«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2010թ. հոկտեմբերի 28-ին

       Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-15 օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի ցանկի «2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

       1) 1-ին տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 « 1. Մարտակերտ                               Մարտակերտ քաղաք

                                                               Լևոնարխ գյուղ**

                                                               Մարալյան Սարով գյուղ*».

 

2) 29-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«29. Նոր Հայկաջուր                        Նոր Հայկաջուր գյուղ

                                                           Հայկաջուր գյուղ*

                                                           Նոր Ջրաբերդ գյուղ

                                                           Ջրաբերդ գյուղ**»:

 

        Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

      13 նոյեմբերի 2010թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-40-Ն