ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Արցախի Հանրապետության Նախագահ ԱՀ կառավարություն ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար ԱՀ առողջապահության նախարարություն ԱՀ արդարադատություն նախարարություն ԱՀ արտաքին գործերի նախարարություն ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն ԱՀ պաշտպանության նախարարություն ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն ԱՀ ֆինանսների նախարարություն ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն ԱՀ ոստիկանություն ԱՀ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն ԱՀ դատախազություն ԱՀ դատական համակարգ ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով