«ԼՂՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2011թ. ապրիլի 13-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-119 օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում «-Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը.» տողից հետո լրացնել «-Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը.» տողը:

 

Հոդված 2. Սույն  օրենքն ուժի  մեջ  է  մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    

ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

  25 ապրիլի 2011թ.

  ք.Ստեփանակերտ

  ՀՕ-18-Ն