ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2015թ. ապրիլի 20-ին

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի  17-ի  քրեական  դատավարության  օրենսգրքի  202-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «350-րդ,» բառից հետո լրացնել «350.1-ին,» բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2015թ. մայիսի 15

Ստեփանակերտ

ՀՕ-25-Ն