺ-01-35, 05.02.2016թ

Կառավարություն.

ԼՂՀ  գյուղատնտեսության  նախարար

Ա. Մխոյան

Արտադրության  և արտադրական  ենթակառուցվածքների  հարցերի մշտական հանձնաժողով

Ա. Ավանեսյան

9.

  «ԼՂՀ-ում ստուգումների  կազմակերպման և անցկացման  մասին» ԼՂՀ օրենքում  լրացում և    փոփոխություններ կատարելու մասին

Կ9ՀԱ-8, ԱԺ-01-35, 05.02.2016թ

Կառավարություն.
ԼՂՀ  գյուղատնտեսության  նախարար

Ա. Մխոյան

Արտադրության  և արտադրական  ենթակառուցվածքների  հարցերի մշտական հանձնաժողով

Ա. Ավանեսյան

10.

 «Կերի  մասին»
9ՀԱ-8, ԱԺ-01-35, 05.02.2016թ

Կառավարություն.

ԼՂՀ  գյուղատնտեսության  նախարար Ա. Մխոյան

Արտադրության  և արտադրական  ենթակառուցվածքների  հարցերի մշտական հանձնաժողով

Ա. Ավանեսյան

11.

  Սննդամթերքի անվտանգության  մասին

 9ՀԱ-8, ԱԺ-01-35, 05.02.2016թ

Կառավարություն.

ԼՂՀ  գյուղատնտեսության  նախարար Ա. Մխոյան

Արտադրության  և արտադրական  ենթակառուցվածքների  հարցերի մշտական հանձնաժողով

Ա. Ավանեսյան

12.

Բուսասանիտարիայի  մասին

 9ՀԱ-8, ԱԺ-01-35, 05.02.2016թ

Կառավարություն.

ԼՂՀ  գյուղատնտեսության  նախարար Ա. Մխոյան

Արտադրության  և արտադրական  ենթակառուցվածքների  հարցերի մշտական հանձնաժողով

Ա. Ավանեսյան

 

Լրացում`

 

Հ/Հ       

 

Հարցի անվանումը

 

Նախաձեռնողը

 

Գլխադասային հանձնաժողովը

1.

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին

Պվ-01, ԱԺ-02-13, 22.02.2016թ.

Պատգամավորներ

Վ. Բալայան

Ա. Գաբրիելյան

Արտադրության  և արտադրական  ենթակառուցվածքների  հարցերի մշտական հանձնաժողով

Ա. Ավանեսյան