«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքի (26 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-149) 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 14. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անկախության մա-սին հանրաքվեի և Սահմանադրության օր` նշվում է դեկտեմբերի 10-ին, ոչ աշխատանքային օր:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

   ՆԱԽԱԳԱՀ`                             Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

23 մայիսի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-32