«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2011թ. օգոստոսի 16-ին

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1 օրենքի  25-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերն  ուժը կորցրած ճանաչել:

 

    Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման  օրվան հաջորդող օրը:

 

    

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

  

 

 

  17 օգոստոսի 2011թ.

  ք.Ստեփանակերտ

  ՀՕ-38-Ն