«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2014թ. փետրվարի 26-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-15 օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի ցանկի «2.2. Հադրութի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում 41-րդ տողը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 

           «41. Առաջամուղ                                     Առաջամուղ գյուղ

                                                                            Արաքսավան գյուղ»։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

    18 մարտի 2014թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-6-Ն