‹‹ԼՂՀ փրկարար ծառայության մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված է 2014 թվականի

ապրիլի 16-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փրկարար ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-2 օրենքի վերնագրում և ամբողջ տեքստում «փրկարար ծառայություն» բառերը և դրանց հոլովաձևերը փոխարինել «արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն» բառերով և դրանց հոլովաձևերով, բացառությամբ 14-րդ հոդվածի 4-րդ, 32-րդ հոդվածի 11-րդ  մասերի, 21-րդ, 25-րդ, 34-րդ հոդվածների, և  57-րդ  հոդվածի 7-րդ մասի «Հայաստանի փրկարար ծառայության» բառերի:

 

Հոդված  2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

 

 

 

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                         Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

   2014թ. մայիսի 13

   Ստեփանակերտ

   ՀՕ-17-Ն