«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2011թ. մայիսի 19-ին

Հոդված 1. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  2006 թվականի հունիսի 14-ի ՀՕ-303 օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը «փչովի» բառից հետո լրացնել «, ձյունագնացները և մոտոամենագնացները (քվադրոցիկլերը)» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ           

     ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                         Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

    7 հունիսի 2011թ.

    ք.Ստեփանակերտ

   ՀՕ-25-Ն