«ԼՂՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2004թ. նոյեմբերի 24-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի 6-րդ կետը «իրականացվող վերստուգումների,» բառերից հետո լրացնել «ապահովագրական գործունեություն իրականացնողների գործունեության նկատմամբ իրականացվող ստուգումների,» բառերով:

 
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                        Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

17 դեկտեմբերի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-143