Հնագիտական ժառանգության պահպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան վավերացնելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2015թ. ապրիլի 20-ին

Հոդված 1. Վավերացնել 1992 թվականի հունվարի 16-ին Վալետտա քաղաքում ստորագրված Հնագիտական ժառանգության պահպանության մասին եվրոպական Կոնվենցիան:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2015թ. մայիսի 15

Ստեփանակերտ

ՀՕ-15-Ն