Տնտեսական,սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը վավերացնելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2015թ. ապրիլի 20-ին

Հոդված 1. Վավերացնել 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Նյու Յորքում ստորագրված Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային Դաշնագիրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2015թ. մայիսի 15

Ստեփանակերտ

ՀՕ-13-Ն