«ԼՂՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2006թ. սեպտեմբերի 27-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 դեկտեմբերի 2000 թվականի, ՀՕ-119) 2-րդ հոդվածի 1-ին կետում «- լիցենզավորող պետական մարմինները:» տողից առաջ լրացնել «- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն.» տողը:

 
        Հոդված 2. Սույն  օրենքն ուժի  մեջ  է  մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից:

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ՆԱԽԱԳԱՀ`                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

28 հոկտեմբերի 2006 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 313