«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2002թ. հունիսի 2002թ.

            Հոդված 1. «Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողերով.

«- բարենպաստ հարկային քաղաքականության իրականացումը.

- կադրերի պատրաստումը եւ վերապատրաստումը»:

 

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                            Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 հուլիսի 2002 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-222